Drepturile victimelor, pe țări

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Puteți solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii prin introducerea unei acțiuni de drept civil. Puteți depune cererea dumneavoastră civilă ca parte a procedurii penale, în cursul cercetării sau în timpul procesului. Prin depunerea cererii, vă constituiți parte civilă în procedura penală (politikós enágon). Puteți solicita compensații financiare pentru prejudiciul patrimonial suferit și/sau pentru prejudiciul moral și durerea și suferința cauzate de săvârșirea infracțiunii. Puteți anexa la cerere toate cheltuielile pe care le-ați suportat în legătură cu cauza (onorariile avocaților, onorariile executorilor judecătorești, cheltuielile de deplasare etc.).

Dacă instanța constată că autorul infracțiunii este vinovat, aceasta îl va obliga să vă plătească despăgubiri. În practică, această despăgubire este de cele mai multe ori simbolică și este mai mică decât prejudiciul efectiv pe care l-ați suferit. Pentru restul, trebuie să formulați o acțiune separată într-o instanță civilă.

De asemenea, puteți introduce cererea direct la instanța civilă. Instanța civilă va dispune ca autorul infracțiunii să plătească o despăgubire care corespunde prejudiciului real pe care l-ați suferit.

Dacă ați formulat o cerere care este pendinte în fața unei instanțe civile, puteți să depuneți din nou această cerere în cadrul procedurii penale; în acel moment, cauza aflată pe rolul instanței civile va fi închisă.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni de violență săvârșite cu intenție, aveți dreptul la despăgubiri din partea statului. Vă rugăm să consultați fișa informativă privind despăgubirea victimelor infracțiunilor în Grecia (disponibilă în limbile engleză, greacă și în alte limbi) a Rețelei Judiciare Europene (justiția reparatorie).

Ultima actualizare: 22/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.