Drepturile victimelor, pe țări

Cehia

Conținut furnizat de
Cehia

Se consideră că sunteți „parte vătămată” [poškozený - termen utilizat în Codul de Procedură Penală (trestní řád) pentru a desemna victima unei infracțiuni] dacă ați suferit un prejudiciu în urma unei acțiuni considerate a fi o infracțiune (trestní zákon) conform Codului Penal. Acest prejudiciu poate lua diverse forme, de exemplu, provocarea unor daune sau furtul unui obiect. În calitate de parte vătămată aveți anumite drepturi legale înainte, în timpul și după încheierea procedurilor judiciare.

Procedurile penale din Republica Cehă încep cu verificarea faptelor și efectuarea unei anchete. În această etapă a procedurii, poliția desfășoară anchete sub supravegherea Ministerului Public. În cazul în care în această etapă a procedurii sunt colectate suficiente probe care să demonstreze că a fost săvârșită o infracțiune și că aceasta a fost săvârșită de o anumită persoană, procurorul emite o decizie de începere a urmăririi penale, iar, ulterior, dosarul este trimis în instanță. În cadrul procedurii judiciare, care este o etapă a procedurii penale, instanța examinează probele și, pe baza acestora, stabilește dacă pârâtul este vinovat sau nevinovat. În cazul în care instanța constată că pârâtul este vinovat de săvârșirea infracțiunii, aceasta îi impune pârâtului o sancțiune. În cazul în care instanța constată nevinovăția pârâtului, acesta este achitat. Procedura penală poate continua pe baza recursului introdus în fața unei instanțe superioare, în cazul în care ați formulat o cerere pentru acordarea de despăgubiri.

Dacă sunteți parte vătămată, puteți participa la procedurile penale în orice etapă.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

3 - Drepturile pe care le am după proces

4 - Despăgubiri

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.