Drepturile victimelor, pe țări

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Pot formula o cale de atac împotriva hotărârii judecătorești?

În calitate de victimă, vă puteți constitui parte civilă în procesul penal (Nebenkläger) și, în principiu, puteți formula o cale de atac împotriva unei hotărâri judecătorești, dar numai dacă respectiva hotărâre vizează fapte relevante pentru acțiunea civilă (Nebenklage). Cu toate acestea, nu puteți ataca hotărârea doar pentru că nu sunteți de acord cu gravitatea pedepsei.

Termenul pentru formularea unei căi de atac împotriva unei hotărâri judecătorești este de o săptămână. Dacă ați fost prezent la judecată sau ați fost reprezentat de avocat după ce ați fost audiat ca martor, termenul începe de la data în care vi s-a notificat hotărârea judecătorească. În alte circumstanțe, termenul începe de la data la care vi s-a transmis hotărârea judecătorească.

În calitate de acuzator privat (Privatkläger), aveți același drept de a formula o cale de atac ca procurorul care a inițiat procedura penală.

Ce drepturi am după pronunțarea hotărârii?

Vi se va comunica rezultatul acțiunii judiciare dacă în prealabil ați solicitat această informație. Ca parte civilă în procesul penal, veți primi și o copie a hotărârii judecătorești.

În plus, ca victimă a unei infracțiuni și la cerere, veți fi notificat și dacă persoanei condamnate i s-a interzis să vă contacteze sau să încerce să se întâlnească cu dumneavoastră.

În cazul în care puteți demonstra un interes legitim sau dacă ați demonstrat deja un interes legitim în momentul în care v-ați constituit parte civilă în procesul penal, veți fi înștiințat și dacă persoana condamnată va fi arestată sau dacă împotriva acesteia se vor lua alte măsuri privative de libertate, dacă respectivele măsuri au fost ridicate, dacă condițiile de detenție au fost relaxate pentru prima oară sau dacă acesteia i-a fost acordată permisiunea de a ieși din penitenciar. Veți fi notificat cu privire la orice relaxare ulterioară a condițiilor de detenție sau a permisiunii de ieșire din penitenciar dacă faceți dovada unui interes legitim și dacă persoana condamnată nu are un interes superior care trebuie protejat.

În plus, veți fi informat dacă persoana condamnată a evadat din penitenciar. În aceste cazuri, veți fi notificat și cu privire la măsurile luate pentru a vi se asigura protecția.

Dacă, de exemplu, după încheierea judecății doriți să introduceți o acțiune civilă împotriva persoanei condamnate, aveți dreptul de a accesa informațiile cuprinse în dosarul cauzei pentru a vă pregăti acțiunea civilă. Persoana condamnată va fi supusă unei audieri prealabile pentru a stabili dacă există în cazul său interese superioare care trebuie protejate și care v-ar putea împiedica să accesați respectivul dosar.

În cazul în care o cerere pentru acordarea de daune-interese sau pretium doloris în calitate de parte civilă (Adhäsionsantrag) a fost admisă în cadrul procedurii penale, cu o copie a hotărârii definitive, aveți dreptul de a solicita instanței judecătorești executarea hotărârii sau unui executor judecătoresc inițierea unor măsuri de executare.

Am dreptul la sprijin sau protecție după judecată? Cât timp?

Aveți dreptul la asistență psihosocială în cursul procedurii penale și ulterior.

În plus, veți putea beneficia în continuare de protecție în cursul procedurii penale dacă amenințarea la care sunteți expus persistă.

Ce informații voi primi dacă infractorul este condamnat?

După cum s-a explicat mai sus (a se vedea „Ce drepturi am după pronunțarea hotărârii?”), la cerere, veți fi informat despre rezultatul procedurii.

Cu toate acestea, nu veți fi informat unde va fi deținută persoana condamnată pe durata arestului sau a măsurilor privative de libertate.

Voi fi informat dacă infractorul este repus în libertate (inclusiv în cazul liberării anticipate sau condiționate) sau dacă evadează din penitenciar?

Veți fi informat dacă ați depus o cerere în acest sens (a se vedea și „Ce drepturi am după pronunțarea hotărârii?” de mai sus).

Voi fi implicat în deciziile de liberare sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Nu veți fi implicat în deciziile de liberare sau de liberare condiționată și nici nu veți putea să le atacați. În momentul unei liberări sau a unei liberări condiționate, instanța judecătorească poate impune măsuri pentru a vă proteja (de exemplu, un ordin de restricție) sau vă poate acorda despăgubiri și reparații (și anume, plata de daune-interese). Dacă este necesară supravegherea socială și judiciară (Führungsaufsicht) în urma liberării din arest a persoanei condamnate, instanța judecătorească poate emite și un ordin de restricție. Dacă persoana condamnată încalcă ordinul de restricție, poate fi condamnată din nou.

Ultima actualizare: 21/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.