NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Drepturile victimelor, pe țări

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

Pot face apel dacă nu sunt mulțumit de sentință sau dacă inculpatul nu este găsit vinovat?

Pot face apel din nou?

Ce drepturi am după intrarea în vigoare a sentinței judecătorești?

Mai multe informații

Pot face apel dacă nu sunt multumit de sentință sau dacă inculpatul nu este găsit vinovat?

În cazul în care v-ați constituit parte civilă în procesul penal (partie civile/burgerlijke partij), puteți introduce o cale de atac dacă instanța vă respinge cererea de despăgubire sau în cazul în care considerați că despăgubirile acordate sunt prea mici. Nu puteți contesta hotărârea prin care inculpatul este găsit nevinovat și nici dacă apreciați că pedeapsa impusă acestuia este prea blândă. (Doar Ministerul Public poate introduce o cale de atac din aceste motive.)

Trebuie să vă hotărâți repede, deoarece de obicei în cauzele penale orice cale de atac trebuie introdusă în termen de 15 de zile. Căile de atac trebuie depuse la grefa (greffe/griffie) instanței care a pronunțat hotărârea atacată. Puteți obține informații suplimentare pe site-ul grefei. În cazul în care se depune o cale de atac, cazul va fi reanalizat de o instanță superioară. Veți fi informat despre locul și data ședinței în care se va rejudeca dosarul. Procedura de atac este foarte asemănătoare cu cea a soluționării fondului. Nu trebuie să vă reconstituiți parte civilă în proces, însă nu vă puteți constitui parte civilă pentru prima dată în etapa căilor de atac.

Apelul (appel/hoger beroep), în cadrul căruia se pot invoca chestiuni de fapt și de drept, nu poate fi formulat împotriva hotărârii unei curți cu jurați; aceasta poate face doar obiectul unui recurs (pourvoi/voorziening) în fața Curții de Casație pe motive de drept.

Pot face apel din nou?

O hotărâre pronunțate în apel (appel/hoger beroep) nu mai poate fi atacată printr-un nou apel.

Împotriva unei hotărârii pronunțate de o curte cu jurați nu se poate depune apel, ci doar recurs la Curtea de casație.

Curtea de Casație nu va examina situația de fapt, ci se va limita să analizeze dacă nu a existat o încălcare de procedură și dacă legislația a fost aplicată incorect sau interpretată greșit. Curtea de Casație poate doar să confirme sau să caseze hotărârea. Aceasta nu poate admite alte probe sau judeca fondul din nou. În cazul în care se casează hotărârea, aceasta se trimite spre rejudecare de o altă instanță de același grad de jurisdicție ca instanța care a pronunțat hotărârea inițială. Decizia Curții de Casație nu este obligatorie pentru noua instanță.

Ce drepturi am după intrarea în vigoare a sentinței judecătorești?

Este important să știți că, în calitate de victimă, nu veți fi informat în mod automat cu privire la hotărârea instanței (cu excepția cazului în care v-ați constituit parte civilă în procesul penal). În cazul în care dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră nu ați fost prezenți la pronunțarea hotărârii în instanță, trebuie să contactați din proprie inițiativă autoritățile judiciare sau să solicitați personalului unui centru juridic (maison de justiție/justitiehuis) să vă informeze în acest sens.

Ca victimă, puteți, în anumite condiții, să cereți să fiți informat sau audiat cu privire la modul în care va fi executată pedeapsa care va fi impusă autorului infracțiunii, de exemplu în ceea ce privește permisiunea de ieșire din penitenciar, detenția limitată, supravegherea electronică, punerea în libertate provizorie în vederea trimiterii sau predării într-o altă țară sau liberarea condiționată.

În cazul în care aveți câștig de cauză în acțiunea civilă, puteți, în anumite condiții, să cereți să fiți informat sau audiat dacă persoanei condamnate i se acordă condiții speciale pentru executarea pedepsei.

În caz contrar, puteți solicita să vă fie recunoscut statutul de victimă adresându-vă Tribunalului pentru aplicarea pedepselor (tribunal d’application des peines/strafuitvoeringsrechtbank). Cererea dumneavoastră va fi aprobată dacă tribunalul stabilește că aveți un interes legitim.

În anumite condiții aveți următoarele drepturi în calitate de victimă:

  • de a primi informații privind hotărârile legate de executarea pedepsei (inclusiv permisiunea de ieșire din penitenciar, supravegherea electronică, eliberarea condiționată etc.);
  • de a propune condiții specifice care pot fi impuse făptuitorului;
  • de a fi audiat privind condițiile specifice care pot fi impuse făptuitorului în interesul dumneavoastră.

Exemple

  • Puteți cere să fiți audiat de Tribunalul pentru aplicarea pedepselor cu privire la condițiile care ar putea fi impuse autorului infracțiunii în cazul în care supravegherea electronică este permisă;
  • puteți solicita instanței să vă fie adus la cunoștință faptul că autorul infracțiunii beneficiază de liberare condiționată;
  • puteți solicita să fiți informat în cazul în care Ministerul Justiției îi aprobă cererea autorului infracțiunii de ieșire din penitenciar.

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, trebuie să completați un formular de declarație a victimei și să îl depuneți sau să îl trimiteți la grefa Tribunalului pentru aplicarea pedepselor sau la un centru juridic.

La ședințele de judecată ale Tribunalului pentru aplicarea pedepselor puteți întotdeauna să fiți asistat sau reprezentat de un avocat. De asemenea, puteți solicita ajutorul uneia dintre organizațiile de asistență a victimelor recunoscute oficial sau unui serviciu de sprijinire a victimelor ori birourilor de primire a victimelor care există la sediul instanțelor, de exemplu, în cazul în care intenționați să participați la o ședință de judecată.

Puteți obține mai multe informații de la centrele juridice, de la birourile de primire a victimelor sau de la avocatul dumneavoastră.

În timpul și după aplicarea pedepsei, indiferent dacă autorul infracțiunii execută pedeapsa în închisoare sau în afara acesteia, puteți recurge la mediere.

Mai multe informații:

  • Legea privind statutul juridic extern al persoanelor condamnate la o pedeapsă privativă de libertate și privind drepturile recunoscute ale victimelor în cadrul modalităților de executare a pedepselor - în franceză sau neerlandeză.
Ultima actualizare: 18/12/2015

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.