Drepturile victimelor, pe țări

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Structurile de sprijinire a victimelor sunt enumerate într-un anuar al asociațiilor de sprijinire a victimelor: Annuaire des associations d’aide aux victimes.

Puteți contacta asociația de sprijinire a victimelor cea mai apropiată de locul de reședință.

Linia telefonică de urgență dedicată victimelor

Asistență specifică pentru victime:

  • Copii în pericol: 119 — 24 h/24, 7 zile din 7
  • Copii dispăruți: 116 000 — 24 h/24, 7 zile din 7
  • Violență împotriva femeilor: 3919 — 7 zile din 7, de luni până vineri, orele 9.00-22.00 și în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale, orele 9.00-18.00
  • Viol și agresiune sexuală: 0 800 05 95 95 — de luni până vineri, orele 10.00-19.00
  • Acte cu caracter rasist: 01 40 35 36 55 — marți, joi și vineri, orele 10.30-13.30
  • Acte homofobe: 01 48 06 42 41 — de luni până vineri, orele 18.00-22.00, sâmbătă, orele 14.00-16.00 și duminică, orele 18.00-20.00
  • Hărțuire la școală: 3020 — de luni până vineri, orele 9.00-20.00 și sâmbătă orele 9.00-18.00

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Da, ajutorul oferit de asociațiile de sprijinire a victimelor este complet gratuit.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Asistență medicală:

victima poate consulta un medic și obține certificate de constatare a rănilor sale deplasându-se la un spital.

Violență domestică:

indiferent de starea civilă, în caz de pericol, victima poate sesiza de urgență un judecător cu atribuții în materie de dreptul familiei (juge aux affaires familiales) din cadrul tribunalului regional (tribunal de grande instance) pentru a obține un ordin de protecție prin care să i se atribuie în mod provizoriu locuința familială și prin care partenerul violent să fie evacuat.

Asistență juridică:

în cadrul fiecărui tribunal regional funcționează un birou de sprijinire a victimelor (bureau d’aide aux victimes) condus de o asociație de sprijinire a victimelor. Aceste birouri informează, îndrumă și însoțesc victimele infracțiunilor și le explică funcționarea instanțelor, precum și orice procedură în curs care le privește. Acest lucru permite victimelor să fie informate cu privire la:

  • orice măsuri luate în regim de urgență, cum ar fi înfățișarea imediată (comparution immédiate);
  • stadiul procesului penal.

Victimele vor fi întotdeauna îndrumate către orice mecanism de despăgubire de care pot beneficia.

Asistența acordată este gratuită și confidențială.

Ce tipuri de asistență pot primi de la organizațiile neguvernamentale?

Asociațiile de sprijinire a victimelor asistă victimele pe parcursul procedurii furnizându-le în mod gratuit informații de ordin juridic, social, precum și sprijin psihologic. Reprezentanții acestora pot asista victimele în momentul depunerii unei plângeri sau al constituirii ca parte civilă în procesul penal. Aceștia pot participa și la audierile penale și pot ajuta victima să înțeleagă etapele procedurale și deciziile luate de diferitele autorități.

Asociațiile de sprijinire a victimelor pot fi prezente în jandarmerii și secții de poliție, spitale, tribunale, birouri de asistență socială etc. Adresele și numerele de telefon ale acestora sunt disponibile la instanțele de judecată și la jandarmerii și secții de poliție, precum și în anuarul care poate fi accesat la acest link.

Pe lângă aceste asociații generale de sprijinire a victimelor, există numeroase alte asociații neacreditate, specializate în anumite domenii, cum ar fi vătămarea corporală, violența domestică, accidentele rutiere, erorile medicale etc. Unele asociații specializate în sprijinirea femeilor victime ale violenței pot oferi cazare temporară femeilor și copiilor lor.

Ultima actualizare: 21/01/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.