Drepturile victimelor, pe țări

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Dacă infracțiunea nu este denunțată și nu este adusă în atenția autorităților judiciare sau a poliției sau a jandarmeriei, nu vi se vor furniza informații, deoarece autoritățile nu vor avea cunoștință de existența infracțiunii.

Dacă infracțiunea este adusă în atenția autorităților judiciare sau a poliției sau a jandarmeriei prin orice mijloace (altele decât o plângere din partea dumneavoastră în calitate de victimă), veți fi convocat(ă) să oferiți detalii cu privire la prejudiciul pe care l-ați suferit și la circumstanțele infracțiunii și veți fi informat(ă) cu privire la drepturile de care beneficiați în acel moment.

Dacă denunțați personal infracțiunea la poliție sau jandarmerie sau la autoritățile judiciare, veți fi, de asemenea, audiat(ă) de îndată ce faptele sunt denunțate și veți fi informat(ă) cu privire la drepturile de care beneficiați.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Dacă sunteți resortisant francez, puteți depune o plângere la orice secție de poliție sau la orice unitate de jandarmerie din Franța. Plângerea dumneavoastră va fi tratată în Franța dacă autoritățile franceze sunt competente în acest sens sau va fi transmisă autorităților competente din statul în care a avut loc infracțiunea.

Dacă sunteți resortisant străin care a fost victima unei infracțiuni comise în Franța, puteți depune o plângere la orice secție de poliție sau orice unitate de jandarmerie din Franța. În timpul audierii sau al depunerii plângerii, puteți fi asistat de un interpret. Veți fi informat asupra rezultatului prin orice mijloace adecvate iar drepturile dumneavoastră vor fi protejate în același mod ca și drepturile resortisanților francezi, deoarece legea stabilește aceleași reguli privind informarea victimelor și protejarea drepturilor acestora, fără nicio deosebire pe motive de naționalitate.

Aveți dreptul la asistență juridică dacă sunteți resortisant al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care a semnat un acord internațional cu Franța.

În cele din urmă, victimele care depun o plângere sau depun mărturie împotriva unei persoane pentru proxenetism sau trafic de persoane au dreptul să obțină o autorizație provizorie de ședere în Franța, care le dă dreptul la muncă, cu excepția cazului în care prezența lor constituie o amenințare la adresa ordinii publice.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Atunci când denunțați săvârșirea unei infracțiuni, vi se vor lua datele de contact pentru a putea fi contactat(ă) pe parcursul desfășurării cercetării. Veți fi, de asemenea, informat(ă) cu privire la drepturile dumneavoastră și la modalitățile prin care le puteți exercita.

Informarea victimei cu privire la stadiul cercetării

Puteți solicita poliției sau jandarmeriei, procurorului sau judecătorului de instrucție (dacă este sesizat) informații referitoare la stadiul cercetării referitoare la dumneavoastră.

În cazul unei infracțiuni și pentru anumite delicte, dacă v-ați constituit parte civilă, sunteți informat(ă) de către judecătorul de instrucție, la fiecare șase luni, cu privire la stadiul desfășurării procedurii.

Informarea victimei cu privire la rezultatul unei cercetări

La încheierea cercetării, sunteți informat(ă) cu privire la decizia luată: respingere, alternativă la urmărirea penală, citarea pârâtului în instanță. Dacă urmează să aibă loc un proces, veți fi informat(ă) cu privire la acuzațiile formulate împotriva suspectului, la data și locul audierii.

Informarea victimei atunci când este sesizat un judecător de instrucție

La deschiderea unei anchete judiciare, cercetarea este încredințată de către procuror unui judecător de instrucție. Judecătorul de instrucție are obligația de a vă informa că a fost deschisă o anchetă judiciară, că aveți dreptul de a vă constitui parte civilă și ce proceduri există pentru exercitarea acestui drept. Dacă sunteți minor, aceste informații sunt furnizate reprezentanților dumneavoastră legali.

În înștiințarea adresată victimei, judecătorul de instrucție vă va informa, de asemenea, că aveți dreptul, dacă vă constituiți parte civilă, să fiți asistat(ă) de un avocat la alegerea dumneavoastră sau numit la cererea dumneavoastră de către președintele uniunii barourilor, precizând că costurile vor fi suportate de dumneavoastră, cu excepția cazului în care aveți acces la asistență juridică (a se vedea condițiile) sau asigurare de protecție juridică.

Informarea victimei cu privire la situația suspectului

Nu sunteți în mod necesar informat(ă) dacă presupusul autor este ținut în arest preventiv sau dacă a fost eliberat din închisoare.

Pe de altă parte, sunteți întotdeauna informat(ă) cu privire la plasarea sub control judiciar a presupusului autor dacă a fost emis un ordin de restricție pentru a vă proteja.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți suficient de bine limba franceză, un interpret va fi solicitat de unitatea de poliție sau jandarmerie la care denunțați săvârșirea infracțiunii. Interpretul va fi prezent pe durata audierilor dumneavoastră dar și pe durata oricăror interviuri pe care le puteți avea cu un avocat, precum și pe parcursul procesului.

Pe parcursul cercetării, puteți solicita judecătorului responsabil de caz o traducere a părților esențiale ale dosarului. Această traducere va fi gratuită dacă se referă la documente importante dar va fi supusă plății dacă se referă la alte documente.

Unele documente referitoare la drepturile victimelor au fost deja traduse în limbile cel mai des utilizate și vă sunt astfel înmânate de poliție sau de jandarmerie.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)

Dacă aveți un handicap care vă limitează comunicarea, veți fi asistat(ă) de un interpret solicitat de anchetatori sau de judecători. Interpretul vă va însoți pe durata audierilor, a interviurilor cu un avocat sau pe parcursul procesului.

Dacă nu puteți citi, documentele vă vor fi citite.

Dacă sunteți minor, audierea va fi adaptată vârstei și nivelului dumneavoastră de maturitate și va fi efectuată de anchetatori cu pregătire specială, uneori însoțiți de un psiholog. Ori de câte ori este posibil, atunci când este necesară mai mult de o audiere, veți fi audiat(ă) de același anchetator.

În unele secții de poliție există săli speciale pentru a crea un mediu adaptat copiilor și pentru a face audierea mai puțin formală.

În cadrul unei audieri, puteți solicita întotdeauna să fiți însoțit de un adult la alegerea dumneavoastră.

În cele din urmă, dacă cercetarea se referă la fapte grave și, în special, la toate infracțiunile de natură sexuală, audierile dumneavoastră vor fi filmate sau cel puțin înregistrate.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Serviciile de sprijin pentru victime sunt oferite de asociațiile de sprijinire a victimelor. Scopul acestor asociații este de a oferi îndrumare, asistență socio-juridică sau sprijin psihologic tuturor victimelor infracțiunilor, indiferent dacă iau sau nu parte la un proces penal.

Asociațiile conduc birourile de sprijinire a victimelor din cadrul fiecărui tribunal regional, pentru a oferi asistență și sprijin victimelor afectate de procedurile în curs.

În plus, asociațiile specializate pot oferi sprijin adecvat victimelor unor infracțiuni specifice (de exemplu violența domestică).

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Veți fi informat(ă) prin orice mijloace adecvate cu privire la dreptul dumneavoastră de a fi asistat(ă) de un serviciu din cadrul unei autorități publice sau de o asociație de sprijinire a victimelor, ale căror date de contact vă vor fi furnizate. Legea nu prevede ca serviciile de poliție sau jandarmerie să contacteze în mod direct asociațiile de sprijinire a victimelor, în schimb, atunci când lucrătorii sociali (asistenți sociali sau psihologi) sunt prezenți la sediu, fie pentru că au fost solicitați să participe, fie pentru că asigură un serviciu de permanență, aceștia vă pot asista în cadrul demersului dumneavoastră.

Fiecare direcție departamentală de securitate publică are angajat un funcționar departamental responsabil cu sprijinirea victimelor. Acesta are sarcina de a menține relații cu asociațiile, de a îmbunătăți modul în care sunt primite victimele, de a centraliza informațiile utile victimelor și de a urmări desfășurarea proceselor penale pentru a furniza informații cu privire la evoluția cercetărilor.

Fiecare unitate de jandarmerie departamentală are angajat un ofițer de „prevenire/parteneriat/contact” responsabil cu sprijinirea victimelor.

Ori de câte ori se depune o plângere împotriva X pentru infracțiuni grave, un formular de sprijin pentru victime este în mod automat înmânat reclamantului de către ofițerul de poliție, pentru a-l informa cu privire la acțiunile Institutului național de sprijin pentru victime și de mediere (INAVEM) și pentru a furniza datele de contact ale asociațiilor de sprijinire a victimelor sau ale serviciilor sociale.

Ulterior, procurorul poate îndruma victima unei infracțiuni direct către o asociație de sprijinire a victimelor.

În cazul unui accident care implică un număr mare de persoane (accident în masă sau act de terorism), asociațiile de sprijinire a victimelor pot accesa lista victimelor și le pot contacta direct.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

În cursul unei anchete, aveți dreptul, cu autorizația procurorului, de a nu vă dezvălui adresa privată și de a declara adresa brigăzii de jandarmi sau a secției de poliție sau, cu acordul său expres, adresa unei terțe părți.

În cele din urmă, puteți solicita un proces cu ușile închise, pe care judecătorii nu îl pot refuza dacă ați fost victima unor acte de viol, tortură sau acte de cruzime însoțite de agresiune sexuală. În celelalte cazuri, procesul va avea loc cu ușile închise numai dacă nu vă opuneți nici dumneavoastră, nici altă parte civilă.

În orice caz, identitatea dumneavoastră nu poate apărea în mass-media, cu excepția cazului în care ați acordat o autorizație în acest sens.

În plus, serviciile furnizate de asociațiile de sprijinire a victimelor și datele pe care le colectează sunt complet confidențiale.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Nu este necesar să depuneți o plângere pentru a beneficia de sprijinul unei asociații de sprijinire a victimelor.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Dacă ați fost victimă a violenței domestice, agresorul poate fi forțat să părăsească domiciliul familial, poate fi împiedicat să se deplaseze în anumite locuri sau poate fi obligat să se supună unui tratament medical sau psihologic.

Dacă ați fost victimă a violenței comise de către fostul dumneavoastră soț sau fostul dumneavoastră concubin și, în cazul unei amenințări grave la adresa dumneavoastră, procurorul vă poate aloca un dispozitiv de teleprotecție (telefon SOS). O victimă a violenței domestice poate, de asemenea, să se adreseze tribunalului familiei pentru un ordin de restricție care prevede anumite restricții autorului infracțiunii în cazul în care există motive întemeiate să se considere că presupusa violență a fost comisă și că victima este în pericol.

Instanța poate, de asemenea, să vă protejeze pe dumneavoastră și familia dumneavoastră împotriva eventualelor amenințări sau presiuni din partea presupusului autor al infracțiunii prin luarea de măsuri pentru a interzice orice contact, cum ar fi arestarea preventivă, controlul judiciar sau alte restricții judiciare.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Protecția victimelor este responsabilitatea autorității judiciare care ia în considerare riscurile și nevoile victimelor în cadrul adoptării anumitor decizii, cum ar fi interzicerea contactului sau interzicerea deplasării în anumite locuri, cum ar fi locuința victimei. Deciziile care prevăd aceste interdicții sunt transmise secțiilor de poliție și brigăzilor de jandarmi, care sunt apoi responsabile pentru asigurarea respectării acestora. Dacă persoana care a fost acuzată sau găsită vinovată încalcă interdicția, aceasta poate fi arestată, deoarece încălcarea poate justifica încarcerarea sau poate defini o nouă infracțiune.

Dacă vi s-a acordat un dispozitiv special de protecție (telefon SOS), puteți contacta cu ușurință un serviciu de apeluri, care avertizează imediat cel mai apropiat serviciu de poliție sau jandarmerie, astfel încât acesta să se poată deplasa pentru a vă ajuta atunci când vă aflați în pericol.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Ofițerul de poliție judiciară care efectuează audierea dumneavoastră este responsabil de colectarea informațiilor inițiale pentru o evaluare personalizată a situației dumneavoastră și a necesităților dumneavoastră de protecție. Ofițerul transmite aceste informații autorității judiciare responsabile de procedură care decide, dacă consideră necesar, efectuarea unei evaluări aprofundate de către o asociație de sprijinire a victimelor. Unul dintre scopurile acestei evaluări personalizate este de a determina riscul de intimidare sau de represalii din partea autorului infracțiunii.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție civilă (în timpul cercetării sau al procesului)?

Evaluarea descrisă mai sus este, de asemenea, menită să determine riscul de victimizare secundară ca urmare a participării dumneavoastră la procesul penal.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

Victimele deosebit de vulnerabile beneficiază de o evaluare și de sprijin din partea unei asociații de sprijinire a victimelor.

În plus, sunt prevăzute diverse măsuri de protecție în funcție de nevoile victimei, cum ar fi:

  • limitarea numărului de audieri și de examinări medicale la cele strict necesare pentru cercetare;
  • opțiunea de a fi audiat de către un anchetator de același sex, în caz de violență sexuală sau violență bazată pe gen;
  • audierea în spații adecvate, de către anchetatori instruiți și, pe cât posibil, de către aceiași anchetatori la fiecare audiere.

Sunt minor – am drepturi speciale?

O victimă minoră nu numai că are aceleași drepturi ca și adulții dar se bucură și de drepturi specifice legate de vârsta sa. Prin urmare, atunci când părinții (sau reprezentanții legali) nu sunt în măsură să asigure protecția intereselor minorului, autoritatea judiciară desemnează un administrator ad-hoc (o rudă a copilului sau o persoană autorizată) care este responsabil de reprezentarea minorului și exercitarea drepturilor sale.

De asemenea, un avocat este numit în mod automat pentru a apăra interesele copilului și trebuie să fie prezent la fiecare audiere a minorului.

Pentru anumite infracțiuni, în special cele de natură sexuală, minorul poate fi supus unei examinări medicale sau psihologice, în cursul etapei de cercetare, pentru a evalua natura și amploarea vătămării suferite și pentru a stabili dacă minorul are nevoie de tratamente sau îngrijiri corespunzătoare. Audierile unui minor care este victima anumitor infracțiuni, în special a celor de natură sexuală, sunt filmate în mod obligatoriu, pentru a evita audierea minorului de mai multe ori.

În cele din urmă, pentru fiecare audiere, indiferent de natura faptelor suferite, minorul poate fi însoțit de persoana pe care a desemnat-o personal (un membru apropiat al familiei, un reprezentant legal, medic sau psiholog).

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni – ce drepturi am?

O persoană care nu este victimă directă a unei infracțiuni poate totuși să fie considerată victimă indirectă și să beneficieze de anumite drepturi.

O victimă indirectă care consideră că a suferit un prejudiciu, chiar dacă nu este material, se poate constitui parte civilă în etapa de cercetare sau atunci când cauza se află pe rolul judecătorului de instrucție sau, în cursul audierii, dacă un presupus autor compare în fața unei instanțe judecătorești.

Pe de altă parte, spre deosebire de victimele directe ale unei infracțiuni, victimele indirecte nu vor fi în mod necesar citate sau informate referitor la audieri dacă nu au formulat anterior o cerere în acest sens.

În cele din urmă, victima va trebui să precizeze natura prejudiciului suferit, astfel încât judecătorul să poată stabili dacă statutul său de parte civilă poate fi acceptat, adică dacă acesta poate fi considerat legitim.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

O persoană care nu este victimă directă a unei infracțiuni poate totuși să fie considerată victimă indirectă și să beneficieze de anumite drepturi.

O victimă indirectă care consideră că a suferit un prejudiciu, chiar dacă nu este material, se poate constitui parte civilă în etapa de cercetare sau atunci când cauza se află pe rolul judecătorului de instrucție sau, în cursul audierii, dacă un presupus autor compare în fața unei instanțe judecătorești.

Pe de altă parte, spre deosebire de victimele directe ale unei infracțiuni, victimele indirecte nu vor fi în mod necesar citate sau informate referitor la audieri dacă nu au formulat anterior o cerere în acest sens.

În cele din urmă, victima va trebui să precizeze natura prejudiciului suferit, astfel încât judecătorul să poată stabili dacă statutul său de parte civilă poate fi acceptat, adică dacă acesta poate fi considerat legitim.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Medierea este o măsură judiciară care poate fi pusă în aplicare în cazul în care poate oferi măsuri reparatorii pentru prejudiciul cauzat victimei, poate pune capăt perturbării care rezultă din săvârșirea infracțiunii sau poate contribui la reabilitarea făptuitorului.

Medierea poate fi decisă de procuror cu acordul victimei sau la cererea victimei.

Atunci când violența a fost săvârșită de către soțul sau fostul soț al unei victime, un partener civil sau fost partener civil, un concubin sau fost concubin, medierea se desfășoară numai dacă victima a solicitat acest lucru în mod expres. În acest caz, autorul actului de violență va primi, de asemenea, un avertisment.

În cazul în care, după mediere, alte acte de violență sunt comise de către soțul sau fostul soț al unei victime, un partener civil sau fost partener civil, un concubin sau fost concubin după mediere, nu este posibilă recurgerea la o nouă mediere.

Medierea, care poate fi încredințată unui ofițer de poliție judiciară, unui delegat al procurorului sau unui mediator, constă în punerea victimei în contact cu autorul, garantând în același timp siguranța victimei, care trebuie să consimtă la principiul și mijloacele de punere în aplicare. Victima nu poate fi confruntată cu autorul împotriva voinței sale și în niciun caz nu va fi lăsată singură cu acesta.

În plus, această măsură nu este utilizată dacă se constată că punerea în contact a autorului cu victima reprezintă un pericol pentru aceasta din urmă.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Întreaga legislație franceză poate fi găsită pe site-ul web. Drepturile victimelor sunt enumerate în Codul de procedură penală, în special la articolele 10-2 – 10-5 și D1-2 – D1-12.

Ultima actualizare: 21/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.