Drepturile victimelor, pe țări

Republica Cehă

Conținut furnizat de
Republica Cehă

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Entitățile pe care le puteți contacta sunt repertoriate în Registrul furnizorilor de asistență pentru victimele infracțiunilor. Registrul este accesibil pe site-ul Ministerului Justiției http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Registrul cuprinde patru părți în care există informații privind toate tipurile de entități care oferă asistență victimelor, și anume:

  1. furnizori de servicii sociale;
  2. entități autorizate care oferă informații juridice sau care pun în aplicare programe reparatorii;
  3. avocați;
  4. centre de probațiune și de mediere.

Registrul conține date relativ detaliate privind furnizorii de asistență pentru victimele infracțiunilor și în acesta se pot efectua căutări după nume sau după locul în care aceste entități își desfășoară activitatea, precum și căutări avansate folosind alte criterii.

Linie telefonică de urgență dedicată victimelor

(+420) 116 006 (Număr pentru victime — număr universal utilizat și în alte state membre ale UE)

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Ajutoarele specializate sunt oferite gratuit, într-un cadru bine definit, victimelor deosebit de vulnerabile. Aceste victime au dreptul, gratuit, și la asistență judiciară în limitele stabilite de lege. Alte tipuri de victime nu au dreptul la ajutoare specializate, însă astfel de ajutoare pot fi acordate gratuit pe baza unei evaluări efectuate de către furnizor. Cu toate acestea, asistența din partea centrelor de probațiune și de mediere este întotdeauna gratuită.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Serviciul de probațiune și de mediere, care este un organism public, oferă victimelor informații juridice, sprijin psihologic și programe reparatorii, cum ar fi medierea, prin care vă puteți rezolva problema fără să apelați la instanțe, pe cale amiabilă cu autorul infracțiunii. Serviciul de probațiune și de mediere are 74 de centre pe întreg teritoriul Republicii Cehe și furnizează servicii gratuite.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile neguvernamentale?

În funcție de natura lor, organizațiile neguvernamentale și persoanele fizice oferă informații juridice, consiliere psihologică și socială, asistență juridică sau programe reparatorii.

Ultima actualizare: 16/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.