Drepturile victimelor, pe țări

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Ce informații voi primi din partea autorităților (de exemplu, poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte să o denunț?

Pentru a veni în ajutorul victimelor unei infracțiuni și a le oferi îndrumări, Ministerul Federal al Justiției și Protecției Consumatorilor (BMJV) a publicat o fișă informativă pentru victimele infracțiunilor și un manual destinat victimelor și a creat platforma http://www.hilfe-info.de/.

Fișa informativă pentru victimele infracțiunilor este disponibilă în peste 25 de limbi pe pagina principală a BMJV și pe platforma hilfe-info.de. Fișa cuprinde informații succinte referitoare la organizațiile de sprijinire a victimelor, cum se denunță o infracțiune, cum se pot obține informații privind procedurile penale, cum se depune mărturie, la cât se ridică cheltuielile de judecată, cum se poate beneficia de reprezentare legală și cum se pot solicita despăgubiri.

Manualul destinat victimelor (Opferfibel) oferă o descriere mai detaliată a drepturilor persoanelor vătămate în cadrul procedurilor penale, inclusiv modele de scrisori și adrese de contact.

Informații suplimentare privind modul în case se poate obține asistență psihosocială pot fi găsite într-o broșură dedicată, care este disponibilă și online, în limbile germană și engleză.

Pentru a oferi acces online la cele mai importante informații, BMJV a creat la nivel național o platformă pentru protecția victimelor. Informații referitoare la asistență și consiliere, la despăgubiri și la desfășurarea procedurilor penale pot fi găsite la adresa: http://www.hilfe-info.de/. O funcție de căutare a centrelor de consiliere le îndrumă, de asemenea, pe victime către centrele din proximitatea lor, care le pot oferi asistență rapidă telefonică, online sau în persoană.

Hilfe-Info.de oferă informații specifice, de exemplu, persoanelor care au fost victime ale violenței domestice sau ale violenței sexuale, ale infracționalității cibernetice sau ale actelor de terorism. Platforma include persoane de contact, precum comisarul guvernului federal pentru victimele și supraviețuitorii actelor de terorism din Germania, Edgar Franke.

O interfață de ajutor le permite utilizatorilor să găsească în mod direct și rapid serviciile de sprijin adecvate. Interviuri video și audio, precum și materiale video ilustrative explică diversele forme de asistență.

Nu locuiesc în țara din UE în care a fost săvârșită infracțiunea (resortisanți ai UE și ai țărilor terțe). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Puteți denunța infracțiunea la o secție de poliție sau la un parchet din Germania. Procurorul analizează apoi dacă există posibilitatea de a urmări penal faptele în Germania. Dacă nu se impune urmărirea penală sau dacă aceasta nu este posibilă în Germania din alte motive, procurorul transmite dosarul către autoritatea de asigurare a respectării legii din statul membru al UE în care a fost săvârșită infracțiunea.

În cazul în care denunț o infracțiune, ce informații voi primi?

Veți primi o confirmare scrisă a denunțului făcut, conținând un rezumat succint al declarației date privind data, locul și infracțiunea denunțată.

În cazul în care solicitați acest lucru în denunț, veți fi înștiințat cu privire la încheierea cercetării penale, data și locul procesului, învinuirile aduse inculpatului sau cu privire la rezultatul procedurii judiciare.

În plus, dacă ați fost victima unei infracțiuni, veți fi informat, la cerere, dacă persoana condamnată a primit interdicția de a vă contacta sau de a vă aborda.

În plus, în cazul în care ați demonstrat un interes legitim sau dacă ați formulat deja o declarație corespunzătoare în cadrul procedurii pentru admiterea dumneavoastră ca parte civilă, puteți fi notificat și dacă s-a dispus arestarea, reținerea sau eliberarea inculpatului (inculpaților) sau a persoanei condamnate (persoanelor condamnate), dacă regimul de executare a pedepsei al acesteia (acestora) a fost relaxat sau dacă a fost acordată permisiunea de ieșire din penitenciar pentru prima oară. În cazul în care aveți un interes legitim, iar persoana condamnată nu are un interes superior, veți fi notificat privind orice relaxare ulterioară a regimului de executare a pedepsei sau privind permisiunea de ieșire din penitenciar.

De asemenea, veți fi notificat dacă persoana condamnată a evadat din penitenciar. În acest caz, veți fi notificat și cu privire la măsurile luate pentru a vi se asigura protecția.

Am dreptul să beneficiez de servicii gratuite de interpretare sau de traducere (atunci când iau legătura cu poliția sau cu alte autorități sau în cursul cercetării penale sau al judecății)?

Atunci când denunțați o infracțiune, veți beneficia de asistența de care aveți nevoie pentru a formula denunțul într-o limbă pe care o înțelegeți, fără a suporta niciun cost. La cerere, veți primi o confirmare scrisă a denunțului în limba dumneavoastră.

Dacă este necesar, atunci când veți fi audiat - în faza cercetării penale sau a judecății, precum și în cazul în care participați în mod activ la procedură ca parte civilă, veți beneficia, în mod gratuit, de serviciile unui interpret.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (dacă sunt minor; sau am un handicap)?

Copiii vor fi interogați de interviatori experimentați special instruiți în acest sens. Procedurile care implică infracțiuni săvârșite de adulți împotriva unui copil sau a unui tânăr (cazurile de protecție juvenilă) sunt gestionate de magistrați și de procurori din sistemul pentru minori, care sunt instruiți în creșterea și educarea tinerilor și au experiență în acest domeniu.

O persoană cu deficiențe de auz sau de vorbire poate opta pentru comunicarea verbală, în scris sau prin intermediul unui facilitator desemnat de instanța judecătorească (de exemplu, un interpret în limbajul semnelor). Instanța judecătorească poate pune la dispoziție mijloacele tehnice adecvate pentru comunicarea verbală și scrisă.

Nevăzătorii sau persoanele cu deficiențe de vedere pot depune la instanțele judecătorești comunicări scrise și alte documente în forma în care pot citi, în special în Braille. La cerere, memoriile lor sau alte documente legate de procedurile judiciare trebuie puse la dispoziție în general într-o formă accesibilă, iar accesul la dosarul cauzei trebuie acordat fără niciun cost suplimentar.

Serviciile pentru sprijinirea victimelor

Cine asigură servicii pentru sprijinirea victimelor?

Dacă ați fost victima unei infracțiuni, puteți beneficia, în cadrul procedurii penale, de asistență juridică din partea unui avocat, precum un avocat al martorului pentru depunerea mărturiei dumneavoastră sau dacă v-ați constituit parte civilă cu dreptul de a participa la procedura penală puteți beneficia de același tip de asistență, chiar înainte de a vă afirma intenția de a participa la procedură. Puteți fi reprezentat de un avocat specializat în consultanță pentru persoanele vătămate sau puteți fi însoțit de o persoană de încredere pe durata audierii, cu excepția cazului în care acest lucru ar pune în pericol scopul cercetării penale.

În afară de asistența juridică, puteți beneficia și de asistență psihosocială înainte de judecată, pe durata judecății și ulterior. Instanța judecătorească asigură asistență psihosocială gratuită copiilor care au fost victime ale violenței sexuale sau ale unor infracțiuni violente, precum și adulților deosebit de vulnerabili care au fost victime ale unor infracțiuni violente grave sau ale unor infracțiuni sexuale. Pentru informații suplimentare, a se consulta fișa informativă privind asistența psihosocială.

În Republica Federală Germania, serviciile generale pentru sprijinirea victimelor sunt asigurate de statele federale (Länder). Multe state federale (Länder) au desemnat deja reprezentanți ai victimelor sau au creat ghișee unice pentru victimele violenței. Aceștia acționează sub propria lor autoritate, în funcție de aria de responsabilitate stabilită. Informații suplimentare referitoare la comisarii responsabili pentru victime, la serviciile pentru sprijinirea victimelor sau la serviciile de consiliere pentru victime, precum și la formele de asistență disponibile, pot fi găsite la adresa: http://www.hilfe-info.de/ și în fișa informativă „Drepturile pe care le am la sprijin și asistență”.

Voi fi îndrumat automat de poliție către un serviciu pentru sprijinirea victimelor?

Poliția vă va informa dacă aveți dreptul de a beneficia de servicii pentru sprijinirea victimelor, care variază de la consiliere, la găzduirea într-un centru protejat până la terapie.

Aveți libertatea de utiliza sau nu serviciile propuse, nu veți fi înscris automat.

Cum îmi este protejată viața privată?

Datele și informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor fi partajate exclusiv cu organizațiile care oferă sprijin victimelor, dacă cereți acest lucru și vă exprimați consimțământul explicit în acest sens.

Este necesar să denunț o infracțiune înainte de a avea acces la serviciile pentru sprijinirea victimelor?

Nu, serviciile pentru sprijinirea victimelor vă oferă sprijin indiferent dacă ați denunțat sau nu săvârșirea infracțiunii.

Cum mi se asigură protecția dacă sunt în pericol

Care sunt tipurile de protecție disponibile? Cine îmi poate oferi protecție?

Există diferite modalități de a vi se asigura protecția dacă sunteți expus unor riscuri ca urmare a mărturiei pe care ați depus-o în cadrul unei proceduri penale:

În astfel de cazuri, Codul de procedură penală permite păstrarea confidențialității integrale sau parțiale a datelor cu caracter personal.

În general, atunci când depuneți mărturie, trebuie să furnizați informații complete cu privire la identitatea și la adresa dumneavoastră.

Nu trebuie să vă declarați adresa dacă există indicii clare și tangibile că prin această divulgare drepturile dumneavoastră sau ale altor persoane ar fi afectate; de exemplu, dacă aveți motive să vă temeți că veți fi urmărit sau influențat negativ (pentru a vă împiedica să spuneți adevărul la proces sau pentru a vă influența în alt fel mărturia). În acest caz puteți furniza o altă adresă la care puteți fi contactat și la care autoritățile publice vă pot trimite corespondența (de exemplu, o citație), cum ar fi adresa unui avocat sau a unei organizații pentru sprijinirea victimelor. În cazul în care viața, integritatea fizică sau libertatea vă sunt amenințate, vi se permite inclusiv ca identitatea dumneavoastră să rămână pe deplin secretă. Documentele referitoare la reședință sau la identitatea dumneavoastră reală vor fi stocate separat de dosarul cauzei de către procuror până la dispariția riscurilor.

Puteți beneficia de programul de protecția a martorilor oferit de poliție și dacă:

 • depuneți mărturie în calitate de martor într-o procedură și;
 • depoziția dumneavoastră este esențială;
 • integritatea fizică, viața, sănătatea, libertatea sau alte valori materiale importante vă sunt amenințate;
 • acceptați măsurile de protecție a victimelor; și
 • măsurile sunt adaptate situației dumneavoastră,

împreună cu rudele și familia apropiată, puteți, dacă este necesar, să fiți incluși într-un program de protecție a martorilor. Programul include explicit posibilitatea de a vă schimba temporar identitatea.

În cazul în care ați fost victima violenței domestice, puteți solicita instanței de dreptul familiei competente să vă acorde pe viitor dreptul de folosință exclusivă a locuinței familiei și să îi interzică infractorului să vă abordeze sau să vă contacteze. Ca o primă măsură înainte de pronunțarea unei hotărâri judecătorești, poliția îl poate îndepărta pe infractor din locuința familiei sau îl poate aresta. În cazul în care un copil este victima violenței domestice, părintele ar trebui să contacteze nu doar poliția, ci și Oficiului de asistență socială pentru copii și tineret din Germania (Jugendamt) ca prim punct de contact pentru asistență și măsuri de protecție pentru copil.

Va evalua cineva cazul meu pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a fi vătămat sau prejudiciat de către autorul infracțiunii?

Măsurile de protecție vor fi menținute atât timp cât există un risc. Dacă apar indicii privind apariția sau creșterea unui risc, poliția va aplica măsurile de securitate necesare.

Va fi evaluată situația mea pentru a stabili dacă sunt expus riscului unei noi vătămări din partea sistemului de justiție penală (în cursul cercetării penale și al judecății)?

Pe întreaga durată a procedurilor penale, poliția, parchetul și instanța judecătorească trebuie să țină întotdeauna seama de vulnerabilitatea specifică a martorilor care sunt totodată și persoane vătămate.

Ce tip de protecție este disponibilă pentru victimele foarte vulnerabile?

Pentru protecția victimelor vulnerabile, sunt luate, în special, următoarele măsuri:

 • În cazul în care există un risc iminent de prejudiciere gravă a intereselor superioare ale martorului în cursul cercetării penale și al judecății, martorii vor fi interogați prin intermediul mijloacelor video și audio, astfel încât aceștia din urmă să nu fie nevoiți să se afle în aceeași sală cu inculpatul.
 • Publicul poate fi exclus din sala de judecată în cazul în care sunt abordate circumstanțe care implică viața privată a persoanei vătămate.
 • Întrebările defăimătoare sau întrebările referitoare la viața privată a unei persoane sunt admisibile doar dacă sunt esențiale.

Sunt minor. Am drepturi speciale?

Dacă nu ați împlinit încă 18 ani, legea prevede că veți fi audiat de un judecător și, eventual, că veți fi înregistrat video sau doar audio. Dacă sunteți victima unei infracțiuni sexuale sau violente, înregistrarea poate fi prezentată pe durata judecății și utilizată ca element de probă, ceea ce vă poate ajuta inclusiv să evitați participarea la judecată și o nouă audiere în cursul judecății.

Procurorul trebuie să urgenteze cercetarea penală în astfel de cazuri.

În calitate de martor minor, nu veți fi audiat de părțile implicate în procedură în cadrul ședinței de judecată principale. Audierea va fi realizată exclusiv de judecătorul care prezidează completul de judecată. În cazul în care procurorul sau apărarea dorește să vă audieze, aceștia trebuie să adreseze întrebările prin intermediul instanței judecătorești.

Un membru al familiei a decedat în urma unei infracțiuni. Ce drepturi am?

Rudele apropiate ale persoanelor care au decedat pot introduce o acțiune civilă în cadrul unei proceduri penale și, în acest context, au dreptul la asistență juridică.

În plus, ele pot beneficia de ajutor sub formă de asistență psihosocială.

În cazul decesului unei rude ca urmare a unei infracțiuni violente, Legea privind despăgubirea victimelor (a se vedea și despăgubiri – despăgubirea victimelor) prevede acordarea de despăgubiri.

Un membru al familiei a fost victima unei infracțiuni. Ce drepturi am?

Rudele se pot prevala, de asemenea, de posibilitatea de a contacta direct organisme de consiliere specializate pentru a obține informații și consiliere.

De asemenea, părinții pot solicita consiliere, în mod gratuit și sub anonimat, utilizând linia telefonică de urgență pentru părinți, 0800 1110550.

În cazul în care una dintre rudele dumneavoastră trebuie să depună mărturie în calitate de martor, iar dumneavoastră înșivă nu sunteți mator în cadrul procedurii, o puteți însoți sau asista pe durata interogatoriului.

Pot avea acces la servicii de mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe durata medierii?

Dacă dumneavoastră și inculpatul sunteți de acord, în Germania puteți recurge la mediere cunoscută sub denumirea de „justiție restaurativă” (Täter-Opfer-Ausgleich). Parchetul și instanța judecătorească ar trebui să analizeze, în cadrul fiecărei etape a procedurii, posibilitățile de a încheia o tranzacție judiciară între inculpat și victima infracțiunii și, dacă este cazul, de a depune eforturi în acest sens. Cu toate acestea, infractorii sau victimele pot contacta, de asemenea, în mod direct un serviciu de justiție restaurativă. Justiția restaurativă în sine se desfășoară în afara procedurilor penale, deseori cu participarea unor mediatori special instruiți. În general, aceștia din urmă organizează inițial discuții separate cu părțile referitoare la disponibilitatea lor de cooperare și la intențiile lor legate de despăgubiri. O cerință preliminară pentru justiția restaurativă este, în principiu, ca ambele părți să fie dispuse să coopereze. În cadrul acestui demers, inculpatul trebuie să își asume, de asemenea, într-o anumită măsură, răspunderea pentru fapta prejudiciabilă săvârșită. În cadrul justiției restaurative, adesea se convine asupra acordării de plăți în numerar sau de alte reparații.

În plus, în cazul anumitor infracțiuni precum violarea de domiciliu, insulta, violarea confidențialității corespondenței și vătămarea corporală, este obligatoriu să treceți printr-o procedură prealabilă de mediere în fața unei instanțe de arbitraj a landului pentru a vă putea constitui acuzator privat.

Unde pot găsi legislația care stabilește drepturile ce îmi revin?

Listă (neexhaustivă) cu principalele dispoziții legislative în materie penală, civilă și procedurală. Linkurile vă conduc către textele legislative:

 • Codul de procedură penală (Strafprozessordnung– StPO) – în limbile germană și engleză
 • Legea privind organizarea judiciară (Gerichtsverfassungsgesetz– GVG) – în limba germană
 • Codul penal (Strafgesetzbuch– StGB) – în limbile germană și engleză
 • Legea privind armonizarea protecției victimelor (Zeugenschutzharmonisierungsgesetz– ZSHG) – în limba germană
 • Legea privind protecția împotriva violenței (Gewaltschutzgesetz) – în limba germană
 • Codul civil (Bürgerliches Gesetzbuch) – în limbile germană și engleză
 • Legea privind reședințele (Aufenthaltsgesetz) – în limba germană
 • Legea privind tribunalul pentru minori (Jugendgerichtsgesetz) – în limbile germană și engleză
 • Legea privind indemnizațiile în justiție (Justizvergütungs- und -Entschädigungsgesetz) – în limba germană
 • Codul de procedură civilă (Zivilprozessordnung) – în limba germană
 • Legea privind despăgubirea victimelor (Opferentschädigungsgesetz) – în limbile germană și engleză
Ultima actualizare: 21/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.