Drepturile victimelor, pe țări

Austria

Conținut furnizat de
Austria

Ce informații voi primi din partea autorităților (de exemplu, poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Înainte de a denunța infracțiunea, puteți să obțineți informații privind drepturile dumneavoastră de pe site-ul internet al Ministerului Federal al Justiției (Bundesministerium für Justiz) (aici) și apelând Linia telefonică de urgență dedicată victimelor (Opfernotruf) sau accesând site-ul internet al Liniei telefonice de urgență dedicate victimelor (0800 112 112 sau aici).

În calitate de victimă a unei infracțiuni, aveți dreptul de a primi informații cu privire la drepturile dumneavoastră din partea autorităților. În principiu, aceste informații ar trebui să fie furnizate la începutul cercetării. În cazul în care aveți dreptul de a accesa servicii de asistență a victimelor din partea unei organizații de sprijinire a victimelor, veți fi informat în această privință înainte de prima dumneavoastră audiere. Înștiințarea de a vă înfățișa la audiere va conține, de asemenea, informații privind aceste servicii de sprijin și va include adresele organizațiilor relevante de sprijinire a victimelor. În plus, veți fi informat cu privire la dreptul dumneavoastră de a fi însoțit de o persoană de încredere.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni sexuale sau a violenței domestice sau dacă sunteți minor, sunteți considerat victimă deosebit de vulnerabilă. Aceasta înseamnă că vi se acordă drepturi suplimentare; în special, trebuie să fiți informat înainte de audierea și de depunerea mărturiei dumneavoastră cu privire la faptul că

 • ori de câte ori este posibil, în cursul cercetării veți fi audiat de o persoană de același sex;
 • puteți refuza să răspundeți la întrebări referitoare la detaliile infracțiunii, de exemplu în cazul unei infracțiuni sexuale, atunci când considerați că aceste întrebări nu sunt rezonabile. Cu toate acestea, puteți fi obligat să răspundeți la întrebări în cazul în care mărturia dumneavoastră este deosebit de importantă pentru obiectul procedurii;
 • în cursul cercetării și al procesului, aveți dreptul la o audiere care să respecte sensibilitatea dumneavoastră;
 • puteți solicita excluderea publicului de la proces;
 • puteți fi informat în cazul în care autorul infracțiunii evadează, este recapturat sau este eliberat din arest;
 • puteți fi însoțit de o persoană de încredere în timpul audierii dumneavoastră.

Informații suplimentare pot fi consultate în broșurile elaborate de organizațiile de sprijinire a victimelor, care vor fi puse la dispoziție de către poliție. De asemenea, puteți fi sigur că veți fi informat verbal cu privire la drepturile dumneavoastră.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului garantează faptul că victimele beneficiază de drepturi comparabile în toate statele membre ale UE. Aceste drepturi se aplică indiferent de naționalitatea dumneavoastră în calitate de victimă.

Pentru a facilita denunțarea infracțiunilor în cazurile în care infracțiunea a fost săvârșită într-un alt stat membru al UE, plângerile referitoare la o astfel de infracțiune care sunt depuse în țara de reședință a victimei vor fi transmise de către procuror autorității competente din celălalt stat membru.

Există, de asemenea, un drept de a beneficia de servicii de traducere gratuite pe parcursul procedurilor penale.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

În calitate de victimă a unei infracțiuni, trebuie să fiți informat de îndată cu privire la drepturile dumneavoastră. Aceste informații cuprind:

 • drepturile de care beneficiați în cursul procedurilor penale;
 • datele de contact ale organizațiilor de sprijinire a victimelor și serviciile furnizate de acestea;
 • posibilitatea de a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii;
 • posibilitatea de a solicita despăgubiri din partea statului.

În cazul în care aveți dreptul de a accesa servicii de asistență a victimelor din partea unei organizații de sprijinire a victimelor, veți fi informat în această privință înainte de prima dumneavoastră audiere. Înștiințarea de a vă înfățișa la audiere va conține, de asemenea, informații privind aceste servicii de sprijin și va include adresele organizațiilor relevante de sprijinire a victimelor. În plus, veți fi informat cu privire la dreptul dumneavoastră de a fi însoțit de o persoană de încredere. Informații suplimentare pot fi consultate în pliantele sau broșurile elaborate de organizațiile de sprijinire a victimelor, care vor fi puse la dispoziție de către poliție. De asemenea, puteți fi sigur că veți fi informat verbal cu privire la drepturile dumneavoastră.

În cazul în care v-a fost încălcată integritatea sexuală, sunteți o victimă a violenței domestice sau sunteți minor, aveți dreptul de a fi informat cu privire la următoarele drepturi înainte de audierea dumneavoastră și de depunerea mărturiei:

 • dreptul de a fi audiat în cursul cercetării, ori de câte ori este posibil, de o persoană de același sex;
 • dreptul de a refuza să răspundeți la întrebări referitoare la detaliile unei infracțiuni sexuale, de exemplu, în cazul în care considerați că aceste întrebări nu sunt rezonabile. Cu toate acestea, puteți fi obligat să răspundeți la întrebări în cazul în care mărturia dumneavoastră este deosebit de importantă pentru obiectul procedurii;
 • dreptul la o audiere care să respecte sensibilitatea dumneavoastră, în cursul cercetării și al procesului;
 • dreptul de a solicita excluderea publicului de la proces;
 • puteți fi informat în cazul în care autorul infracțiunii evadează, este recapturat sau este eliberat din arestul preventiv;
 • posibilitatea de a fi însoțit de o persoană de încredere în timpul audierii dumneavoastră.

Odată ce ați denunțat infracțiunea, veți primi o confirmare scrisă a denunțului dumneavoastră. Aceasta va include un număr de referință. Dacă sunați la secția de poliție competentă și indicați acest număr de referință, puteți vorbi cu ofițerul care se ocupă de cazul dumneavoastră. Puteți folosi, de asemenea, numărul de referință din partea poliției pentru a contacta procurorul care vă instrumentează cazul.

Parchetul vă va informa cu privire la evoluțiile importante în acest proces. De exemplu, veți fi informat dacă autoritățile decid să nu continue urmărirea penală sau dacă acestea au în vedere dispunerea unor măsuri alternative la procedurile penale convenționale. De asemenea, aveți dreptul de a consulta dosarele.

Instanța vă va informa cu privire la ora și locul ședinței de judecată în cazul în care ați formulat o cerere prealabilă pentru a primi aceste informații sau dacă participați la procedură în calitate de parte civilă.

În cazul în care sunteți o victimă a violenței domestice, ați fost expus la violență sau unei amenințări periculoase ca urmare a unei fapte penale intenționate, integritatea dumneavoastră sexuală a fost încălcată, dependența dumneavoastră personală a fost exploatată în săvârșirea unei astfel de infracțiuni sau sunteți deosebit de vulnerabil, veți fi automat informat de către autorități în cazul în care autorul infracțiunii este eliberat din arest, dacă acesta evadează din arestul preventiv sau dacă este recapturat. În alte cazuri, veți fi informat cu privire la astfel de evoluții dacă ați solicitat acest lucru. Informațiile furnizate de către poliție sau de către procuror trebuie să includă motivele relevante pentru eliberare și să indice dacă autorul infracțiunii a fost supus unor măsuri mai puțin severe ca alternativă la detenție.

La cerere, veți fi informat, de asemenea, imediat în cazul în care autorul infracțiunii evadează sau este eliberat din închisoare, precum și cu privire la momentul în care acestuia i se va permite pentru prima dată să părăsească detenția fără supraveghere. De asemenea, veți fi informat dacă un autor al infracțiunii care a evadat este reținut. În cazul în care, în momentul eliberării, autorului infracțiunii i-au fost impuse condiții destinate să protejeze victima, veți fi informat, de asemenea, cu privire la acestea.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Dacă nu vorbiți limba germană la un nivel satisfăcător, aveți dreptul să beneficiați gratuit de servicii de interpretare. Aceste servicii vor fi disponibile în timpul audierii sau al procesului. În plus, aveți dreptul la o traducere scrisă a pieselor importante din dosar (confirmarea scrisă a plângerii, rezoluția motivată de încetare a cercetării penale, hotărârea penală și ordonanța penală).

Serviciile de asistență acordată victimelor includ servicii de traducere și sunt finanțate de Ministerul Federal al Justiției.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul în care sunt copil; în cazul în care am un handicap)?

Trebuie să fie oferite întotdeauna instrucțiuni legale, iar interogatoriile trebuie să fie realizate într-un mod ușor de înțeles. Prin urmare, autoritatea trebuie să își adapteze instrucțiunile și întrebările în funcție de nevoile și capacitățile victimei. După ce au fost emise instrucțiuni, veți fi întrebat dacă ați înțeles totul.

Dacă nu vorbiți limba germană la un nivel satisfăcător, aveți dreptul să beneficiați gratuit de servicii de interpretare. Aceste servicii vor fi disponibile în timpul audierii sau al procesului. În plus, aveți dreptul la o traducere scrisă a pieselor importante din dosar (confirmarea scrisă a plângerii, rezoluția motivată de încetare a cercetării penale, hotărârea penală și ordonanța penală).

Un interpret în limbajul prin semne trebuie să fie prezent pentru a asista victimele surde sau mute. Dacă este cazul, veți avea, de asemenea, posibilitatea de a comunica în scris sau într-un alt mod corespunzător.

Toate deficiențele sunt luate în considerare atunci când se evaluează dacă o victimă ar trebui să fie considerată deosebit de vulnerabilă, un statut care este asociat cu drepturi speciale. Aceste deficiențe pot fi compensate prin intermediul dreptului la asistență judiciară.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Puteți contacta o organizație de sprijinire a victimelor. Există anumite organizații pentru victimele violenței domestice și ale hărțuirii, victimele traficului de persoane și victimele juvenile. Pentru a ajuta victimele să intre în legătură cu organizația adecvată, a fost înființată o linie telefonică de urgență pentru victime, finanțată de Ministerul Federal al Justiției (0800 112 112 și http://www.opfer-notruf.at/), care oferă sprijin gratuit în regim de permanență.

Anumite victime au dreptul la servicii de asistență psihosocială și juridică.

În cazul în care sunteți o victimă a violenței domestice sau a hărțuirii, veți fi sprijinit de organizații specializate precum Centrul de intervenție împotriva violenței domestice (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) sau Centrele de protecție împotriva violenței (Gewaltschutzzentren). În cazul în care poliția a emis un ordin de restricție, această informație va fi transmisă către Centrul local de intervenție împotriva violenței domestice sau către un Centru local de protecție împotriva violenței. Angajații acestor organizații vă vor contacta și vă vor oferi sprijin, inclusiv prin întocmirea unui plan de siguranță și oferirea de consultanță juridică (în special cu privire la depunerea unei cereri de măsuri provizorii) și de sprijin psihosocial.

De asemenea, puteți contacta Centrul de intervenție sau unul dintre Centrele de protecție împotriva violenței în mod direct. Nu trebuie să așteptați până când poliția ia măsuri sau până când veți fi denunțat o infracțiune.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

În cazul în care sunteți o victimă a violenței domestice sau a hărțuirii, veți fi sprijinit de organizații specializate precum Centrul de intervenție împotriva violenței domestice (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) sau Centrele de protecție împotriva violenței (Gewaltschutzzentren). În cazul în care poliția a emis un ordin de restricție, această informație va fi transmisă către Centrul local de intervenție împotriva violenței domestice sau către un Centru local de protecție împotriva violenței. Angajații acestor organizații vă vor contacta și vă vor oferi sprijin, inclusiv prin întocmirea unui plan de siguranță și oferirea de consultanță juridică (în special cu privire la depunerea unei cereri de măsuri provizorii) și de sprijin psihosocial.

În toate celelalte cazuri, vă rugăm să contactați dumneavoastră organizația relevantă de sprijinire a victimelor.

Cum îmi este protejată viața privată?

În calitate de victimă, aveți mai multe drepturi care garantează faptul că viața dumneavoastră privată va fi protejată cât mai mult posibil, în pofida principiului caracterului public al procedurilor judiciare.

De exemplu, aveți dreptul să furnizați o adresă de notificare diferită de adresa dumneavoastră de domiciliu reală. Instanța trebuie să se asigure, de asemenea, că situația dumneavoastră personală în calitate de martor nu este divulgată.

Este interzisă publicarea conținutului dosarelor, realizarea de înregistrări sau transmisiuni televizate sau radio și înregistrarea sau fotografierea în timpul audierii.

În cazul în care este necesar pentru a proteja viața privată a victimelor și a martorilor, publicul poate fi exclus de la participarea la proces.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni sexuale, aveți dreptul de a refuza să răspundeți la întrebările privind anumite detalii ale incidentului, cu excepția cazului în care detaliile respective sunt esențiale pentru procedură. În cazuri excepționale, este posibil chiar să depuneți mărturia sub protecția anonimatului, dacă divulgarea identității dumneavoastră ar expune unui pericol grav viața, sănătatea, integritatea corporală sau libertatea dumneavoastră ori viața, sănătatea, integritatea corporală sau libertatea altor persoane. În momentul depunerii mărturiei în fața instanței, martorii pot chiar să-și schimbe aspectul pentru a nu fi recunoscuți (cu condiția să fie încă posibil să se vadă expresiile lor faciale).

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Nu trebuie să denunțați săvârșirea unei infracțiuni pentru a avea acces la serviciile de asistență pentru victime. Aceasta înseamnă că puteți contacta o organizație de sprijinire a victimelor înainte de a denunța o infracțiune. Această organizație vă poate sprijini să parcurgeți etapele procesului de denunțare a infracțiunii, dacă este necesar.

Serviciile oferite de Linia telefonică de urgență destinată victimelor (+ 0800 112 112) pot fi accesate, de asemenea, indiferent dacă ați denunțat o infracțiune.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Sunt disponibile diferite tipuri de protecție a martorilor, care oferă diferite niveluri de protecție, în funcție de pericolul la care este expus martorul. Protecția oferită martorilor de către poliția de securitate, de exemplu, constă în elemente de prevenire și protecție precum creșterea numărului de patrule, păzirea martorilor sau plasarea acestora într-un centru de protecție a martorilor. Cea mai cuprinzătoare formă de protecție este includerea într-un program de protecție a martorilor.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Autoritățile de securitate sunt responsabile de asigurarea protecției personale a martorilor și a victimelor.

Sunt disponibile sprijin și consiliere din partea organizațiilor de sprijinire a victimelor. Există anumite organizații pentru victimele violenței domestice și ale hărțuirii, victimele traficului de persoane și victimele juvenile. Pentru a ajuta victimele să intre în legătură cu organizația adecvată, a fost înființată o linie telefonică de urgență pentru victime, finanțată de Ministerul Federal al Justiției (0800 112 112 și http://www.opfer-notruf.at/), care oferă sprijin gratuit în regim de permanență.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Dacă apar noi circumstanțe în cursul procedurii (de exemplu, ca urmare a informațiilor primite de la o organizație de sprijinire a victimelor), procurorul sau instanța trebuie să documenteze noua evaluare și să acorde, în fapt, drepturile asociate statutului dumneavoastră de persoană deosebit de vulnerabilă.

Va evalua cineva cazul meu pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a fi prejudiciat de sistemul de justiție penală (în timpul cercetării și al procesului)?

Poliția judiciară, procurorul și instanța au obligația să acorde o atenție corespunzătoare drepturilor, intereselor și vulnerabilității victimelor. Toate autoritățile implicate în proceduri penale trebuie să respecte demnitatea personală a victimelor pe parcursul procesului și interesul acestora în a li se proteja viața privată. Această obligație generală de a proteja interesele victimelor include, de asemenea, evitarea oricărui prejudiciu la adresa victimei ca rezultat al procedurilor penale în sine. Acest lucru este asigurat, de asemenea, prin intermediul drepturilor speciale ale victimei, de exemplu dreptul la o audiere care să respecte sensibilitatea victimei sau excluderea publicului de la proces, precum și prin interzicerea divulgării de fotografii sau date cu caracter personal ale victimei.

Ce protecție există pentru victimele deosebit de vulnerabile?

Victimele infracțiunilor sexuale și ale violenței domestice și toate victimele care sunt minore sunt considerate a fi deosebit de vulnerabile.

De asemenea, tuturor celorlalte victime le poate fi acordat acest statut în funcție de vârsta acestora, de starea psihică, de sănătatea lor și de natura și circumstanțele specifice ale infracțiunii.

Pe lângă drepturile de care pot beneficia toate victimele, victimele deosebit de vulnerabile au, de asemenea, dreptul de a fi audiate, ori de câte ori este posibil, de o persoană de același sex pe parcursul cercetării. Acestea pot refuza să răspundă la întrebări referitoare la detaliile infracțiunii în cazul în care consideră că descrierea acestor detalii nu este rezonabilă sau pot refuza să răspundă la întrebări referitoare la împrejurări cu un pronunțat caracter personal. În cursul cercetării și al procesului, victimelor deosebit de vulnerabile li se va acorda o audiere care să respecte sensibilitatea acestora, dacă solicită acest lucru. Acestea pot solicita excluderea publicului de la proces. Victimele deosebit de vulnerabile pot fi însoțite întotdeauna de o persoană de încredere în timpul unei audieri.

Dacă există o preocupare că, din motive de fapt sau de drept, va fi imposibilă audierea unui martor în timpul procesului, instanța judecătorească trebuie să organizeze o audiere încrucișată, la cererea procurorului. În acest scop, un judecător de drepturi și libertăți audiază martorii în cadrul cercetării penale, cu participarea părților implicate în procedură și a reprezentanților acestora (într-un loc diferit), folosind echipamente de transmitere a imaginilor și sunetului. După caz, se poate solicita ca martorii să fie audiați de un expert. Trebuie luate măsuri pentru ca, în măsura în care este posibil, victima să nu se întâlnească cu inculpatul sau cu alți subiecți procesuali. După o audiere încrucișată, materialul video înregistrat poate fi prezentat la proces în locul unei noi audieri. Această modalitate de audiere a martorilor protejați în cadrul cercetării penale poate fi aplicată și în cadrul procesului.

În cadrul procesului, instanța judecătorească poate, în mod excepțional, să-i ceară inculpatului să părăsească sala de ședință (de exemplu, pentru motive legate de protecția martorului), cu condiția ca inculpatul să fie ulterior informat cu privire la tot ce s-a întâmplat în absența sa și mai ales cu privire la declarațiile date în acest timp.

În cazul în care autorul infracțiunii este eliberat sau evadează din arestul preventiv, precum și în cazul în care este recapturat, victimele deosebit de vulnerabile trebuie să fie informate imediat. La cerere, acestea vor fi informate, de asemenea, în cazul în care autorul infracțiunii evadează sau este eliberat din închisoare, precum și cu privire la momentul în care acestuia i se permite pentru prima dată să părăsească detenția fără supraveghere.

Sunt minor. Am drepturi speciale?

Victimele care sunt minori sunt considerate întotdeauna ca fiind deosebit de vulnerabile.

În timpul cercetării, acestea au dreptul de a fi interogate, ori de câte ori este posibil, de către o persoană de același sex. Acestea pot refuza să răspundă la întrebări referitoare la detaliile infracțiunii în cazul în care consideră că descrierea acestor detalii nu este rezonabilă sau pot refuza să răspundă la întrebări referitoare la împrejurări cu un pronunțat caracter personal. În cursul cercetării și al procesului, victimelor deosebit de vulnerabile li se va acorda o audiere care să respecte sensibilitatea acestora, dacă solicită acest lucru. Minorilor a căror integritate sexuală este posibil să fi fost încălcată trebuie să li se acorde întotdeauna o audiere care să respecte sensibilitatea acestora. Acestea pot solicita excluderea publicului de la proces. În cursul unei audieri, aceștia pot fi însoțiți de o persoană de încredere.

În cazul în care autorul infracțiunii este eliberat sau a evadat din detenție sau din arestul preventiv, precum și în cazul în care este recapturat, victimele deosebit de vulnerabile trebuie să fie informate imediat. La cerere, acestea vor fi informate, de asemenea, în cazul în care autorul infracțiunii evadează sau este eliberat din închisoare, precum și cu privire la momentul în care acestuia i se permite pentru prima dată să părăsească detenția fără supraveghere.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

Dacă soțul/soția dumneavoastră sau partenerul înregistrat, partenerul de viață, copiii, părinții sau bunicii, nepoții, sora, fratele sau o altă persoană dependentă au decedat ca urmare a unei fapte penale, aveți dreptul la servicii de asistență psihosocială și juridică a victimelor. Acest lucru este valabil, de asemenea, în cazul în care o altă rudă a dumneavoastră a decedat ca urmare a unei infracțiuni, iar dumneavoastră ați fost martor la infracțiune.

În cazul în care o persoană de care erați dependent prin lege a murit ca urmare a unei astfel de infracțiuni, sunteți potențial eligibil pentru a primi sprijin în temeiul Legii privind despăgubirile acordate victimelor. Astfel de cereri de asistență sunt soluționate de Biroul Federal pentru afaceri sociale și persoane cu handicap (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen).

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

În cazurile în care este posibil să fie afectată integritatea fizică și/sau sexuală a copiilor sau adolescenților, îngrijitorii acestora primesc, de asemenea, asistență în procedurile penale.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Poliția, procurorul sau judecătorul trebuie să ia în considerare interesele dumneavoastră și să vă informeze cu privire la cursul procedurii, inclusiv orice măsuri alternative la procedurile penale convenționale care sunt dispuse în cazul infracțiunilor minore și de gravitate medie. În cazul în care procurorul are în vedere astfel de măsuri alternative, acesta trebuie să vă ofere ocazia de a vă exprima opinia în cazul în care acest lucru este necesar pentru a vă proteja drepturile și interesele, în special dreptul dumneavoastră la despăgubiri.

Procurorul poate solicita mediatorilor cu pregătire în acest sens din cadrul organizațiilor relevante să sprijine prin mediere autorii infracțiunilor și victimele. Medierea poate începe doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care motivele pentru care refuzați medierea sunt inacceptabile în contextul procedurilor penale. În cazul în care autorul infracțiunii are vârsta sub 18 ani, acordul dumneavoastră nu este necesar.

Puteți fi implicat în procesul de mediere dacă doriți. Interesele dumneavoastră vor fi respectate. Dacă este necesar pentru a vi se proteja interesele, în special dreptul de a obține despăgubiri, veți fi invitat să prezentați o declarație.

În cursul procesului de mediere, aveți dreptul să fiți însoțit de o persoană de încredere. Trebuie să fiți informat cu privire la drepturile dumneavoastră și la organizațiile de sprijinire a victimelor adecvate în cel mai scurt timp.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Drepturile victimelor în cadrul procedurilor penale sunt reglementate de Codul de procedură penală [Strafprozessordnung (StPO)]. StPO și toate celelalte legi pot fi accesate gratuit din Sistemul de informații juridice al Republicii Austria.

Ultima actualizare: 03/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.