Drepturile victimelor, pe țări

Republica Cehă

Conținut furnizat de
Republica Cehă

Ce informații voi primi din partea autorităților (de exemplu, poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

De la primul dumneavoastră contact cu poliția, veți primi informații care vă vor permite să vă exercitați drepturile în mod corespunzător. Mai exact, veți primi informații cu privire la:

 • autoritatea la care puteți depune o plângere penală - și veți primi datele de contact ale autorității respective;
 • persoanele pe care le puteți contacta cu o solicitare de asistență profesională și în ce condiții asistența profesională este gratuită; veți primi, de asemenea, datele de contact ale specialiștilor care oferă asistență;
 • condițiile în care aveți dreptul să beneficiați de măsuri menite să vă garanteze siguranța;
 • locul de unde puteți obține informații suplimentare cu privire la cazul în care dumneavoastră sunteți victima;
 • etapele procedurilor penale și rolul dumneavoastră în cadrul acestora;
 • autoritatea de la care puteți solicita mai multe informații; veți primi, de asemenea, datele de contact ale autorității respective;
 • condițiile în care aveți dreptul la asistență financiară;
 • cele mai apropiate adăposturi, centre de intervenție sau alte facilități similare pe care le puteți contacta;
 • cel mai apropiat furnizor de asistență medicală pe care îl puteți contacta;
 • modalitatea în care puteți solicita reparații în cazul în care drepturile dumneavoastră au fost încălcate de către o autoritate publică;
 • măsurile pe care le puteți solicita pentru a vă proteja interesele dacă aveți reședința într-un alt stat membru al UE;
 • ce alte drepturi aveți în temeiul Legii privind victimele infracțiunilor.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Vi se garantează aceleași drepturi precum cetățenilor Republicii Cehe și persoanelor care au reședința în Republica Cehă. În cazul în care declarați că nu vorbiți limba cehă, vi se vor oferi informații privind drepturile dumneavoastră într-o limbă pe care o înțelegeți sau în limba oficială a statului al cărui cetățean sunteți.

În cazul în care denunț o infracțiune, ce informații voi primi?

Dacă doriți să depuneți o plângere la poliție, trebuie să vi se ofere toate informațiile care este obligatoriu să fie furnizate în momentul primului dumneavoastră contact cu poliția, astfel cum se specifică mai sus.

În cazul în care depuneți o plângere penală în fața unui procuror, trebuie să primiți întotdeauna informații cu privire la:

 • locul de unde puteți solicita asistență profesională și condițiile în care asistența profesională este gratuită; veți primi, de asemenea, datele de contact ale specialiștilor care oferă asistență;
 • condițiile în care aveți dreptul la măsuri menite să vă garanteze siguranța;
 • locul de unde se pot obține informații suplimentare cu privire la cazul în care dumneavoastră sunteți victima.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Atunci când aveți contacte cu autoritățile de asigurare a respectării legii și nu vorbiți limba cehă, puteți utiliza limba dumneavoastră maternă sau o limbă pe care ați indicat că o vorbiți.

În cazul în care este posibil, traducerea deciziei definitive de încheiere a procedurii vă va fi înmânată la cerere. În măsura în care este necesar pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră în cadrul procedurilor, o traducere a altor documente vă poate fi pusă la dispoziție, de asemenea, la cererea dumneavoastră motivată.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)

Autoritățile au obligația de a informa victimele într-un mod ușor de înțeles, ținând cont de vârsta acestora, de starea de maturitate intelectuală și volițională, de alfabetizarea și de sănătatea acestora, inclusiv starea lor psihică. Dacă este posibil, interogatoriile copiilor și ale persoanelor cu handicap trebuie să fie efectuate de către o persoană cu pregătire specială în acest sens.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Sprijinul acordat victimelor este furnizat de mai multe grupuri de entități. Printre acestea se numără centrele de stat ale Serviciului de probațiune și mediere, precum și entități private acreditate de Ministerul Justiției pentru a furniza informații juridice și/sau programe de reabilitare și entități autorizate prin Legea privind serviciile sociale pentru a oferi servicii de consiliere psihologică și socială. Asistența juridică acordată victimelor este furnizată de unii avocați. Aceste entități sunt înscrise în registrul furnizorilor de asistență acordată victimelor, care este administrat de Ministerul Justiției și este accesibil de pe pagina de internet a Ministerului Justiției la următoarea adresă: https://www.justice.cz/.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Da, veți fi informat automat cu privire la sprijinul acordat victimelor în timpul primului dumneavoastră contact cu poliția. Veți primi datele de contact ale autorităților care acordă asistență.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

În general, autoritățile de asigurare a respectării legii nu sunt autorizate să publice informații care nu sunt direct legate de activitatea infracțională. În procedura premergătoare procesului, nu trebuie divulgată nicio informație care ar putea conduce la dezvăluirea identității dumneavoastră. Se acordă o protecție specială protejării vieții private a persoanelor cu vârsta sub 18 ani. În cazul în care depuneți o cerere în acest sens, informațiile privind viața dumneavoastră privată (reședința și adresa de livrare, locul de muncă sau de afaceri și situația dumneavoastră personală, familială și patrimonială) vor fi păstrate astfel încât acestea să poată fi accesate doar de către autoritățile de asigurare a respectării legii, ofițerii de poliție și ofițerii Serviciului de probațiune și mediere implicați în cauză. Acestea pot fi puse la dispoziție numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului procedurilor penale sau pentru persoana împotriva căreia se desfășoară procedurile penale, pentru ca aceasta să își exercite în mod adecvat dreptul la apărare.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Nu, asistența profesională este disponibilă înainte de începerea procedurii penale. Chiar și înainte de denunțarea infracțiunii, puteți primi asistență profesională în cazul în care aceasta este necesară și oportună.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Există o serie de opțiuni pentru protecția victimelor.

Poliția vă poate oferi „protecție pe termen scurt” în cazul în care sunteți susceptibil să fiți expus riscului de vătămare corporală sau unui alt risc grav. O astfel de protecție poate să includă protecția fizică, schimbarea reședinței sau activități de consiliere și de prevenire. Poliția poate dispune, de asemenea, ca persoana acuzată să părăsească gospodăria în care locuiți împreună și vecinătatea acesteia pentru o perioadă de 10 zile în cazul în care există un risc de atac la adresa vieții sau a sănătății dumneavoastră.

În cazul în care siguranța victimei este în pericol, ofițerul de polițe întreprinde acțiuni sau ia măsuri pentru a garanta siguranța victimei. Ofițerii Serviciului penitenciar, ofițerii poliției militare și ofițerii poliției municipale au aceeași obligație.

În situații mai grave, sunteți eligibil, în anumite condiții, să beneficiați de protecția specială care este oferită martorilor și altor persoane care sunt susceptibile de a fi expuse riscului de vătămare corporală sau unui alt risc grav în legătură cu procedurile penale. O astfel de protecție include protecția personală, schimbarea domiciliului și asistență cu incluziunea socială într-un mediu nou, ascunderea identității reale etc. Aceasta este o măsură foarte serioasă, care ar trebui să fie folosită numai atunci când este necesar.

Protecția oferită de instanțele de judecată sau de procurori ia forma unor măsuri preventive utilizate în procedurile penale, de exemplu interdicția impusă persoanei acuzate de a contacta victima sau de a intra în gospodăria comună unde locuiește victima. Măsuri preventive similare pot fi dispuse, de asemenea, de o instanță în cadrul unei proceduri civile. În cazul în care protejarea dumneavoastră, în calitate de victimă sau de parte prejudiciată, necesită arestarea preventivă a persoanei acuzate, aceasta poate fi arestată preventiv dacă există motive să se creadă că persoana acuzată va repeta infracțiunea, va finaliza infracțiunea sau va săvârși o infracțiune pe care aceasta a pregătit-o sau amenința că o va săvârși.

În plus, aveți dreptul de a solicita luarea de măsuri în cadrul procedurilor penale pentru a evita să intrați în contact cu presupusul autor al infracțiunii.

La cererea dumneavoastră, aveți dreptul de a primi informații cu privire la eliberarea sau evadarea persoanei acuzate din arestul preventiv, din închisoare sau dintr-un centru de detenție de siguranță, precum și alte informații similare.

Dacă aveți calitatea de martor, puteți depune mărturie fiindu-vă ascunsă identitatea în anumite condiții.

O instanță judecătorească poate, de asemenea, să emită un ordin european de protecție pentru protecția dumneavoastră.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Protecția este oferită de autoritățile menționate mai sus, în special de poliție și de instanțe, prin deciziile adoptate de acestea.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Situația este evaluată întotdeauna de către autoritățile de asigurare a respectării legii. În cazul în care se constată vreun pericol, acestea vor adopta măsurile necesare.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție civilă (în timpul cercetării sau al procesului)?

Autoritățile de asigurare a respectării legii trebuie să acționeze întotdeauna astfel încât să împiedice producerea unor alte prejudicii victimei ca urmare a infracțiunii sau a unor prejudicii secundare.

În cazul în care o autoritate de asigurare a respectării legii v-a încălcat drepturile sau nu ați fost în măsură să vă exercitați drepturile pe deplin, aveți dreptul de a solicita reparații. În special, aveți dreptul să solicitați o revizuire a comportamentului autorității polițienești sau să introduceți o acțiune pentru a solicita despăgubiri pentru daune sau o satisfacție echitabilă pentru daunele morale cauzate de o autoritate publică în exercitarea competențelor sale.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

Printre victimele vulnerabile în mod special se numără copiii, persoanele în vârstă sau persoanele cu handicap și victimele unor infracțiuni cum ar fi traficul de persoane, atacurile teroriste, infracțiunile sexuale comise împotriva demnității umane sau anumite infracțiuni săvârșite prin violență. Victimele deosebit de vulnerabile pot, în mod firesc, să beneficieze de toate posibilitățile de protecție menționate anterior și se întâmplă adesea ca autoritatea competentă să fie, în principiu, obligată să accepte cererea unei victime deosebit de vulnerabile. Domeniul de aplicare a drepturilor victimelor deosebit de vulnerabile este în general mai amplu; acesta nu se aplică însă în mod direct protecției victimelor, care depinde mai mult de faptul dacă victima este expusă riscului de a suferi vătămări corporale sau unui alt risc major.

Sunt minor – am drepturi speciale?

Da, în calitate de copil (o persoană cu vârsta mai mică de 18 ani), sunteți o victimă deosebit de vulnerabilă și aveți drepturi speciale. Printre acestea se numără dreptul la asistență juridică gratuită în cadrul procedurilor penale, dreptul ca interogatoriile dumneavoastră să fie realizate într-un mod deosebit de sensibil de către o persoană instruită, dreptul de a se limita interogatoriile repetate sau dreptul de a se împiedica contactul vizual imediat cu autorul infracțiunii, precum și limitarea derogărilor acordate de la anumite alte drepturi aparținând tuturor victimelor.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

În cazul în care suferiți prejudicii ca urmare a decesului unui membru al familiei rezultat în urma unei infracțiuni, sunteți considerat o victimă și dispuneți de drepturile conferite de statutul de victimă.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

În acest caz, nu sunteți considerat o victimă. Cu toate acestea, puteți deveni persoana de încredere a victimei, în cazul în care victima vă alege pe dumneavoastră ca atare. Victima are dreptul de a fi însoțită de o persoană de încredere pe parcursul procedurilor penale și atunci când oferă explicații. O persoană de încredere poate fi exclusă numai în cazuri excepționale.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Da. Serviciul de probațiune și mediere, care este unul dintre furnizorii de asistență destinată victimelor, oferă servicii de mediere. Medierea este gratuită și este bazată pe acordul ambelor părți, și anume victima și autorul infracțiunii. Medierea este efectuată de un expert în soluționarea conflictelor care menține o abordare amiabilă și echilibrată în raport cu ambele părți și contribuie la identificarea unei soluții. Serviciul de probațiune și mediere este o unitate organizațională de stat a cărei misiune este, printre altele, de a media o soluționare eficace și benefică din punct de vedere social a conflictelor legate de infracțiuni și care, ca atare, este în măsură să asigure securitatea victimei pe parcursul negocierilor în vederea medierii.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Dispozițiile principale sunt cele prevăzute în Legea nr. 45/2013 privind victimele infracțiunilor. Colecția legislativă poate fi consultată în zilele lucrătoare la orice autoritate municipală și regională (inclusiv Primăria orașului Praga). La fel ca alte acte legislative, această lege este disponibilă, de asemenea, online, de exemplu pe portalul administrației publice sau pe pagina de internet a Ministerului de Interne.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.