Drepturile victimelor, pe țări

Austria

Conținut furnizat de
Austria

Sunt victima unei infracțiuni. Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență?

În conformitate cu articolul 66 alineatul (2) din StPO (Strafprozessordnung, Codul de Procedură Penală), Ministerul Federal pentru Afaceri Constituționale, Reforme, Dereglementare și Justiție (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) a încheiat contracte cu organizații adecvate constituite care vor oferi asistență victimelor, după verificarea îndeplinirii condițiilor legale. Detalii privind aceste organizații sunt disponibile făcând clic pe linkul de mai jos, unde acestea au fost clasificate în funcție de statul federal (Land): Organizații de sprijinire a victimelor

Linia telefonică de urgență dedicată victimelor

Oficiul Federal al Securității Sociale (Sozialministeriumservice): 0043 158831 și Linia telefonică de urgență a victimelor: 0800 112 112 (sau, de asemenea, linia telefonică europeană de asistență a victimelor: 116 006)

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Da.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Victimele infracțiunilor primesc despăgubiri financiare în conformitate cu dispozițiile Legii privind despăgubirile acordate victimelor (Verbrechensopfergesetz (VOG)), Monitorul Oficial Federal (BGBl.) 288/1972.

În conformitate cu VOG, procedura este aceeași pentru toți solicitanții (austrieci și străini). Aceasta este o procedură administrativă în cadrul căreia autoritatea trebuie să stabilească faptele relevante și să ia o decizie privind asistența solicitată. Solicitantul are obligația să coopereze în cadrul procedurii și să furnizeze informațiile necesare (inclusiv în scopul stabilirii daunelor).

Cererile formulate în temeiul VOG trebuie să fie depuse la Oficiul Federal al Securității Sociale, care decide, de asemenea, cu privire la acestea.

Ce tipuri de asistență pot primi de la organizațiile neguvernamentale?

Următoarele persoane au dreptul la servicii de asistență psihosocială și juridică:

  • victimele unei infracțiuni violente, ale unei infracțiuni sexuale sau ale unei amenințări periculoase sau victimele a căror dependență personală este posibil să fi fost exploatată în săvârșirea unei astfel de fapte penale intenționate;
  • soțul/soția, partenerul de viață, rudele de gradul întâi, frați, surori și alte persoane aflate în întreținerea unei persoane care a decedat ca urmare a unei infracțiuni, precum și alte rude care au fost martori la decesul unei rude;
  • victimele infracțiunilor de terorism.

La cerere, unor astfel de victime trebuie să li se acorde asistență psihosocială și juridică, cu condiția ca aceasta să fie necesară pentru protejarea drepturilor lor procedurale, ținând cont cât mai mult posibil de implicarea lor personală. Organizațiile de sprijinire a victimelor sunt responsabile pentru evaluarea faptului dacă o astfel de asistență este „necesară”. Victimele unei infracțiuni sexuale cu vârsta sub 14 ani au întotdeauna dreptul la asistență psihosocială.

Asistența psihosocială

În contextul asistenței psihosociale, victimele sunt pregătite pentru stresul psihologic al procedurilor, sunt sprijinite în a face față experiențelor lor (anxietăți, disperare, durere sau mânie) și, de asemenea, sunt însoțite în cursul audierilor ca parte a cercetării sau a procesului.

Asistența juridică

Scopul asistenței juridice este de a asista victimele în exercitarea drepturilor lor în cadrul procedurilor penale. Acest lucru este deosebit de util și necesar în cazul în care circumstanțe specifice dau naștere unor preocupări referitoare la faptul că drepturile victimelor nu vor fi suficient respectate în cursul procedurii. În cazul în care victima a suferit vătămări sau daune ca urmare a infracțiunii, avocatul poate solicita despăgubiri (de exemplu, pentru durere și suferință) în numele victimei (în cazul în care victima are calitatea de parte civilă).

Ultima actualizare: 03/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.