Drepturile victimelor, pe țări

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte ca eu să o denunț?

Poliția vă va informa, fără întârziere, cu privire la dreptul dumneavoastră de a obține următoarele informații privind:

 1. secția sau departamentul de poliție unde puteți depune o plângere;
 2. tipul de sprijin de care puteți beneficia și din partea cui, inclusiv, dacă este cazul, informații de bază privind accesul la asistență medicală, orice tip de asistență specializată, inclusiv asistență psihologică și cazare alternativă;
 3. cum și în ce condiții vi se asigură protecție, inclusiv măsurile de protecție;
 4. cum și în ce condiții puteți cere despăgubiri;
 5. cum și în ce condiții vă pot fi rambursate cheltuielile suportate ca urmare a participării la procesul penal;
 6. cum și în ce condiții aveți dreptul la servicii de interpretare și traducere;
 7. procedurile disponibile pentru depunerea unei plângeri în cazul în care departament implicat nu vă respectă drepturile;
 8. datele de contact ale agentului de poliție care vă instrumentează cauza, în scopuri de comunicare.

Nu locuiesc în statul membru al UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

În cazul în care locuiți într-un alt stat membru, poliția din Cipru vă va lua o declarație după ce veți fi denunțat săvârșirea infracțiunii, pentru a reduce dificultățile legate de modul de organizare a procedurii.

În cazul în care infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul Republicii Cipru și locuiți într-un alt stat membru, puteți depune un denunț la autoritățile competente din statul membru de reședință în măsura în care nu puteți sau, în eventualitatea unei infracțiuni grave, nu doriți să faceți acest lucru în Cipru.

Dacă depuneți o plângere pentru o infracțiune săvârșită într-un alt stat membru al UE la poliția din Cipru, aceasta din urmă trebuie să o transmită autorității competente din statul membru în care a fost săvârșită infracțiunea, în cazul în care nu are competența de a demara cercetările.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Atunci când denunțați o infracțiune la poliție, veți obține următoarele informații în funcție de stadiul procedural în care se află plângerea dumneavoastră:

 1. datele agentului de poliție care instrumentează dosarul dumneavoastră;
 2. orice decizie întemeiată de a nu continua sau de a încheia cercetările sau de a nu începe urmărirea penală împotriva infractorului;
 3. ora și locul procesului, precum și natura acuzațiilor împotriva infractorului;
 4. informații care vă permit să fiți la curent cu desfășurarea procesului penal. În situații excepționale, în cazul în care instrumentarea corespunzătoare a cazului ar putea fi afectată negativ prin divulgarea unor astfel de informații, acestea pot să nu fie divulgate, în urma unui aviz motivat al Procurorului General al Republicii Cipru.
 5. Informații privind dreptul dumneavoastră de a fi informat dacă persoana aflată în detenție provizorie, urmărită penal sau condamnată pentru infracțiunea care are legătură cu dumneavoastră este eliberată sau a evadat. Informațiile de mai sus pot să nu fie divulgate în cazul în care există un risc potențial sau identificat de prejudiciere pentru infractor.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Dacă doriți să denunțați o infracțiune, dar nu înțelegeți sau nu vorbiți limba greacă, puteți depune o plângere într-o limbă pe care o înțelegeți, cu asistența lingvistică necesară.

În plus, poliția trebuie să se asigure că vi se oferă:

 • servicii de interpretare gratuite în timpul anchetei în cazul în care nu înțelegeți limba greacă sau nu vorbiți limba greacă;
 • traducerea gratuită a tuturor informațiilor colectate în timpul anchetei, la cererea dumneavoastră scrisă, în măsura în care astfel de informații sunt esențiale pentru ca dumneavoastră să vă exercitați drepturile.

Cum se asigură autoritatea că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor; în cazul în care am un handicap)?

 • Poliția va utiliza un limbaj simplu și inteligibil pentru a comunica cu dumneavoastră, luând în considerare situația dumneavoastră personală, inclusiv orice handicap care poate afecta capacitatea dumneavoastră de a înțelege sau de a vă face înțeles. Comunicarea, atât cea orală, cât și cea scrisă, este într-o formă accesibilă pentru persoanele cu handicap, inclusiv, dacă este cazul, în limbajul Braille sau limbajul semnelor.
 • Dacă aveți vârsta sub 18 ani, veți fi evaluat în funcție de vârstă, nivel de maturitate, opinii, nevoi și preocupări, pentru a verifica dacă puteți să înțelegeți și să vă faceți înțeles/înțeleasă. Părintele, tutorele sau un alt reprezentant legal va fi informat cu privire la orice drepturi care v-ar putea viza.
 • La primul contact cu poliția, puteți să fie însoțit(ă) de o persoană aleasă de dumneavoastră, cu excepția cazului în care acest lucru este în detrimentul intereselor dumneavoastră sau al desfășurării procesului. Dacă aveți un handicap, puteți fi însoțit(ă) de o persoană aleasă de dumneavoastră pe parcursul cercetărilor în cauză.

În plus, dacă sunteți minor(ă), vă vor fi furnizate informații de către serviciile de protecție socială (prin intermediul unui interpret, dacă este necesar) într-o limbă pe care o înțelegeți și ținând seama în mod corespunzător de vârsta și de nivelul dumneavoastră de maturitate. Dacă aveți un handicap, veți primi informații în așa fel încât să le puteți înțelege (de exemplu, în limbajul semnelor).

Servicii de asistență pentru victime

Următoarele organizații furnizează servicii de asistență pentru victime:

 • serviciile medicale,
 • serviciile de protecție socială,
 • serviciile de sănătate mintală,
 • serviciul de psihologie educațională din cadrul Ministerului Educației și Culturii,
 • organizații neguvernamentale

Serviciile de protecție socială din cadrul Ministerului Ocupării Forței de Muncă, Protecției și Securității Sociale oferă sprijin grupurilor vulnerabile, inclusiv victimelor infracțiunii, prin:

 • sprijinirea familiei, pentru a permite membrilor acesteia să își îndeplinească în mod eficace rolurile și responsabilitățile; soluționarea litigiilor familiale care amenință unitatea familiei; protejarea siguranței și bunăstării copiilor; prevenirea comportamentului delincvent și a violenței domestice și încurajarea reabilitării persoanelor implicate în comportamentul antisocial și delincvență;
 • sprijinirea grupurilor vulnerabile;
 • asistarea comunităților locale în identificarea și gestionarea nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile;
 • punerea în contact a victimelor cu alte autorități competente și ONG-uri care pot furniza servicii și sprijin suplimentar.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de asistență pentru victime?

Poliția vă va trimite la serviciile guvernamentale sau la alte servicii de sprijin și asistență, în cazul în care acest lucru este considerat necesar, și vă va informa în legătură cu serviciile existente menționate mai sus:

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Agenții de poliție trebuie să respecte cerințele din Constituție, legislația aplicabilă și Codul de conduită al poliției, care garantează respectarea dreptului dumneavoastră la viața privată și de familie, precum și protejarea corespunzătoare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Conform legislației, numele și conținutul declarațiilor dumneavoastră nu pot fi, în niciun caz, publicate sau divulgate în orice condiții.

Prelucrarea datelor este reglementată de o legislație specială care asigură protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de asistență pentru victime?

Da. După ce ați depus o plângere la poliție, serviciile de protecție socială se vor asigura că vi se oferă servicii de asistență gratuite, în funcție de nevoile pe care le aveți, inclusiv din partea ONG-urilor care pot să ofere asistență specială.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol.

Poliția va lua toate măsurile necesare pentru a vă proteja siguranța, în special dacă se stabilește faptul că aveți nevoi de protecție speciale. Astfel, în funcție de natura/circumstanțele infracțiunii, situația dumneavoastră personală și orice nevoi de protecție speciale, pot fi aplicate măsuri de protecție specifice în diferitele etape ale procesului penal, după cum urmează:

(1) Integrarea victimelor în programele de protecție a martorilor, sub supravegherea și controlul procurorului general

Prin decizia procurorului general, puteți fi integrat(ă) într-un program de protecție a martorilor care implică măsuri ale poliției pentru a vă proteja siguranța personală și siguranța familiei dumneavoastră, dacă este necesar.

(2) Protecția victimelor pe parcursul investigării:

Pe parcursul investigării:

 • Veți fi audiat de către poliție, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce veți fi depus o plângere;
 • Numărul audierilor este cât mai redus posibil acestea având loc numai dacă este imperios necesar pentru desfășurarea procesului penal;
 • Puteți fi însoțit(ă) de reprezentantul dumneavoastră legal sau de o persoană aleasă de dumneavoastră, cu excepția cazului în care s-a adoptat o decizie motivată în sens contrar în legătură cu oricare sau cu ambele persoane;
 • Examinările medicale sunt menținute la un nivel minim și sunt desfășurate doar atunci când acest lucru este imperios necesar pentru desfășurarea procesului penal.

(3) Dreptul la protecție al victimelor cu nevoi de protecție specifice în cursul procesului penal:

În cazul în care sunteți identificat(ă) ca victimă cu nevoi de protecție specifice, vă sunt disponibile următoarele opțiuni:

 • Toate audierile se desfășoară în spații proiectate sau adaptate în acest scop;
 • Toate audierile se desfășoară de către profesioniști instruiți în mod corespunzător în acest scop;
 • Toate audierile se efectuează de către aceeași persoană, cu excepția cazului în care acest lucru contravine bunei administrări a justiției și
 • În cazul în care sunteți o victimă a violenței sexuale, a violenței bazate pe gen sau a violenței în cadrul unor relații apropiate, veți fi audiat(ă) de către o persoană de același sex cu dumneavoastră, dacă doriți, cu condiția să nu fie periclitată desfășurarea anchetei.

În mod specific:

În cazul în care sunteți o victimă a violenței domestice:

 • este interzisă publicarea informațiilor cu caracter personal pe care le-ați furnizat în declarație;
 • puteți fi îndrumat(ă) către un adăpost gestionat de Asociația pentru prevenirea și tratarea cazurilor de violență în familie;
 • instanța poate dispune privarea de libertate a pârâtului până când cazul este deferit instanței sau eliberarea acestuia, cu condiția să nu viziteze sau să hărțuiască vreun membru al familiei sale în vreun fel.

În cazul în care sunteți o victimă a abuzului sexual sub vârsta legală:

 • este interzisă publicarea datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat în declarație;
 • Serviciile de protecție socială din cadrul Ministerului Ocupării Forței de Muncă, Protecției și Securității Sociale vor lua toate măsurile necesare pentru a vă proteja siguranța, în cazul în care interesele dumneavoastră sunt contrare celor ale părinților dumneavoastră.

În cazul în care sunteți o victimă a traficului de persoane și a exploatării persoanelor:

 • este interzisă publicarea informațiilor cu caracter personal pe care le-ați furnizat în declarație;
 • Cazul dumneavoastră trebuie să fie raportat la serviciile de protecție socială de către orice funcționar guvernamental care cunoaște situația dumneavoastră - serviciile de protecție socială trebuie să vă informeze cu privire la drepturile dumneavoastră;
 • Aveți dreptul la protecție, fără discriminare, indiferent de statutul dumneavoastră juridic sau de orice formă de cooperare pe care ați putea să o aveți cu poliția.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Poliția este responsabilă, în primul rând, pentru a vă oferi protecție. Dacă este necesar, poliția va coopera cu alte organisme competente din sectorul public sau privat pentru a vă asigura protecția în mod eficace.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea infractorului?

Poliția vă va analiza cazul pentru:

(a) a identifica eventualele nevoi de protecție specifice și

(b) a stabili dacă și în ce măsură puteți beneficia de măsuri speciale în cursul procesului penal din cauza riscului deosebit de victimizare secundară și repetată, intimidare și represalii.

Va fi efectuată o evaluare individuală cu implicarea dumneavoastră strânsă, în care se va ține seama de dorințele dumneavoastră, inclusiv de a nu beneficia de măsuri speciale.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în cursul investigării sau al procesului)?

Evaluarea individuală include o evaluare a expunerii dumneavoastră la riscul de victimizare secundară și repetată, pentru a se exclude orice posibilitate ca dumneavoastră să suportați o victimizare secundară și/sau repetată din partea organelor de justiție penală.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

Victimelor foarte vulnerabile li se oferă următoarele tipuri de protecție:

(1) Integrarea victimelor în programele de protecție a martorilor, sub supravegherea și controlul procurorului general.

Prin decizia procurorului general, puteți fi integrat(ă) într-un program de protecție a martorilor care implică măsuri ale poliției pentru a vă proteja siguranța personală și siguranța familiei dumneavoastră, dacă este necesar.

(2) Protecția victimelor pe parcursul investigării:

Pe parcursul investigării:

 • Veți fi audiat de către poliție, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce veți fi depus o plângere;
 • numărul interviurilor este limitat la minimum, acestea având loc numai dacă este imperios necesar pentru desfășurarea procesului penal;
 • puteți fi însoțit(ă) de reprezentantul dumneavoastră legal sau de o persoană aleasă de dumneavoastră, cu excepția cazului în care s-a adoptat o decizie motivată în sens contrar în legătură cu oricare sau cu ambele persoane;
 • examinările medicale cerute sunt menținute la un nivel minim și sunt desfășurate doar atunci când acest lucru este imperios necesar pentru desfășurarea procesului penal.

(3) Protecția victimelor cu nevoi de protecție specifice în cursul procesului penal:

În cazul în care sunteți identificat(ă) ca victimă cu nevoi de protecție specifice, aveți următoarele drepturi:

 • toate audierile se desfășoară în spații proiectate sau adaptate în acest scop;
 • toate audierile se desfășoară de către profesioniști instruiți în mod corespunzător în acest scop;
 • toate audierile se efectuează de către aceeași persoană, cu excepția cazului în care acest lucru contravine bunei administrări a justiție și
 • În cazul în care sunteți o victimă a violenței sexuale, a violenței bazate pe gen sau a violenței în cadrul unor relații apropiate, veți fi audiat(ă) de către o persoană de același sex cu dumneavoastră, dacă doriți, cu condiția să nu fie periclitată desfășurarea anchetei.

Sunt minor(ă) – am drepturi speciale?

Dacă sunteți minor(ă), vă sunt protejate interesele, care sunt evaluate de la caz la caz, ținând cont de vârsta, nivelul de maturitate, opiniile, nevoile și preocupările dumneavoastră.

Ca minor aveți anumite drepturi suplimentare:

 • pe parcursul procedurii, puteți fi însoțit(ă) de părinții dumneavoastră sau de către un funcționar al serviciilor de protecție socială, dacă vă aflați în grija acestor servicii.
 • în cazul în care sunteți o victimă a violenței domestice, poate fi depusă o plângere în numele dumneavoastră de către directorul serviciilor sociale din cadrul serviciilor de protecție socială și pot fi aplicate toate măsurile necesare pentru siguranța dumneavoastră.
 • în cazul în care sunteți o victimă a abuzului sexual, poate fi depusă o plângere în numele dumneavoastră de către orice reprezentant al statului și pot fi aplicate toate măsurile necesare pentru siguranța dumneavoastră.
 • dacă sunt neînsoțit(ă), veți fi plasat(ă) în grija directorului serviciilor de protecție socială și veți avea acces la drepturile dumneavoastră, de exemplu dreptul dumneavoastră la educație, servicii de sănătate etc., precum și dreptul la reîntregirea familiei.
 • Dreptul la viața privată Poliția va lua toate măsurile legale necesare pentru a preveni diseminarea publică a oricăror informații care ar putea conduce la identificarea dumneavoastră.
 • Nevoi de protecție specifice. Poliția:
  • trebuie să se asigure că cercetările și urmărirea penală se desfășoară indiferent dacă ați depus o plângere oficială, direct sau prin intermediul reprezentantului dumneavoastră, și că procesul penal poate fi continuat chiar și în cazul în care vă retrageți declarația;
  • continuă urmărirea penală chiar și după ce ați împlinit vârsta majoratului;
  • poate să înregistreze audierile cu dumneavoastră în cadrul investigării.

În timpul audierilor, puteți fi însoțit(ă) de reprezentantul dumneavoastră legal sau de către un adult ales de dumneavoastră, cu excepția cazului în care s-a adoptat o decizie motivată în sens contrar în legătură cu persoana respectivă.

Audierile se vor desfășura:

 • fără întârzieri nejustificate de la momentul raportării incidentelor la poliție;
 • dacă este necesar, în spații special proiectate sau adaptate în acest scop;
 • dacă este necesar, de către sau prin intermediul unui profesionist care este instruit în mod corespunzător în acest scop;
 • numai în măsura în care sunt necesare pentru investigare/procedură, iar numărul acestor interviuri va fi limitat pe cât posibil;
 • în caz de abuz sexual, audierile vor fi efectuate de către profesioniști instruiți, de același sex cu copilul.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

Puteți solicita sprijin din partea următoarelor servicii de asistență pentru victime:

 • serviciile medicale de stat,
 • serviciile de sănătate mintală,
 • serviciile de protecție socială,
 • serviciile educaționale psihologice (în cazul unui minor);
 • Asociația pentru prevenirea și tratarea cazurilor de violență în familie - operează o linie telefonică de urgență (1440) (pentru victimele violenței domestice);
 • ONG-urile implicate în activități de sprijinire a victimelor.

Legislația vă permite să depuneți o cerere pentru acordarea de despăgubiri împotriva infractorului. De asemenea, vă puteți adresa serviciilor de protecție socială pentru a obține informații cu privire la dreptul dumneavoastră de a solicita despăgubiri.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

Puteți solicita sprijin din partea următoarelor servicii de asistență pentru victime:

 • serviciile medicale de stat,
 • serviciile de sănătate mintală,
 • serviciile de protecție socială,
 • serviciile educaționale psihologice (în cazul unui minor);
 • Asociația pentru prevenirea și tratarea cazurilor de violență în familie - operează o linie telefonică de urgență (1440) (pentru victimele violenței domestice);
 • ONG-urile implicate în activități de sprijinire a victimelor.
  • Legislația vă permite să depuneți o cerere pentru acordarea de despăgubiri împotriva infractorului. De asemenea, vă puteți adresa serviciilor de protecție socială pentru a obține informații cu privire la dreptul dumneavoastră de a solicita despăgubiri.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

Puteți solicita sprijin din partea următoarelor servicii de asistență pentru victime:

 • serviciile medicale de stat,
 • serviciile de sănătate mintală,
 • serviciile de protecție socială,
 • serviciile educaționale psihologice (în cazul unui minor);
 • Asociația pentru prevenirea și tratarea cazurilor de violență în familie - operează o linie telefonică de urgență (1440) (pentru victimele violenței domestice);
 • ONG-urile implicate în activități de sprijinire a victimelor.

Pot avea acces la mediere? Care sunt condițiile? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

În Cipru, nu există niciun cadru legislativ care să reglementeze serviciile de mediere.

Unde pot găsi acte legislative care reglementează drepturile pe care le am?

Actele legislative care reglementează drepturile dumneavoastră sunt

 • Legea din anii 2000-2015 privind violența domestică (prevenirea și protecția victimelor).
 • Legea din 2014 privind prevenirea și controlarea abuzului sexual, a abuzului sexual asupra copiilor și a pornografiei infantile.

Puteți accesa legislația care reglementează drepturile dumneavoastră pe site-ul Baroului din Cipru: http://www.cylaw.org/

Ultima actualizare: 11/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.