Drepturile victimelor, pe țări

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri infractorului? (de exemplu, acțiune în instanță, o procedură civilă, constituirea ca parte civilă)

În conformitate cu reglementările specifice, victimele infracțiunilor pasibile de pedeapsa cu închisoarea de cel puțin cinci ani, care au suferit traume psihofizice grave sau au fost grav afectate de infracțiunea respectivă, au dreptul la un consilier înainte de a depune mărturie în cadrul procedurii penale sau de a depune o cerere pentru acordarea de despăgubiri; onorariul consilierului este suportat de către stat.

Pot depune cereri pentru acordarea de despăgubiri în cadrul acțiunii penale persoanele autorizate să introducă astfel de cereri în cadrul unei acțiuni civile.

Victimele unor infracțiuni care depun o cerere pentru acordarea de despăgubiri trebuie să precizeze dacă au obținut despăgubiri sau au depus o cerere pentru acordarea de despăgubiri.

Instanța a ordonat infractorului să îmi plătească despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

După ce hotărârea privind o cerere pentru acordarea de despăgubiri a devenit definitivă și executorie, partea vătămată poate solicita instanței care a pronunțat hotărârea în primă instanță să îi elibereze o copie certificată a hotărârii respective, în care să se precizeze că aceasta din urmă prezintă titlu executoriu.

În cazul în care hotărârea nu prevede un termen pentru conformare, obligația impusă prin hotărârea respectivă trebuie să fie îndeplinită în termen de 15 zile de la data la care hotărârea a devenit definitivă. După acest termen, îndeplinirea obligației devine obiectul executării silite.

În cazul în care infractorul nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

O victimă a unei infracțiuni comise cu intenție ar putea fi despăgubită de la bugetul de stat în temeiul unui act legislativ specific. În cazul în care victimei i s-a aprobat o cerere pentru acordarea de despăgubiri, cuantumul despăgubirii depinde de suma atribuită; instanța care se pronunță asupra cererii pentru acordarea de despăgubiri va lua aceleași măsuri în cazul în care victima a fost deja despăgubită de la bugetul de stat, instanța judecătorească.

Am dreptul la despăgubiri din partea statului?

Victimele infracțiunilor săvârșite prin violență și cu intenție pe teritoriul Croației după 1 iulie 2013 sunt eligibile pentru a primi despăgubiri:

  • dacă sunt cetățeni sau rezidenți ai Croației sau ai unui alt stat membru al UE;
  • dacă au suferit vătămări corporale grave sau deteriorarea gravă a sănătății ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni;
  • dacă infracțiunea este denunțată sau înregistrată de către poliție sau parchet în termen de șase luni de la data săvârșirii acesteia, indiferent dacă infractorul este cunoscut;
  • dacă acestea au depus o cerere folosind formularul oficial, împreună cu documentele justificative necesare (formularul poate fi obținut de la orice secție de poliție, parchet sau instanță municipală sau județeană; de asemenea, acesta este disponibil online, pe site-ul al Ministerului Justiției, al Ministerului de Interne, al Ministerului Public și al instanțelor municipale și județene.

Victima are dreptul de a fi despăgubită:

  • pentru costurile tratamentului medical conform plafoanelor naționale; aceste despăgubiri se acordă numai atunci când victima nu poate fi despăgubită în baza unei asigurări de sănătate;
  • cu suma de maxim 35 000 HRK pentru pierderea de câștiguri.

Am dreptul la despăgubiri dacă infractorul nu este condamnat?

Victima poate fi despăgubită chiar dacă făptuitorul este necunoscut sau dacă procedura penală nu a fost inițiată.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

Legislația croată nu prevede efectuarea de plăți în regim de urgență.

Ultima actualizare: 08/10/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.