Drepturile victimelor, pe țări

Republica Cehă

Conținut furnizat de
Republica Cehă

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

O victimă poate solicita despăgubiri pentru daune de la autorul infracțiunii prin intermediul unei acțiuni civile; victima poate alătura, de asemenea, cererea de despăgubiri la urmărirea penală a autorului infracțiunii („procedura de constituire ca parte civilă în procesul penal”).

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

În cazul în care autorul infracțiunii în mod deliberat nu îndeplinește obligația de reparare a prejudiciului impusă de instanță, persoana care solicită despăgubiri (victima) are dreptul să solicite instanței executarea obligației. O lege, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018, îndreptățește, de asemenea, victimele infracțiunilor să solicite ca dreptul lor la despăgubiri pentru daune să fie satisfăcut de către stat din fondurile pe care acesta le-a recuperat de la autorul infracțiunii sub formă de sancțiuni de natură patrimonială.

În cazul în care acesta nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? Care sunt condițiile?

Republica Cehă nu plătește avansuri pentru executarea pedepselor care decurg din obligația autorului infracțiunii de a furniza despăgubiri pentru daunele cauzate prin săvârșirea infracțiunii. Sistemul juridic ceh separă în mod strict dreptul victimei la despăgubiri pentru daunele cauzate de către autorul infracțiunii, considerat a fi o răspundere delictuală, și dreptul victimei la asistență financiară în conformitate cu Legea nr. 45/2013 privind victimele infracțiunilor, care servește drept prestație în numerar de la stat furnizată pentru atenuarea impactului social al statutului de victimă.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

Astfel cum s-a menționat mai sus, statul nu plătește despăgubiri în sensul strict al cuvântului (nu interferează cu obligațiile patrimoniale ale autorului infracțiunii și nu și le asumă), însă oferă victimelor infracțiunilor asistență financiară. În conformitate cu Legea nr. 45/2013 privind victimele infracțiunilor, asistența financiară poate fi acordată victimelor care au suferit prejudicii minime legale la adresa sănătății ca urmare a unei infracțiuni, victimelor infracțiunilor de natură sexuală împotriva demnității umane, copiilor torturați și urmașilor (dintr-un grup definit prin lege) persoanelor care au decedat ca urmare a unei infracțiuni. Această asistență este acordată cel mai adesea sub forma unor sume cuprinse între 10 000 CZK (aproximativ 370 EUR) și 200 000 CZK (aproximativ 7 400 EUR) și se calculează fie la o rată forfetară legală, fie corespunde cuantumului dovedit al veniturilor pierdute și al costului tratamentului sau, după caz, cuantumului costurilor terapiei specializate la care s-a recurs pentru a atenua prejudiciile morale suferite. Ministerul Justiției decide cu privire la cererile de plată a asistenței financiare, care trebuie depuse în termen de 2 ani de la data la care victima a luat cunoștință de prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii și nu mai târziu de 5 ani de la data săvârșirii infracțiunii.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

Despăgubirile pentru daunele cauzate de un autor al unei infracțiuni (și anume, răspunderea delictuală) nu pot fi solicitate în cazul în care autorul infracțiunii nu a fost condamnat, pentru simplul fapt că acesta este necunoscut, și anume nu există nicio persoană răspunzătoare sau răspunderea delictuală a acesteia nu a fost probată, sau autorul infracțiunii nu poartă răspunderea penală pentru acțiunile sale, și anume persoana acuzată nu poate fi făcută răspunzătoare pentru niciun prejudiciu cauzat de acte pe care nu le-a săvârșit, care nu prezintă caracterul unei infracțiuni sau pentru care persoana acuzată nu este răspunzătoare. Dimpotrivă, o persoană poate dobândi dreptul la asistență financiară din partea statului (a se vedea mai sus), chiar și înainte de condamnarea autorului infracțiunii; victima are un astfel de drept inclusiv în cazul în care autorul infracțiunii este necunoscut sau în cazul în care acesta nu poartă răspunderea penală pentru acțiunile sale, cu condiția să nu existe nicio îndoială că victima a suferit un prejudiciu prin săvârșirea unor acte care prezintă caracterul unei infracțiuni (sau ca ruda victimei să fi decedat ca urmare a infracțiunii).

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

Legea nr. 45/2013 privind victimele infracțiunilor nu permite Ministerului Justiției să acorde avansuri pentru asistența financiară în privința căreia este așteptată o decizie; nevoile vitale urgente ale victimelor sunt abordate în alt mod, prin intermediul sistemului public de sprijin sau asistență socială.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.