Victims' rights - by country

Italia

Conținut furnizat de
Italia

You are considered the victim of a crime, ‘offended party’, if it is accepted that you hold a legal right that is protected by the criminal legislation which has been breached by an act that constitutes an offence under national law, i.e. that you have suffered the injury that forms part of the essence of the criminal act.

You suffer injury in civil law as a result of a crime when you suffer damage (material or non-material, but in any case damage that can be valued in financial terms) as a result of the crime. Usually, the offended party in criminal law and the injured party in civil law are the same, except, for example, in murder cases, where the victim is the person killed, while their family members are the injured parties and have the right to go to court and obtain compensation for the damage they have suffered.

The criminal law and the civil law provide a victim with various individual rights before, during and after the proceedings.

In Italy, criminal proceedings begin with preliminary inquiries. The police and the public prosecutor investigate the case. At the end of these inquiries, the public prosecutor may bring charges or ask the Judge in charge of preliminary inquiries to close the case. For some criminal offences proceedings may begin only if you, as the victim, submit a complaint to the police or prosecution service.

During the trial, the court examines the evidence gathered and establishes whether the defendant is guilty. Proceedings end when the defendant is sentenced or acquitted by the court, with the possibility of making an appeal to a higher court.

As the victim, you may play an important role in the criminal proceedings, and consequently there are a number of rights you may exercise. You may participate as a victim (offended party) without a specific legal status, or play a more active role by officially bringing a civil action against the offender.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 13/10/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Parchetul și departamentul de investigare (CID), după ce au fost informate cu privire la infracțiune, trebuie să vă aducă la cunoștință faptul că, în calitate de parte vătămată, aveți dreptul să numiți un avocat pentru exercitarea drepturilor care vă sunt conferite, și că aveți dreptul de a avea acces la asistență judiciară din partea statului italian [articolul 101 din Codul de procedură penală al Italiei (Codice di procedura penale sau c.p.p.)]

În urma primului contact cu autoritățile de urmărire penală, veți primi, într-o limbă pe care o înțelegeți, informații cu privire la:

 • procedurile pentru înregistrarea unui denunț sau depunerea unei plângeri, rolul pe care îl veți avea în procesul de investigare și de judecată, dreptul dumneavoastră de a fi informat cu privire la data și locul procesului, precum și la acuzație și, dacă v-ați constituit ca parte civilă în proces, la dreptul dumneavoastră de a vi se comunica sau notifica hotărârea, inclusiv sumarul acesteia
 • dreptul dumneavoastră la consultanță juridică și la asistență judiciară, finanțate de statul italian
 • modul de exercitare a dreptului dumneavoastră la servicii de interpretare și la traducerea documentelor din dosar
 • orice măsuri de protecție care vă pot fi puse la dispoziție
 • drepturile dumneavoastră recunoscute prin lege, dacă locuiți într-un stat membru al UE diferit de cel în care a fost săvârșită infracțiunea
 • modul de rambursare a cheltuielilor suportate ca urmare a participării în cadrul procesului penal
 • posibilitatea de a solicita despăgubiri pentru prejudicii sau daune suferite ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni
 • posibilitatea unor proceduri de soluționare prin retragerea plângerii sau prin mediere
 • drepturile pe care le veți avea în cadrul procedurilor în cazul în care pârâtul solicită suspendarea acestora cu probațiune sau al celor în care scutirea de pedeapsă se aplică datorită caracterului minor al infracțiunii
 • unități medicale la nivel local, spații rezidențiale, refugii și adăposturi

(articolul 90-bis din codul de procedură penală)

Nu locuiesc în statul membru al UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba italiană, aveți dreptul de a utiliza o limbă pe care o cunoașteți atunci când înregistrați un denunț sau depuneți o plângere la parchet, în cadrul tribunalului de primă instanță (tribunale). În același mod, aveți dreptul, la cerere, să beneficiați de traducerea confirmării de primire a denunțului sau a plângerii dumneavoastră într-o limbă pe care o cunoașteți (articolul 107-ter din Ghidul de punere în aplicare a codului de procedură penală (Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale or disp.att.).

În cazul în care aveți reședința sau domiciliul în Italia, parchetul va trimite denunțurile sau plângerile referitoare la infracțiuni săvârșite în alte state membre ale Uniunii Europene la procurorul general de pe lângă Curtea de Apel (Corte di appello), pentru ca acesta să poată să le transmită autorității judiciare competente (articolul 108-ter disp.att.).

A se vedea, de asemenea:

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

În urma primului contact cu autoritățile de urmărire penală, veți primi, într-o limbă pe care o înțelegeți, informații cu privire la:

 • dreptul dumneavoastră de a primi informații referitoare la stadiul procedurilor și la înregistrările în Registrul oficial al infracțiunilor denunțate
 • dreptul dumneavoastră de a fi informat(ă) cu privire la o cerere de închidere a procedurilor
 • modul în care puteți contesta orice încălcare a drepturilor dumneavoastră
 • autoritățile de la care puteți obține informații cu privire la dosarul dumneavoastră
 • modul de rambursare a cheltuielilor suportate ca urmare a participării în cadrul procesului penal

În cadrul procedurilor privind infracțiuni săvârșite cu violență împotriva unei persoane, în cazul în care solicitați acest lucru, veți fi informat(ă) de îndată, prin intermediul CID, cu privire la pregătirile pentru emiterea sau încheierea unei măsuri privative de libertate și veți fi informat(ă), de asemenea, în timp util și în același mod, în cazul în care pârâtul se sustrage de la arestarea preventivă sau de la încarcerare și dacă acesta nu respectă, în mod intenționat, o măsură privativă de libertate, cu excepția cazului în care acest lucru ar expune autorul infracțiunii unui risc efectiv (articolul 90-ter din Codul de procedură penală).

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Autoritatea de urmărire penală va desemna un traducător atunci când trebuie să fie tradus un document într-o limbă străină sau într-un dialect care nu poate fi ușor înțeles ori un interpret atunci când doriți să faceți o declarație și nu vorbiți limba italiană. Declarația poate fi făcută, de asemenea, în scris și introdusă în dosarul denunțului, împreună cu traducerea asigurată de un traducător.

Autoritatea va desemna un interpret, din oficiu, dacă este cazul, în cazul în care nu vorbiți sau nu înțelegeți limba italiană și este necesară audierea probelor dumneavoastră, și în cazurile în care doriți să participați la o audiere și ați solicitat asistența unui interpret.

Dacă este posibil, asistența unui interpret poate fi asigurată, de asemenea, prin utilizarea tehnologiei de comunicare la distanță, cu condiția ca interpretul să nu fie obligat să fie prezent în persoană, pentru a vă permită să vă exercitați în mod corect drepturile sau să înțelegeți pe deplin procedurile.

Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba italiană, aveți dreptul la traducerea gratuită a documentelor sau a unor părți din acestea, care conțin informații referitoare la exercitarea drepturilor dumneavoastră. Traducerile pot fi furnizate verbal sau sub formă de rezumat în cazul în care autoritatea de urmărire penală nu consideră că acest lucru va aduce atingere drepturilor dumneavoastră (articolul 143-bis din Codul de procedură penală).

Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba italiană, aveți dreptul de a utiliza o limbă pe care o cunoașteți atunci când înregistrați un denunț sau depuneți o plângere la parchet, în cadrul tribunalului de primă instanță. În același mod, aveți dreptul, la cerere, să beneficiați de traducerea confirmării de primire a denunțului sau a plângerii dumneavoastră într-o limbă pe care o cunoașteți (articolul 107-ter disp.att).

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau în cazul în care am un handicap)?

Autoritatea de urmărire penală va desemna un traducător atunci când trebuie să fie tradus un document într-o limbă străină sau într-un dialect care nu poate fi ușor înțeles ori un interpret atunci când doriți să faceți o declarație și nu vorbiți limba italiană. 

Dacă sunteți minor, judecătorul poate dispune întocmirea unui raport de expertiză, inclusiv din proprie inițiativă, în cazul în care există o incertitudine cu privire la vârsta dumneavoastră (prin aceasta înțelegându-se faptul că, în caz de îndoială, se va prezuma că sunteți minor(ă) în scopul aplicării orientărilor procedurale). Același raport de expertiză poate fi utilizat, de asemenea, pentru a stabili dacă aveți un handicap.

Articolul 351 alineatul (1-ter) din Codul de procedură penală

În cadrul unei proceduri privind infracțiunile care intră sub incidența articolelor 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies și 612-bis din Codul penal italian, în cazul în care CID solicită probe sumare din partea minorilor, acesta trebuie să solicite asistența unui psiholog sau psihiatru pediatru calificat desemnat de către parchet. Același lucru este valabil atunci când sunt solicitate probe sumare din partea adulților aflați într-o situație deosebit de vulnerabilă. În fiecare caz este garantat faptul că, în cazul în care sunt necesare probe sumare, persoanele deosebit de vulnerabile nu vor avea niciun contact cu persoana cercetată și nu li se va solicita în mod repetat să prezinte probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru s-ar dovedi absolut necesar pentru investigare.

Articolul 362 alineatul (1-bis) din Codul de procedură penală.

În cadrul unor proceduri privind infracțiunile care intră sub incidența articolului 351 alineatul (1-ter), parchetul trebuie să solicite asistența unui expert în psihologie sau psihiatrie pediatrică atunci când colectează probe de la minori. Același lucru este valabil atunci când sunt solicitate probe sumare din partea adulților aflați într-o situație deosebit de vulnerabilă. În fiecare caz este garantat faptul că, în cazul în care sunt necesare probe sumare, persoanele deosebit de vulnerabile nu vor avea niciun contact cu persoana cercetată și nu li se va solicita în mod repetat să prezinte probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru s-ar dovedi absolut necesar pentru investigare.

Articolul 498 alineatele (4)-(4-quater) din Codul de procedură penală.

4. Examinarea minorilor în calitate de martori, inclusiv sesiunea de întrebări și obiecții ale părților, este desfășurată de către președintele completului de judecată. Atunci când desfășoară examinarea, președintele completului de judecată poate solicita asistența uneia dintre rudele minorului sau a unui psiholog pediatru. După audierea părților, în cazul în care președintele completului de judecată consideră că minorul nu ar fi pus în dificultate prin interogarea directă, acesta va dispune ca procesul de depunere a mărturiei să se desfășoare în modul descris în secțiunile anterioare. Ordinul poate fi revocat în cursul interogatoriului.

(4-bis) În cazul în care una dintre părți solicită acest lucru sau dacă președintele completului de judecată consideră că este necesar, se aplică procedurile prevăzute la articolul 398 alineatul (5-bis).

4-ter În proceduri privind infracțiuni care intră sub incidența articolelor 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies și 612-bis din Codul penal italian, victimele infracțiunii (infracțiunilor) care sunt minori sau adulți care suferă de o boală psihică vor fi interogate, la cererea acestora sau la cererea avocatului lor, prin intermediul unui geam oglindă și al unui sistem de interfon.

4-quater. Fără a aduce atingere secțiunilor anterioare, dacă partea vătămată este deosebit de vulnerabilă și trebuie să fie interogată, judecătorul, dacă victima sau avocatul acesteia solicită acest lucru, va dispune luarea unor măsuri de protecție.

Articolul 398 alineatul (5-quater) din Codul de procedură penală
Fără a aduce atingere secțiunii (5-ter), în cazul în care partea vătămată este deosebit de vulnerabilă și trebuie să fie interogată, se aplică dispozițiile articolului 498 alineatul (4-quater).

Servicii de asistență pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Se acordă sprijin victimelor infracțiunilor prin intermediul centrelor medicale din regiune, al unităților de locuit, al refugiilor, al adăposturilor și al altor structuri gestionate de organizații locale și regionale. În general, multe regiuni dispun de o rețea de asociații care cuprind organizații locale, parchetele, judecătorii și servicii de sănătate care oferă asistență gratuită victimelor oricăror infracțiuni.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de asistență pentru victime?

Da. În special în cazul în care sunteți victima unor anumite tipuri de infracțiuni (de exemplu, traficul de persoane, abuz în familie sau violență sexuală), există organizații consacrate care sunt în legătură cu serviciile de aplicare a legii și care vă poate furniza informații despre refugii sau spații de locuit disponibile pentru a avea grijă de dumneavoastră.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Dacă sunteți o persoană deosebit de vulnerabilă, este garantat, în fiecare caz, faptul că, atunci când sunt necesare probe sumare, nu veți avea niciun contact cu persoana cercetată și nu veți fi solicitat(ă) în mod repetat pentru a prezenta probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru ar trebui să se dovedească a fi absolut necesar pentru investigare.

În plus, Decretul legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003 (Codul privind protecția datelor cu caracter personal) conține norme specifice de prelucrare a datelor judiciare, care sunt menite să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. În afară de aceasta, se consideră că odată ce dumneavoastră, în calitate de victimă, vă considerați parte vătămată în procesul penal, vi se va cere să prezentați probe în instanță. Codul prevede norme referitoare la modul în care trebuie să fie prezentate probele, care sunt menite a preveni situația în care dumneavoastră trebuie să repetați prezentarea probelor de mai multe ori (audierea preliminară - incidente probatorio) și norme care protejează dreptul dumneavoastră ca victimă de a nu avea niciun contact cu partea cercetată/inculpatul. În cazul în care sunteți o victimă cu vârsta sub 18 ani, nici fotografia dumneavoastră, nici numele dumneavoastră nu trebuie să apară în presă. Al doilea punct se aplică, de asemenea, victimelor în vârstă de peste 18 ani inclusiv. Scopul sistemului este de a împiedica diseminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a informațiilor care ar putea determina identificarea dumneavoastră.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Accesul la serviciile de sprijin pentru victime nu depinde de denunțarea infracțiunii.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

În anumite circumstanțe, astfel cum sunt prevăzute prin lege (articolele 273 și 274 din codul de procedură penală), care pot include, într-adevăr, inter alia, situația periculoasă în care v-ați putea afla, ca parte vătămată, (pericol determinat în special de posibilitatea ca autorul infracțiunii să manifeste în continuare un comportament ilegal), autoritățile judiciare pot dispune ca autorul să fie supus unor măsuri de supraveghere. De exemplu, acesta poate fi scos imediat din locuința familiei; acestuia i se poate interzice să meargă în locurile pe care dumneavoastră le frecventați și i se poate interzice să locuiască în anumite locuri. În alte situații, acesta poate fi plasat în arest la domiciliu sau în arest preventiv.

Aveți dreptul de a fi informat(ă) cu privire la cereri de revocare sau înlocuire a măsurilor de supraveghere aplicate autorului infracțiunii, de a depune memorii în apărare în opoziție în decurs de două zile sau de a vă face cunoscut punctul de vedere (articolul 299 din codul de procedură penală). De asemenea, aveți dreptul să fiți informat(ă) cu privire la ordine judecătorești de schimbare, revocare sau înlocuire a măsurilor de supraveghere instituite împotriva suspectului.

În special în cazul în care sunteți deosebit de vulnerabil(ă), minor(ă) sau victimă a anumitor infracțiuni, ar putea fi dispuse, de asemenea, precauții procedurale suplimentare.

 • dacă sunteți o persoană deosebit de vulnerabilă, este garantat, în fiecare caz, faptul că, atunci când sunt necesare probe sumare, nu veți avea niciun contact cu persoana cercetată și nu veți fi solicitat(ă) în mod repetat pentru a prezenta probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru ar trebui să se dovedească a fi absolut necesar;
 • dacă sunteți minor(ă) și CID solicită probe sumare din partea dumneavoastră, acesta trebuie să solicite asistența unui psiholog sau a unui psihiatru pediatru calificat, desemnat de către parchet [articolul 351 alineatul (1-ter) din Codul de procedură penală];
 • dacă sunteți minor și parchetul vă solicită probe, acesta trebuie să solicite asistența unui psiholog sau a unui psihiatru pediatru calificat. Dacă sunteți o persoană deosebit de vulnerabilă, este garantat, în fiecare caz, faptul că, atunci când sunt necesare probe sumare, nu veți avea niciun contact cu persoana cercetată și nu veți fi solicitat(ă) în mod repetat pentru a prezenta probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru ar trebui să se dovedească a fi absolut necesar pentru investigare [articolul 362 alineatul (1-bis) din Codul de procedură penală];
 • Examinarea minorilor în calitate de martori este desfășurată de către președintele completului de judecată, iar acesta poate solicita asistența uneia dintre rudele minorului sau a unui psiholog pediatru calificat. (articolul 498 din Codul de procedură penală);
 • În cazul în care una dintre părți solicită acest lucru sau dacă președintele completului de judecată consideră că este necesar, în cazul în care una din părțile care urmează să prezinte probe este minoră, instanța poate emite un ordin pentru stabilirea locului, a momentului și a procedurilor specifice audierii preliminare, în cazul în care acest lucru este necesar și adecvat pentru protecția persoanelor implicate. Audierea poate avea loc în altă parte decât în sala de judecată în primă instanță, instanța putând să recurgă la unități specializate sau, dacă acestea nu sunt disponibile, la locuința persoanei care prezintă probe;
 • declarațiile martorilor trebuie să fie înregistrate în întregime utilizându-se mijloace fonografice sau audiovizuale. În cazul în care nu există aparatură de înregistrare sau personal tehnic disponibil, se prezintă rapoarte de expertiză sau se asigură consultanță tehnică;
 • în cauzele privind infracțiuni săvârșite cu violență, victimele infracțiunilor care sunt fie minori, fie adulți care suferă de o boală psihică vor fi interogate, la solicitarea acestora sau la a avocatului lor, printr-un geam oglindă și un sistem de interfon.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

(A se vedea mai sus)

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

În cazul în care se impun cerințe privind protecția specială, legea prevede ca victimele unei infracțiuni să fie supuse unei evaluări individuale pentru a se stabili dacă și în ce măsură acestea vor beneficia de măsuri speciale în cadrul procedurilor. Se va acorda o atenție specială dacă sunteți minor(ă) și/sau deosebit de vulnerabil(ă). Judecătorul va fi cel care va stabili dacă veți beneficia de măsuri de protecție adecvate în cadrul procesului penal. În timpul anchetei, interviurile cu dumneavoastră trebuie să aibă loc în locuri adecvate și să fie desfășurate de către profesioniști calificați. În cazul în care victimele includ minori, instanța pentru minori trebuie să fie informată pentru a evalua situația și măsurile de protecție. Pentru a vă proteja de alte infracțiuni, pot fi impuse restricții în primă instanță cu privire la libertatea autorului infracțiunii (plasarea în detenție, interdicția de a merge în locurile pe care le frecventați, scoaterea din locuința familiei). Aplicarea unor astfel de măsuri trebuie să vă fie comunicată dumneavoastră (articolul 282-quater din Codul de procedură penală). De asemenea, puteți solicita judecătorului, atunci când dispune scoaterea autorului infracțiunii din locuința familiei, sau ulterior, să dispună ca autorul infracțiunii să plătească o alocație de întreținere (articolul 282-bis din Codul de procedură penală). Secția de poliție relevantă la nivel provincial (Questura) va dispune de un birou care exercită competențe similare.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție civilă (în timpul cercetării sau al procesului)?

Victimele infracțiunilor săvârșite cu violență, dacă sunt minori sau sunt deosebit de vulnerabile, au dreptul de a prezenta probe prin aplicarea de măsuri de protecție. În mod specific, ar putea fi luate măsuri pentru ca dumneavoastră să nu intrați în contact cu autorul infracțiunii pe parcursul cercetării sau al procesului. În plus, în cazul în care sunteți deosebit de vulnerabil(ă), va fi posibilă înregistrarea audiovizuală a declarațiilor dumneavoastră, chiar dacă acest lucru nu este absolut necesar.

Orientări privind sesizarea 
(articolul 413 din Codul de procedură penală): Depunerea cererii de către persoana cercetată sau de către victima infracțiunii

 1. Persoana cercetată sau victima infracțiunii poate solicita procurorului general să emită o sesizare în temeiul articolului 412 alineatul (1) (dacă parchetul nu va începe urmărirea penală în dosar sau nu solicită închiderea dosarului în termenul prevăzut prin lege sau prelungit de către judecător).
 2. Dacă se dispune emiterea sesizării, procurorul general va desfășura cercetările preliminare necesare și va înainta orice solicitări în termen de treizeci de zile de la depunerea cererii, astfel cum este prevăzut la articolul 412 alineatul (1).

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

Se poate deduce o stare de vulnerabilitate deosebită a unei victime, în afară de vârstă și orice infirmitate sau deficiențe psihologice, din tipul infracțiunii, precum și din procedurile și circumstanțele dosarului în cauză. Pentru a evalua vulnerabilitatea, se va lua în considerare dacă în cauză este vorba despre o infracțiune săvârșită cu violență împotriva persoanei sau o infracțiune motivată de ură rasială, dacă aceasta este legată de crima organizată sau terorism, inclusiv la nivel internațional, sau de traficul de persoane, dacă aceasta a apărut ca urmare a discriminării și dacă victima este dependentă emoțional, psihologic sau economic de autorul infracțiunii (articolul 90 quater din Codul de procedură penală).

Dacă sunteți deosebit de vulnerabil(ă), va fi permisă în orice caz înregistrarea audiovizuală a declarațiilor dumneavoastră, chiar și în cazul în care acest lucru nu este absolut necesar.

CERINȚE PROBATORII ÎN CAUZE SPECIFICE - În cauze privind infracțiuni de abuz împotriva membrilor familiei și a partenerilor, reducerea la sau menținerea în sclavie, prostituția infantilă, pornografia infantilă, pornografia virtuală, inițiativele turistice care vizează exploatarea prostituției infantile, a traficului de ființe umane, a cumpărării și vânzării de sclavi, a agresiunii sexuale, a infracțiunilor agravate, a actelor sexuale cu un minor, a agresiunii sexuale în grup, a ademenirii copiilor în scopuri sexuale și a hărțuirii, dacă sunteți deosebit de vulnerabil(ă) și există o cerere pentru ca dumneavoastră să depuneți mărturie, dacă ați făcut deja declarații în cursul audierii preliminare sau în cadrul unui contrainterogatoriu cu persoana împotriva căreia vor fi utilizate aceste declarații, sau dacă există înregistrări scrise ale declarațiilor dumneavoastră, vi se va cere să depuneți mărturie doar dacă aceasta se referă la fapte și la împrejurări diferite de cele discutate în declarațiile dumneavoastră anterioare sau dacă judecătorul sau una dintre părți consideră că aceasta este necesară pe baza unor cerințe specifice.

PROBE SUMARE - în cazul în care CID solicită probe sumare din partea victimelor care sunt deosebit de vulnerabile, chiar dacă acestea au peste 18 ani, acesta trebuie să solicite asistența unui psiholog sau psihiatru pediatru calificat desemnat de către parchet. În fiecare caz este garantat faptul că, în cazul în care sunt necesare probe sumare, persoanele deosebit de vulnerabile nu vor avea niciun contact cu persoana cercetată și nu vor fi solicitate în mod repetat să prezinte probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru ar trebui să se dovedească a fi absolut necesar pentru investigare [articolul 35 alineatul (1-ter)].

COLECTAREA PROBELOR - în cazul în care parchetul solicită probe sumare din partea victimelor care sunt deosebit de vulnerabile, chiar dacă acestea au peste 18 ani, acesta trebuie să solicite asistența unui psiholog sau psihiatru pediatru calificat. În fiecare caz este garantat faptul că, în cazul în care sunt necesare probe sumare, persoanele deosebit de vulnerabile nu vor avea niciun contact cu persoana cercetată și nu vor fi solicitate în mod repetat să prezinte probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru ar trebui să se dovedească a fi absolut necesar pentru investigare [articolul 362 (1-bis)].

EXAMINAREA MARTORILOR: Audierea dumneavoastră ca martor, inclusiv sesiunile privind întrebări și cereri reconvenționale ale părților, vor fi desfășurate de către președintele completului de judecată. Atunci când desfășoară audierea martorilor, președintele completului de judecată poate solicita asistența uneia dintre rudele dumneavoastră sau a unui psiholog pediatru calificat. După audierea părților, președintele completului de judecată va dispune ca procesul de depunere a mărturiei să se desfășoare în modul descris în secțiunile anterioare dacă acesta consideră că nu ați fi pus în dificultate prin interogarea directă. Ordinul poate fi revocat în cursul interogatoriului (articolul 498 din Codul de procedură penală).

În cazul în care una dintre părți solicită acest lucru sau dacă președintele completului de judecată consideră că este necesar, se aplică procedurile prevăzute la articolul 398 alineatul (5-bis) (audierea preliminară cu prezentarea de probe, a se vedea mai jos).

AUDIEREA PRELIMINARĂ PENTRU PREZENTAREA DE PROBE - [articolul 398 alineatul (5-bis)] În cazul în care una dintre părți solicită acest lucru sau dacă președintele consideră că este necesar se aplică următoarele proceduri: în cazul investigațiilor referitoare la infracțiuni de abuz împotriva membrilor familiei sau a partenerilor, reducerea la sau menținerea în sclavie, prostituția infantilă, pornografia infantilă, pornografia virtuală, inițiativele turistice care vizează exploatarea prostituției infantile, traficul de ființe umane, cumpărarea și vânzarea de sclavi, agresiunile sexuale, infracțiunile agravate, actele sexuale cu un minor, agresiunea sexuală în grup, ademenirea copiilor în scopuri sexuale sau hărțuirea acestora, dacă există adulți deosebit de vulnerabili printre cei care prezintă probe, instanța poate emite un ordin prin care stabilește locul, ora și procedurile specifice privind audierea pentru prezentarea de probe, în cazul în care acest lucru este necesar și adecvat pentru protecția persoanelor implicate. Audierea poate avea loc în altă parte decât în sala de judecată în primă instanță, instanța putând să apeleze la unități specializate sau, dacă acestea nu sunt disponibile, la locuința persoanei care prezintă probe. Declarațiile martorilor trebuie să fie înregistrate în întregime utilizându-se mijloace audio sau audiovizuale. În cazul în care nu există aparatură de înregistrare sau personal tehnic disponibil, se prezintă rapoarte de expertiză sau se asigură consultanță tehnică. De asemenea, va fi întocmit un raport scris al audierii, în formă sintetică. O transcriere a înregistrării va fi pusă la dispoziție numai la cererea părților.

Dacă sunteți deosebit de vulnerabil(ă) și se impune interogarea dumneavoastră, judecătorul va dispune luarea de măsuri de protecție dacă dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră solicitați acest lucru [articolul 498 alineatul (4-quater) din Codul de procedură penală].

În procedurile referitoare la infracțiunile menționate anterior, parchetul, inclusiv la cererea dumneavoastră sau a persoanei cercetate, vă poate solicita să prezentați probe în etapa de audiere preliminară, chiar și în cazurile în care acest lucru nu este indicat ca fiind necesar. Dacă sunteți deosebit de vulnerabil(ă), parchetul, inclusiv la cererea dumneavoastră sau a persoanei cercetate, vă poate solicita să prezentați probe în etapa de audiere preliminară (articolul 392 din Codul de procedură penală).

Colectarea de probe care presupune participarea victimelor deosebit de vulnerabile poate fi asigurată prin intermediul procedurii sigure privind audierea preliminară, un instrument care vizează, printre altele, asigurarea faptului că nu veți mai suferi alte prejudicii (victimizare secundară) din cauza implicării permanente în procesul juridic.

ASISTENȚĂ JUDICIARĂ - În cazul în care sunteți victima unor infracțiuni privind abuzul membrilor familiei și al partenerilor, mutilarea genitală a femeilor, violența sexuală, acte sexuale cu un minor, violența sexuală în grup și hărțuirea, veți avea întotdeauna dreptul la asistență judiciară gratuită, chiar și în cazul în care veniturile dumneavoastră sunt mai mari decât limita stabilită prin lege pentru a avea dreptul la aceasta. Dacă sunteți minor, același lucru este valabil dacă sunteți victima unor infracțiuni legate de reducerea la sau menținerea în servitute sau sclavie, prostituția infantilă, pornografia infantilă, inițiativele turistice care vizează exploatarea prostituției infantile, a traficului de ființe umane, a cumpărării și vânzării de sclavi, precum și a coruperii de minori.

Sunt minor. Am drepturi speciale?

(A se vedea mai sus)

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni - ce drepturi am?

În cazul în care victima infracțiunii este decedată, cele mai apropiate rude ale victimei exercită drepturile care îi sunt conferite acesteia prin lege.

[articolul 90 alineatul (3) din Codul de procedură penală).

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

(A se vedea mai sus)

Pot avea acces la mediere? Care sunt condițiile? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Medierea în materie penală își are temeiul în Decretul legislativ nr. 274/2000, care permite unei victime să formuleze o acțiune directă împotriva autorului infracțiunii pentru a solicita despăgubiri pentru prejudicierea intereselor sale. Această competență poate fi exercitată numai în legătură cu infracțiuni împotriva cărora puteți introduce o plângere (infracțiuni mai puțin grave).

Pentru a iniția și a desfășura medierea în materie penală, este necesar acordul părților pentru a se ajunge la un acord satisfăcător. Pe parcursul procedurii, judecătorul de pace trebuie să promoveze concilierea între părți, în măsura în care acest lucru este posibil. Printre infracțiunile care sunt de competența unui judecător de pace și care, prin natura lor, sunt adecvate pentru mediere se află: defăimarea, calomnia, atacul comun, violența, vătămările corporale minore, actele de vandalism.

În plus, părțile la procesul penal sau avocații acestora se pot adresa direct Oficiului de mediere pentru definirea alternativă a procesului penal sub jurisdicția unui judecător de pace, astfel cum este prevăzut la articolul 35 din Decretul legislativ nr. 274/2000, sau în vederea pronunțării unei hotărâri în sensul că infracțiunea a fost stinsă ca urmare a măsurilor compensatorii luate de către autorul infracțiunii.

Pentru infracțiuni cu privire la care puteți depune o plângere, vi se permite să solicitați emiterea unei citații care să impună persoanei suspectate de săvârșirea infracțiunii să se prezinte în fața unui judecător de pace. Cererea trebuie să fie semnată de către dumneavoastră în calitate de parte vătămată sau de către reprezentantul dumneavoastră legal, precum și de către avocatul dumneavoastră. Semnătura dumneavoastră este atestată de către avocatul dumneavoastră. Dacă sunteți minor cu vârsta sub 14 ani, suferiți de o boală sau incapacitate mintală, cererea trebuie să fie semnată de către părintele, tutorele cu drepturi depline, tutorele cu drepturi limitate sau tutorele dumneavoastră special. Depunerea cererii are aceleași efecte ca și introducerea unei plângeri (articolul 21).

Depunerea cererii: cererea trebuie să fie trimisă în prealabil Ministerului Public prin livrare la secretariatul acestuia, și este ulterior introdusă de către solicitant, însoțită de dovada livrării menționate anterior, la biroul grefierului instanței pentru judecătorul de pace local, în termen de trei luni de la denunțarea săvârșirii infracțiunii. În cazul în care ați introdus deja o plângere cu privire la același incident, trebuie să menționați acest lucru în cerere, să anexați o copie a plângerii și să depuneți o altă copie la secretariatul Ministerului Public. În acest caz, judecătorul de pace va dispune dobândirea plângerii inițiale (articolul 22).

Constituirea ca parte civilă în proces Dacă doriți să vă constituiți ca parte civilă în proces, trebuie să faceți acest lucru, sub sancțiunea confiscării, atunci când este introdusă cererea. Cererea motivată pentru despăgubiri sau daune cuprinsă în cererea introductivă este echivalentă, în esență, cu constituirea ca parte civilă în proces (articolul 23).

Cererea va fi inadmisibilă:

 1. dacă este depusă în afara termenului;
 2. dacă este formulată în alte cauze decât cele prevăzute;
 3. dacă nu conține informațiile necesare sau nu este semnată;
 4. dacă descrierea incidentului sau identificarea surselor de probe este insuficientă;
 5. dacă nu există dovezi privind faptul că parchetul a fost informat în acest sens.

Solicitări din partea parchetului (articolul 25): În termen de zece zile de la data depunerii cererii, parchetul va prezenta solicitările sale la biroul grefierului instanței judecătorului de pace. Dacă acesta consideră că cererea este inadmisibilă sau vădit nefondată sau că este prezentată unui judecător de pace fără competență în regiune, parchetul nu va accepta citația sau, în caz contrar, va prezenta acuzațiile care confirmă sau modifică acuzarea din cererea de recurs.

Odată ce termenul-limită a trecut, judecătorul de pace va continua chiar și în cazul în care parchetul nu a prezentat cereri. În cazul în care acesta nu consideră că cererea este inadmisibilă sau vădit nefondat și aceasta este de competența sa, judecătorul de pace va emite un decret care convoacă părțile la o audiere în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii.

Depunerea unei cereri de către unul sau mai multe părți vătămate nu împiedică celelalte părți să participe la proceduri, cu asistența avocatului și având aceleași drepturi ca și solicitantul principal. Părțile vătămate implicate se pot constitui ca părți civile înainte de declararea deschiderii audierii. În cazul în care la audiere nu participă părțile vătămate cărora decretul le-a fost notificat sau comunicat în mod corespunzător, acest fapt este echivalent cu renunțarea la dreptul de a depune o plângere sau cu retragerea plângerii, dacă aceasta a fost deja depusă.

Audierea în instanță: Cu cel puțin șapte zile înainte de data prevăzută pentru audierea în instanță, parchetul, sau dumneavoastră ca parte vătămată, va depune o cerere de chemare în judecată la biroul grefierului instanței judecătorului de pace, cu notificările relevante.

Judecătorul, atunci când infracțiunea este una în legătură cu care poate fi introdusă o plângere, va promova concilierea între părți. În acest caz, în cazul în care acest lucru ar fi avantajos pentru conciliere, judecătorul poate amâna audierea pentru o perioadă de maxim două luni și, dacă este cazul, poate recurge, de asemenea, la măsuri de mediere asigurate de centre și unități publice sau private din regiune. În orice caz, declarațiile făcute de părți în cursul procesului de conciliere nu pot fi utilizate în niciun fel în scopul deliberării (articolul 29).

Dacă se ajunge la o înțelegere, se întocmește un raport care confirmă retragerea plângerii sau renunțarea la cerere și acceptarea aferentă. Renunțarea la cerere are aceleași efecte ca și retragerea plângerii.

Medierea ar putea conduce la retragerea de către dumneavoastră a plângerii, ceea ce va avea ca rezultat o declarație conform căreia se renunță la cauză din lipsa unei cauze a acțiunii. În plus, o soluție pozitivă a medierii, deoarece poate conduce la o despăgubire pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii, poate determina pronunțarea unei hotărâri prin care infracțiunea se stinge ca urmare a acordării de despăgubiri de către autorul infracțiunii înaintea audierii în instanță sau a caracterului minor al infracțiunii.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Norme privind protecția victimelor se găsesc în Codul de procedură penală, în Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecretul legislativ nr. 212 din 15 decembrie 2015, de punere în aplicare a Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității, în Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecretul legislativ nr. 204 din 9 noiembrie 2007, în Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecretul nr. 222 din 23 decembrie 2008 (de punere în aplicare a Decretului legislativ nr. 204/2007), în articolul 11 din Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea nr. 122 din 7 iulie 2016 - dreptul Uniunii din perioada 2015-2016 (despăgubiri acordate victimelor infracțiunilor săvârșite cu violență) și într-o serie de alte măsuri de reglementare privind victimele anumitor tipuri de infracțiuni.

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

 • Se depune un denunț atunci când o persoană, care are cunoștință despre o infracțiune în legătură cu care poate fi introdusă o acțiune publică informează parchetul sau ofițerul CID cu privire la aceasta. Denunțarea unei infracțiuni este opțională, însă devine obligatorie în mai multe cazuri expres prevăzute prin lege. Denunțul conține informațiile esențiale ale incidentului și indică data la care ați luat cunoștință de infracțiune și de sursele probelor deja menționate. În plus, acesta conține, dacă este posibil, datele personale, datele privind reședința și orice alte detalii care ar putea contribui la identificarea persoanei suspectate de săvârșirea infracțiunii, precum și datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de parte vătămată și detalii privind orice altă persoană care ar putea fi în măsură să furnizeze informații pertinente pentru a ajuta la stabilirea faptelor. În cazul în care nu sunt furnizate detalii utile care ar putea contribui la identificarea persoanei suspectate de săvârșirea infracțiunii, acest lucru nu împiedică inițierea procesului penal, deoarece puteți depune un denunț împotriva unor persoane necunoscute, acesta trebuind să fie depus la parchetul relevant de către autoritățile de poliție, împreună cu detalii privind orice măsuri de investigare desfășurate pentru identificarea autorilor infracțiunii.
 • O plângere este o declarație prin intermediul căreia o persoană care a fost victima unei infracțiuni (sau reprezentantul legal al acesteia) își exprimă dorința ca autorul infracțiunii să fie urmărit penal. Aceasta se referă la infracțiuni în legătură cu care nu pot fi introduse acțiuni publice. Declarația trebuie să descrie infracțiunea săvârșită și trebuie să exprime în mod clar dorința reclamantului de a se iniția procedura privind acuzațiile și ca partea vinovată să fie pedepsită. Puteți retrage o reclamație depusă anterior, cu excepția cazurilor de violență sexuală sau acte sexuale săvârșite cu un minor. Pentru a se renunța la reclamație, retragerea trebuie să fie acceptată de către persoana care face obiectul plângerii și care, dacă este nevinovată, poate dori, în schimb, să demonstreze într-un proces că nu a avut nicio legătură cu infracțiunea.
 • În cazul neînțelegerii dintre persoane fizice, se poate depune o petiție pentru a solicita intervenția autorităților de aplicare a legii de către una sau ambele părți implicate. Ca urmare a unei cereri de intervenție oficială, organul de aplicare a legii invită părțile la o întâlnire pentru a încerca o conciliere și întocmește un raport. Dacă se stabilește că a fost săvârșită o infracțiune, organul de aplicare a legii trebuie să informeze autoritățile judiciare dacă este vorba despre o infracțiune în legătură cu care se poate introduce o acțiune publică; dacă este vorba despre o infracțiune în legătură cu care se poate introduce o acțiune prin intermediul unei plângeri, acesta poate să întreprindă, la cerere, o acțiune de soluționare preliminară a litigiului, ceea ce nu aduce atingere dreptului dumneavoastră de a introduce ulterior o plângere.

Denunțurile, plângerile și petițiile trebuie să fie depuse la sediul unei sucursale a autorităților de aplicare a legii [sediul central al poliției provinciale, secțiile locale de poliție și birourile poliției militare (Carabinieri)]. Un denunț sau o petiție poate fi depus(ă) și la procuror.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

După ce ați depus un denunț, veți primi informații cu privire la: autoritățile pe care le puteți contacta dacă doriți să obțineți informații în legătură cu dosarul, rolul pe care îl veți avea în procesul de investigare și de judecată, dreptul dumneavoastră de a fi informat cu privire la data și locul procesului, precum și la acuzație și, dacă vă constituiți ca parte civilă în proces, în legătură cu dreptul dumneavoastră de a vi se comunica sau notifica hotărârea, inclusiv sub formă de rezumat. În plus, puteți primi informații actualizate referitoare la stadiul procedurilor și la înregistrările în Registrul oficial al infracțiunilor denunțate; veți fi informat cu privire la orice cerere de închidere a cazului și la modul în care să contestați orice încălcare a drepturilor dumneavoastră fundamentale și puteți soluționa cauza prin retragerea plângerii, dacă este posibil, sau prin mediere [articolul 90-bis din Codul de procedură penală (Codice di procedura penale sau c.p.p.)].

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

În urma primelor contacte cu autoritățile de urmărire penală, veți primi, într-o limbă pe care o înțelegeți, informații cu privire la dreptul dumneavoastră la consultanță juridică și la asistență judiciară, cheltuielile aferente fiind plătite de statul italian (articolul 90-bis). Puteți depune o cerere pentru asistență judiciară finanțată de stat în conformitate cu dispozițiile legii privind ajutorul acordat persoanelor defavorizate (articolul 98 din Codul de procedură penală). De asemenea, puteți avea acces la asistență judiciară finanțată de stat în cazul în care veniturile dumneavoastră nu depășesc limita prevăzută de lege. Pentru a fi eligibil(ă) pentru asistență judiciară finanțată de stat va trebui să depuneți cererea relevantă la instanța de prim grad de jurisdicție în perioada imediat următoare depunerii denunțului. După încheierea primei etape a procedurii, la care avocatul apărării are dreptul să participe, și, în orice caz, înainte de a lansa invitația de a veni la audieri, sau, cel mai târziu, în același timp cu notificarea încheierii investigațiilor preliminare, parchetul trebuie să notifice sau să comunice persoanei cercetate, în scris, faptul că i s-a desemnat un avocat al apărării de către instanță, în caz contrar orice acte ulterioare vor fi nule și neavenite (articolul 369-bis din Codul de procedură penală).

Această notificare sau comunicare trebuie să conțină:

a) informația că este obligatoriu ca persoana respectivă să aibă un avocat profesionist pentru apărare în procesul penal, cu informații privind drepturile conferite prin lege unei persoane cercetate;

b) numele avocatului apărării numit din oficiu, adresa și numărul de telefon al acestuia;

c) informații privind dreptul persoanei acuzate de a-și numi propriul avocat al apărării, cu informarea că, în caz contrar, acesta va fi reprezentat în cursul investigării de către avocatul numit din oficiu;

d) precizarea faptului că acesta va trebui să plătească avocatul apărării numit din oficiu, dacă acesta nu îndeplinește cerințele pentru a obține asistență judiciară finanțată de stat, precum și avertismentul că în cazul în care acesta este declarat în stare de insolvență, va fi inițiată procedura de executare silită;

d-bis) informații privind dreptul la un interpret și la traducerea documentelor importante;

e) informații privind cerințele pentru a fi eligibil(ă) pentru asistență judiciară finanțată de stat.

Asistența judiciară gratuită constituie o instituție întemeiată pe dreptul la apărare consacrat prin articolul 24 din Constituția italiană, pe baza căruia orice persoană are dreptul la asistență în orice etapă și la orice nivel al sistemului de justiție, și permite persoanelor aflate în dificultăți financiare, nu doar să obțină, pe cheltuiala statului, asistență din partea unui avocat și a specialiștilor, inclusiv consultanți tehnici, ci și să nu trebuiască să plătească cheltuielile de judecată. Asistența judiciară gratuită este disponibilă pentru cauze penale și cauzele civile legate de cauze penale, pentru măsuri suplimentare, cum ar fi executarea silită în materie penală, securitatea, proceduri de prevenire și supraveghere și, în sfârșit, pentru cauzele civile provenite din procesul penal.

Eligibilitatea pentru acces la asistență judiciară gratuită nu este disponibilă numai cetățenilor italieni, ci și resortisanților străini, chiar și atunci când aceștia fac obiectul unor proceduri de expulzare administrativă, nu au reședința în Italia sau sunt apatrizi care locuiesc în Italia.

Toate părțile la procedură pot solicita asistență judiciară gratuită, dar dacă sunteți victima unor anumite infracțiuni sexuale, limitele de venit prevăzute de lege nu se aplică.

Statul protejează, de asemenea, minorii, aceștia putând beneficia de asistență judiciară gratuită, la fel ca și persoanele care fac obiectul unei investigații preliminare dacă sunt arestate, deținute sau fac obiectul unor măsuri de arest preventiv.

Pentru a fi eligibil(ă) pentru asistență judiciară gratuită, veniturile dumneavoastră nu trebuie să depășească valoarea maximă fixată prin lege, echivalentul a 11 369,24 EUR, luând în considerare o creștere de 1 032,90 EUR pentru fiecare altă persoană care locuiește cu dumneavoastră.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Asistența judiciară gratuită, o instituție întemeiată pe dreptul la apărare consacrat prin articolul 24 din Constituția italiană, permite oricărei persoane care îndeplinește cerințele (în legătură cu dificultățile financiare) să beneficieze de asistență în orice etapă și la orice nivel al sistemului de justiție, din partea unui avocat și a specialiștilor, inclusiv a consultanților tehnici, pe cheltuiala statului; aceasta permite, de asemenea, scutirea de la plata cheltuielilor de judecată.

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

În cazul în care depuneți o contestație la o cerere de finalizare a cercetărilor, solicitați continuarea investigațiilor preliminare. Trebuie să indicați obiectul investigațiilor suplimentare și să prezentați elemente de probă corespunzătoare, în caz contrar contestația va fi declarată inadmisibilă. În cazul în care contestația dumneavoastră este inadmisibilă, iar notificarea sau comunicarea infracțiunii este nefondată, judecătorul va dispune printr-un decret motivat finalizarea cercetărilor și trimite înapoi documentele la parchet. În cazul în care cererea nu este acceptată, judecătorul va stabili o dată pentru o ședință cu ușile închise, informând parchetul cu privire la aceasta, pentru dumneavoastră și pentru persoana care face obiectul anchetei. De asemenea, judecătorul va informa procurorul general de pe lângă Curtea de Apel (Corte di Appello) cu privire la faptul că a fost programată ședința. În urma audierii, judecătorul, în cazul în care consideră că sunt necesare investigații suplimentare, va indica acest lucru într-un ordin transmis parchetului, în care stabilește un termen nenegociabil pentru finalizarea aceste cercetări. Dacă judecătorul nu acceptă cererea pentru finalizarea cercetărilor, acesta va ordona parchetului să formuleze o acuzație în termen de zece zile. În termen de două zile de la formularea acuzației, judecătorul va emite un decret pentru a fixa audierea preliminară.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni săvârșite cu violență împotriva persoanei, în plus, veți avea întotdeauna dreptul de a fi informat(ă) în cazul în care există o cerere de finalizare a cercetărilor, chiar dacă nu solicitați în mod explicit să fie informat(ă), și veți avea la dispoziție 20 de zile de la primirea acestei notificări sau comunicări pentru a vizualiza documentele și a prezenta o cerere motivată pentru continuarea investigațiilor preliminare [articolul 408 alineatul (3-bis) din Codul de procedură penală].

Pot să mă implic în proces?

Ca victimă a infracțiunii, puteți numi un avocat care să exercite drepturile conferite dumneavoastră. Pentru a vă asigura că primiți comunicările la care aveți dreptul prin lege și pentru a vă exercita drepturile specifice trebuie să vă înregistrați și să indicați o adresă pentru notificare sau comunicare. De asemenea, trebuie să comunicați orice modificare a adresei respective în cursul procesului penal. În cazul în care ați numit un avocat, nu va trebui să furnizați aceste informații, deoarece toate notificările sau comunicările îi vor fi trimise acestuia.

Aveți dreptul de a depune memorii și de a indica elemente de probă, atât în etapa de investigare, cât și în timpul procesului (articolul 90-bis din Codul de procedură penală). De asemenea, puteți verifica înregistrările din Registrul oficial al infracțiunilor denunțate (articolul 335 din Codul de procedură penală). Trebuie să fiți informat(ă) atunci când evaluările experților, care nu pot fi repetate, au fost încheiate (articolul 360 din Codul de procedură penală). De asemenea, puteți depune o cerere la parchet pentru colectarea de probe în etapa de audiere preliminară. Puteți solicita să vi se transmită o notificare sau comunicare cu privire la orice cerere de amânare sau finalizare a cercetărilor, atât imediat, la formularea denunțului, cât și ulterior. Trebuie să solicitați în mod specific să fiți informat(ă) cu privire la o cerere de amânare a cercetărilor (articolul 406 din Codul de procedură penală) și la o cerere de finalizare a cercetărilor (articolul 408 din Codul de procedură penală). În cazul în care este desfășurat un proces, aveți dreptul de a fi informat(ă) cu privire la locul, data și ora primei ședințe; pentru ședințele ulterioare nu vi se va transmite o notificare sau comunicare și trebuie să aflați personal datele de suspendare a ședințelor de la instanța de prim grad de jurisdicție. Nu sunteți obligat(ă) să participați la ședințe, cu excepția ședinței în cadrul căreia vă prezentați probele. După finalizarea cercetărilor, aveți dreptul să consultați toate documentele referitoare la cauză și să faceți copii ale acestora. Însă, în cursul desfășurării cercetărilor, nu puteți face acest lucru, de regulă, deși parchetul poate autoriza aceasta dacă există motive specifice de interes.

Atunci când are loc un proces în materie penală și ați fost afectat(ă) de infracțiunea săvârșită, puteți să solicitați despăgubiri și să participați la proces, constituindu-vă ca parte civilă în proces.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat(ă) sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Victima, care este persoana afectată de infracțiune, are toate drepturile menționate mai sus. În plus, puteți fi audiat(ă) ca martor în proces și, dacă aveți dreptul la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii, puteți introduce o acțiune civilă în procesul penal constituindu-vă ca parte civilă în proces.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Fără a aduce atingere celor prezentate anterior în legătură cu drepturile și interesele dumneavoastră ca parte vătămată, dacă acționați, de asemenea, în calitate de martor, se aplică următoarele reguli:

În calitate de martor, trebuie să vă prezentați în fața judecătorului și să urmați instrucțiunile care vă sunt date de către acesta în ceea ce privește cerințele procedurale, precum și să răspundeți cu sinceritate la întrebările care vă sunt adresate. Nu sunteți obligat(ă) să dezvăluiți niciun element care ar putea conduce la începerea urmăririi penale împotriva dumneavoastră. Dacă se întâmplă ca, în ziua ședinței, să apară o problemă care vă pune în imposibilitatea de a participa, trebuie să comunicați acest lucru în timp util, indicând motivul absenței dumneavoastră. În acest caz, dacă judecătorul consideră că absența dumneavoastră este justificată, acesta va emite o altă citație pentru o ședință ulterioară. Dacă sunteți citat(ă) de mai multe ori și nu vă prezentați fără un motiv legitim, este posibil să vi se stabilească o escortă obligatorie și, de asemenea, este posibil să fiți obligat(ă) să plătiți o amendă la Biroul de amenzi (cassa delle ammende) și să suportați costurile ocazionate de neprezentarea dumneavoastră, în sensul articolului 133 din Codul de procedură penală. Aveți obligația de a răspunde cu sinceritate la întrebările care vă sunt adresate. Articolul 372 din Codul de procedură penală prevede pedepsirea martorilor care refuză să răspundă, care fac declarații false sau care nu declară ceea ce știu. Dacă nu sunteți dispus să cooperați sau nu cooperați în calitate de martor, puteți fi pedepsit(ă) prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea. Un martor nu poate fi reținut în timpul unei ședințe. În cazul în care retrageți o declarație falsă sau confirmați adevărul înainte ca hotărârea să fie pronunțată, nu puteți fi acuzat(ă) de o infracțiune. Nu va fi aplicată nicio pedeapsă dacă depuneți mărturii false pentru a vă salva pe dumneavoastră sau o rudă apropiată de la o condamnare penală (articolul 384 din Codul de procedură penală).

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

În calitate de victimă a infracțiunii, puteți să vă prezentați, de asemenea, în calitate de martor. Declarațiile dumneavoastră pot fi utilizate ca elemente de probă pentru a condamna persoana acuzată dacă, atunci când sunt examinate, acestea prezintă atât credibilitate obiectivă, cât și credibilitate subiectivă. Judecătorul poate evalua liber mărturia dumneavoastră și chiar este posibil ca doar probele dumneavoastră să justifice condamnarea inculpatului. Trebuie să spuneți adevărul, deși nu sunteți obligat(ă) să vă incriminați (dreptul de a păstra tăcerea). Rudele apropiate ale persoanei acuzate nu sunt obligate să se prezinte ca martori, cu excepția cazului în care acestea sunt cele care depun denunțul sau plângerea sau în cazurile în care acestea sau o rudă apropiată sunt victime ale infracțiunii care face obiectul procedurii. De asemenea, puteți refuza să răspundeți la întrebări care ar putea dezvălui un secret profesional. În cazul în care faceți declarații în timpul cercetărilor preliminare, ați putea avea dreptul la diferite măsuri de protecție.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

(A se vedea mai sus)

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

Parchetul va introduce imediat în registrul corespunzător ținut de biroul său, înștiințarea oricărei infracțiuni de care acesta a fost informat sau pe care a descoperit-o din proprie inițiativă și, în același timp, sau de îndată ce este disponibil, numele persoanei suspectate de săvârșirea infracțiunii. În cazul în care, în cursul unor cercetări preliminare, se schimbă încadrarea juridică a faptei sau se dovedește existența unor detalii diferite, parchetul va actualiza înregistrările. Înregistrările vor fi comunicate persoanei acuzate de săvârșirea infracțiunii, dumneavoastră ca victimă și avocaților respectivi, dacă se solicită acest lucru. În cazul în care se formulează o cerere de informații privind înregistrările din Registrul oficial al infracțiunilor denunțate, secretariatul procurorului va furniza informațiile solicitate, în cazul în care au fost efectuate astfel de înregistrări și nu există nimic care să împiedice furnizarea unui răspuns. În caz contrar, acesta va declara că nu există înregistrări cu privire la care să fie furnizate informații. În cazul în care există cerințe specifice relevante pentru investigare, parchetul, atunci când decide cu privire la îndeplinirea cererii, poate dispune, în virtutea unui decret motivat, ca înregistrările să rămână secrete pentru o perioadă de maximum trei luni, care nu poate fi prelungită (articolul 335 din Codul de procedură penală).

Parchetul, în cazul în care nu va solicita finalizarea cercetărilor, atunci când cauza se referă la abuzul membrilor familiei și al partenerilor sau hărțuirea, va transmite, de asemenea, o notificare sau comunicare reprezentantului dumneavoastră legal sau, în cazul în care nu dispuneți de unul, dumneavoastră, cu privire la faptul că cercetările preliminare au fost finalizate (articolul 415-bis din Codul de procedură penală).

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Numai o victimă care s-a constituit ca parte civilă în proces are un drept autonom de introducere a unei căi de atac, iar acesta este în orice caz limitat la protecția intereselor dumneavoastră civile.

În conformitate cu Legea italiană nr. 46/2006, o parte civilă nu mai dispune de un drept general de a introduce o cale de atac. Puteți introduce o cale de atac doar la Curtea de Casație (Corte di Cassazione).

Puteți introduce o cale de atac în următoarele cazuri:

 • împotriva unor aspecte ale condamnării care se referă la acțiunea civilă;
 • împotriva unei hotărâri de achitare referitoare exclusiv la aspectele civile ale dosarului;
 • împotriva aspectelor hotărârii prin care sunteți condamnat la plata de daune și la suportarea costurilor.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

În ceea ce privește reexaminarea, dacă dumneavoastră, în calitate de victimă, v-ați constituit ca parte civilă în procesul care s-a finalizat prin hotărârea a cărei reexaminare doriți să o solicitați, aveți dreptul ca, după începerea etapei de audiere, să interveniți cu privire la admisibilitatea cererii în sine. Acest lucru este valabil chiar și în cazurile în care ați introdus o cale de atac extraordinară împotriva unei sentințe pronunțate în condițiile recunoașterii vinovăției, recunoscându-se într-o hotărâre specială că este posibil să se solicite și să se obțină o dispoziție care obligă autorul infracțiunii să ramburseze cheltuielile de judecată.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

Decretul legislativ nr. 9 din 11 februarie 2015 stabilește normele de punere în aplicare a Directivei 2011/99/UE, care este întemeiată pe principiul recunoașterii reciproce și care reglementează ordinul european de protecție pentru a garanta că măsurile adoptate pentru a proteja o persoană împotriva unei fapte penale, care ar putea vătăma persoana respectivă sau pune în pericol viața, sănătatea fizică sau psihică, demnitatea, libertatea personală sau integritatea sexuală acesteia, sunt menținute chiar și în cazul în care persoana respectivă se mută într-un alt stat membru. Directiva prevede că un ordin european de protecție poate fi emis numai atunci când în statul emitent a fost deja adoptată o măsură de protecție care impune persoanei care reprezintă un pericol una sau mai multe dintre următoarele interdicții sau restricții: interdicția de a se deplasa în anumite localități, locuri sau zone definite în care își are reședința persoana protejată sau pe care aceasta le vizitează; o interdicție sau o reglementare a contactului cu persoana protejată; o interdicție sau o reglementare a apropierii de persoana protejată la o distanță mai mică decât cea prevăzută. La primirea unui ordin european de protecție, autoritatea competentă a statului membru de executare trebuie să recunoască ordinul fără întârziere nejustificată și să adopte orice măsuri care ar fi disponibile în temeiul dreptului său intern în cazuri similare, pentru a asigura protecția persoanei protejate.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

După încheierea deliberărilor, președintele completului de judecată va elabora și va semna dispozitivul hotărârii și va fi întocmit un sumar cu motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază hotărârea. Hotărârea va fi făcută publică în ședință, unde se prezintă dispozitivul acesteia prin citire. Citirea expunerii de motive și a dispozitivului hotărârii este echivalentă cu notificarea sau comunicarea hotărârii către părțile prezente sau care ar trebui să fie prezente la ședință. Judecătorul va pronunța o sentință de condamnare în cazul în care inculpatul este vinovat de săvârșirea infracțiunii dincolo de orice îndoială rezonabilă. Împreună cu hotărârea, judecătorul va detalia sentința aplicată și orice măsuri de prevenire (misure di sicurezza). În cazul în care infractorul condamnat este insolvabil, judecătorul va dispune ca reprezentantul civil al acestuia să plătească sancțiunea financiară. În plus, hotărârea va obliga infractorul condamnat la plata cheltuielilor de judecată. Publicarea sentinței de condamnare în ziare va fi dispusă de către judecător la cererea părții civile și va fi realizată pe cheltuiala infractorului condamnat și, dacă este necesar, și pe cheltuiala reprezentantul civil al acestuia.

Hotărârea va conține:

 1. titlul ‘in nome del popolo italiano’ [„în numele poporului italian”] și menționarea autorității care a pronunțat-o;
 2. datele personale ale autorului infracțiunii și alte informații cu caracter personal care servesc la identificarea acestuia, precum și date generale privind alte părți private la proces;
 3. acuzația;
 4. indicarea celor susținute de către părți;
 5. explicarea concisă a motivelor de fapt și de drept pe care este întemeiată hotărârea, cu precizarea elementelor de probă care argumentează hotărârea și a motivelor pentru care judecătorul consideră că dovezile contrare nu sunt fiabile;
 6. dispozitivul, cu precizarea articolelor din legile aplicate;
 7. data și semnătura judecătorului.

Hotărârea va fi depusă la biroul grefierului instanței după data publicării. În cazul în care aceasta nu este publicată în termen de treizeci de zile sau într-un alt termen care nu poate depăși 90 de zile de la pronunțarea acesteia, notificarea sau comunicarea privind faptul că hotărârea a fost pronunțată va fi transmisă parchetului și părților private care au dreptul să introducă o cale de atac, precum și avocatului care a apărat autorul infracțiunii la pronunțarea hotărârii.

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din detenție?

Articolul 90-ter din Codul de procedură penală italian (Codice di procedura penale) prevede că, în ceea ce privește infracțiunile săvârșite cu violență împotriva persoanei, trebuie să fiți informat(ă) imediat, dacă ați solicitat acest lucru, despre pregătirile de eliberare sau de încheiere a unei măsuri privative de libertate, precum și dacă pârâtul se sustrage de la măsura arestului preventiv sau de încarcerare și dacă infractorul condamnat se opune măsurilor în mod intenționat.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Consultarea victimei înainte de luarea acestor decizii nu este o practică general.

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

Săvârșirea unei infracțiuni și condamnarea ulterioară înseamnă că partea vătămată poate solicita despăgubiri. Dreptul italian prevede două metode prin care puteți obține despăgubiri pentru prejudiciul pe care l-ați suferit:

 • Vă puteți constitui ca parte civilă în procesul penal împotriva autorului infracțiunii.
 • Puteți introduce o acțiune civilă în mod independent.

Aceasta este alegerea dumneavoastră, întrucât legislația prevede separarea celor două proceduri: procesul penal și procesul civil.

Doar după ce ați introdus o cerere pentru punerea în mișcare a acțiunii penale cu privire la dosar sau după punerea în mișcare a acțiunii penale puteți să vă constituiți ca parte civilă, asistat de avocatul dumneavoastră, și, astfel, să deveniți o parte efectivă la proces, cu drepturi depline de reprezentare. La stabilirea sentinței, instanța de drept penal vă va acorda o sumă, așa-numita sumă intermediară, care este executorie imediat, deferind unei instanțe civile decizia cu privire la suma totală și finală a despăgubirii, aceasta fiind fixată numai după ce hotărârea judecătorească în materie penală a dobândit autoritate de lucru judecat.

Ca alternativă la constituirea ca parte civilă în proces, puteți introduce o acțiune civilă independentă pentru a solicita despăgubiri pentru prejudiciile suferite ca urmare a comportamentului autorului infracțiunii.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubirile acordate?

Atunci când instanța obligă autorul infracțiunii la plata de despăgubiri pentru vătămări sau prejudicii provocate unei victime care s-a constituit ca parte civilă în proces, acest lucru se poate realiza prin una dintre următoarele trei acțiuni: dispunerea plății daunelor, emiterea unui ordin general de despăgubire sau emiterea unei ordonanțe de plată pentru efectuarea unei plăți intermediare. 
Cea mai bună opțiune pentru victimă este atunci când hotărârea dispune plata definitivă a daunelor: în acest caz, de fapt, este posibil ca autorul infracțiunii să fie informat cu privire la hotărâre și la ordonanța de plată (atto di precetto - o înștiințare de plată care trebuie emisă înainte de începerea procedurii de executare), stabilind astfel obligația de plată a sumei datorate și prima măsură necesară pentru emiterea măsurilor de executare silită în caz de refuz persistent al plății din partea autorului infracțiunii (în acest caz, este întotdeauna de preferat să se desfășoare cercetări preliminare cu privire la activele care ar putea fi pretinse).

Cu excepția cazului în care decizia de acordare de despăgubiri a fost declarată în mod expres ca fiind executorie cu titlu provizoriu, executarea silită este condiționată de neanularea hotărârii, și anume de situația în care nu se introduce nicio cale de atac în termenul stabilit.

Prin urmare, ordonanța de plată poate fi comunicată împreună cu hotărârea, inclusiv în cazurile în care aceasta din urmă dispune plata unei sume intermediare care, în plus, este întotdeauna declarată a fi cu titlu executoriu imediat. Însă acest lucru nu va fi întotdeauna satisfăcător în ochii victimei. Prin urmare, în cazul în care considerați că măsura este insuficientă, trebuie să aduceți o acțiune civilă independentă, prin care se pot confirma orice daune reziduale și se poate impune autorului infracțiunii o sancțiune nouă, diferită.

Procesul civil este întotdeauna necesar în al treilea scenariu posibil, atunci când instanța penală emite doar o ordonanță generală pentru a obliga autorul infracțiunii să plătească despăgubiri, fără stabilirea unei sume din cauza faptului că nu există suficiente probe în acest sens.

În cazul în care acesta nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

Statul, în temeiul Directivei 2004/80/CE, care este pusă în aplicare în Italia prin dispozițiile menționate anterior, trebuie să garanteze cetățenilor și resortisanților străini care sunt victime ale infracțiunilor săvârșite prin violență și cu intenție (omor, vătămare corporală gravă cu intenție, violență sexuală) pe teritoriul italian o despăgubire echitabilă și corespunzătoare de fiecare dată când autorul infracțiunii nu este identificat sau nu este adus în fața justiției sau, în orice caz, nu dispune de suficiente resurse financiare pentru a despăgubi victimele pentru prejudiciile provocate de acesta victimei sau, în cazul în care victima a decedat, familiei acesteia.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

(A se vedea mai sus)

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

În cazul în care pârâtul este găsit nevinovat în procesul penal, acest lucru nu vă împiedică să introduceți o acțiune în despăgubire în instanța civilă, cu excepția cazului în care ați renunțat la acest drept constituindu-vă ca parte civilă în procesul penal.

Am dreptul la o plată de urgență până când mi se soluționează cererea de despăgubiri?

În cazul în care vă constituiți ca parte civilă în procesul penal pentru a solicita rambursarea și despăgubirea pentru prejudiciile suferite, la pronunțarea hotărârii instanța se va pronunța, de asemenea, cu privire la aspectele civile ale cauzei, în temeiul articolului 533 din Codul de procedură penală. În cauzele în care există probe că au fost suferite prejudicii ca urmare a săvârșirii infracțiunii (an debeatur), însă fără o măsură a prejudiciilor (quantum debeatur), instanța va pronunța o hotărâre generală în legătură cu răspunderea civilă și va deferi părțile unei instanțe civile pentru stabilirea sumei (articolul 539 din Codul de procedură penală). O parte civilă poate însă solicita instanței penale acordarea unei despăgubiri intermediare, în limitele prejudiciilor deja probate. Hotărârea provizorie, mai precis, va obliga autorul infracțiunii și reprezentantul civil al acestuia să plătească o sumă cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate, înainte de calcularea definitivă a acestora, iar acest lucru prezintă titlu executoriu imediat. Acesta este un instrument care, la solicitarea dumneavoastră expresă, asigură justificarea emiterii ordonanței de plată a unei sume provizorii pe numele autorului infracțiunii, în cazul în care instanța consideră că există deja dovezi concrete privind răspunderea, în limita sumei în legătură cu care este aprobată acordarea sumei intermediare; în fapt, chiar în procesul penal, „nu este necesar, pentru calcularea sumei provizorii, să se prezinte probe privind valoarea prejudiciilor efective, ci este suficient să existe certitudinea că au fost suferite astfel de prejudicii, până la suma acordată (divizia de cauze penale din cadrul Curții de Casație, nr. 12634/2001).

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

În urma primului contact cu autoritățile de urmărire penală, în calitate de parte vătămată, veți primi, într-o limbă pe care o înțelegeți, informații cu privire la: unitățile medicale de la nivel local, spațiile rezidențiale, refugiile și adăposturile. În cazul în care printre victime se numără minori, instanța pentru minori trebuie să fie informată pentru a evalua situația și măsurile de protecție. În cazul în care solicitați acest lucru, autoritățile de aplicare a legii au obligația de a vă pune în legătură, în orice moment, cu următoarele organizații:

 • servicii de asistență pentru victime
 • autorități specializate de asistență juridică
 • consilii ale barourilor (Consigli dell’Ordine)
 • organizații neguvernamentale (ONG-uri)
 • clinici juridice și departamente de criminalistică
 • autorități publice implicate în asistență judiciară (Ministerul Justiției, Ministerul de Interne)

Servicii de sprijin pentru victime

Organizații neguvernamentale - asociații implicate în acordarea de asistență juridică victimelor infracțiunilor:

 1. organizații sindicale: Confederația Generală a Muncii din Italia (Confederazione Generale Italiana del Lavoro; CGIL) - Confederația Italiană a Organizațiilor Sindicale (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; CISL) - Organizația Sindicală din Italia (Unione Italiana del Lavoro; UIL)
 2. Asociația Libera [organizație anti-mafia] - 0832 683429-683430
 3. Refugiul pentru femei din Roma - 06 6840 172006
 4. asociații ale consumatorilor
 5. Rețeaua Națională de Asociații pentru Drepturile Persoanelor Vârstnice (Associazioni per i Diritti degli Anziani; ADA) - 06 48907327
 6. Rețeaua Dafne (sprijin pentru victimele violenței) - 011 5683686

Linie telefonică gratuită împotriva traficului de persoane - 800 290 290

Linie telefonică gratuită împotriva violenței - 1522

Linie telefonică gratuită împotriva discriminării - 800 90 10 10

Linie telefonică gratuită pentru victimele mutilării genitale - 800 300 558

Linie telefonică gratuită pentru victimele terorismului și crimei organizate - 06.46548373 - 06.46548374 - 06.46548375

Linie telefonică gratuită pentru victimele infracțiunilor având legătură cu mafia - 800 191 000

Linie telefonică gratuită pentru victimele extorcării și ale cametei - 800-999-000

Linie telefonică gratuită în toate limbile pentru raportarea incidentelor de discriminare și rasism - 800 90 10 10

Linie telefonică gratuită pentru minori - 114

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Asistența acordată victimelor este gratuită.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Infracțiunile săvârșite cu violență pot avea efecte traumatice asupra victimei și, ca atare, puteți solicita asistență din partea serviciilor publice corespunzătoare asigurate de autoritatea publică locală din domeniul sănătății (Azienda Sanitaria Locale; ASL), precum centrele de consiliere familială (consultorio familiare), și de municipalitatea locală (servicii sociale). În cazul în care printre victime se numără minori, instanța pentru minori trebuie să fie informată pentru a evalua situația și măsurile de protecție. În cazul în care solicitați acest lucru, autoritățile de poliție [poliția militară (Carabinieri), poliția de stat, poliția municipală etc.] au obligația de a vă pune în legătură, în orice moment, cu aceste organizații. Unele refugii dispun de locuințe sigure în care, în cazuri mai grave, puteți fi adăpostit(ă) pentru a nu fi supus(ă) în continuare unor acte de violență. Pentru a obține informații și/sau a intra în legătură cu refugiile din zona dumneavoastră, puteți apela, de asemenea, numărul gratuit 1522, operat de biroul prim-ministrului italian. În cazul în care aveți dificultăți personale, puteți solicita, de asemenea, asistență de la un administrator de sprijin (Amministratore di Sostegno), o persoană care lucrează sub îndrumarea Secției de tutelă din cadrul instanței civile și are responsabilitatea de a ajuta gratuit persoanele care se află în dificultate, inclusiv în dificultate temporară, pentru a le satisface nevoile. Puteți depune o cerere direct la instanța civilă sau să explicați dificultățile pe care le întâmpinați serviciilor sociale ale municipalității locale, pentru ca acestea să poată informa oficiul de afaceri civile al parchetului, care poate dispune luarea de măsuri cu privire la dumneavoastră.

De ce tipuri de sprijin pot beneficia din partea organizațiilor neguvernamentale?

Organizațiile neguvernamentale oferă diferite tipuri de sprijin, inclusiv asistență psihologică, cazare temporară în unități precum refugii, asistență și consiliere juridică, sprijin material, asigurarea necesarului etc.

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.