Drepturile victimelor, pe țări

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri infractorului? (de exemplu, acțiune în instanță, o procedură civilă, constituirea ca parte civilă)

Victima poate introduce o acțiune în despăgubire în principal în cadrul unei proceduri penale, pentru daunele rezultate din fapta care face obiectul acuzației, devenind astfel parte civilă. În acest caz, acțiunea desfășurată în cadrul procedurii penale pentru executarea unei creanțe civile se numește acțiune de aderare. Creanțele civile pot fi executate, de asemenea, prin alte mijloace legale. Faptul că victima nu a luat măsuri ca parte civilă nu exclude posibilitatea executării silite a creanței. În condițiile prevăzute în Codul de procedură civilă, o creanță civilă pot fi, de asemenea, executată silit de către procuror, în locul victimei.

Instanța a ordonat infractorului să îmi plătească despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

Procedura de executare silită poate fi inițiată în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de îndeplinire voluntară a obligațiilor stabilite de instanță. În această privință, instanța va crea un dosar de executare silită pe baza dispozițiilor din hotărârea penală care se referă la creanța civilă.

În cazul în care infractorul nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

Statul nu vă poate plăti un avans. Cu toate acestea, în cazul săvârșirii cu intenție și prin violență a unei infracțiuni care v-a provocat vătămări fizice și v-a afectat sănătatea, puteți primi despăgubiri din partea statului. Despăgubirea din partea statului este independentă de creanța civilă, dar dacă pierderea sau dauna a fost compensată din alte surse (de exemplu, de către o instanță sau un asigurător) în termen de trei ani de la data la care a devenit definitivă hotărârea pe fond cu privire la cererea de despăgubire, vi se va cere să restituiți despăgubirea plătită de către stat.

Am dreptul la despăgubiri din partea statului?

Aveți dreptul la despăgubiri din partea statului în cazul săvârșirii cu intenție și prin violență a unei infracțiuni care v-a provocat vătămări fizice grave și v-a afectat integritatea și sănătatea.

De asemenea, puteți avea dreptul la despăgubiri din partea statului dacă sunteți o rudă apropiată sau o persoană care se afla în întreținerea victimei sau dacă ați plătit pentru înmormântarea victimei decedate.

Primesc despăgubiri din partea statului numai victimele care au nevoie de aceste despăgubiri, pe baza situației lor financiare sau a altor condiții stabilite de lege.

Vă puteți depune cererea pentru despăgubiri din partea statului la orice serviciu de sprijinire a victimelor (un birou guvernamental regional). Pentru soluționarea cererii, autoritatea va examina legătura de cauzalitate dintre prejudiciu și infracțiune.

Cererile de despăgubire pot fi depuse, în mod normal, în termen de trei luni de la data săvârșirii infracțiunii, iar suma maximă a despăgubirii era în 2017 de 1 599 105 HUF.

Am dreptul la despăgubiri dacă infractorul nu este condamnat?

În cazul în care denunțul dumneavoastră referitor la infracțiune este respins, investigația se încheie sau inculpatul este achitat din cauză că se aplică unul dintre motivele de înlăturare a vinovăţiei (și anume: starea de minoritate, incapacitatea mintală gravă, coerciția sau constrângerea, eroarea, legitima autoapărare, starea de necesitate sau o comandă din partea unui superior), veți avea dreptul la o despăgubire din partea statului.

Despăgubirea din partea statului este independentă de creanța civilă, dar dacă pierderea sau dauna a fost compensată din alte surse (de exemplu, de către o instanță sau un asigurător) în termen de trei ani de la data la care a devenit definitivă hotărârea pe fond cu privire la cererea de despăgubire, vi se va cere să restituiți despăgubirea plătită de către stat.

Dacă vă exercitați dreptul civil în afara procedurii penale, atunci chestiunea răspunderii penale și cea a despăgubirii vor deveni chestiuni separate, și anume, cele două proceduri pot avea ca rezultat hotărâri cu conținut diferit.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

În calitate de victimă a unei infracțiuni, puteți avea dreptul la acordarea unui ajutor financiar imediat pentru a remedia situația de criză cauzată într-o perioadă de timp foarte scurtă de infracțiunea respectivă. Vă puteți depune cererea la un serviciu de sprijinire a victimelor (la un birou guvernamental regional), iar condiția pentru a obține despăgubiri este să denunțați infracțiunea la poliție. Plata ajutorului financiar imediat se dispune în baza principiului echității și poate fi acordată victimelor fără a evalua dacă acestea se află în dificultate. Cu toate acestea, în cursul procedurii, trebuie să se examineze dacă circumstanțele personale ale victimei ca urmare a infracțiunii justifică acest tip de ajutor financiar. Ajutorul financiar imediat nu constituie o despăgubire și nu are scopul de a compensa sau a reduce prejudiciile cauzate de infracțiune. Acesta poate fi oferit pentru acoperirea cheltuielilor pentru hrană, locuință, transport, îmbrăcăminte, precum și a cheltuielilor medicale sau de înmormântare a victimei. Valoarea ajutorului financiar imediat este stabilită pe baza situației rezultate din infracțiune a victimei și a intervalului de timp în care victima nu reușește să își soluționeze problemele financiare pe cont propriu. Suma maximă a ajutorului era în 2017 de 106 607 HUF.

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.