Drepturile victimelor, pe țări

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Autoritățile vă vor oferi informații privind:

  • modul de denunțare a infracțiunii și
  • orice servicii de sprijin pentru victime care sunt disponibile chiar înainte de a denunța infracțiunea.

Există, de asemenea, îndrumări pe site-ul Poliției și al Poliției de Frontieră.

Nu locuiesc în statul membru al UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Drepturile dumneavoastră vor fi protejate indiferent de statul membru din UE în care s-a săvârșit infracțiunea. Puteți să denunțați infracțiunea și, dacă este necesar, să beneficiați de serviciile de sprijinire a victimelor atât în țara în care a avut loc infracțiunea, cât și în țara în care locuiți.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Atunci când denunțați o infracțiune, aveți dreptul de a primi următoarele informații:

  • la cererea dumneavoastră, o confirmare scrisă a faptului că ați denunțat o infracțiune;
  • o notificare, în termen de zece zile, privind decizia de inițiere sau de neinițiere a acțiunii penale;
  • în cazul în care este inițiată acțiunea penală, veți fi interogat(ă) în calitate de victimă și întrebat(ă) dacă doriți să primiți informații cu privire la arestarea și eliberarea suspectului, precum și cu privire la data și locul procesului; în plus,
  • atunci când se încheie faza de urmărire penală în dosar, procurorul vă va anunța că aveți dreptul să examinați conținutul dosarului penal.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Orice persoană care nu înțelege sau nu vorbește limba estonă are dreptul la interpretare pe parcursul procesului. Aveți dreptul, la cerere, să primiți o traducere a oricărui text care este esențial pentru înțelegerea hotărârii privind încheierea acțiunii penale sau a hotărârii judecătorești ori pentru a se asigura caracterul echitabil al procesului.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau în cazul în care am un handicap)?

Autoritățile trebuie să se asigure că înțelegeți ce vi se explică și că vă faceți înțeles/înțeleasă. În acest scop, la secția de poliție sau la parchet puteți consulta fișe informative într-un limbaj ușor de înțeles și vă stau la dispoziție specialiști în domeniu. De asemenea, aveți întotdeauna dreptul la un interpret în limbaj mimico-gestual.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Comitetul Național al Asigurărilor Sociale din Estonia oferă servicii de sprijin pentru victime.

În cazul în care sunteți o victimă a violenței împotriva femeilor, puteți apela, de asemenea, la centrele de refugiu pentru femei pentru ajutor.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Poliția vă va informa cu privire la serviciile de sprijin pentru victime și vă va îndruma către un lucrător asistent pentru victime, dacă este necesar. În multe secții de poliție există un lucrător asistent pentru victime disponibil în orice moment.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Toate informațiile colectate în cursul acțiunii penale sunt confidențiale și nu vor fi divulgate public înainte de proces. Instanța poate să declare, de asemenea, că procesul va avea loc cu ușile închise, caz în care informațiile discutate în cadrul procesului nu vor fi accesibile publicului.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Nu, orice persoană are acces la serviciul general de sprijin pentru victime, indiferent dacă aceasta a denunțat sau nu o infracțiune. Cu toate acestea, există anumite servicii de sprijin pentru victime, cum ar fi despăgubirea acordată victimelor violenței sau indemnizația pentru asistență psihologică, la care aveți acces doar după ce ați denunțat o infracțiune.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Puteți ruga procurorul să solicite instanței să emită un ordin de restricție provizoriu împotriva suspectului. Un ordin de restricție provizoriu impune suspectului să stea departe de locurile menționate de către instanță și să nu se apropie sau să comunice cu persoanele indicate de instanță.

De asemenea, puteți fi protejat(ă) și prin măsuri de protecție a martorilor aplicate de către poliție la cererea parchetului.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Dacă sunteți în pericol, contactați poliția, iar aceasta vă va asigura siguranța.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Poliția trebuie să evalueze fiecare caz pentru a se asigura că nu se vor mai produce vătămări.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în cursul investigării sau al procesului)?

Toate autoritățile competente sunt obligate să aibă în vedere interesele dumneavoastră și să vă ferească de suferința victimizării secundare în cursul acțiunii penale.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni grave, vi se poate permite să nu fiți interogat(ă) în instanță; în mod alternativ, poate fi permisă desfășurarea unei ședințe de judecată prin teleconferință sau se poate utiliza un perete despărțitor pentru a vă feri de privirile acuzatului atunci când sunteți interogat(ă) în instanță.

Sunt minor(ă) – am drepturi speciale?

Autoritatea competentă poate solicita prezența unui funcționar pentru protecția copilului, unui asistent social sau unui psiholog pentru audierea unei victime minore. Acest lucru este obligatoriu în cazurile grave, în cazul în care judecătorul sau procurorul nu a beneficiat de o formare adecvată.

În cazul în care sunteți minor și interesele dumneavoastră în calitate de victimă sunt în contradicție cu cele ale reprezentantului sau părinților dumneavoastră, autoritatea competentă vă poate desemna un avocat gratuit, ca asistență judiciară.

Minorii cu tulburări mintale și toți copiii sub vârsta de 10 ani, precum și copiii sub vârsta de 14 ani victime ale violenței domestice sau sexuale nu vor fi audiați în instanță. Audierea minorului de către poliție va fi înregistrată video și va putea fi folosită ca probă în instanță.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

În cazul în care un membru al familiei dumneavoastră a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni, dispuneți de toate drepturile unei victime în cursul procedurii.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

În cazul în care un membru al familiei dumneavoastră a fost victimă a unei infracțiuni, aveți dreptul, dacă este necesar, de a beneficia de servicii de sprijin pentru victime, în mod similar victimei.

Pot avea acces la mediere? Care sunt condițiile? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Cu consimțământul dumneavoastră și al suspectului, parchetul poate decide încetarea acțiunii penale prin conciliere (mediere). Serviciul de conciliere este asigurat de către un asistent pentru victime.

Aveți dreptul de a vă retrage din procedura de conciliere în orice moment.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Codul de procedură penală

Actul privind sprijinul acordat victimelor

Ultima actualizare: 01/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.