Drepturile victimelor, pe țări

Grecia

Conținut furnizat de
Grecia

Veți fi considerat victimă a unei infracțiuni dacă ați suferit prejudicii, și anume dacă ați fost rănit sau bunurile dumneavoastră au fost deteriorate ori furate ca urmare a unui incident care constituie infracțiune în temeiul legislației elene. Ca victimă a unei infracțiuni, legea vă acordă anumite drepturi individuale înainte, în timpul și după încheierea procesului.

În Grecia, procedura penală începe cu cercetarea (dierévnisi) infracțiunii. Uneori, cercetarea este împărțită în cercetarea prealabilă (prokatarktikí exétasi) și cercetarea judiciară (anákrisi). Scopul cercetării preliminare este acela de a analiza circumstanțele cauzei și de a stabili dacă ar trebui sau nu începută procedura penală.

Cercetarea este realizată de poliție și de agenții judiciari — procurorul (eisangeléas), judecătorul de instrucție (anakritís) sau ambii. La sfârșitul cercetării, funcționarul poliției responsabil în dosar transmite procurorului toate elementele de probă colectate. Procurorul examinează apoi activitatea desfășurată până în acel moment și transmite dosarul instanței, împreună cu recomandările sale privind modul în care ar trebui să continue procedura.

După examinarea dosarului și a recomandărilor procurorului, instanța va dispune judecarea cauzei sau închiderea acesteia.

În cursul procesului, instanța ia în considerare toate elementele de probă colectate și decide dacă inculpatul este sau nu este vinovat. În cazul în care inculpatul este găsit vinovat, acesta este condamnat și primește o pedeapsă. În cazul în care inculpatul nu este găsit vinovat, acesta este achitat.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați următoarele linkuri:

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

3 - Drepturile pe care le am după proces

4 - Despăgubiri

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Ultima actualizare: 09/06/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.