Drepturile victimelor, pe țări

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Victima poate introduce o cale de atac împotriva hotărârii în cazul în care aceasta este, de asemenea, acuzator privat supleant (pótmagánvádló), acuzator privat (magánvádló) sau parte civilă, ori dacă decizia conține o dispoziție care permite introducerea unor căi de atac. Parte civilă poate introduce o cale de atac împotriva dispoziției care soluționează pretenția civilă pe fond. În cazul în care există și alte dispoziții incluse în hotărâre cu privire la victimă, aceasta poate introduce o cale de atac împotriva acestor dispoziții.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

În cazul în care a fost introdusă o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate în primă instanță sau în a doua instanță, victima are dreptul de a fi prezentă la proces și la ședința publică desfășurată în căile de atac, de a consulta documentele obținute în cursul procedurii, de a face propuneri și a formula obiecții, precum și de a se adresa instanței după pledoaria finală a procurorului.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

Răspunsul la această întrebare, în măsura în care se referă la sprijinul acordat victimelor, constituie o responsabilitate a Subsecretarului de stat pentru justiție și legislația de drept privat din cadrul Ministerului Justiției și a Subsecretarului de stat pentru gestionarea metodologică a justiției din cadrul Ministerului Justiției, iar în ceea ce privește protecția victimelor, aceasta constituie o responsabilitate a Ministerului de Interne.

Ce informații voi primi în cazul în care infractorul este condamnat?

Hotărârea, din care victima poate afla cu privire la conținutul sentinței, și anume despre natura, tipul, cuantumul sau durata pedepsei sau despre măsurile impuse împotriva inculpatului, trebuie să îi fie notificată sau comunicată victimei de către instanță.

Voi fi informat(ă) dacă infractorul este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din închisoare?

Victima sau, în caz de deces, succesorul în drepturi al acesteia, are dreptul de a primi următoarele informații la cerere:

a) eliberarea sau evadarea inculpatului aflat în arest preventiv,

b) eliberarea condiționată sau definitivă ori evadarea, precum și întreruperea executării pedepsei cu închisoarea a persoanei condamnate la pedeapsa cu închisoarea,

c) eliberarea sau evadarea persoanei condamnate la pedeapsa cu închisoarea, precum și întreruperea executării pedepsei cu închisoarea,

d) eliberarea sau evadarea persoanei aflate sub tratament medical temporar obligatoriu,

e) eliberarea, părăsirea fără permisiune și părăsirea pentru adaptare a persoanei aflate sub tratament medical temporar obligatoriu și

f) în cazul educației tinerilor delincvenți, eliberarea temporară sau permanentă, părăsirea instituției fără permisiune și întreruperea educației acestora.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Ultima zi a pedepsei cu închisoarea este stabilită de către instituția penitenciară și, în ziua respectivă, aceasta va asigura eliberarea condamnatului. În cazul în care instituția penitenciară formulează o propunere de eliberare condiționată a condamnatului, judecătorul va organiza o audiere care nu îi va fi notificată sau comunicată victimei și la care aceasta nu poate participa. Victima nu poate face nicio declarație și nu poate introduce o cale de atac împotriva hotărârii de eliberare condiționată.

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.