NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: franceză.
Swipe to change

Drepturile victimelor, pe țări

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

Poliția locală și federală

Serviciul Public Federal pentru Justiție

Comisia pentru asistența financiară a victimelor unor acte deliberate de violență

Centrele de ajutor social

Serviciile laice de asistență pentru justițiabili

Centrul de asistență socială și psihologică

Centrele pentru copii

Echipele SOS copiii

Serviciul de asistență pentru tineri

Poliția locală și federală

Poliția locală și cea federală sunt subordonate Ministerului de Interne. Poliția locală are atribuțiile de bază ale poliției și acționează în cadrul filosofiei „poliției comunitare”. Poliția federală are atribuții polițienești specializate.

Poliția locală și cea federală

 • primesc victimele în mod politicos și respectuos;
 • oferă asistență practică victimelor criminalității, le furnizează informații și le îndrumă către serviciile adecvate;
 • se asigură că în declarațiile pe care le iau de la victime sunt incluse datele de identitate ale acestora și le spun acestora că au dreptul de a fi informate cu privire la procedurile penale;
 • pot contacta victima la scurt timp după ce se face o plângere.

DATE DE CONTACT:

E-mail: ibznet@ibz.fgov.be

Serviciul Public Federal pentru Justiție

Serviciul Public Federal pentru Justiție are mai multe departamente și comitete care apără interesele victimelor, inclusiv Direcția generală pentru legislație, drepturi și libertăți fundamentale și Direcția generală a centrelor juridice.

Direcția generală pentru legislație, drepturi și libertăți fundamentale

 • pregătește și elaborează legislația;
 • consiliază ministrul justiției și alți actori, întocmește proiecte de răspunsuri la întrebări parlamentare și participă la negocieri internaționale;
 • conlucrează îndeaproape cu celelalte servicii, precum Direcția generală a centrelor juridice, precum și cu persoane din exterior.

Direcția generală a centrelor juridice

 • administrează cele 28 de centre juridice (maisons de justice/justitiehuizen) aflate sub autoritatea Ministerului de Justiție (Flandra și Valonia au fiecare câte 13 centre juridice, iar în Bruxelles există două astfel de centre, unul francofon și unul neerlandofon);
 • în fiecare centru juridic există personal specializat care constituie un birou de recepție a victimelor.

DATE DE CONTACT:

Serviciul justiției federale publice Site internet: https://justitie.belgium.be

Pentru datele de contact ale centrelor juridice faceți clic aici.

Comisia pentru asistența financiară a victimelor unor acte deliberate de violență

Comisia pentru asistența financiară a victimelor unor acte deliberate de violență (Commission pour l’aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden) a fost instituită printr-o lege adoptată la 1 august 1985. Aceasta joacă un rol important în acordarea de ajutor financiar public victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență.

Comisia

 • oferă sprijin financiar victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență și, în anumite cazuri, familiilor acestora;
 • prevede o procedură de ajutor financiar pentru victimele infracțiunilor săvârșite în alt stat membru al Uniunii Europene;
 • poate oferi asistență chiar dacă agresorul este necunoscut sau nu răspunde de faptele sale;
 • nu poate acorda asistență dacă infracțiunea este rezultă din imprudență sau din neglijență.

DATE DE CONTACT:

Site internet: https://justice.belgium.be

Centre de ajutor social

În Flandra și Bruxelles există 11 de centre de ajutor social (Centra Algemeen Welzijnswerk — CAWs), fiecare având un departament care oferă asistență victimelor infracționalității.

Centrele

 • prin intermediul organismului numit Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, sunt membre ale Victim Support Europe (organizația europeană de spijinire a victimelor);
 • sunt deschise oricărei persoane care are o întrebare sau problemă;
 • oferă victimelor servicii de asistență în Flandra și Bruxelles;
 • oferă asistență psihologică victimelor și familiilor acestora, membrilor de familie supraviețuitori ai persoanelor care s-au sinucis, victimelor dezastrelor și familiilor acestora, precum și victimelor accidentelor rutiere și familiilor acestora;
 • oferă victimelor asistență psihologică, de ordin practic și juridic.

DATE DE CONTACT:

Site internet: http://https://www.caw.be

Pentru datele de contact ale celor 25 de centre de ajutor social faceți clic aici.

Servicii laice de asistență pentru justițiabili

În Valonia, serviciile laice de asistență pentru justițiabili (Services Laïques d'Aide aux Justiciables) ajută nu numai victimele, ci și, de exemplu, foștii și actualii deținuți.

Aceste servicii

 • sunt împărțite în cinci sucursale locale, una în fiecare provincie din Valonia;
 • sunt finanțate de Comunitatea vorbitorilor de limbă franceză;
 • furnizează asistență psihologică, psihică și socială persoanelor suspectate de săvârșirea unei infracțiuni aflate în libertate sau în arest, infractorilor condamnați, victimelor și familiilor persoanelor din aceste grupuri;
 • dețin personal calificat care lucrează în echipe disciplinare combinate.

DATE DE CONTACT:

Site internet: http://www.ulb.ac.be/

Pentru datele de contact ale filialelor locale faceți clic aici.

Centrul de asistență socială și psihologică

Centrul de asistență socială și psihologică (Sozial-Psychologisches Zentrum - SPZ) este o organizație care își desfășoară activitatea în partea vorbitoare de limba germană a țării și care oferă asistență victimelor infracțiunilor.

Centrul

 • este o organizație neguvernamentală care își desfășoară activitatea în partea vorbitoare de limba germană a Belgiei;
 • are sucursale în St. Vith și Eupen;
 • oferă sprijin individual tuturor victimelor infracțiunilor printr-o echipă multidisciplinară formată din psihologi, terapeuți, asistenți sociali și un psihiatru

DATE DE CONTACT:

SPZ Eupen: info.eupen@spz.be

SPZ St. Vith: http://www.ulb.ac.be/

Centrele pentru copii

Centrele pentru copii (Vertrouwenscentra Kindermishandeling) sunt centre specializate, înființate de autoritățile flamande, care au proceduri proprii ce urmăresc să garanteze siguranța și bunăstarea copiilor.

Centrele

 • au o sucursală în fiecare provincie din Flandra și în Bruxelles;
 • sunt formate din echipe multidisciplinare cu funcții psihosociale, educaționale și sociale;
 • furnizează consultanță și asistență în cazul în care există suspiciuni de abuz asupra copiilor;
 • oferă asistență gratuită și informații;
 • pot acționa în orice situație în care un copil este victima activă sau pasivă a violenței fizice, psihologice sau sexuale;
 • pot redacta un raport anonim privind orice incident de abuz asupra copiilor.

DATE DE CONTACT:

Site internet: http://www.kindinnood.org/

Pentru datele de contact ale centrelor faceți clic aici.

Echipele SOS copiii

Federația echipelor SOS copiii (Fédération des Équipes SOS-Enfants) oferă sprijin specializat victimelor infracțiunilor de abuz asupra minorilor în Valonia.

Echipele SOS copiii

 • previn și tratează cazuri individuale de abuz asupra copiilor;
 • efectuează evaluări multidisciplinare ale copiilor și ale mediul în care trăiesc aceștia;
 • oferă sprijin psihiatric, psihologic și social copiilor și familiilor acestora;
 • sunt dispuse să furnizeze cunoștințe în domeniul tratării și prevenirii situațiilor de abuz.

DATE DE CONTACT:

Site internet: http://www.federationsosenfants.be/

Serviciul de asistență pentru tineri

Serviciul de asistență pentru tineri (Jugendhilfedienst— JHD) oferă sprijin specializat minorilor care sunt victime ale unor infracțiuni în partea vorbitoare de germană a Belgiei.

Serviciul

 • oferă consiliere și asistență în cazurile de abuz de minori;
 • oferă sprijin copiilor, tinerilor și părinților în partea vorbitoare de germană a Belgiei;
 • poate sesiza parchetul sau instanțele pentru minori, dacă acest lucru este necesar.

DATE DE CONTACT:

Site internet: https://ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-6204/10670_read-3830/

Ultima actualizare: 18/12/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.