Drepturile victimelor, pe țări

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

Sunteți considerată o victimă a unei infracțiunii dacă ați fost victima unei fapte sau a unei omisiuni care constituie o infracțiune în conformitate cu legislația finlandeză. Ca victimă a unei infracțiunii, aveți anumite drepturi înainte de începerea procedurilor judiciare, pe durata și după încheierea acestora.

Procedura penală demarează în Finlanda cu o cercetare efectuată de obicei de poliție. În această etapă, se stabilește mai întâi dacă s-a săvârșit sau nu o infracțiune și, în caz afirmativ, în ce circumstanțe a avut loc și care este identitatea părților în cauză. Se examinează, de asemenea, ce vătămări sau prejudicii s-au cauzat prin săvârșirea infracțiunii și ce solicitați dumneavoastră, ca victimă.

Dacă există suficiente dovezi că a fost comisă o faptă penală, procurorul va formula acuzații și va trimite cazul în instanță. În timpul procesului, instanța examinează probele și fie îl condamnă pe presupusul infractor, fie îi declară nevinovat. Acțiunea penală poate continua dacă una dintre părți depune o cale de atac la o instanță superioară.

Următoarele link-uri vă vor furniza informații relevante.

1 - Drepturile de care dispun ca victimă a unei infracțiuni

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile de care dispun pe parcursul urmăririi penale și al procesului

3 - Drepturile de care dispun după proces

4 - Despăgubiri

5 - Dreptul la sprijin și asistență

Ultima actualizare: 19/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.