Drepturile victimelor, pe țări

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri autorului infracțiunii? (de exemplu, acțiune în instanță, o procedură civilă, constituirea ca parte civilă)

Aveți dreptul de a intenta o acțiune civilă pentru recuperarea unui prejudiciu împotriva acuzatului pentru a solicita despăgubiri în cadrul procesului penal. Puteți intenta o acțiune civilă pentru recuperarea unui prejudiciu în termen de 10 zile de la data la care ați examinat dosarul penal. De asemenea, puteți solicita ca parchetul să prelungească acest termen-limită.

Instanța a ordonat infractorului să îmi plătească despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

În cazul în care autorul infracțiunii condamnat nu plătește suma impusă acestuia prin hotărârea judecătorească, aveți dreptul să apelați la un executor judecătoresc, care va iniția și derula procedura de executare silită.

În cazul în care autorul infracțiunii nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

Nu, statul nu plătește despăgubiri datorate de către un autor al infracțiunii condamnat.

Am dreptul la despăgubiri din partea statului?

Puteți solicita despăgubiri din partea statului pentru următoarele tipuri de prejudicii, în cazul în care sunteți o persoană apropiată persoanei care a decedat ca urmare a unei infracțiuni sau în cazul în care sunteți o victimă a unei infracțiuni săvârșite cu violență și ați avut o problemă de sănătate care a durat cel puțin patru luni din cauza infracțiunii:

  1. prejudiciile rezultate din incapacitatea de muncă sau din reducerea capacității de muncă;
  2. cheltuielile ocazionate de problemele de sănătate ale victimei;
  3. prejudiciile rezultate ca urmare a decesului victimei;
  4. deteriorarea ochelarilor, a protezelor dentare, a lentilelor de contact sau a altor aparate care înlocuiesc funcțiile organismului sau deteriorarea articolelor de îmbrăcăminte;
  5. cheltuielile pentru înmormântarea victimei.

Pentru a fi eligibil(ă) pentru despăgubiri, trebuie să denunțați infracțiunea la poliție în termen de 15 zile de la săvârșirea acesteia sau de la momentul în care aveți ocazia de a o denunța.

Cererea de despăgubire trebuie să fie depusă la Comitetul Național de Asigurări Sociale din Estonia în decurs de trei ani de la data săvârșirii infracțiunii sau de la data la care victima a decedat, cu excepția cazului în care:

  1. persoana aflată în întreținere a luat cunoștință de decesul victimei la mai mult de un an de la data decesului, iar cererea este depusă în termen de trei ani de la data la care a luat cunoștință de decesul victimei;
  2. persoana care solicită despăgubiri a suferit din cauza unei probleme de sănătate care a durat mai mult de un an, iar transmiterea în timp util a cererii nu a fost posibilă din cauza stării sale de sănătate, și cererea este depusă în decurs de trei ani de la îmbunătățirea stării sale de sănătate;
  3. se solicită despăgubiri pentru o infracțiune sexuală săvârșită împotriva unui minor, iar cererea este depusă în termen de trei ani de la data la care victima a ajuns la vârsta majoratului, cu excepția cazului în care motivul desfășurării procesului penal a devenit evident înainte ca aceasta să ajungă la vârsta majoratului.

Am dreptul la despăgubiri dacă infractorul nu este condamnat?

Puteți solicita despăgubiri din partea statului dacă în cadrul procedurii penale nu se identifică persoana care a comis infracțiunea a cărei victimă sunteți.

În cazul în care persoana acuzată de infracțiune este achitată în instanță, dar credeți în continuare că aceasta a cauzat prejudiciul, puteți intenta o acțiune civilă pentru recuperarea prejudiciului.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

Decizia privind acordarea de despăgubiri unei victime a violenței poate fi amânată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești de către instanța regională în cazul în care:

  1. dreptul solicitantului de a primi despăgubiri de la persoana răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune este incert sau
  2. este evident că persoana răspunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin infracțiune este de acord și are posibilitatea de a oferi despăgubiri pentru prejudiciul respectiv.

În cazul în care acordarea de despăgubiri este amânată, Comitetul Național de Asigurări Sociale din Estonia poate face o plată în avans, pe baza unei cereri din partea solicitantului pentru acordarea de despăgubiri, dacă solicitantul este în mod clar eligibil pentru a primi despăgubiri și se află într-o situație economică dificilă.

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.