Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: estonă.
Swipe to change

Drepturile victimelor, pe țări

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Puteți denunța săvârșirea unei infracțiuni apelând numărul de urgență 112 al poliției (dacă aveți, de asemenea, nevoie urgent de asistență din partea poliției), depunând un denunț în scris la cea mai apropiată secție de poliție sau transmițând un denunț prin e-mail la secția de poliție corespunzătoare. Mai multe informații despre modalitatea de a denunța o infracțiune sunt disponibile aici.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

După ce ați denunțat o infracțiune, veți fi contactat(ă) și informat(ă) cu privire la procedura ulterioară (de exemplu, vi se va cere să depuneți mărturie, să furnizați informații privind eventuali martori, să ajutați la colectarea probelor etc.). Dacă este necesar, veți primi, de asemenea, informații cu privire la un posibil sprijin acordat victimelor și la alte măsuri de protecție.

După audierea dumneavoastră, notați numărul dosarului penal și al anchetatorului responsabil de caz. Astfel vă va fi mai ușor să solicitați informații din partea poliției la o dată ulterioară.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul investigării sau al procesului)? În ce condiții?

Aveți dreptul de a beneficia de prezența unui avocat în cursul procesului. În cazul în care nu dispuneți de mijloacele necesare pentru a angaja unul, puteți solicita instanței asistență judiciară.

Toate victimele care sunt minori ale căror interese sunt în contradicție cu cele ale reprezentanților lor legali au dreptul la asistență judiciară gratuită.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Victimele și martorii au dreptul la despăgubiri pentru cheltuielile ocazionate sau veniturile pierdute din cauza procesului penal. De exemplu, puteți solicita să vi se ramburseze cheltuielile de călătorie sau contravaloarea câștigurilor pierdute ca urmare a deplasării în vederea prezentării de probe. Pentru a solicita rambursarea cheltuielilor, anunțați autoritatea care v-a transmis o citație și veți primi instrucțiuni cu privire la depunerea cererii.

Dacă dosarul a fost închis înainte să fie deferit instanței, pot să introduc o cale de atac?

La încheierea procesului penal, vi se va transmite imediat dumneavoastră sau reprezentantului dumneavoastră o copie a hotărârii relevante. În calitate de victimă, puteți solicita accesul la dosarul penal în termen de 10 zile de la primirea hotărârii de încheiere a procesului penal. În acest termen de 10 zile, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita parchetului revizuirea hotărârii.

Pot să mă implic în proces?

În calitate de victimă, sunteți parte la proces în condiții de egalitate cu celelalte părți și aveți dreptul de a fi implicat în proces.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat(ă) sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Dacă a fost săvârșită o infracțiune împotriva dumneavoastră, atunci sunteți victimă în cadrul procesului penal. Însă aveți, de asemenea, dreptul de a vă constitui parte civilă în cadrul aceleiași proceduri, penale, pentru a recupera prejudiciul suferit. În Estonia nu există conceptul de acuzare privată.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

În temeiul Codului de procedură penală, o victimă are următoarele drepturi:

 1. să conteste refuzul de a iniția procedura penală sau încetarea acesteia;
 2. să intenteze o acțiune civilă pentru recuperarea unui prejudiciu prin intermediul organului de urmările penală sau al parchetului;
 3. să depună sau să refuze să depună mărturie împotriva persoanelor apropiate acesteia;
 4. să depună probe;
 5. să depună cereri și plângeri;
 6. să examineze procesele-verbale ale procedurii și să facă declarații cu privire la condițiile, desfășurarea, rezultatele și procesele-verbale ale procedurii (declarațiile dumneavoastră vor fi luate în scris);
 7. să examineze conținutul dosarului penal după încheierea fazei de urmărire penală;
 8. să participe la ședința de judecată;
 9. să își dea acordul sau să refuze să își dea acordul cu privire la inițierea unei proceduri extrajudiciare de soluționare a litigiului și să emită o opinie cu privire la costuri, pedeapsă, valoarea daunelor prevăzute în actul de acuzare și în acțiunea civilă pentru recuperarea prejudiciului;
 10. să își dea acordul cu privire la executarea unui ordin de restricție provizoriu și să solicite aplicarea unui ordin de restricție;
 11. să solicite să fie audiată de către o persoană de același sex în cazul în care este victima unei violențe sexuale, a violenței de gen sau a unei infracțiuni săvârșite în cadrul unei relații apropiate, cu excepția cazului în care audierea este desfășurată de către un procuror sau un judecător sau dacă acest lucru ar împiedica desfășurarea procedurii.

O victimă are obligația:

 1. să se prezinte atunci când este citată de către un organ de urmărire penală, parchet sau instanță;
 2. să participe la acte de procedură și să urmeze instrucțiunile organului de urmărire penală, ale parchetului și ale instanței.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Aveți dreptul să faceți declarații și să vă exprimați opinia în timpul procesului. Aveți dreptul să depuneți mărturie în instanță dacă acuzarea solicită să fiți audiat(ă).

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Instanța vă va informa cu privire la data și locul de desfășurare a ședințelor de judecată și veți fi informat(ă), de asemenea, cu privire la pronunțarea hotărârii judecătorești, care vă va fi trimisă, cu excepția cazului în care sunteți prezent(ă) în persoană în instanță la pronunțarea hotărârii.

Voi putea avea acces la dosarele instanței?

Aveți dreptul să examinați dosarele instanței la sediul parchetului după încheierea urmăririi penale sau a procesului penal. Parchetul vă va informa cu privire la acest drept și vă va oferi instrucțiuni privind modul în care puteți să examinați dosarele.

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.