Drepturile victimelor, pe țări

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Victimele care participă la procedurile penale ca părți vătămate pot introduce o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate.

Persoanele autorizate pot introduce o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate în primă instanță în termen de 15 zile de la data notificării sau comunicării unei copii a hotărârii respective.

O cale de atac poate fi introdusă de către oricare dintre justițiabili, avocatul apărării sau partea vătămată.

Partea vătămată poate introduce o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate cu privire la atribuirea cheltuielilor de judecată sau la acordarea de despăgubiri. Însă, dacă procurorul a preluat acțiunea de urmărire penală de la persoana vătămată care a acționat în calitate de acuzator privat, acesta din urmă poate introduce o cale de atac din orice motiv pentru care ar putea fi contestată o hotărâre.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

Victimele care participă la procedurile penale ca părți vătămate pot introduce o cale de atac și pot solicita restabilirea situației anterioare.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

Victimele și martorii pot apela la serviciile specializate ale instanțelor regionale pentru informații și sprijin în orice moment al procedurilor penale (sau delictuale), dar înainte de pronunțarea hotărârii.

În cazul în care victimele sau martorii apelează la aceste servicii de sprijinire a victimelor și martorilor după pronunțarea hotărârii, serviciile le vor furniza acestora informații conform sferei lor de competență și îi vor îndruma către alte organisme și servicii specializate.

Serviciul independent de sprijinire a victimelor și martorilor din cadrul Ministerului de Justiție oferă victimelor, părților vătămate sau familiilor acestora informații cu privire la eliberarea infractorului din închisoare (eliberare automată sau condiționată). Aceste informații sunt puse la dispoziția tuturor victimelor și persoanelor vătămate în urma unor infracțiuni grave, cum ar fi infracțiunile împotriva vieții și a integrității fizice, infracțiunile sexuale, infracțiunile săvârșite prin violență sau crimele de război.

În cazuri excepționale, atunci când serviciul constată că o victimă a violenței domestice sau împotriva femeilor pe durată extinsă necesită sprijin suplimentar coordonat, aceasta informează coordonatorul echipei regionale pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice cu privire la audierea desfășurată cu victima și la problemele cu care aceasta se confruntă și solicită ca echipa regională să ia măsurile corespunzătoare. Dacă este cazul, aceste informații sunt transmise, de asemenea, secției de poliție competente și centrului de asistență socială, dacă victima (copil/persoană) nu deține o calitate legală, sau biroului de probațiune competent, în cazul în care infractorul a fost eliberat condiționat și trebuie să se prezinte periodic la biroul de probațiune.

În cazuri excepționale, atunci când serviciul concluzionează, pe baza informațiilor adunate de la victimă (o victimă a unei alte infracțiuni decât cele menționate mai sus), că victima are nevoie neapărat de sprijin suplimentar și protecție, acesta poate solicita secției de poliție competente să ia măsuri sub rezerva acordului victimei.

Se acordă, de asemenea, sprijin victimelor de către organizații ale societății civile imediat după săvârșirea infracțiunii, pe parcursul procedurilor penale și după încheierea procesului, mai exact, înainte sau după pronunțarea unei hotărâri definitive. Sprijinul și asistența asigurată de organizațiile societății civile depind de sfera lor de competență.

Ce informații voi primi în cazul în care infractorul este condamnat?

O hotărâre scrisă, cu instrucțiuni privind căile de atac legale, este notificată sau comunicată reclamantului, pârâtului și avocatului apărării, părții vătămate (în cazul în care aceasta din urmă are dreptul la o cale de atac), părții a cărei proprietate a fost confiscată în temeiul hotărârii și entității juridice de la care urmează a fi confiscate produsele provenite din săvârșirea infracțiunii.

Hotărârea îi va fi notificată sau comunicată unei părți vătămate, care nu are dreptul la o cale de atac, astfel cum este prevăzută prin lege, împreună cu o notă privind dreptul acesteia de a cere restabilirea situației anterioare. Hotărârea definitivă este notificată sau comunicată părții vătămate la cerere.

Voi fi informat(ă) dacă infractorul este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din închisoare?

În temeiul Codului de procedură penală, victima care a solicitat acest lucru are dreptul să fie informată de către poliție, fără întârziere, cu privire la încheierea perioadei de detenție sau de arest preventiv a infractorului, cu excepția cazului în care o astfel de divulgare ar putea expune infractorul unor riscuri. Victima va fi informată, de asemenea, cu privire la măsurile luate pentru a o proteja, în cazul în care au fost dispuse astfel de măsuri.

Penitenciarele și închisorile nu informează serviciul de sprijinire a victimelor și martorilor cu privire la prizonierii evadați, ci transmit doar poliției o notificare cu privire la evadarea infractorului, însă aceste prevederi urmează să fie modificate în curând.

Victimele au dreptul de a fi informate fără întârziere, atunci când au solicitat acest lucru, cu privire la eliberarea infractorului din detenție sau din arestul preventiv, la evadarea sau eliberarea acestuia din închisoare, precum și la măsurile luate în interesul siguranței victimei.

Victimele unor infracțiuni grave, mai exact, ale unor infracțiuni împotriva vieții și a integrității fizice, ale unor infracțiuni sexuale, ale unor infracțiuni săvârșite cu violență și ale unor crime de război sunt informate cu privire la eliberarea automată sau condiționată a infractorului.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Orice declarație făcută de victima unei infracțiuni săvârșite prin violență și alte informații relevante referitoare la victimă sunt luate în considerare atunci când se decide eventuala eliberare din închisoare a infractorului la sfârșit de săptămână. Declarația victimei face parte din dosarul de liberare condiționată. Însă normele în vigoare nu prevăd implicarea victimei într-o decizie de liberare condiționată și/sau introducerea unei căi de atac împotriva deciziei respective.

Ultima actualizare: 08/10/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.