Victims' rights - by country

Austria

Conținut furnizat de
Austria

You are regarded as a victim of crime if you have suffered damage or your legal interests, as protected by criminal law, may have been harmed in other respects, e.g. if you have been injured or your property has been damaged or stolen and this act constitutes a crime under Austrian law. As a victim of crime, the law guarantees that you benefit from certain individual rights before, during and after the court proceedings.

In Austria, criminal proceedings begin as soon as the criminal police (Kriminalpolizei) or public prosecutor’s office (Staatsanwaltschaft) start investigations in response to an initial suspicion. Once these investigations have been concluded, the public prosecutor may decide to close the proceedings, order alternative measures to conventional criminal proceedings or bring charges before a court. Certain crimes (crimes subject to private prosecution – Privatanklagedelikte) are only prosecuted at the request of the victim, who in this case has to bring charges himself/herself. No investigation is conducted in such cases.

During the trial, the court will hold a hearing and examine the evidence. Depending on the seriousness of the crime, cases will be heard by

 • a single judge or
 • a panel of judges (Schöffensenat) consisting, depending on the crime in question, of one or two professional judges and two lay judges, who will decide on the defendant’s guilt and the level of the penalty imposed or
 • a jury court (Geschworenengericht), consisting of three professional judges and eight lay judges (jurors). The jurors decide on the defendant’s guilt, while the decision on the level of the penalty is taken jointly by the jurors and the three professional judges.

As a victim you can play a very important part in these criminal proceedings and also benefit from various rights. You can participate as a victim without a specific legal status or become a civil claimant, subsidiary prosecutor or private prosecutor and benefit from additional rights and possibilities.

Click on the following links to find the information you are looking for:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 03/02/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de exemplu, poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Înainte de a denunța infracțiunea, puteți să obțineți informații privind drepturile dumneavoastră de pe site-ul internet al Ministerului Federal al Justiției (Bundesministerium für Justiz) (Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici) și apelând Linia telefonică de urgență dedicată victimelor (Opfernotruf) sau accesând site-ul internet al Liniei telefonice de urgență dedicate victimelor (0800 112 112 sau Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici).

În calitate de victimă a unei infracțiuni, aveți dreptul de a primi informații cu privire la drepturile dumneavoastră din partea autorităților. În principiu, aceste informații ar trebui să fie furnizate la începutul cercetării. În cazul în care aveți dreptul de a accesa servicii de asistență a victimelor din partea unei organizații de sprijinire a victimelor, veți fi informat în această privință înainte de prima dumneavoastră audiere. Înștiințarea de a vă înfățișa la audiere va conține, de asemenea, informații privind aceste servicii de sprijin și va include adresele organizațiilor relevante de sprijinire a victimelor. În plus, veți fi informat cu privire la dreptul dumneavoastră de a fi însoțit de o persoană de încredere.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni sexuale sau a violenței domestice sau dacă sunteți minor, sunteți considerat victimă deosebit de vulnerabilă. Aceasta înseamnă că vi se acordă drepturi suplimentare; în special, trebuie să fiți informat înainte de audierea și de depunerea mărturiei dumneavoastră cu privire la faptul că

 • ori de câte ori este posibil, în cursul cercetării veți fi audiat de o persoană de același sex;
 • puteți refuza să răspundeți la întrebări referitoare la detaliile infracțiunii, de exemplu în cazul unei infracțiuni sexuale, atunci când considerați că aceste întrebări nu sunt rezonabile. Cu toate acestea, puteți fi obligat să răspundeți la întrebări în cazul în care mărturia dumneavoastră este deosebit de importantă pentru obiectul procedurii;
 • în cursul cercetării și al procesului, aveți dreptul la o audiere care să respecte sensibilitatea dumneavoastră;
 • puteți solicita excluderea publicului de la proces;
 • puteți fi informat în cazul în care autorul infracțiunii evadează, este recapturat sau este eliberat din arest;
 • puteți fi însoțit de o persoană de încredere în timpul audierii dumneavoastră.

Informații suplimentare pot fi consultate în broșurile elaborate de organizațiile de sprijinire a victimelor, care vor fi puse la dispoziție de către poliție. De asemenea, puteți fi sigur că veți fi informat verbal cu privire la drepturile dumneavoastră.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului garantează faptul că victimele beneficiază de drepturi comparabile în toate statele membre ale UE. Aceste drepturi se aplică indiferent de naționalitatea dumneavoastră în calitate de victimă.

Pentru a facilita denunțarea infracțiunilor în cazurile în care infracțiunea a fost săvârșită într-un alt stat membru al UE, plângerile referitoare la o astfel de infracțiune care sunt depuse în țara de reședință a victimei vor fi transmise de către procuror autorității competente din celălalt stat membru.

Există, de asemenea, un drept de a beneficia de servicii de traducere gratuite pe parcursul procedurilor penale.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

În calitate de victimă a unei infracțiuni, trebuie să fiți informat de îndată cu privire la drepturile dumneavoastră. Aceste informații cuprind:

 • drepturile de care beneficiați în cursul procedurilor penale;
 • datele de contact ale organizațiilor de sprijinire a victimelor și serviciile furnizate de acestea;
 • posibilitatea de a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii;
 • posibilitatea de a solicita despăgubiri din partea statului.

În cazul în care aveți dreptul de a accesa servicii de asistență a victimelor din partea unei organizații de sprijinire a victimelor, veți fi informat în această privință înainte de prima dumneavoastră audiere. Înștiințarea de a vă înfățișa la audiere va conține, de asemenea, informații privind aceste servicii de sprijin și va include adresele organizațiilor relevante de sprijinire a victimelor. În plus, veți fi informat cu privire la dreptul dumneavoastră de a fi însoțit de o persoană de încredere. Informații suplimentare pot fi consultate în pliantele sau broșurile elaborate de organizațiile de sprijinire a victimelor, care vor fi puse la dispoziție de către poliție. De asemenea, puteți fi sigur că veți fi informat verbal cu privire la drepturile dumneavoastră.

În cazul în care v-a fost încălcată integritatea sexuală, sunteți o victimă a violenței domestice sau sunteți minor, aveți dreptul de a fi informat cu privire la următoarele drepturi înainte de audierea dumneavoastră și de depunerea mărturiei:

 • dreptul de a fi audiat în cursul cercetării, ori de câte ori este posibil, de o persoană de același sex;
 • dreptul de a refuza să răspundeți la întrebări referitoare la detaliile unei infracțiuni sexuale, de exemplu, în cazul în care considerați că aceste întrebări nu sunt rezonabile. Cu toate acestea, puteți fi obligat să răspundeți la întrebări în cazul în care mărturia dumneavoastră este deosebit de importantă pentru obiectul procedurii;
 • dreptul la o audiere care să respecte sensibilitatea dumneavoastră, în cursul cercetării și al procesului;
 • dreptul de a solicita excluderea publicului de la proces;
 • puteți fi informat în cazul în care autorul infracțiunii evadează, este recapturat sau este eliberat din arestul preventiv;
 • posibilitatea de a fi însoțit de o persoană de încredere în timpul audierii dumneavoastră.

Odată ce ați denunțat infracțiunea, veți primi o confirmare scrisă a denunțului dumneavoastră. Aceasta va include un număr de referință. Dacă sunați la secția de poliție competentă și indicați acest număr de referință, puteți vorbi cu ofițerul care se ocupă de cazul dumneavoastră. Puteți folosi, de asemenea, numărul de referință din partea poliției pentru a contacta procurorul care vă instrumentează cazul.

Parchetul vă va informa cu privire la evoluțiile importante în acest proces. De exemplu, veți fi informat dacă autoritățile decid să nu continue urmărirea penală sau dacă acestea au în vedere dispunerea unor măsuri alternative la procedurile penale convenționale. De asemenea, aveți dreptul de a consulta dosarele.

Instanța vă va informa cu privire la ora și locul ședinței de judecată în cazul în care ați formulat o cerere prealabilă pentru a primi aceste informații sau dacă participați la procedură în calitate de parte civilă.

În cazul în care sunteți o victimă a violenței domestice, ați fost expus la violență sau unei amenințări periculoase ca urmare a unei fapte penale intenționate, integritatea dumneavoastră sexuală a fost încălcată, dependența dumneavoastră personală a fost exploatată în săvârșirea unei astfel de infracțiuni sau sunteți deosebit de vulnerabil, veți fi automat informat de către autorități în cazul în care autorul infracțiunii este eliberat din arest, dacă acesta evadează din arestul preventiv sau dacă este recapturat. În alte cazuri, veți fi informat cu privire la astfel de evoluții dacă ați solicitat acest lucru. Informațiile furnizate de către poliție sau de către procuror trebuie să includă motivele relevante pentru eliberare și să indice dacă autorul infracțiunii a fost supus unor măsuri mai puțin severe ca alternativă la detenție.

La cerere, veți fi informat, de asemenea, imediat în cazul în care autorul infracțiunii evadează sau este eliberat din închisoare, precum și cu privire la momentul în care acestuia i se va permite pentru prima dată să părăsească detenția fără supraveghere. De asemenea, veți fi informat dacă un autor al infracțiunii care a evadat este reținut. În cazul în care, în momentul eliberării, autorului infracțiunii i-au fost impuse condiții destinate să protejeze victima, veți fi informat, de asemenea, cu privire la acestea.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Dacă nu vorbiți limba germană la un nivel satisfăcător, aveți dreptul să beneficiați gratuit de servicii de interpretare. Aceste servicii vor fi disponibile în timpul audierii sau al procesului. În plus, aveți dreptul la o traducere scrisă a pieselor importante din dosar (confirmarea scrisă a plângerii, rezoluția motivată de încetare a cercetării penale, hotărârea penală și ordonanța penală).

Serviciile de asistență acordată victimelor includ servicii de traducere și sunt finanțate de Ministerul Federal al Justiției.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul în care sunt copil; în cazul în care am un handicap)?

Trebuie să fie oferite întotdeauna instrucțiuni legale, iar interogatoriile trebuie să fie realizate într-un mod ușor de înțeles. Prin urmare, autoritatea trebuie să își adapteze instrucțiunile și întrebările în funcție de nevoile și capacitățile victimei. După ce au fost emise instrucțiuni, veți fi întrebat dacă ați înțeles totul.

Dacă nu vorbiți limba germană la un nivel satisfăcător, aveți dreptul să beneficiați gratuit de servicii de interpretare. Aceste servicii vor fi disponibile în timpul audierii sau al procesului. În plus, aveți dreptul la o traducere scrisă a pieselor importante din dosar (confirmarea scrisă a plângerii, rezoluția motivată de încetare a cercetării penale, hotărârea penală și ordonanța penală).

Un interpret în limbajul prin semne trebuie să fie prezent pentru a asista victimele surde sau mute. Dacă este cazul, veți avea, de asemenea, posibilitatea de a comunica în scris sau într-un alt mod corespunzător.

Toate deficiențele sunt luate în considerare atunci când se evaluează dacă o victimă ar trebui să fie considerată deosebit de vulnerabilă, un statut care este asociat cu drepturi speciale. Aceste deficiențe pot fi compensate prin intermediul dreptului la asistență judiciară.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Puteți contacta o organizație de sprijinire a victimelor. Există anumite organizații pentru victimele violenței domestice și ale hărțuirii, victimele traficului de persoane și victimele juvenile. Pentru a ajuta victimele să intre în legătură cu organizația adecvată, a fost înființată o linie telefonică de urgență pentru victime, finanțată de Ministerul Federal al Justiției (0800 112 112 și Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.opfer-notruf.at/), care oferă sprijin gratuit în regim de permanență.

Anumite victime au dreptul la servicii de asistență psihosocială și juridică.

În cazul în care sunteți o victimă a violenței domestice sau a hărțuirii, veți fi sprijinit de organizații specializate precum Centrul de intervenție împotriva violenței domestice (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) sau Centrele de protecție împotriva violenței (Gewaltschutzzentren). În cazul în care poliția a emis un ordin de restricție, această informație va fi transmisă către Centrul local de intervenție împotriva violenței domestice sau către un Centru local de protecție împotriva violenței. Angajații acestor organizații vă vor contacta și vă vor oferi sprijin, inclusiv prin întocmirea unui plan de siguranță și oferirea de consultanță juridică (în special cu privire la depunerea unei cereri de măsuri provizorii) și de sprijin psihosocial.

De asemenea, puteți contacta Centrul de intervenție sau unul dintre Centrele de protecție împotriva violenței în mod direct. Nu trebuie să așteptați până când poliția ia măsuri sau până când veți fi denunțat o infracțiune.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

În cazul în care sunteți o victimă a violenței domestice sau a hărțuirii, veți fi sprijinit de organizații specializate precum Centrul de intervenție împotriva violenței domestice (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) sau Centrele de protecție împotriva violenței (Gewaltschutzzentren). În cazul în care poliția a emis un ordin de restricție, această informație va fi transmisă către Centrul local de intervenție împotriva violenței domestice sau către un Centru local de protecție împotriva violenței. Angajații acestor organizații vă vor contacta și vă vor oferi sprijin, inclusiv prin întocmirea unui plan de siguranță și oferirea de consultanță juridică (în special cu privire la depunerea unei cereri de măsuri provizorii) și de sprijin psihosocial.

În toate celelalte cazuri, vă rugăm să contactați dumneavoastră organizația relevantă de sprijinire a victimelor.

Cum îmi este protejată viața privată?

În calitate de victimă, aveți mai multe drepturi care garantează faptul că viața dumneavoastră privată va fi protejată cât mai mult posibil, în pofida principiului caracterului public al procedurilor judiciare.

De exemplu, aveți dreptul să furnizați o adresă de notificare diferită de adresa dumneavoastră de domiciliu reală. Instanța trebuie să se asigure, de asemenea, că situația dumneavoastră personală în calitate de martor nu este divulgată.

Este interzisă publicarea conținutului dosarelor, realizarea de înregistrări sau transmisiuni televizate sau radio și înregistrarea sau fotografierea în timpul audierii.

În cazul în care este necesar pentru a proteja viața privată a victimelor și a martorilor, publicul poate fi exclus de la participarea la proces.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni sexuale, aveți dreptul de a refuza să răspundeți la întrebările privind anumite detalii ale incidentului, cu excepția cazului în care detaliile respective sunt esențiale pentru procedură. În cazuri excepționale, este posibil chiar să depuneți mărturia sub protecția anonimatului, dacă divulgarea identității dumneavoastră ar expune unui pericol grav viața, sănătatea, integritatea corporală sau libertatea dumneavoastră ori viața, sănătatea, integritatea corporală sau libertatea altor persoane. În momentul depunerii mărturiei în fața instanței, martorii pot chiar să-și schimbe aspectul pentru a nu fi recunoscuți (cu condiția să fie încă posibil să se vadă expresiile lor faciale).

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Nu trebuie să denunțați săvârșirea unei infracțiuni pentru a avea acces la serviciile de asistență pentru victime. Aceasta înseamnă că puteți contacta o organizație de sprijinire a victimelor înainte de a denunța o infracțiune. Această organizație vă poate sprijini să parcurgeți etapele procesului de denunțare a infracțiunii, dacă este necesar.

Serviciile oferite de Linia telefonică de urgență destinată victimelor (+ 0800 112 112) pot fi accesate, de asemenea, indiferent dacă ați denunțat o infracțiune.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Sunt disponibile diferite tipuri de protecție a martorilor, care oferă diferite niveluri de protecție, în funcție de pericolul la care este expus martorul. Protecția oferită martorilor de către poliția de securitate, de exemplu, constă în elemente de prevenire și protecție precum creșterea numărului de patrule, păzirea martorilor sau plasarea acestora într-un centru de protecție a martorilor. Cea mai cuprinzătoare formă de protecție este includerea într-un program de protecție a martorilor.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Autoritățile de securitate sunt responsabile de asigurarea protecției personale a martorilor și a victimelor.

Sunt disponibile sprijin și consiliere din partea organizațiilor de sprijinire a victimelor. Există anumite organizații pentru victimele violenței domestice și ale hărțuirii, victimele traficului de persoane și victimele juvenile. Pentru a ajuta victimele să intre în legătură cu organizația adecvată, a fost înființată o linie telefonică de urgență pentru victime, finanțată de Ministerul Federal al Justiției (0800 112 112 și Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.opfer-notruf.at/), care oferă sprijin gratuit în regim de permanență.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Dacă apar noi circumstanțe în cursul procedurii (de exemplu, ca urmare a informațiilor primite de la o organizație de sprijinire a victimelor), procurorul sau instanța trebuie să documenteze noua evaluare și să acorde, în fapt, drepturile asociate statutului dumneavoastră de persoană deosebit de vulnerabilă.

Va evalua cineva cazul meu pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a fi prejudiciat de sistemul de justiție penală (în timpul cercetării și al procesului)?

Poliția judiciară, procurorul și instanța au obligația să acorde o atenție corespunzătoare drepturilor, intereselor și vulnerabilității victimelor. Toate autoritățile implicate în proceduri penale trebuie să respecte demnitatea personală a victimelor pe parcursul procesului și interesul acestora în a li se proteja viața privată. Această obligație generală de a proteja interesele victimelor include, de asemenea, evitarea oricărui prejudiciu la adresa victimei ca rezultat al procedurilor penale în sine. Acest lucru este asigurat, de asemenea, prin intermediul drepturilor speciale ale victimei, de exemplu dreptul la o audiere care să respecte sensibilitatea victimei sau excluderea publicului de la proces, precum și prin interzicerea divulgării de fotografii sau date cu caracter personal ale victimei.

Ce protecție există pentru victimele deosebit de vulnerabile?

Victimele infracțiunilor sexuale și ale violenței domestice și toate victimele care sunt minore sunt considerate a fi deosebit de vulnerabile.

De asemenea, tuturor celorlalte victime le poate fi acordat acest statut în funcție de vârsta acestora, de starea psihică, de sănătatea lor și de natura și circumstanțele specifice ale infracțiunii.

Pe lângă drepturile de care pot beneficia toate victimele, victimele deosebit de vulnerabile au, de asemenea, dreptul de a fi audiate, ori de câte ori este posibil, de o persoană de același sex pe parcursul cercetării. Acestea pot refuza să răspundă la întrebări referitoare la detaliile infracțiunii în cazul în care consideră că descrierea acestor detalii nu este rezonabilă sau pot refuza să răspundă la întrebări referitoare la împrejurări cu un pronunțat caracter personal. În cursul cercetării și al procesului, victimelor deosebit de vulnerabile li se va acorda o audiere care să respecte sensibilitatea acestora, dacă solicită acest lucru. Acestea pot solicita excluderea publicului de la proces. Victimele deosebit de vulnerabile pot fi însoțite întotdeauna de o persoană de încredere în timpul unei audieri.

Dacă există o preocupare că, din motive de fapt sau de drept, va fi imposibilă audierea unui martor în timpul procesului, instanța judecătorească trebuie să organizeze o audiere încrucișată, la cererea procurorului. În acest scop, un judecător de drepturi și libertăți audiază martorii în cadrul cercetării penale, cu participarea părților implicate în procedură și a reprezentanților acestora (într-un loc diferit), folosind echipamente de transmitere a imaginilor și sunetului. După caz, se poate solicita ca martorii să fie audiați de un expert. Trebuie luate măsuri pentru ca, în măsura în care este posibil, victima să nu se întâlnească cu inculpatul sau cu alți subiecți procesuali. După o audiere încrucișată, materialul video înregistrat poate fi prezentat la proces în locul unei noi audieri. Această modalitate de audiere a martorilor protejați în cadrul cercetării penale poate fi aplicată și în cadrul procesului.

În cadrul procesului, instanța judecătorească poate, în mod excepțional, să-i ceară inculpatului să părăsească sala de ședință (de exemplu, pentru motive legate de protecția martorului), cu condiția ca inculpatul să fie ulterior informat cu privire la tot ce s-a întâmplat în absența sa și mai ales cu privire la declarațiile date în acest timp.

În cazul în care autorul infracțiunii este eliberat sau evadează din arestul preventiv, precum și în cazul în care este recapturat, victimele deosebit de vulnerabile trebuie să fie informate imediat. La cerere, acestea vor fi informate, de asemenea, în cazul în care autorul infracțiunii evadează sau este eliberat din închisoare, precum și cu privire la momentul în care acestuia i se permite pentru prima dată să părăsească detenția fără supraveghere.

Sunt minor. Am drepturi speciale?

Victimele care sunt minori sunt considerate întotdeauna ca fiind deosebit de vulnerabile.

În timpul cercetării, acestea au dreptul de a fi interogate, ori de câte ori este posibil, de către o persoană de același sex. Acestea pot refuza să răspundă la întrebări referitoare la detaliile infracțiunii în cazul în care consideră că descrierea acestor detalii nu este rezonabilă sau pot refuza să răspundă la întrebări referitoare la împrejurări cu un pronunțat caracter personal. În cursul cercetării și al procesului, victimelor deosebit de vulnerabile li se va acorda o audiere care să respecte sensibilitatea acestora, dacă solicită acest lucru. Minorilor a căror integritate sexuală este posibil să fi fost încălcată trebuie să li se acorde întotdeauna o audiere care să respecte sensibilitatea acestora. Acestea pot solicita excluderea publicului de la proces. În cursul unei audieri, aceștia pot fi însoțiți de o persoană de încredere.

În cazul în care autorul infracțiunii este eliberat sau a evadat din detenție sau din arestul preventiv, precum și în cazul în care este recapturat, victimele deosebit de vulnerabile trebuie să fie informate imediat. La cerere, acestea vor fi informate, de asemenea, în cazul în care autorul infracțiunii evadează sau este eliberat din închisoare, precum și cu privire la momentul în care acestuia i se permite pentru prima dată să părăsească detenția fără supraveghere.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

Dacă soțul/soția dumneavoastră sau partenerul înregistrat, partenerul de viață, copiii, părinții sau bunicii, nepoții, sora, fratele sau o altă persoană dependentă au decedat ca urmare a unei fapte penale, aveți dreptul la servicii de asistență psihosocială și juridică a victimelor. Acest lucru este valabil, de asemenea, în cazul în care o altă rudă a dumneavoastră a decedat ca urmare a unei infracțiuni, iar dumneavoastră ați fost martor la infracțiune.

În cazul în care o persoană de care erați dependent prin lege a murit ca urmare a unei astfel de infracțiuni, sunteți potențial eligibil pentru a primi sprijin în temeiul Legii privind despăgubirile acordate victimelor. Astfel de cereri de asistență sunt soluționate de Biroul Federal pentru afaceri sociale și persoane cu handicap (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen).

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

În cazurile în care este posibil să fie afectată integritatea fizică și/sau sexuală a copiilor sau adolescenților, îngrijitorii acestora primesc, de asemenea, asistență în procedurile penale.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Poliția, procurorul sau judecătorul trebuie să ia în considerare interesele dumneavoastră și să vă informeze cu privire la cursul procedurii, inclusiv orice măsuri alternative la procedurile penale convenționale care sunt dispuse în cazul infracțiunilor minore și de gravitate medie. În cazul în care procurorul are în vedere astfel de măsuri alternative, acesta trebuie să vă ofere ocazia de a vă exprima opinia în cazul în care acest lucru este necesar pentru a vă proteja drepturile și interesele, în special dreptul dumneavoastră la despăgubiri.

Procurorul poate solicita mediatorilor cu pregătire în acest sens din cadrul organizațiilor relevante să sprijine prin mediere autorii infracțiunilor și victimele. Medierea poate începe doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care motivele pentru care refuzați medierea sunt inacceptabile în contextul procedurilor penale. În cazul în care autorul infracțiunii are vârsta sub 18 ani, acordul dumneavoastră nu este necesar.

Puteți fi implicat în procesul de mediere dacă doriți. Interesele dumneavoastră vor fi respectate. Dacă este necesar pentru a vi se proteja interesele, în special dreptul de a obține despăgubiri, veți fi invitat să prezentați o declarație.

În cursul procesului de mediere, aveți dreptul să fiți însoțit de o persoană de încredere. Trebuie să fiți informat cu privire la drepturile dumneavoastră și la organizațiile de sprijinire a victimelor adecvate în cel mai scurt timp.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Drepturile victimelor în cadrul procedurilor penale sunt reglementate de Codul de procedură penală [Strafprozessordnung (StPO)]. StPO și toate celelalte legi pot fi accesate gratuit din Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistemul de informații juridice al Republicii Austria.

Ultima actualizare: 06/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Dacă ați devenit victima unei infracțiuni, puteți să o denunțați la orice secție de poliție sau procurorului.

Puteți depune denunțul oral sau în scris și este necesară semnătura dumneavoastră. Denunțul poate fi depus, de asemenea, de către un terț. Deși nu este obligatoriu, se recomandă să fie incluse în denunț datele dumneavoastră personale relevante, inclusiv o adresă la care puteți fi contactat, precum și datele personale ale terțului care denunță săvârșirea infracțiunii.

În plus, este de dorit să furnizați toate probele și informațiile pe care le aveți cu privire la suspect. Aceasta va facilita cercetarea.

Poliția are un formular oficial care trebuie completat (în general, asistat de calculator) pentru înregistrarea informațiilor pe care le furnizați. Din acest moment, denunțul dumneavoastră cu privire la săvârșirea infracțiunii va face parte din dosar.

Puteți să denunțați infracțiunea la orice secție de poliție sau direct procurorului.

Denunțul poate fi depus în germană sau în una dintre limbile regionale oficiale.

Dacă nu vorbiți limba germană sau o altă limbă oficială la un nivel satisfăcător, aveți dreptul de a fi asistat de un interpret.

În cazul anumitor infracțiuni (de exemplu, infracțiunile săvârșite prin violență sau infracțiunile sexuale), aveți dreptul să beneficiați de asistență din partea unei organizații de sprijinire a victimelor atunci când denunțați infracțiunea.

Nu există un termen specific pentru denunțarea unei infracțiuni. Cu toate acestea, după o anumită perioadă de timp prevăzută de lege, organele de poliție, procurorul sau instanța pot refuza să examineze cazul. Această perioadă de timp diferă în funcție de tipul de infracțiune în cauză (termen de prescripție).

Autoritățile sunt obligate să înceapă cercetarea atunci când sunt informate în legătură cu o presupusă infracțiune (excepție: infracțiunile care fac obiectul unei urmăriri penale doar pe baza unei acțiuni introduse de victima infracțiunii).

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Odată ce ați denunțat infracțiunea, veți primi o confirmare scrisă a denunțului dumneavoastră. Aceasta va include un număr de referință. Dacă ulterior contactați secția de poliție competentă și indicați acest număr de referință, puteți contacta ofițerul responsabil cu cazul dumneavoastră.

Dacă transmiteți denunțul în scris la poliție sau parchet, trebuie să solicitați numărul de referință. Organizațiile de sprijinire a victimelor vă vor ajuta să aflați numărul de referință corect.

Ca victimă a unei infracțiuni, aveți dreptul de a consulta dosarele. Accesul poate fi refuzat sau limitat numai în cazul în care examinarea dosarelor ar putea pune în pericol cercetarea sau ar putea influența mărturia dumneavoastră în calitate de martor.

Parchetul vă va informa cu privire la evoluțiile importante în acest proces. De exemplu, veți fi informat dacă autoritățile decid să nu continue urmărirea penală, dacă decid să suspende cercetarea sau dacă au în vedere dispunerea unor măsuri alternative la procedurile penale convenționale.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

Puteți fi sprijinit și reprezentat în relațiile cu autoritățile de asigurare a respectării legii de către un avocat, un membru al unei organizații de sprijinire a victimelor sau o altă persoană adecvată.

Dacă aveți dreptul la asistență juridică, avocații, în colaborare cu organizațiile specializate de sprijinire a victimelor, vă vor oferi sprijin gratuit în exercitarea drepturilor dumneavoastră în cursul procedurii. Aveți dreptul la asistență psihosocială și juridică în cazul în care, ca urmare a unei fapte penale intenționate, ați fost expus la violență sau unei amenințări periculoase, v-au fost încălcate integritatea și autodeterminarea sexuală sau dependența dumneavoastră personală a fost exploatată în săvârșirea unei astfel de infracțiuni. Vă este pusă la dispoziție asistență, de asemenea, în cazul în care sunteți o rudă apropiată a unei persoane care este posibil să fi decedat în urma săvârșirii infracțiunii sau în cazul în care sunteți o rudă care a asistat la infracțiune. În plus, victimele unei infracțiuni de terorism au dreptul la asistență. Asistența trebuie să fie necesară pentru a proteja drepturile victimei și este garantată de organizația de sprijinire a victimelor. Persoanele care nu au împlinit 14 ani și este posibil să fie victime ale infracțiunilor contra integrității sexuale vor beneficia de asistență psihosocială în orice caz.

Dacă nu aveți dreptul la servicii de asistență destinate victimelor, puteți solicita în instanță asistență judiciară gratuită în cazul în care participați la procedură în calitate de parte civilă. În cazul în care instanța consideră că este necesară reprezentarea juridică (în special pentru a evita o acțiune civilă ulterioară), iar veniturile dumneavoastră sunt insuficiente pentru a plăti pentru un reprezentant legal fără a vă pune în pericol mijloacele de subzistență, cererea dumneavoastră va fi aprobată.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Costurile de transport către și de la parchet, instanță sau locul audierii vor fi rambursate și veți primi despăgubiri pentru timpul consumat în cazul în care ați suferit o pierdere financiară ca urmare a acestui lucru. Dacă sunteți martor și trebuie să stați peste noapte și să luați micul dejun, prânzul sau cina într-un anumit loc, costurile șederii dumneavoastră vor fi rambursate până la o anumită sumă. Trebuie să înaintați cererea dumneavoastră pentru această plată în termen de 14 zile.

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

În cazul în care procurorul renunță la proceduri, trebuie să fiți informat. Ulterior veți avea la dispoziție 14 zile pentru a solicita procurorului să explice motivele care au stat la baza acestei decizii. De asemenea, puteți solicita o continuare a procedurii în cazul în care:

 • o lege a fost încălcată sau aplicată incorect
 • există îndoieli semnificative cu privire la acuratețea faptelor pe care s-a bazat decizia de a pune capăt procedurii sau
 • pot fi furnizate noi fapte sau probe care justifică continuarea procedurii.

Cererea trebuie să fie depusă în termen de 14 zile după ce ați fost informat cu privire la decizia procurorului de închidere a procedurii sau după ce ați primit motivele acestei încetări. În cazul în care nu ați primit astfel de informații în această perioadă, termenul se prelungește la trei luni de la adoptarea deciziei. Cererea de continuare a procedurii trebuie să fie adresată procurorului.

În cazul în care procurorul consideră că cererea este întemeiată, acesta va continua procedura. În caz contrar, procurorul trebuie să redacteze un răspuns și să îl prezinte, împreună cu dosarul, instanței, care va decide cu privire la cererea dumneavoastră. Dacă instanța aprobă cererea, procurorul trebuie să continue procedura. În caz contrar, cererea este respinsă.

În cazul în care procurorul decide să dispună măsuri alternative la procedurile penale convenționale, nu puteți contesta decizia sa.

În cazul în care au fost formulate acuzații, iar procurorul închide ulterior cazul, în anumite circumstanțe aveți dreptul de a menține acuzațiile în calitate de acuzator subsidiar. Pentru aceasta, trebuie să fi participat deja la procedură în calitate de parte civilă. Dobândiți ulterior calitatea de acuzator subsidiar atunci când declarați că veți menține acuzațiile.

Pot să mă implic în proces?

În calitate de victimă, aveți dreptul să participați la proces. Veți fi citat să vă prezentați în instanță numai dacă sunteți solicitat să depuneți mărturie în calitate de martor. O victimă este obligată să se conformeze unei citații de a se prezenta în instanță numai în cazul în care aceasta este citată în calitate de martor.

În cazul în care beneficiați de servicii de asistență a victimelor, organizația de sprijinire a victimelor care furnizează aceste servicii va fi informată cu privire la datele audierilor.

Dacă ați depus mărturie în cadrul unei audieri încrucișate pe parcursul cercetării, veți fi informat cu privire la data procesului numai în cazul în care ați solicitat acest lucru. În cazul în care sunteți parte civilă, acuzator subsidiar sau acuzator privat, veți fi informat în mod corespunzător cu privire la datele stabilite ale audierilor. Indiferent dacă procesul este public, în calitate de victimă aveți dreptul să fiți prezent și să fiți însoțit de o persoană de încredere – un avocat, un membru al unei organizații de sprijinire a victimelor sau o altă persoană. Aveți dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor și experților, precum și de a fi audiat cu privire la dreptul dumneavoastră la despăgubiri.

În cazul în care sunteți parte civilă, puteți alege să nu participați la ședința de judecată. Cu toate acestea, dacă sunteți acuzator privat și nu participați la ședința de judecată, instanța va presupune în mod incontestabil că nu mai sunteți interesat de o condamnare și va închide cazul.

Dacă nu vorbiți limba germană (sau o altă limbă oficială), aveți dreptul la interpretare gratuită pe parcursul ședinței.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă sau acuzator privat?

Sunteți o victimă în cazul în care îndepliniți cerințele relevante prevăzute prin lege. Următoarele persoane au statutul de victimă:

 • persoanele care este posibil să fi fost expuse la acte de violență sau unei amenințări periculoase ca urmare a unei fapte penale intenționate, a căror integritate și autodeterminare sexuală este posibil să fi fost încălcate sau a căror dependență personală este posibil să fi fost exploatată în săvârșirea unei astfel de infracțiuni,
 • soțul/soția, partenerul înregistrat/partenera înregistrată, partenerul de viață, rudele de gradul întâi, fratele sau sora și alte persoane aflate în întreținerea unei persoane care este posibil să fi decedat din cauza unei infracțiuni sau alte rude care au fost martore la infracțiune și
 • orice altă persoană care a suferit prejudicii ca urmare a unei infracțiuni sau ale cărei interese legale, astfel cum sunt protejate de dreptul penal, este posibil să fi fost afectate în alte privințe.

Sunteți martor în cazul în care ați formulat observații relevante pentru procedura penală. Acest lucru va fi stabilit de către poliție și procuror pe parcursul cercetării. Pe parcursul procesului, această decizie va fi luată de instanță.

Este la latitudinea dumneavoastră dacă doriți să participați la procedură în calitate de parte civilă.

Continuarea procedurii în calitate de acuzator subsidiar în cazul în care se renunță la acuzații este, de asemenea, decizia dumneavoastră.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Pe parcursul procedurii, toate autoritățile trebuie să respecte demnitatea dumneavoastră personală în calitate de victimă și interesul dumneavoastră în a obține protejarea vieții dumneavoastră private. Trebuie să se acorde atenția cuvenită drepturilor dumneavoastră, intereselor și nevoilor de protecție specifice. Toate victimele trebuie să fie informate în cel mai scurt timp cu privire la drepturile lor și la posibilitatea de a primi asistență și despăgubiri.

La cerere, trebuie să vi se elibereze confirmarea denunțului dumneavoastră referitor la săvârșirea infracțiunii.

Fiecare victimă are dreptul la reprezentare și consultanță. Acestea pot fi furnizate de un avocat, o organizație de sprijinire a victimelor sau un alt reprezentant adecvat. Dacă aveți dreptul la servicii de asistență a victimelor, persoana care vă oferă sprijin juridic vă va reprezenta în cadrul procedurilor.

În cazul în care nu îndepliniți condițiile pentru sprijin juridic, dar doriți să fiți reprezentat de un avocat în calitate de parte civilă, în anumite condiții puteți solicita acordarea de asistență juridică.

În calitate de martor, sunteți scutit de obligația de a depune mărturie în cazul în care v-ați afla în situația de a incrimina o rudă. Pierdeți acest drept în cazul în care sunteți adult și solicitați despăgubiri în calitate de parte civilă în cadrul procedurilor penale.

Aveți posibilitatea de a refuza să răspundeți la întrebări individuale:

 • în cazul în care răspunsul ar fi umilitor sau v-ar expune pe dumneavoastră sau pe un membru al familiei dumneavoastră la riscul unei pierderi financiare directe și considerabile;
 • în cazul în care răspunsul ar viza sfera dumneavoastră cea mai personală sau cea a unei alte persoane;
 • în cazul în care considerați că întrebările referitoare la detaliile unei infracțiuni sexuale nu sunt rezonabile.

Cu toate acestea, puteți fi obligat să răspundeți la întrebări în cazul în care mărturia dumneavoastră este deosebit de importantă pentru obiectul procedurii.

În cazul în care sunt prezente și alte persoane în timpul interogării, trebuie avut grijă să nu se divulge datele dumneavoastră cu caracter personal. Nu sunteți obligat să vă divulgați adresa de domiciliu. În schimb, puteți indica o altă adresă la care autoritățile să vă poată contacta cu ușurință.

Aveți dreptul să examinați dosarele dacă acestea se referă la interesele dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita copii din dosar, în schimbul plății unei taxe. Dacă vi s-a acordat asistență judiciară sau copiile solicitate reprezintă constatări și opinii ale experților sau organismelor, serviciilor și instituțiilor publice, copiile sunt transmise gratuit.

În cazul în care, ca urmare a unei fapte penale comise cu intenție, ați fost supus violenței sau amenințărilor periculoase, v-a fost încălcată integritatea sau autodeterminarea sexuală, a fost exploatată dependența dumneavoastră personală în comiterea unei astfel de infracțiuni sau sunteți o victimă vulnerabilă, trebuie să fiți informați dacă autorul infracțiunii este eliberat din detenție sau arest preventiv. În cazul în care sunteți victima unui alt tip de infracțiune, trebuie să depuneți o cerere în care să indicați că ați dori să fiți informat cu privire la eliberarea autorului infracțiunii.

Trebuie să fiți informat cu privire la încetarea și continuarea procedurii, precum și cu privire la finalizarea cercetării de către procuror. În cazul în care sunt avute în vedere măsuri alternative la procedurile penale convenționale, trebuie să primiți informații cuprinzătoare cu privire la drepturile dumneavoastră. În anumite condiții, puteți să solicitați continuarea procedurii în cazul în care aceasta a fost încetată de către procuror.

Dacă nu vorbiți limba germană la un nivel suficient sau dacă prezentați deficiențe de auz sau de vorbire, aveți dreptul la servicii de traducere/interpretare. Aveți dreptul să participați la audierile încrucișate, la reconstituirea incidentelor și la proces, pe parcursul căruia aveți dreptul să adresați întrebări și să depuneți cereri.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Drepturile de care beneficiați în calitate de victimă includ dreptul de a face declarații în contextul depunerii mărturiei dumneavoastră sau de a participa la un interogatoriu sau o audiere. De exemplu, puteți declara că doriți să participați la procedură în calitate de parte civilă și că ați dori să primiți despăgubiri. De asemenea, aveți dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor și experților.

Aveți dreptul de a depune mărturie dacă sunteți citat la un interogatoriu sau o audiere.

În cazul în care sunteți, de asemenea, martor, aveți obligația de a respecta orice citație primită și de a furniza informații complete și veridice.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Pe parcursul procesului, veți fi informat asupra drepturilor dumneavoastră la începutul audierii dumneavoastră.

Este la latitudinea dumneavoastră dacă doriți să participați la întreaga ședință de judecată.

Hotărârea va fi pronunțată la sfârșitul ședinței. Puteți afla conținutul hotărârii așteptând până la finalul ședinței de judecată sau examinând dosarul.

În cazul în care ați participat la procedură în calitate de parte civilă, instanța are, de asemenea, obligația de a decide cu privire la cererea dumneavoastră în hotărârea sa. În cazul în care instanța dispune acordarea de despăgubiri, hotărârea este considerată un ordin de executare în temeiul dreptului civil și puteți solicita guvernului federal acordarea unui avans din cuantumul despăgubirilor. Cu toate acestea, aceasta este supusă condiției ca persoana condamnată să nu fie în măsură să respecte imediat obligația de plată ca urmare a executării unei pedepse (privative de libertate).

Instanța poate dispune, de asemenea, ca bunurile care aparțin victimei și care se află în posesia inculpatului să fie restituite victimei.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

Aveți dreptul de a consulta dosarele. Accesul poate fi refuzat sau limitat numai în cazul în care examinarea dosarelor ar putea pune în pericol cercetarea sau ar putea influența mărturia dumneavoastră în calitate de martor.

Ultima actualizare: 06/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

O parte civilă (1), un acuzator subsidiar (2) sau un acuzator privat (3) au, în general, dreptul de a introduce o cale de atac împotriva hotărârii.

Sunt disponibile două tipuri de căi de atac: Recursul în anulare (Nichtigkeitsbeschwerde) se referă la legalitatea procedurii și a hotărârii pronunțate, în timp ce un apel (Berufung) contestă hotărârea pronunțată cu privire la cererile formulate în temeiul dreptului civil. În calitate de acuzator privat puteți, de asemenea, să contestați nivelul sancțiunii. În cazul unei achitări, părțile civile și acuzatorii subsidiari vor fi îndrumați către instanțele civile pentru a-și soluționa cererile de despăgubiri.

În calitate de parte civilă, acuzator subsidiar sau acuzator privat aveți dreptul de a introduce un recurs în anulare împotriva unei hotărâri în următorul caz:

 • dacă acțiunea dumneavoastră civilă a fost înaintată unei instanțe civile din cauza achitării inculpatului și este evident că respingerea unei propuneri pe care ați prezentat-o pe parcursul procesului a afectat în mod negativ hotărârea instanței cu privire la acțiunea dumneavoastră civilă.

În calitate de parte civilă sau acuzator subsidiar aveți dreptul de a introduce o cale de atac dacă:

 • în cazul unei condamnări, instanța transmite cererile dumneavoastră către o instanță civilă, chiar dacă acestea ar fi putut fi soluționate de către instanța penală, întrucât cererile dumneavoastră erau bine întemeiate și justificate.

În cadrul procedurilor în fața unei instanțe districtuale (Bezirksgericht) și în fața unui singur judecător la o instanță regională (Landesgericht), părțile civile și acuzatorii subsidiari pot face apel împotriva hotărârii privind acțiunile civile nu numai dacă acestea sunt transmise integral la instanțele civile, ci și în cazul în care doresc să conteste nivelul despăgubirilor acordate.

În cazul în care aveți calitatea de acuzator privat în cadrul procedurii, puteți invoca aceleași drepturi de a exercita o cale de atac precum procurorul. În cazul în care inculpatul este achitat, puteți introduce un recurs în anulare. În cadrul procedurilor în fața unei instanțe districtuale și în fața unui singur judecător la o instanță regională, puteți, de asemenea, să contestați faptele stabilite în hotărâre prin introducerea unui apel cu privire la vinovăția inculpatului. În cazul în care inculpatul este condamnat, puteți introduce apel dacă nu sunteți de acord cu sancțiunea sau dacă cererile dumneavoastră civile sunt înaintate instanțelor civile. În cazul în care nu ați fost prezent la audiere atunci când instanța și-a anunțat decizia, va trebui să examinați dosarul pentru a afla dacă inculpatul a fost găsit sau nu vinovat. Hotărârea trebuie să conțină motivele și să fie semnată de către judecător în termen de patru săptămâni. În cazul în care ați participat la proces în calitate de parte civilă, acuzator subsidiar sau acuzator privat și introduceți o cale de atac sau un recurs în anulare în termen de trei zile de la pronunțarea hotărârii, trebuie să primiți o copie a hotărârii. Puteți solicita asistență judiciară pentru a introduce apelul sau recursul în anulare. Dacă este necesar, aceasta poate include servicii gratuite de traducere. Asistența judiciară va fi acordată de către instanță în cazul în care reprezentarea juridică este necesară și în cazul în care veniturile dumneavoastră sunt insuficiente pentru a plăti reprezentarea juridică fără a vă pune în pericol mijloacele de subzistență.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

Toate victimele pot solicita să fie informate cu privire la momentul în care autorului infracțiunii i se permite pentru prima dată să părăsească detenția fără supraveghere, în cazul în care autorul infracțiunii evadează și este reținut din nou, dacă autorul infracțiunii urmează să fie sau a fost eliberat și cu privire la toate condițiile impuse în cazul unei eliberări condiționate.

Victimele infracțiunilor sexuale și ale violenței de natură sexuală trebuie audiate înainte de autorizarea marcării electronice în cazul în care acestea au cerut să fie informate în legătură cu părăsirea închisorii de către autorul infracțiunii sau cu eliberarea din închisoare a acestuia. Aceste victime trebuie, de asemenea, să fie notificate cu privire la faptul că a fost autorizată marcarea electronică. Ele au dreptul la servicii de asistență a victimelor pentru a le sprijini în exercitarea acestor drepturi.

În caz contrar, nu primiți niciun fel de alte informații din partea autorităților după ce hotărârea a intrat în vigoare. Cu toate acestea, aveți în continuare dreptul de a examina dosarul cauzei în cazul în care vă sunt afectate interesele.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

După încheierea procesului, aveți dreptul la o discuție finală cu organizația care v-a oferit asistența acordată victimelor.

Victimele infracțiunilor care au primit sprijin psihosocial pe parcursul procedurilor penale au, de asemenea, dreptul la un astfel de sprijin în cadrul procedurilor civile ulterioare. Acesta este condiționat de existența unei legături între obiectul procedurii civile și cel al procedurii penale și de necesitatea unui astfel de sprijin pentru protejarea drepturilor procedurale ale victimei. Organizația de sprijinire a victimelor care oferă asistența va evalua dacă aceste condiții sunt îndeplinite. Victima poate solicita asistență judiciară astfel încât aceasta să poată fi reprezentată de către un avocat în cadrul procedurilor civile. Acest sprijin va fi acordat până la sfârșitul procedurilor civile, cel târziu.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

Puteți afla rezultatul procedurilor și sancțiunea impusă fie rămânând în sala de judecată până la pronunțarea hotărârii orale, fie prin examinarea dosarului mai târziu.

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din detenție?

La cerere, veți fi informat imediat în cazul în care autorul infracțiunii evadează sau este eliberat din detenție, precum și cu privire la momentul în care acestuia i se va permite pentru prima dată să părăsească detenția fără supraveghere. De asemenea, veți fi informat atunci când un autor al infracțiunii care a evadat este reținut. În cazul în care, în momentul eliberării, au fost impuse autorului infracțiunii condiții destinate să protejeze victima, veți fi informat, de asemenea, cu privire la acestea.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Victima va fi implicată în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată numai în cazuri excepționale. Numai victimele unei infracțiuni sexuale sau ale violenței de natură sexuală care au solicitat să fie informate cu privire la eliberarea sau evadarea autorului infracțiunii vor fi audiate înainte de luarea unei decizii privind marcarea electronică.

1. Parte civilă

Pentru a vă constitui în parte civilă, trebuie să depuneți o declarație. Declarația trebuie să includă o cuantificare specifică a cererii depuse pentru obținerea de despăgubiri pentru pierderile cauzate prin săvârșirea infracțiunii sau prejudiciul suferit. Pe parcursul cercetării, declarația trebuie să fie adresată poliției sau procurorului. Aceasta poate fi depusă în scris sau poate fi formulată verbal. Pe parcursul procesului, declarația trebuie să fie prezentată înainte de obținerea tuturor elementelor de probă. Acesta este, de asemenea, termenul până la care cererea trebuie să fie cuantificată.

În calitate de parte civilă, veți avea următoarele drepturi în plus față de cele ale unei victime:

 • dreptul de a solicita obținerea de probe care ar putea servi la condamnarea autorului infracțiunii sau justificarea cererii de despăgubire. dreptul de a fi citat la proces; dreptul de a introduce o cale de atac împotriva hotărârii instanței de a închide cazul; dreptul de a introduce o cale de atac pe baza acțiunilor dumneavoastră civile.

2. Acuzator subsidiar

Pentru a deveni acuzator subsidiar, trebuie să fiți sau să vă constituiți parte civilă și să declarați urmărirea penală subsidiară. În cazul în care autorul infracțiunii este un minor, urmărirea penală subsidiară este exclusă.

Puteți deveni acuzator subsidiar prin depunerea unei declarații. Dacă procurorul renunță la acuzații pe parcursul procesului, trebuie să depuneți această declarație imediat în cazul în care ați fost citat corespunzător. În cazul în care nu ați respectat citația sau nu declarați urmărirea penală subsidiară, autorul infracțiunii va fi achitat.

Dacă procurorul renunță la acuzații în afara ședinței de judecată sau dacă nu ați fost citat corespunzător ca parte civilă, instanța trebuie să vă informeze în legătură cu această evoluție. În acest caz, veți avea la dispoziție o lună pentru a declara urmărirea penală subsidiară.

În cazul în care continuați urmărirea penală în locul procurorului, acesta din urmă poate avea acces la informațiile referitoare la procedurile judiciare în orice moment și poate decide să preia din nou urmărirea penală. În acest caz, veți continua să fiți implicat în proces ca parte civilă.

3. Acuzator privat

Unele infracțiuni mai puțin grave nu sunt urmărite penal de către procuror, ci chiar de către victimă. În cazul în care sunteți victima unei astfel de infracțiuni, procedura penală va începe doar dacă formulați acuzații în mod privat în fața instanței. Astfel, dobândiți calitatea de acuzator privat. În acest caz, nu există nicio etapă de cercetare și, în calitate de acuzator privat, va trebui să dovediți toate faptele esențiale pentru o condamnare și să acoperiți costurile în cazul în care autorul prezumat al infracțiunii este achitat.

4. Serviciile de asistență a victimelor

În cazul în care ați fost victimă a violenței, a amenințărilor periculoase sau integritatea dumneavoastră sexuală a fost încălcată ca urmare a unei infracțiuni premeditate, aveți dreptul la asistență juridică în măsura în care este necesar pentru protejarea drepturilor dumneavoastră procedurale în calitate de victimă, ținând seama în cea mai mare măsură de sensibilitatea dumneavoastră personală. Este pusă la dispoziție asistență, de asemenea, în cazul în care sunteți o rudă apropiată a unei persoane care este posibil să fi decedat în urma săvârșirii infracțiunii sau în cazul în care sunteți o rudă care a asistat la infracțiune. Serviciile psihosociale de asistență a victimelor trebuie acordate întotdeauna fără a fi nevoie de o cerere victimelor a căror integritate sexuală este posibil să fi fost încălcată și care au mai puțin de 14 ani.

Asistența psihosocială include pregătirea pentru procedură a persoanelor în cauză și pentru stresul emoțional legat de procedură, precum și asistența acordată în cursul audierilor poliției și instanțelor, asistența juridică, consultanța juridică și reprezentarea de către un avocat. Prestatorii de asistență juridică au, de asemenea, dreptul de a solicita despăgubiri în cadrul procedurilor penale (drepturile părții civile).

Serviciile de asistență a victimelor sunt furnizate de organizații specifice de sprijinire a victimelor (cum ar fi centre pentru protecția copilului, centre de consiliere sau centre de intervenție). Acestea însărcinează avocații să furnizeze asistență juridică și/sau colaboratorii acestora să ofere asistență psihosocială. Acești colaboratori sunt asistenți sociali, psihologi sau specialiști în domenii similare, care au primit în mod obligatoriu o formare juridică complementară în domeniul procedurilor penale.

Ministerul Federal al Justiției finanțează serviciile de asistență a victimelor.

Ultima actualizare: 06/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

Pentru a solicita creanțe financiare (de exemplu, despăgubiri pentru daune morale, costuri de tratament), victimele pot

 • să introducă o acțiune civilă împotriva autorului infracțiunii sau
 • să se alăture procedurilor penale împotriva inculpatului în calitate de parte civilă.

Pentru a formula cereri în calitate de parte civilă în timpul procedurilor penale, trebuie să depuneți o declarație. Declarația trebuie să includă o cuantificare specifică a cererii depuse pentru a obține despăgubiri pentru pierderile cauzate prin săvârșirea infracțiunii sau pentru prejudiciul suferit și să demonstreze dreptul la aceste pretenții (motivele și nivelul daunelor/despăgubirilor). O condiție suplimentară este ca inculpatul să fie condamnat pentru daunele produse.

Ar trebui să luați parte la procedura penală în calitate de parte civilă cât mai devreme posibil (în mod ideal, atunci când infracțiunea este denunțată poliției). După ce au fost formulate acuzații în fața instanței competente, declarația poate, de asemenea, să fie înregistrată la dosar la procurorul competent sau să fie transmisă în scris fără alte cerințe formale. Pe parcursul procesului, declarația trebuie să fie prezentată cel târziu înaintea obținerii tuturor elementele de probă. Acesta este, de asemenea, termenul până la care trebuie să fie cuantificată cererea.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

În cazul în care partea condamnată nu se conformează obligației sale de a plăti suma impusă, creditorul, și anume victima căreia îi sunt acordate despăgubiri, poate iniția măsuri de executare cu ajutorul instanței. În acest scop, o cerere scrisă sau orală (cerere de executare) trebuie să fie depusă la instanța districtuală competentă. Puteți solicita plata despăgubirilor acordate printr-o hotărâre judecătorească cu forță juridică obligatorie în termen de 30 de ani. După acest termen, cererea se prescrie.

În cazul în care activele părții condamnate sunt declarate ca fiind reținute, victima are dreptul de a solicita plata despăgubirilor acordate acesteia din activele confiscate de stat.

În cazul în care acesta nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

O plată în avans poate fi acordată numai în cazul în care plata a fost împiedicată de executarea unei sentințe. Acest lucru este valabil, de exemplu, în cazul în care autorul infracțiunii nu poate să obțină niciun venit ca urmare a executării unei pedepse cu închisoarea sau nu dispune de fonduri ca urmare a plății unei amenzi. O condiție pentru a primi acest avans este ca părții civile respective să i se fi acordat despăgubiri printr-o hotărâre judecătorească obligatorie din punct de vedere juridic ca urmare a unui deces, a unei vătămări fizice, a unor daune la adresa sănătății sau a unor pierderi financiare. În anumite cazuri, posibilitatea unei plăți în avans este exclusă (de exemplu, dacă există alte drepturi la plăți din partea statului sau vătămarea a rezultat din participarea la o altercație sau din neglijență gravă).

Cererea de plată în avans trebuie să fie depusă la instanța penală competentă.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

Victimele infracțiunilor pot primi despăgubiri financiare din partea statului în cazul în care

 • acestea nu au fost în măsură să își desfășoare activitatea din cauza unei boli sau a unui tratament ulterior etc. și, în consecință, au obținut un nivel mai scăzut de venituri
 • acestea au trebuit să urmeze ședințe de psihoterapie, de intervenție în situații de criză sau un alt tratament pentru a-și îmbunătăți sănătatea
 • sunt necesare tratamente ortopedice
 • ochelari sau aparate dentare au fost deteriorate
 • este necesară reabilitarea
 • necesită îngrijire (în acest caz, poate fi plătită o alocație pentru îngrijire)
 • sunt nevăzătoare (în acest caz, poate fi plătită o indemnizație pentru persoană nevăzătoare).

Victimele care au suferit vătămări corporale grave după 31 mai 2009 pot primi o compensație sub formă de sumă forfetară pentru daune morale.

Urmașii care se aflau în întreținerea victimelor infracțiunilor beneficiază de

 • despăgubire pentru pierderea întreținerii (în cazul în care victima a decedat și soțul/soția acesteia și/sau copiii au pierdut sprijinul financiar necesar pentru acoperirea cheltuielilor necesare subzistenței)
 • îngrijire terapeutică (de exemplu, psihoterapie) și îngrijiri ortopedice
 • cheltuieli de înmormântare până la un anumit cuantum maxim.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

În cazul în care autorul infracțiunii nu este condamnat, victima este îndrumată către instanțele civile și poate înainta o cerere de despăgubire în fața acestor instanțe.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

Nu.

Ultima actualizare: 06/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Sunt victima unei infracțiuni. Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență?

În conformitate cu articolul 66 alineatul (2) din StPO (Strafprozessordnung, Codul de Procedură Penală), Ministerul Federal pentru Afaceri Constituționale, Reforme, Dereglementare și Justiție (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) a încheiat contracte cu organizații adecvate constituite care vor oferi asistență victimelor, după verificarea îndeplinirii condițiilor legale. Detalii privind aceste organizații sunt disponibile făcând clic pe linkul de mai jos, unde acestea au fost clasificate în funcție de statul federal (Land): Organizații de sprijinire a victimelor

Linia telefonică de urgență dedicată victimelor

Oficiul Federal al Securității Sociale (Sozialministeriumservice): 0043 158831 și Linia telefonică de urgență a victimelor: 0800 112 112 (sau, de asemenea, linia telefonică europeană de asistență a victimelor: 116 006)

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Da.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Victimele infracțiunilor primesc despăgubiri financiare în conformitate cu dispozițiile Legii privind despăgubirile acordate victimelor (Verbrechensopfergesetz (VOG)), Monitorul Oficial Federal (BGBl.) 288/1972.

În conformitate cu VOG, procedura este aceeași pentru toți solicitanții (austrieci și străini). Aceasta este o procedură administrativă în cadrul căreia autoritatea trebuie să stabilească faptele relevante și să ia o decizie privind asistența solicitată. Solicitantul are obligația să coopereze în cadrul procedurii și să furnizeze informațiile necesare (inclusiv în scopul stabilirii daunelor).

Cererile formulate în temeiul VOG trebuie să fie depuse la Oficiul Federal al Securității Sociale, care decide, de asemenea, cu privire la acestea.

Ce tipuri de asistență pot primi de la organizațiile neguvernamentale?

Următoarele persoane au dreptul la servicii de asistență psihosocială și juridică:

 • victimele unei infracțiuni violente, ale unei infracțiuni sexuale sau ale unei amenințări periculoase sau victimele a căror dependență personală este posibil să fi fost exploatată în săvârșirea unei astfel de fapte penale intenționate;
 • soțul/soția, partenerul de viață, rudele de gradul întâi, frați, surori și alte persoane aflate în întreținerea unei persoane care a decedat ca urmare a unei infracțiuni, precum și alte rude care au fost martori la decesul unei rude;
 • victimele infracțiunilor de terorism.

La cerere, unor astfel de victime trebuie să li se acorde asistență psihosocială și juridică, cu condiția ca aceasta să fie necesară pentru protejarea drepturilor lor procedurale, ținând cont cât mai mult posibil de implicarea lor personală. Organizațiile de sprijinire a victimelor sunt responsabile pentru evaluarea faptului dacă o astfel de asistență este „necesară”. Victimele unei infracțiuni sexuale cu vârsta sub 14 ani au întotdeauna dreptul la asistență psihosocială.

Asistența psihosocială

În contextul asistenței psihosociale, victimele sunt pregătite pentru stresul psihologic al procedurilor, sunt sprijinite în a face față experiențelor lor (anxietăți, disperare, durere sau mânie) și, de asemenea, sunt însoțite în cursul audierilor ca parte a cercetării sau a procesului.

Asistența juridică

Scopul asistenței juridice este de a asista victimele în exercitarea drepturilor lor în cadrul procedurilor penale. Acest lucru este deosebit de util și necesar în cazul în care circumstanțe specifice dau naștere unor preocupări referitoare la faptul că drepturile victimelor nu vor fi suficient respectate în cursul procedurii. În cazul în care victima a suferit vătămări sau daune ca urmare a infracțiunii, avocatul poate solicita despăgubiri (de exemplu, pentru durere și suferință) în numele victimei (în cazul în care victima are calitatea de parte civilă).

Ultima actualizare: 06/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.