Drepturile victimelor, pe țări

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Cum pot denunța o infracțiune?

Dacă ați fost victima unei infracțiuni, o puteți denunța:

 • la orice secție de poliție;
 • la orice parchet;
 • la orice instanță districtuală.

Infracțiunea poate fi denunțată în scris sau verbal. În cazul unui denunț verbal, autoritatea care primește denunțul întocmește un proces-verbal. La cerere, veți primi o confirmare scrisă a denunțului făcut. Denunțul poate fi făcut și de altă persoană în numele dumneavoastră. Persoana respectivă nu are nevoie de o procură în acest sens.

În cele mai multe state federale (Länder) poliția oferă, de asemenea, posibilitatea de a denunța o infracțiune online, la o secție de poliție online (Internetwache sau Onlinewache).

Atunci când depuneți denunțul, trebuie să furnizați datele personale și datele de contact, astfel încât să puteți răspunde unor întrebări suplimentare sau să fiți invitat să depuneți mărturie ulterior, în instanță. Dacă ezitați să vă furnizați datele personale, de exemplu, pentru că vă simțiți amenințat, vă rugăm să comunicați acest lucru cât mai repede cu putință autorității la care faceți denunțul. Aceasta poate analiza dacă puteți fi contactat, în cazul în care este necesar, la o altă adresă, de exemplu a unui avocat sau a unei organizații pentru sprijinirea victimelor.

Este foarte important ca în conținutul plângerii să includeți toate informațiile pe care le dețineți despre persoana suspectă (persoanele suspecte) și despre infracțiunea pe care o denunțați, astfel încât poliția și parchetul să poată verifica depoziția și să înceapă cercetări prealabile.

În principiu, nu există un termen-limită specific pentru denunțarea unei infracțiuni. Cu toate acestea, anumite infracțiuni, precum insulta sau violarea domiciliului, nu pot fi urmărite penal decât dacă ați depus o plângere penală. Plângerea trebuie depusă în scris la instanța districtuală, la parchet sau la poliție în termen de trei luni din momentul în care ați luat cunoștință de infracțiune sau de infractor. Este suficient dacă infractorul (infractorii) poate (pot) fi identificat (identificați) în mod individual. Nu este necesar să îi cunoașteți numele. Atunci când denunțați o infracțiune, veți fi informat dacă este necesară o plângere penală. Rețineți, de asemenea, că infracțiunile se pot prescrie, ceea ce înseamnă că, după trecerea unei anumite perioade de timp - de mai mulți ani – nu se vor mai putea face cercetări. Termenul de prescriere depinde de infracțiunea săvârșită.

Cum pot afla ce se întâmplă cu dosarul meu?

Atunci când luați legătura cu autoritățile publice pentru a adresa o întrebare, este util să le furnizați un număr de referință. Acest lucru facilitează și accelerează identificarea dosarului, ceea ce înseamnă că puteți primi un răspuns mai rapid.

Veți primi un număr de referință din partea organismului la care ați făcut denunțul. Acesta este, de obicei, numărul de referință înregistrat de poliție. Acest număr de referință vă permite să verificați acțiunile întreprinse de poliție și, de asemenea, să oferiți informații suplimentare. În cazul în care dosarul a fost trimis parchet, puteți solicita poliției sau parchetului numărul de referință înregistrat de procuror, care este diferit de numărul de referință înregistrat de poliție.

În cazul în care nu știți care este numărul de referință în momentul depunerii cererii, furnizați datele dumneavoastră personale și numele inculpatului, dacă îl știți.

Am dreptul la asistență judiciară (în cursul cercetării penale sau al judecății)? În ce condiții?

Aveți dreptul la asistență juridică sau judiciară gratuită în următoarele cazuri:

Dacă din circumstanțe rezultă că există posibilitatea de a nu vă putea exercita drepturile pe durata audierii, puteți fi asistat de un avocat pe durata audierii, pe cheltuiala statului.

Dacă aveți dreptul de a vă constitui parte civilă, în anumite cazuri, în special în cazul infracțiunilor violente grave și al infracțiunilor sexuale, puteți fi asistat de un avocat, pe cheltuiala statului, chiar înainte de a începe acțiunea penală. În cazul în care aceste condiții pentru numirea unui avocat nu sunt îndeplinite, aveți dreptul la asistență judiciară, în calitate de parte civilă, și o puteți solicita dacă situația financiară nu vă permite să acoperiți cheltuielile cu procesul și dacă nu puteți sau, în mod rezonabil, nu se poate considera că aveți capacitatea de a vă apăra singur interesele.

În cazul procedurilor de acuzare privată, monitorizate oficial de către parchet numai dacă acest lucru este în interesul public, puteți acționa în calitate de acuzator privat împotriva inculpatului pentru a încerca să contribuiți la condamnarea acestuia, dacă procurorul nu introduce o acțiune penală în interes public și dacă inculpatul avea vârsta de cel puțin 18 ani în momentul în care a fost săvârșită infracțiunea. În acest caz, veți acționa în locul procurorului. În calitate de reclamant, puteți solicita asistență judiciară din partea instanței judecătorești sesizate cu soluționarea cauzei. Vi se va acorda asistență judiciară dacă situația financiară nu vă permite să suportați cheltuielile de judecată și dacă este probabil că veți câștiga procesul.

Pot solicita să mi se ramburseze cheltuielile (legate de participarea mea la cercetări/proces)? În ce condiții?

În cazul în care depuneți o declarație în calitate de martor în fața procurorului sau a instanței judecătorești, vi se vor rambursa cheltuielile de deplasare, sumele plătite ca avans, timpul investit, inconvenientele economice sau beneficiul nerealizat. În aceste sens, trebuie să depuneți o cerere în termen de trei luni de la audiere. Toate persoanele citate de poliție pot primi, de asemenea, despăgubiri. Acest lucru este stabilit de dreptul relevant al landului.

Pot formula o cale de atac dacă dosarul meu este închis înainte de sesizarea unei instanțe?

Din diverse motive, procurorul poate dispune clasarea dosarului.

Împotriva unei soluții de clasare, puteți formula o cale de atac în scris. În cazul în care aveți cunoștință de fapte sau dovezi suplimentare, este important să le menționați în plângere. În eventualitatea în care procurorul își menține soluția, dosarul este revizuit de procurorul general. Plângerea dumneavoastră va fi întotdeauna tratată în scris.

În unele cazul, dacă procurorul sau procurorul general refuză să trimită cazul în judecată, puteți sesiza Oberlandesgericht sau Kammergericht cu o acțiune având ca obiect executarea obligației de a face. Procurorul vă va indica în mod expres, în soluția sa, dacă este admisibilă o astfel de acțiune în cazul dumneavoastră. O astfel de procedură este supusă însă unor termene de prescriere și unor cerințe formale stricte. Cererea trebuie semnată de un avocat, iar în caz de nereușită, veți suporta cheltuielile.

Pot participa la judecată?

Dacă sunteți martor , implicarea dumneavoastră pe durata judecății se limitează la depunerea mărturiei. Odată ce ați depus mărturie, puteți urmări audierea în calitate de spectator, dar nu veți lua parte în continuare la judecată.

În cazul în care v-ați constituit parte civilă, aveți dreptul de a participa la judecată și de a formula cereri, în special puteți solicita probe, puteți formula întrebări și declarații, întocmai ca procurorul. În calitate de parte civilă, aveți inclusiv oportunitatea de a lua cuvântul în final (de a face o pledoarie finală).

În calitate de reclamant în cadrul unei proceduri penale, puteți solicita despăgubiri sau pretium doloris din partea infractorului în cadrul procedurii penale. De asemenea, aveți dreptul să participați la judecată în calitate de reclamant. Cu toate acestea, nu aveți celelalte drepturi procesuale ale unei părți civile.

Care este rolul meu oficial în sistemul judiciar? De exemplu, sunt sau pot alege să mă constitui ca: victimă, martor, parte civilă sau acuzator privat?

Înainte de încheierea cercetării penale, ca victimă a unei infracțiuni în cadrul unei proceduri penale, statutul dumneavoastră este în primul rând cel de martor. Puteți lua legătura, în orice moment, cu autoritățile publice pentru a le furniza probe și informații suplimentare. Victimele infracțiunilor, denumite „părți vătămate” în Codul de procedură penală, au drepturi în plus față de drepturile generale ale martorilor, precum dreptul de a solicita informații despre arestarea suspectului și, în anumite condiții, dreptul de a accesa dosarul cauzei sau informațiile cuprinse în acesta (a se vedea mai jos) și dreptul de a solicita asistență din partea unui avocat sau de a fi reprezentat de un avocat.

În cazul în care aveți dreptul de a participa la judecată ca parte civilă, puteți decide în mod unilateral dacă doriți să participați la procedură. De asemenea, puteți decide dacă doriți sau nu să introduceți o cerere pentru acordarea de despăgubiri sau de daune-interese în cursul procedurii penale în calitate de parte civilă.

Care sunt drepturile și obligațiile ce îmi revin în acest rol?

În calitate de martor, pe durata audierii, aveți următoarele drepturi:

 • Puteți refuza să depuneți mărturie dacă sunteți căsătorit (căsătorită) sau logodit (logodită) cu inculpatul (acest lucru se aplică și parteneriatelor înregistrate între persoane de același sex) sau dacă vă aflați într-o relație apropiată cu acesta.
 • Puteți refuza să răspundeți anumitor întrebări dacă astfel v-ați autoincrimina sau ați incrimina rude apropriate.
 • Întrebările care pot aduce atingere onoarei sau care se referă la viața dumneavoastră privată sunt admisibile doar dacă sunt esențiale.
 • Puteți fi însoțit de o persoană de încredere, cu excepția cazului în care prezența acesteia ar putea pune în pericol scopul cercetării penale.
 • Puteți fi însoțit de un avocat.
 • În cazul în care nu vă puteți exercita drepturile în nume propriu, puteți, în unele condiții, să beneficiați de asistență din partea unui avocat în calitate de consultant al martorului pe durata audierii, pe cheltuiala statului.
 • În cazul în care nu cunoașteți suficient de bine limba germană, pe parcursul audierii veți beneficia de serviciile unui interpret.
 • Aveți dreptul de a obține despăgubiri (a se vedea „Pot solicita să mi se ramburseze cheltuielile?” de mai sus).

În calitate de martor, principalele dumneavoastră obligații sunt:

 • Să spuneți adevărul. Acest lucru implică faptul că nu puteți omite niciun element care ar putea fi relevant pentru dosar. A depune în mod intenționat o mărturie falsă constituie infracțiune și, în general, se pedepsește cu privarea de libertate. Aducerea de acuzații false sau obstrucționarea justiției constituie, de asemenea, infracțiuni care pot fi săvârșite de un martor care depune o mărturie falsă.

Dacă ați fost citat de parchet, de poliție în numele procurorului sau de o instanță judecătorească, trebuie să vă prezentați la audiere.

Pe durata judecății pot face declarații sau pot depune mărturie? În ce condiții?

În cazul în care sunteți invitat să participați la un proces în calitate de martor, aveți obligația de a depune mărturie cu excepția cazului în care se poate aplica una dintre excepții (a se vedea mai sus drepturile și obligațiile martorilor).

 

În calitate de parte civilă, puteți face o declarație în cadrul procedurii penale (a se vedea și „Pot participa la judecată?” de mai sus).

Ce informații voi primi în cursul judecății?

În calitate de parte vătămată într-o cauză penală, veți fi informat, la cerere, cu privire la rezultatul procedurii judiciare.

Voi putea avea acces la dosarele de judecată?

Dacă v-au fost încălcate drepturile pe parcursul unui proces penal, un avocat poate consulta dosarul cauzei și poate analiza probele de la dosar în locul dumneavoastră dacă demonstrează un interes legitim în acest sens. În acest caz, puteți primi informații și copii ale dosarului cauzei pentru a fi informat despre evoluția procedurii. În cazul în care aveți dreptul de a participa la procedura penală în calitate de parte civilă, nu este necesar să faceți dovada unui interes legitim pentru a avea acces la informații sau pentru a furniza informații (nici dumneavoastră și nici avocatul care vă reprezintă).

Dacă nu sunteți reprezentat de un avocat în calitate de parte vătămată într-o cauză penală, aveți dreptul personal de a accesa dosarul cauzei și puteți analiza - sub supraveghere - dosarul cauzei.

Dreptul de acces la dosarul cauzei sau la informațiile cuprinse în acesta poate fi refuzat în anumite condiții, de exemplu, dacă acest lucru pune în pericol scopul cercetării penale. Accesul ar trebui refuzat dacă trebuie protejat interesul superior al inculpatului sau al altor persoane. Înainte de a dispune trimiterea în judecată și după închiderea definitivă a procedurii, parchetul sau instanța judecătorească sesizată cu judecarea cauzei decide dacă să acorde sau nu acces la dosarul cauzei.

Ultima actualizare: 21/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.