Drepturile victimelor, pe țări

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, acțiune în instanță, o procedură civilă, constituirea ca parte civilă)

Aveți dreptul de a intenta o acțiune în instanță împotriva autorului infracțiunii pentru infracțiuni comise împotriva dumneavoastră. De asemenea, puteți contacta serviciile de protecție socială pentru a obține informații cu privire la dreptul dumneavoastră de a solicita despăgubiri.

Minorii cu vârsta sub 18 ani au dreptul de a depune o cerere pentru acordarea de despăgubiri de la toate părțile răspunzătoare, pentru infracțiunile prevăzute în Legea privind prevenirea și controlarea abuzurilor sexuale, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, precum și pentru încălcări ale drepturilor omului. Autorul infracțiunii poartă răspunderea civilă aferentă de a plăti despăgubiri pentru toate prejudiciile specifice sau generale suportate de către victimă (victime).

Orice persoană care are calitatea de victimă în sensul Legii privind prevenirea și controlarea traficului de persoane și exploatării persoanelor și privind protecția victimelor are dreptul de a depune o cerere pentru acordarea de despăgubiri de la toate părțile răspunzătoare, pentru orice infracțiuni comise împotriva acestora în conformitate cu legea menționată anterior, precum și pentru încălcări ale drepturilor omului. Autorul infracțiunii poartă răspunderea civilă aferentă de a plăti despăgubiri pentru toate prejudiciile specifice sau generale suportate de victimă (victime), inclusiv penalități datorate victimei (victimelor) ca urmare a angajării sale (lor) forțate.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

În cazul în care autorul infracțiunii nu reușește să vă plătească despăgubirile acordate de către instanță, avocatul dumneavoastră poate cere instanței să emită un ordin pe numele autorului infracțiunii pentru a plăti despăgubirile care v-au fost acordate; în cazul în care acesta nu se conformează, acesta este arestat și încarcerat imediat

În cazul în care autorul infracțiunii nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

Legea nu prevede acordarea unui avans victimelor de către stat.

Am dreptul la despăgubiri din partea statului?

Despăgubirile pot fi acordate de către stat în forma prevăzută în Legea din 1997 privind despăgubirea victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență [Legea 51 (I)/97] pentru victimele acestor infracțiuni sau pentru persoanele aflate în întreținerea acestora, în cazul în care:

(a) victima sau persoanele aflate în întreținerea sa nu poate/pot obține despăgubiri din partea autorului infracțiunii din orice motiv și

(b) nu sunt disponibile despăgubiri din alte surse sau astfel de despăgubiri au o valoare mai mică decât cea prevăzută în legea menționată anterior:

Despăgubirile prevăzute prin legea menționată anterior se plătesc chiar și în cazurile în care autorul infracțiunii nu poate fi urmărit penal sau condamnat:

În cazul în care despăgubirile disponibile din alte surse au o valoare mai mică decât cea prevăzută în legea susmenționată, statul plătește diferența.

De asemenea, legea stabilește condițiile în care sunt refuzate despăgubirile și, în plus, ceea ce include valoarea despăgubirilor de plată.

„Infracțiune săvârșită prin violență” înseamnă orice infracțiune săvârșită cu intenție în Republica Cipru, care implică violență și provoacă decesul, vătămarea corporală gravă sau o stare de sănătate precară ca urmare directă, inclusiv oricare dintre următoarele infracțiuni, cu condiția să genereze rezultatele menționate anterior:

omor cu premeditare: (articolele 203 și 204), tentativă de omor: (articolul 214), viol: (articolul 144), tentativă de viol: (articolul 146), răpire: (articolul 148), răpirea unei persoane de sex feminin cu vârsta sub 16 ani: (articolul 149), acte săvârșite cu intenție care au ca rezultat vătămarea corporală gravă: (articolul 228), vătămare corporală gravă: (articolul 231), tentativă de vătămare corporală prin folosirea de explozivi: (articolul 232), administrarea intenționată de otravă: (articolul 233), vătămare: (articolul 234), atac ce provoacă vătămarea corporală: (articolul 243), alte atacuri: (articolul 244), infracțiuni împotriva libertății persoanei: (articolele 245-254), incendierea cu intenție: (articolul 315).

O cerere pentru acordarea de despăgubiri în conformitate cu legea menționată anterior trebuie să fie transmisă directorului serviciilor de securitate socială într-un interval de timp rezonabil, în orice caz, în termen de doi ani de la provocarea vătămării corporale, a apariției bolii sau a survenirii decesului, după caz.

Cererea trebuie să fie însoțită de un raport al poliției, un certificat medical și orice alt tip de document care poate fi util pentru soluționarea acesteia. Directorul serviciilor de securitate socială are dreptul discreționar de a solicita dovezi suplimentare după caz, inclusiv dovada că nu a fost sau va fi plătită nicio despăgubire din alte surse, inclusiv o declarație pe proprie răspundere din partea solicitantului.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

Acordarea de despăgubiri victimelor nu este condiționată de condamnarea autorul infracțiunii. Instanța pronunță o hotărâre privind acordarea de despăgubiri în cadrul procedurii privind cererea pentru acordarea de despăgubiri, care este în mod clar diferită de rezultatul procedurii penale.

Am dreptul la o plată în regim de urgență până la pronunțarea hotărârii privind cererea pentru acordarea de despăgubiri?

Nu puteți primi nicio plată în regim de urgență, deoarece legea nu prevede o astfel de plată.

Ultima actualizare: 31/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.