Drepturile victimelor, pe țări

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Puteți ataca hotărârea unei instanțe districtuale (käräjäoikeus) la o curte de apel (hovioikeus). Ca regulă generală, pentru ca instanța de apel să reanalizeze cauza integral, va trebui să solicitați o aprobare pentru continuarea judecării cauzei.

Un recurs împotriva unei hotărâri pronunțate de o curte de apel poate fi adresat Curții Supreme (korkein oikeus). Veți avea nevoie de o aprobare pentru a putea introduce această cale de atac la Curtea Supremă. Această aprobare se acordă numai în condițiile prevăzute de lege.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea pedepsei?

În cazul unor infracțiuni grave, puteți solicita să fiți informat cu privire la eliberarea infractorului din închisoare sau din arest preventiv (a se vedea mai jos).

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

Organizațiile de sprijinire a victimelor oferă sprijin și consiliere chiar și după proces,

atât timp cât este nevoie. În cazul violenței domestice, se va elabora un plan de siguranță în urma evaluării riscurilor pe care o realizează mai multe agenții. Acest lucru nu este legat de sfârșitul procesului.

Dacă sunteți victimă a traficului de persoane, dreptul la asistență specială va înceta în cazul în care procedura penală se încheie fără ca cineva să fie condamnat pentru această infracțiune printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

Aveți dreptul de a fi informat, la cerere, cu privire la hotărârea pronunțată. În hotărâre se indică sentința pronunțată împotriva inculpatului, de exemplu perioada pe care va trebui să o petreacă în închisoare.

Părțile la procedura penală primesc o copie a hotărârii. Nu vi se va spune în ce închisoare este trimis infractorul.

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din detenție?

În cazul unor infracțiuni grave, puteți cere să fiți informat dacă infractorul este eliberat din închisoare sau din arest preventiv, dacă evadează sau dacă părăsește în alte circumstanțe închisoarea. Dacă doriți să fiți informat în acest sens, trebuie să îi notificați acest lucru organului de urmărire penală sau procurorului. Organele de urmărire penală vă vor furniza informații suplimentare.

Veți fi informat numai dacă se consideră că acest lucru nu reprezentă un risc pentru viața sau sănătatea deținutului sau a persoanei aflate în arest preventiv.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Nu, nu aveți acest drept.

Ultima actualizare: 05/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.