În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Drepturile victimelor, pe țări

Anglia şi Ţara Galilor

Conținut furnizat de
Anglia şi Ţara Galilor

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Victimele nu au dreptul de a contesta hotărârea de condamnare sau pedeapsa impusă autorului infracțiunii.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

După finalizarea procesului, aveți următoarele drepturi:

 • de a vi se rambursa cheltuielile în privința cărora CPS a decis că vă sunt datorate dacă v-ați prezentat în instanță pentru a furniza dovezi, cel târziu în termen de 10 zile lucrătoare după ce CPS a primit un formular de solicitare completat corect;
 • de a fi informat de către Serviciul pentru martori (Witness Care Unit) cu privire la rezultatul procesului incluzând, dacă este disponibil, un scurt rezumat al motivelor care stau la baza hotărârii pronunțate. Aceste informații vă vor fi furnizate a doua zi lucrătoare după ce Serviciul pentru martori le primește de la instanță;
 • de a fi îndrumat de către Serviciul pentru martori către servicii de sprijin pentru victime, dacă este cazul și dacă sunt disponibile.

(i) Dacă se depune la Curtea Coroanei (Crown Court) o cerere de contestare a unei hotărâri de condamnare sau a pedepsei pronunțate de Curtea Magistraților (Magistrates’ Court).

Aveți dreptul de a vă fi comunicate următoarele informații în a doua zi lucrătoare după ce Serviciul pentru martori le primește de la instanță:

 • notificarea căii de atac introduse;
 • data, ora și locul oricărei ședințe de judecată;
 • rezultatul soluționării căii de atac, inclusiv orice modificări aduse pedepsei inițiale.

Aveți, de asemenea, următoarele drepturi:

 • de a aștepta și de a lua loc în instanță într-o zonă separată de apelant și de familia și prietenii acestuia. Instanța va asigura acest lucru ori de câte ori este posibil;
 • de a vi se indica un punct de contact în cadrul Curții Coroanei (Crown Court);
 • de a primi informații privind serviciile de sprijin pentru victime, dacă este cazul și dacă acestea sunt disponibile.

(ii) Dacă se depune la Curtea de Apel (Court of Appeal) o cerere de contestare a unei hotărâri de condamnare sau a unei pedepse sau dacă se depune la Curtea Supremă (Supreme Court) a Regatului Unit o cale de atac într-o cauză penală cu privire la o chestiune de drept.

Aveți următoarele drepturi:

 • de a fi informat că apelantului i-a fost acordată permisiunea de a formula o cale de atac, în termen de cinci zile lucrătoare de la momentul în care Serviciul pentru martori a primit informația respectivă de la instanță. Dacă sunteți victima unei infracțiuni foarte grave, dacă sunteți vizat în mod repetat sau dacă sunteți vulnerabil sau intimidat, aveți dreptul de a primi aceste informații în termen de o zi lucrătoare;
 • de a primi informații privind data, ora și locul oricărei audieri de la Serviciul pentru martori a doua zi lucrătoare după ce acesta a primit informațiile de la instanță;
 • de a fi informat de către Serviciul pentru martori dacă apelantul urmează să fie eliberat pe cauțiune înaintea căii de atac sau dacă au fost modificate condițiile cauțiunii, a doua zi lucrătoare după ce acesta a primit informațiile de la instanță;
 • de a primi informații actualizate de la Serviciul pentru martori cu privire la orice modificări ale datelor audierilor, a doua zi lucrătoare după primirea acestor informații de la instanță;
 • de a primi de la Serviciul pentru martori un punct de contact în cadrul personalului Oficiului de Apel în Materie Penală (Criminal Appeal Office) sau al Curții Supreme;
 • de a fi informat cu privire la rezultatul căii de atac, în termen de cinci zile lucrătoare de la momentul în care Serviciul pentru martori a primit informația respectivă de la instanță. Acesta include orice modificări aduse pedepsei inițiale. Dacă sunteți victima unei infracțiuni foarte grave, dacă sunteți vizat(ă) în mod repetat sau dacă sunteți vulnerabil(ă) sau intimidat(ă), aveți dreptul de a primi aceste informații în termen de o zi lucrătoare;
 • de a aștepta și de a lua loc în instanță într-o zonă separată de apelant și de familia și prietenii acestuia. Personalul instanței va asigura acest lucru ori de câte ori este posibil. Sunt rare cazurile în care apelantul participă la ședințele de judecată ale Curții Supreme. Veți beneficia de un tratament special dacă apelantul este prezent și nu doriți să fiți prezent în sala de judecată;
 • de a solicita de la personalul Oficiului de Apel în Materie Penală sau al Curții Supreme o copie a hotărârii pronunțate de instanță după publicarea acesteia.

După acordarea permisiunii de a formula o cale de atac, dacă sunteți o rudă apropiată îndurerată, într-o cauză eligibilă, aveți dreptul la o întâlnire cu CPS pentru a explica natura căii de atac și procedura pe care o va urma instanța.

Comisia de reexaminare a cauzelor penale (Criminal Cases Review Commission)

La primirea unei cereri formulate de autorul unei infracțiuni, această comisie reexaminează hotărârile de condamnare și pedepsele impuse ca urmare a infracțiunii săvârșite. Comisia poate trimite o hotărâre de condamnare sau de stabilire a unei pedepse spre rejudecare dacă există informații sau argumente noi din care rezultă că respectiva condamnare este nesigură sau că pedeapsa este disproporționată. Comisia primește aproximativ 1 000 de cereri de la persoane condamnate în fiecare an și trimite spre rejudecare aproximativ 30-40 dintre acestea. La reexaminarea unei cauze, Comisia va evalua impactul posibil asupra dumneavoastră și va decide dacă trebuie să fiți înștiințat(ă). Comisia va consemna motivele deciziei sale în privința modalității în care veți fi contactat(ă) și, în cazurile corespunzătoare, va notifica aceste decizii poliției.

 • Aveți dreptul de a fi înștiințat(ă) de către Comisie în cazul în care aceasta consideră că sunteți vizat de o eventuală reexaminare.
 • În cazul în care Comisia decide că este potrivit să vă contacteze în cursul reexaminării, Comisia vă va informa că a fost primită o cerere și că respectiva cauză face obiectul reexaminării. În urma reexaminării, Comisia va decide dacă hotărârea de condamnare sau de stabilire a unei pedepse trebuie trimisă în instanță și vă va informa cu privire la rezultatul la care a ajuns, cu excepția cazului în care ați solicitat în mod expres să nu fiți informat(ă).
 • În cazul în care Comisia decide că nu este potrivit să vă contacteze în cursul reexaminării, însă decide ulterior că hotărârea de condamnare sau de stabilire a unei pedepse trebuie rejudecată, se presupune că vă va informa despre această trimitere.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

 • Aveți dreptul de a beneficia de servicii de sprijin pentru victime în orice moment, indiferent dacă ați denunțat sau nu săvârșirea unei infracțiuni, precum și după încheierea cercetării și a urmăririi penale.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

 • Aveți dreptul de a fi informat(ă) de către Serviciul pentru martori cu privire la pedeapsa impusă suspectului (dacă este condamnat) a doua zi lucrătoare după ce Serviciul pentru martori primește informațiile de la instanță, respectiv o explicație scurtă privind scopul și efectul pedepsei.
 • Aveți dreptul de a fi îndrumat(ă) către CPS care va răspunde oricăror întrebări despre pedeapsă la care nu vă poate răspunde Serviciul pentru martori.
 • În afara drepturilor prezentate mai sus, dacă sunteți o rudă apropiată a victimei, într-o cauză eligibilă, aveți, de asemenea, dreptul la o întâlnire cu reprezentantul CPS care vă va explica pedeapsa impusă. De obicei, această întâlnire are loc în instanță.

Voi fi informat(ă) dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din detenție?

Sistemul legal de informare destinat victimelor în cazul probațiunii (Probation Service Victim Contact Scheme - VCS) este pus la dispoziția victimelor infracțiunilor săvârșite cu violență și ale infracțiunilor sexuale în care autorul infracțiunii primește o pedeapsă de cel puțin 12 luni. Scopul VCS este de a furniza victimelor eligibile informații și consultanță privind procesul de justiție penală prin intermediul unui ofițer de legătură pentru victime (Victim Liaison Officer) desemnat. Acestea includ primirea de informații actualizate privind etapele esențiale ale pedepsei impuse autorului infracțiunii, la discreția Serviciului Național de Probațiune (National Probation Service), cum ar fi transferul într-o instituție în condiții de detenție deschisă sau eliberarea, precum și darea unei declarații privind condițiile referitoare la victimă care pot fi anexate eliberării condiționate a autorului infracțiunii.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni săvârșite prin violență sau a unei infracțiuni sexuale [1] și autorul a primit o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin 12 luni sau a fost reținut într-un spital pentru tratament în temeiul Legii din 1983 privind sănătatea mintală, aveți dreptul de a fi înștiințat(ă) cu privire la VCS de către Serviciul pentru martori și de a fi informat(ă) că datele dumneavoastră vor fi transmise automat Serviciului Național de Probațiune în termen de 20 de zile lucrătoare, cu excepția cazului în care ați indicat că nu doriți transmiterea acestora.

Dacă optați să luați parte la VCS, aveți următoarele drepturi:

 • de a decide dacă doriți să primiți informații despre etapele esențiale ale pedepsei impuse autorului infracțiunii;
 • de a vă fi desemnat un ofițer de legătură pentru victime, care va acționa în calitate de punct de contact în cadrul Serviciului Național de Probațiune, cu excepția cazului în care sunteți victimă a unui pacient fără restricție (a se vedea în cele ce urmează);
 • de a primi informații și de a face declarații Serviciului Național de Probațiune cu privire la condițiile aferente victimei care urmează să fie incluse în liberarea condiționată a autorului infracțiunii sau în condițiile de eliberare definitivă. De exemplu, acest lucru ar putea include o condiție prin care autorul infracțiunii să fie împiedicat să vă contacteze pe dumneavoastră sau familia dumneavoastră;
 • de a fi informat(ă) de către Serviciul Național de Probațiune cu privire la orice condiții cărora i se impun autorului infracțiunii la momentul eliberării sau al autorizării de a ieși din închisoare care au legătură cu dumneavoastră sau cu familia dumneavoastră;
 • de a fi informat cu privire la data la care aceste condiții iau sfârșit;
 • de a vă fi comunicate orice alte informații pe care Serviciul Național de Probațiune le consideră potrivite în circumstanțele cauzei, inclusiv cu privire la etapele esențiale ale pedepsei impuse autorului infracțiunii sau cu privire la tratament, în cazul unui pacient care suferă de o boală mintală și care face sau nu obiectul unor restricții.

Dacă sunteți o rudă apropiată a victimei unui autor condamnat la

cel puțin 12 luni de închisoare pentru o infracțiune săvârșită prin violență sau pentru o infracțiune sexuală sau care este deținut într-un spital securizat pentru efectuarea tratamentului, veți avea, de asemenea, posibilitatea de a participa la VCS. Cu toate acestea, dacă nu sunteți ruda cea mai apropiată a victimei, această posibilitate va fi lăsată la latitudinea Serviciului Național de Probațiune.

Dacă sunteți părintele, tutorele sau persoana care are în îngrijire o victimă de sub 18 ani, o victimă adultă vulnerabilă sau o victimă care nu poate participa pe deplin la VCS, puteți, în mod normal, să vă prezentați în numele victimei. Această posibilitate nu poate fi oferită dacă se consideră că acest lucru nu este în interesul victimei.

Măsuri de protecție a victimei în cazul evadării

În cazul improbabil în care un autor al unei infracțiuni evadează, poliția, după ce este informată cu privire la acest lucru de către penitenciar, Echipa de delincvență juvenilă (Youth Offending Team), spital sau centrul de cazare pentru imigranți, după caz, vă va informa, dacă este posibil, cu privire la evadare și la orice măsuri luate pentru protecția dumneavoastră dacă se consideră că autorul infracțiunii constituie un risc semnificativ pentru dumneavoastră.

[1] Astfel cum este definit la articolul 45 alineatul (2) din Legea din 2004 privind violența în familie, infracțiunile și victimele infracțiunilor.

Voi fi implicat(ă) în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Dacă ați optat să participați la VCS, iar Consiliul de liberare condiționată (Parole Board) urmează să examineze eliberarea autorului infracțiunii sau transferul într-o instituție în condiții de detenție deschisă, aveți următoarele drepturi:

 • de a fi informat(ă) de către Serviciul Național de Probațiune dacă urmează să aibă loc o audiere în fața Consiliului de liberare condiționată;
 • de a da declarații cu privire la condițiile de liberare condiționată (a se vedea glosarul) în fața Consiliului de liberare condiționată;
 • de a vi se furniza o explicație în cazul în care o condiție a liberării condiționate pe care ați solicitat-o nu este inclusă în liberarea condiționată;
 • de a vi se explica Declarația personală a victimei (VPS), inclusiv modul în care aceasta va fi utilizată de către Consiliul de liberare condiționată;
 • de a da o VPS care va fi trimisă Consiliului de liberare condiționată;
 • de a solicita să fiți audiat de Consiliul de liberare condiționată pentru a vă prezenta VPS în cazul în care Consiliul de liberare condiționată decide că este potrivit să organizeze o audiere.
Ultima actualizare: 01/02/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.