Drepturile victimelor, pe țări

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Parchetul și departamentul de investigare (CID), după ce au fost informate cu privire la infracțiune, trebuie să vă aducă la cunoștință faptul că, în calitate de parte vătămată, aveți dreptul să numiți un avocat pentru exercitarea drepturilor care vă sunt conferite, și că aveți dreptul de a avea acces la asistență judiciară din partea statului italian [articolul 101 din Codul de procedură penală al Italiei (Codice di procedura penale sau c.p.p.)]

În urma primului contact cu autoritățile de urmărire penală, veți primi, într-o limbă pe care o înțelegeți, informații cu privire la:

 • procedurile pentru înregistrarea unui denunț sau depunerea unei plângeri, rolul pe care îl veți avea în procesul de investigare și de judecată, dreptul dumneavoastră de a fi informat cu privire la data și locul procesului, precum și la acuzație și, dacă v-ați constituit ca parte civilă în proces, la dreptul dumneavoastră de a vi se comunica sau notifica hotărârea, inclusiv sumarul acesteia
 • dreptul dumneavoastră la consultanță juridică și la asistență judiciară, finanțate de statul italian
 • modul de exercitare a dreptului dumneavoastră la servicii de interpretare și la traducerea documentelor din dosar
 • orice măsuri de protecție care vă pot fi puse la dispoziție
 • drepturile dumneavoastră recunoscute prin lege, dacă locuiți într-un stat membru al UE diferit de cel în care a fost săvârșită infracțiunea
 • modul de rambursare a cheltuielilor suportate ca urmare a participării în cadrul procesului penal
 • posibilitatea de a solicita despăgubiri pentru prejudicii sau daune suferite ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni
 • posibilitatea unor proceduri de soluționare prin retragerea plângerii sau prin mediere
 • drepturile pe care le veți avea în cadrul procedurilor în cazul în care pârâtul solicită suspendarea acestora cu probațiune sau al celor în care scutirea de pedeapsă se aplică datorită caracterului minor al infracțiunii
 • unități medicale la nivel local, spații rezidențiale, refugii și adăposturi

(articolul 90-bis din codul de procedură penală)

Nu locuiesc în statul membru al UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba italiană, aveți dreptul de a utiliza o limbă pe care o cunoașteți atunci când înregistrați un denunț sau depuneți o plângere la parchet, în cadrul tribunalului de primă instanță (tribunale). În același mod, aveți dreptul, la cerere, să beneficiați de traducerea confirmării de primire a denunțului sau a plângerii dumneavoastră într-o limbă pe care o cunoașteți (articolul 107-ter din Ghidul de punere în aplicare a codului de procedură penală (Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale or disp.att.).

În cazul în care aveți reședința sau domiciliul în Italia, parchetul va trimite denunțurile sau plângerile referitoare la infracțiuni săvârșite în alte state membre ale Uniunii Europene la procurorul general de pe lângă Curtea de Apel (Corte di appello), pentru ca acesta să poată să le transmită autorității judiciare competente (articolul 108-ter disp.att.).

A se vedea, de asemenea:

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

În urma primului contact cu autoritățile de urmărire penală, veți primi, într-o limbă pe care o înțelegeți, informații cu privire la:

 • dreptul dumneavoastră de a primi informații referitoare la stadiul procedurilor și la înregistrările în Registrul oficial al infracțiunilor denunțate
 • dreptul dumneavoastră de a fi informat(ă) cu privire la o cerere de închidere a procedurilor
 • modul în care puteți contesta orice încălcare a drepturilor dumneavoastră
 • autoritățile de la care puteți obține informații cu privire la dosarul dumneavoastră
 • modul de rambursare a cheltuielilor suportate ca urmare a participării în cadrul procesului penal

În cadrul procedurilor privind infracțiuni săvârșite cu violență împotriva unei persoane, în cazul în care solicitați acest lucru, veți fi informat(ă) de îndată, prin intermediul CID, cu privire la pregătirile pentru emiterea sau încheierea unei măsuri privative de libertate și veți fi informat(ă), de asemenea, în timp util și în același mod, în cazul în care pârâtul se sustrage de la arestarea preventivă sau de la încarcerare și dacă acesta nu respectă, în mod intenționat, o măsură privativă de libertate, cu excepția cazului în care acest lucru ar expune autorul infracțiunii unui risc efectiv (articolul 90-ter din Codul de procedură penală).

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Autoritatea de urmărire penală va desemna un traducător atunci când trebuie să fie tradus un document într-o limbă străină sau într-un dialect care nu poate fi ușor înțeles ori un interpret atunci când doriți să faceți o declarație și nu vorbiți limba italiană. Declarația poate fi făcută, de asemenea, în scris și introdusă în dosarul denunțului, împreună cu traducerea asigurată de un traducător.

Autoritatea va desemna un interpret, din oficiu, dacă este cazul, în cazul în care nu vorbiți sau nu înțelegeți limba italiană și este necesară audierea probelor dumneavoastră, și în cazurile în care doriți să participați la o audiere și ați solicitat asistența unui interpret.

Dacă este posibil, asistența unui interpret poate fi asigurată, de asemenea, prin utilizarea tehnologiei de comunicare la distanță, cu condiția ca interpretul să nu fie obligat să fie prezent în persoană, pentru a vă permită să vă exercitați în mod corect drepturile sau să înțelegeți pe deplin procedurile.

Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba italiană, aveți dreptul la traducerea gratuită a documentelor sau a unor părți din acestea, care conțin informații referitoare la exercitarea drepturilor dumneavoastră. Traducerile pot fi furnizate verbal sau sub formă de rezumat în cazul în care autoritatea de urmărire penală nu consideră că acest lucru va aduce atingere drepturilor dumneavoastră (articolul 143-bis din Codul de procedură penală).

Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba italiană, aveți dreptul de a utiliza o limbă pe care o cunoașteți atunci când înregistrați un denunț sau depuneți o plângere la parchet, în cadrul tribunalului de primă instanță. În același mod, aveți dreptul, la cerere, să beneficiați de traducerea confirmării de primire a denunțului sau a plângerii dumneavoastră într-o limbă pe care o cunoașteți (articolul 107-ter disp.att).

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau în cazul în care am un handicap)?

Autoritatea de urmărire penală va desemna un traducător atunci când trebuie să fie tradus un document într-o limbă străină sau într-un dialect care nu poate fi ușor înțeles ori un interpret atunci când doriți să faceți o declarație și nu vorbiți limba italiană. 

Dacă sunteți minor, judecătorul poate dispune întocmirea unui raport de expertiză, inclusiv din proprie inițiativă, în cazul în care există o incertitudine cu privire la vârsta dumneavoastră (prin aceasta înțelegându-se faptul că, în caz de îndoială, se va prezuma că sunteți minor(ă) în scopul aplicării orientărilor procedurale). Același raport de expertiză poate fi utilizat, de asemenea, pentru a stabili dacă aveți un handicap.

Articolul 351 alineatul (1-ter) din Codul de procedură penală

În cadrul unei proceduri privind infracțiunile care intră sub incidența articolelor 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies și 612-bis din Codul penal italian, în cazul în care CID solicită probe sumare din partea minorilor, acesta trebuie să solicite asistența unui psiholog sau psihiatru pediatru calificat desemnat de către parchet. Același lucru este valabil atunci când sunt solicitate probe sumare din partea adulților aflați într-o situație deosebit de vulnerabilă. În fiecare caz este garantat faptul că, în cazul în care sunt necesare probe sumare, persoanele deosebit de vulnerabile nu vor avea niciun contact cu persoana cercetată și nu li se va solicita în mod repetat să prezinte probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru s-ar dovedi absolut necesar pentru investigare.

Articolul 362 alineatul (1-bis) din Codul de procedură penală.

În cadrul unor proceduri privind infracțiunile care intră sub incidența articolului 351 alineatul (1-ter), parchetul trebuie să solicite asistența unui expert în psihologie sau psihiatrie pediatrică atunci când colectează probe de la minori. Același lucru este valabil atunci când sunt solicitate probe sumare din partea adulților aflați într-o situație deosebit de vulnerabilă. În fiecare caz este garantat faptul că, în cazul în care sunt necesare probe sumare, persoanele deosebit de vulnerabile nu vor avea niciun contact cu persoana cercetată și nu li se va solicita în mod repetat să prezinte probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru s-ar dovedi absolut necesar pentru investigare.

Articolul 498 alineatele (4)-(4-quater) din Codul de procedură penală.

4. Examinarea minorilor în calitate de martori, inclusiv sesiunea de întrebări și obiecții ale părților, este desfășurată de către președintele completului de judecată. Atunci când desfășoară examinarea, președintele completului de judecată poate solicita asistența uneia dintre rudele minorului sau a unui psiholog pediatru. După audierea părților, în cazul în care președintele completului de judecată consideră că minorul nu ar fi pus în dificultate prin interogarea directă, acesta va dispune ca procesul de depunere a mărturiei să se desfășoare în modul descris în secțiunile anterioare. Ordinul poate fi revocat în cursul interogatoriului.

(4-bis) În cazul în care una dintre părți solicită acest lucru sau dacă președintele completului de judecată consideră că este necesar, se aplică procedurile prevăzute la articolul 398 alineatul (5-bis).

4-ter În proceduri privind infracțiuni care intră sub incidența articolelor 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies și 612-bis din Codul penal italian, victimele infracțiunii (infracțiunilor) care sunt minori sau adulți care suferă de o boală psihică vor fi interogate, la cererea acestora sau la cererea avocatului lor, prin intermediul unui geam oglindă și al unui sistem de interfon.

4-quater. Fără a aduce atingere secțiunilor anterioare, dacă partea vătămată este deosebit de vulnerabilă și trebuie să fie interogată, judecătorul, dacă victima sau avocatul acesteia solicită acest lucru, va dispune luarea unor măsuri de protecție.

Articolul 398 alineatul (5-quater) din Codul de procedură penală
Fără a aduce atingere secțiunii (5-ter), în cazul în care partea vătămată este deosebit de vulnerabilă și trebuie să fie interogată, se aplică dispozițiile articolului 498 alineatul (4-quater).

Servicii de asistență pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Se acordă sprijin victimelor infracțiunilor prin intermediul centrelor medicale din regiune, al unităților de locuit, al refugiilor, al adăposturilor și al altor structuri gestionate de organizații locale și regionale. În general, multe regiuni dispun de o rețea de asociații care cuprind organizații locale, parchetele, judecătorii și servicii de sănătate care oferă asistență gratuită victimelor oricăror infracțiuni.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de asistență pentru victime?

Da. În special în cazul în care sunteți victima unor anumite tipuri de infracțiuni (de exemplu, traficul de persoane, abuz în familie sau violență sexuală), există organizații consacrate care sunt în legătură cu serviciile de aplicare a legii și care vă poate furniza informații despre refugii sau spații de locuit disponibile pentru a avea grijă de dumneavoastră.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Dacă sunteți o persoană deosebit de vulnerabilă, este garantat, în fiecare caz, faptul că, atunci când sunt necesare probe sumare, nu veți avea niciun contact cu persoana cercetată și nu veți fi solicitat(ă) în mod repetat pentru a prezenta probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru ar trebui să se dovedească a fi absolut necesar pentru investigare.

În plus, Decretul legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003 (Codul privind protecția datelor cu caracter personal) conține norme specifice de prelucrare a datelor judiciare, care sunt menite să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. În afară de aceasta, se consideră că odată ce dumneavoastră, în calitate de victimă, vă considerați parte vătămată în procesul penal, vi se va cere să prezentați probe în instanță. Codul prevede norme referitoare la modul în care trebuie să fie prezentate probele, care sunt menite a preveni situația în care dumneavoastră trebuie să repetați prezentarea probelor de mai multe ori (audierea preliminară - incidente probatorio) și norme care protejează dreptul dumneavoastră ca victimă de a nu avea niciun contact cu partea cercetată/inculpatul. În cazul în care sunteți o victimă cu vârsta sub 18 ani, nici fotografia dumneavoastră, nici numele dumneavoastră nu trebuie să apară în presă. Al doilea punct se aplică, de asemenea, victimelor în vârstă de peste 18 ani inclusiv. Scopul sistemului este de a împiedica diseminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și a informațiilor care ar putea determina identificarea dumneavoastră.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Accesul la serviciile de sprijin pentru victime nu depinde de denunțarea infracțiunii.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

În anumite circumstanțe, astfel cum sunt prevăzute prin lege (articolele 273 și 274 din codul de procedură penală), care pot include, într-adevăr, inter alia, situația periculoasă în care v-ați putea afla, ca parte vătămată, (pericol determinat în special de posibilitatea ca autorul infracțiunii să manifeste în continuare un comportament ilegal), autoritățile judiciare pot dispune ca autorul să fie supus unor măsuri de supraveghere. De exemplu, acesta poate fi scos imediat din locuința familiei; acestuia i se poate interzice să meargă în locurile pe care dumneavoastră le frecventați și i se poate interzice să locuiască în anumite locuri. În alte situații, acesta poate fi plasat în arest la domiciliu sau în arest preventiv.

Aveți dreptul de a fi informat(ă) cu privire la cereri de revocare sau înlocuire a măsurilor de supraveghere aplicate autorului infracțiunii, de a depune memorii în apărare în opoziție în decurs de două zile sau de a vă face cunoscut punctul de vedere (articolul 299 din codul de procedură penală). De asemenea, aveți dreptul să fiți informat(ă) cu privire la ordine judecătorești de schimbare, revocare sau înlocuire a măsurilor de supraveghere instituite împotriva suspectului.

În special în cazul în care sunteți deosebit de vulnerabil(ă), minor(ă) sau victimă a anumitor infracțiuni, ar putea fi dispuse, de asemenea, precauții procedurale suplimentare.

 • dacă sunteți o persoană deosebit de vulnerabilă, este garantat, în fiecare caz, faptul că, atunci când sunt necesare probe sumare, nu veți avea niciun contact cu persoana cercetată și nu veți fi solicitat(ă) în mod repetat pentru a prezenta probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru ar trebui să se dovedească a fi absolut necesar;
 • dacă sunteți minor(ă) și CID solicită probe sumare din partea dumneavoastră, acesta trebuie să solicite asistența unui psiholog sau a unui psihiatru pediatru calificat, desemnat de către parchet [articolul 351 alineatul (1-ter) din Codul de procedură penală];
 • dacă sunteți minor și parchetul vă solicită probe, acesta trebuie să solicite asistența unui psiholog sau a unui psihiatru pediatru calificat. Dacă sunteți o persoană deosebit de vulnerabilă, este garantat, în fiecare caz, faptul că, atunci când sunt necesare probe sumare, nu veți avea niciun contact cu persoana cercetată și nu veți fi solicitat(ă) în mod repetat pentru a prezenta probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru ar trebui să se dovedească a fi absolut necesar pentru investigare [articolul 362 alineatul (1-bis) din Codul de procedură penală];
 • Examinarea minorilor în calitate de martori este desfășurată de către președintele completului de judecată, iar acesta poate solicita asistența uneia dintre rudele minorului sau a unui psiholog pediatru calificat. (articolul 498 din Codul de procedură penală);
 • În cazul în care una dintre părți solicită acest lucru sau dacă președintele completului de judecată consideră că este necesar, în cazul în care una din părțile care urmează să prezinte probe este minoră, instanța poate emite un ordin pentru stabilirea locului, a momentului și a procedurilor specifice audierii preliminare, în cazul în care acest lucru este necesar și adecvat pentru protecția persoanelor implicate. Audierea poate avea loc în altă parte decât în sala de judecată în primă instanță, instanța putând să recurgă la unități specializate sau, dacă acestea nu sunt disponibile, la locuința persoanei care prezintă probe;
 • declarațiile martorilor trebuie să fie înregistrate în întregime utilizându-se mijloace fonografice sau audiovizuale. În cazul în care nu există aparatură de înregistrare sau personal tehnic disponibil, se prezintă rapoarte de expertiză sau se asigură consultanță tehnică;
 • în cauzele privind infracțiuni săvârșite cu violență, victimele infracțiunilor care sunt fie minori, fie adulți care suferă de o boală psihică vor fi interogate, la solicitarea acestora sau la a avocatului lor, printr-un geam oglindă și un sistem de interfon.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

(A se vedea mai sus)

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

În cazul în care se impun cerințe privind protecția specială, legea prevede ca victimele unei infracțiuni să fie supuse unei evaluări individuale pentru a se stabili dacă și în ce măsură acestea vor beneficia de măsuri speciale în cadrul procedurilor. Se va acorda o atenție specială dacă sunteți minor(ă) și/sau deosebit de vulnerabil(ă). Judecătorul va fi cel care va stabili dacă veți beneficia de măsuri de protecție adecvate în cadrul procesului penal. În timpul anchetei, interviurile cu dumneavoastră trebuie să aibă loc în locuri adecvate și să fie desfășurate de către profesioniști calificați. În cazul în care victimele includ minori, instanța pentru minori trebuie să fie informată pentru a evalua situația și măsurile de protecție. Pentru a vă proteja de alte infracțiuni, pot fi impuse restricții în primă instanță cu privire la libertatea autorului infracțiunii (plasarea în detenție, interdicția de a merge în locurile pe care le frecventați, scoaterea din locuința familiei). Aplicarea unor astfel de măsuri trebuie să vă fie comunicată dumneavoastră (articolul 282-quater din Codul de procedură penală). De asemenea, puteți solicita judecătorului, atunci când dispune scoaterea autorului infracțiunii din locuința familiei, sau ulterior, să dispună ca autorul infracțiunii să plătească o alocație de întreținere (articolul 282-bis din Codul de procedură penală). Secția de poliție relevantă la nivel provincial (Questura) va dispune de un birou care exercită competențe similare.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție civilă (în timpul cercetării sau al procesului)?

Victimele infracțiunilor săvârșite cu violență, dacă sunt minori sau sunt deosebit de vulnerabile, au dreptul de a prezenta probe prin aplicarea de măsuri de protecție. În mod specific, ar putea fi luate măsuri pentru ca dumneavoastră să nu intrați în contact cu autorul infracțiunii pe parcursul cercetării sau al procesului. În plus, în cazul în care sunteți deosebit de vulnerabil(ă), va fi posibilă înregistrarea audiovizuală a declarațiilor dumneavoastră, chiar dacă acest lucru nu este absolut necesar.

Orientări privind sesizarea 
(articolul 413 din Codul de procedură penală): Depunerea cererii de către persoana cercetată sau de către victima infracțiunii

 1. Persoana cercetată sau victima infracțiunii poate solicita procurorului general să emită o sesizare în temeiul articolului 412 alineatul (1) (dacă parchetul nu va începe urmărirea penală în dosar sau nu solicită închiderea dosarului în termenul prevăzut prin lege sau prelungit de către judecător).
 2. Dacă se dispune emiterea sesizării, procurorul general va desfășura cercetările preliminare necesare și va înainta orice solicitări în termen de treizeci de zile de la depunerea cererii, astfel cum este prevăzut la articolul 412 alineatul (1).

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

Se poate deduce o stare de vulnerabilitate deosebită a unei victime, în afară de vârstă și orice infirmitate sau deficiențe psihologice, din tipul infracțiunii, precum și din procedurile și circumstanțele dosarului în cauză. Pentru a evalua vulnerabilitatea, se va lua în considerare dacă în cauză este vorba despre o infracțiune săvârșită cu violență împotriva persoanei sau o infracțiune motivată de ură rasială, dacă aceasta este legată de crima organizată sau terorism, inclusiv la nivel internațional, sau de traficul de persoane, dacă aceasta a apărut ca urmare a discriminării și dacă victima este dependentă emoțional, psihologic sau economic de autorul infracțiunii (articolul 90 quater din Codul de procedură penală).

Dacă sunteți deosebit de vulnerabil(ă), va fi permisă în orice caz înregistrarea audiovizuală a declarațiilor dumneavoastră, chiar și în cazul în care acest lucru nu este absolut necesar.

CERINȚE PROBATORII ÎN CAUZE SPECIFICE - În cauze privind infracțiuni de abuz împotriva membrilor familiei și a partenerilor, reducerea la sau menținerea în sclavie, prostituția infantilă, pornografia infantilă, pornografia virtuală, inițiativele turistice care vizează exploatarea prostituției infantile, a traficului de ființe umane, a cumpărării și vânzării de sclavi, a agresiunii sexuale, a infracțiunilor agravate, a actelor sexuale cu un minor, a agresiunii sexuale în grup, a ademenirii copiilor în scopuri sexuale și a hărțuirii, dacă sunteți deosebit de vulnerabil(ă) și există o cerere pentru ca dumneavoastră să depuneți mărturie, dacă ați făcut deja declarații în cursul audierii preliminare sau în cadrul unui contrainterogatoriu cu persoana împotriva căreia vor fi utilizate aceste declarații, sau dacă există înregistrări scrise ale declarațiilor dumneavoastră, vi se va cere să depuneți mărturie doar dacă aceasta se referă la fapte și la împrejurări diferite de cele discutate în declarațiile dumneavoastră anterioare sau dacă judecătorul sau una dintre părți consideră că aceasta este necesară pe baza unor cerințe specifice.

PROBE SUMARE - în cazul în care CID solicită probe sumare din partea victimelor care sunt deosebit de vulnerabile, chiar dacă acestea au peste 18 ani, acesta trebuie să solicite asistența unui psiholog sau psihiatru pediatru calificat desemnat de către parchet. În fiecare caz este garantat faptul că, în cazul în care sunt necesare probe sumare, persoanele deosebit de vulnerabile nu vor avea niciun contact cu persoana cercetată și nu vor fi solicitate în mod repetat să prezinte probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru ar trebui să se dovedească a fi absolut necesar pentru investigare [articolul 35 alineatul (1-ter)].

COLECTAREA PROBELOR - în cazul în care parchetul solicită probe sumare din partea victimelor care sunt deosebit de vulnerabile, chiar dacă acestea au peste 18 ani, acesta trebuie să solicite asistența unui psiholog sau psihiatru pediatru calificat. În fiecare caz este garantat faptul că, în cazul în care sunt necesare probe sumare, persoanele deosebit de vulnerabile nu vor avea niciun contact cu persoana cercetată și nu vor fi solicitate în mod repetat să prezinte probe sumare, cu excepția cazului în care acest lucru ar trebui să se dovedească a fi absolut necesar pentru investigare [articolul 362 (1-bis)].

EXAMINAREA MARTORILOR: Audierea dumneavoastră ca martor, inclusiv sesiunile privind întrebări și cereri reconvenționale ale părților, vor fi desfășurate de către președintele completului de judecată. Atunci când desfășoară audierea martorilor, președintele completului de judecată poate solicita asistența uneia dintre rudele dumneavoastră sau a unui psiholog pediatru calificat. După audierea părților, președintele completului de judecată va dispune ca procesul de depunere a mărturiei să se desfășoare în modul descris în secțiunile anterioare dacă acesta consideră că nu ați fi pus în dificultate prin interogarea directă. Ordinul poate fi revocat în cursul interogatoriului (articolul 498 din Codul de procedură penală).

În cazul în care una dintre părți solicită acest lucru sau dacă președintele completului de judecată consideră că este necesar, se aplică procedurile prevăzute la articolul 398 alineatul (5-bis) (audierea preliminară cu prezentarea de probe, a se vedea mai jos).

AUDIEREA PRELIMINARĂ PENTRU PREZENTAREA DE PROBE - [articolul 398 alineatul (5-bis)] În cazul în care una dintre părți solicită acest lucru sau dacă președintele consideră că este necesar se aplică următoarele proceduri: în cazul investigațiilor referitoare la infracțiuni de abuz împotriva membrilor familiei sau a partenerilor, reducerea la sau menținerea în sclavie, prostituția infantilă, pornografia infantilă, pornografia virtuală, inițiativele turistice care vizează exploatarea prostituției infantile, traficul de ființe umane, cumpărarea și vânzarea de sclavi, agresiunile sexuale, infracțiunile agravate, actele sexuale cu un minor, agresiunea sexuală în grup, ademenirea copiilor în scopuri sexuale sau hărțuirea acestora, dacă există adulți deosebit de vulnerabili printre cei care prezintă probe, instanța poate emite un ordin prin care stabilește locul, ora și procedurile specifice privind audierea pentru prezentarea de probe, în cazul în care acest lucru este necesar și adecvat pentru protecția persoanelor implicate. Audierea poate avea loc în altă parte decât în sala de judecată în primă instanță, instanța putând să apeleze la unități specializate sau, dacă acestea nu sunt disponibile, la locuința persoanei care prezintă probe. Declarațiile martorilor trebuie să fie înregistrate în întregime utilizându-se mijloace audio sau audiovizuale. În cazul în care nu există aparatură de înregistrare sau personal tehnic disponibil, se prezintă rapoarte de expertiză sau se asigură consultanță tehnică. De asemenea, va fi întocmit un raport scris al audierii, în formă sintetică. O transcriere a înregistrării va fi pusă la dispoziție numai la cererea părților.

Dacă sunteți deosebit de vulnerabil(ă) și se impune interogarea dumneavoastră, judecătorul va dispune luarea de măsuri de protecție dacă dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră solicitați acest lucru [articolul 498 alineatul (4-quater) din Codul de procedură penală].

În procedurile referitoare la infracțiunile menționate anterior, parchetul, inclusiv la cererea dumneavoastră sau a persoanei cercetate, vă poate solicita să prezentați probe în etapa de audiere preliminară, chiar și în cazurile în care acest lucru nu este indicat ca fiind necesar. Dacă sunteți deosebit de vulnerabil(ă), parchetul, inclusiv la cererea dumneavoastră sau a persoanei cercetate, vă poate solicita să prezentați probe în etapa de audiere preliminară (articolul 392 din Codul de procedură penală).

Colectarea de probe care presupune participarea victimelor deosebit de vulnerabile poate fi asigurată prin intermediul procedurii sigure privind audierea preliminară, un instrument care vizează, printre altele, asigurarea faptului că nu veți mai suferi alte prejudicii (victimizare secundară) din cauza implicării permanente în procesul juridic.

ASISTENȚĂ JUDICIARĂ - În cazul în care sunteți victima unor infracțiuni privind abuzul membrilor familiei și al partenerilor, mutilarea genitală a femeilor, violența sexuală, acte sexuale cu un minor, violența sexuală în grup și hărțuirea, veți avea întotdeauna dreptul la asistență judiciară gratuită, chiar și în cazul în care veniturile dumneavoastră sunt mai mari decât limita stabilită prin lege pentru a avea dreptul la aceasta. Dacă sunteți minor, același lucru este valabil dacă sunteți victima unor infracțiuni legate de reducerea la sau menținerea în servitute sau sclavie, prostituția infantilă, pornografia infantilă, inițiativele turistice care vizează exploatarea prostituției infantile, a traficului de ființe umane, a cumpărării și vânzării de sclavi, precum și a coruperii de minori.

Sunt minor. Am drepturi speciale?

(A se vedea mai sus)

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni - ce drepturi am?

În cazul în care victima infracțiunii este decedată, cele mai apropiate rude ale victimei exercită drepturile care îi sunt conferite acesteia prin lege.

[articolul 90 alineatul (3) din Codul de procedură penală).

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

(A se vedea mai sus)

Pot avea acces la mediere? Care sunt condițiile? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Medierea în materie penală își are temeiul în Decretul legislativ nr. 274/2000, care permite unei victime să formuleze o acțiune directă împotriva autorului infracțiunii pentru a solicita despăgubiri pentru prejudicierea intereselor sale. Această competență poate fi exercitată numai în legătură cu infracțiuni împotriva cărora puteți introduce o plângere (infracțiuni mai puțin grave).

Pentru a iniția și a desfășura medierea în materie penală, este necesar acordul părților pentru a se ajunge la un acord satisfăcător. Pe parcursul procedurii, judecătorul de pace trebuie să promoveze concilierea între părți, în măsura în care acest lucru este posibil. Printre infracțiunile care sunt de competența unui judecător de pace și care, prin natura lor, sunt adecvate pentru mediere se află: defăimarea, calomnia, atacul comun, violența, vătămările corporale minore, actele de vandalism.

În plus, părțile la procesul penal sau avocații acestora se pot adresa direct Oficiului de mediere pentru definirea alternativă a procesului penal sub jurisdicția unui judecător de pace, astfel cum este prevăzut la articolul 35 din Decretul legislativ nr. 274/2000, sau în vederea pronunțării unei hotărâri în sensul că infracțiunea a fost stinsă ca urmare a măsurilor compensatorii luate de către autorul infracțiunii.

Pentru infracțiuni cu privire la care puteți depune o plângere, vi se permite să solicitați emiterea unei citații care să impună persoanei suspectate de săvârșirea infracțiunii să se prezinte în fața unui judecător de pace. Cererea trebuie să fie semnată de către dumneavoastră în calitate de parte vătămată sau de către reprezentantul dumneavoastră legal, precum și de către avocatul dumneavoastră. Semnătura dumneavoastră este atestată de către avocatul dumneavoastră. Dacă sunteți minor cu vârsta sub 14 ani, suferiți de o boală sau incapacitate mintală, cererea trebuie să fie semnată de către părintele, tutorele cu drepturi depline, tutorele cu drepturi limitate sau tutorele dumneavoastră special. Depunerea cererii are aceleași efecte ca și introducerea unei plângeri (articolul 21).

Depunerea cererii: cererea trebuie să fie trimisă în prealabil Ministerului Public prin livrare la secretariatul acestuia, și este ulterior introdusă de către solicitant, însoțită de dovada livrării menționate anterior, la biroul grefierului instanței pentru judecătorul de pace local, în termen de trei luni de la denunțarea săvârșirii infracțiunii. În cazul în care ați introdus deja o plângere cu privire la același incident, trebuie să menționați acest lucru în cerere, să anexați o copie a plângerii și să depuneți o altă copie la secretariatul Ministerului Public. În acest caz, judecătorul de pace va dispune dobândirea plângerii inițiale (articolul 22).

Constituirea ca parte civilă în proces Dacă doriți să vă constituiți ca parte civilă în proces, trebuie să faceți acest lucru, sub sancțiunea confiscării, atunci când este introdusă cererea. Cererea motivată pentru despăgubiri sau daune cuprinsă în cererea introductivă este echivalentă, în esență, cu constituirea ca parte civilă în proces (articolul 23).

Cererea va fi inadmisibilă:

 1. dacă este depusă în afara termenului;
 2. dacă este formulată în alte cauze decât cele prevăzute;
 3. dacă nu conține informațiile necesare sau nu este semnată;
 4. dacă descrierea incidentului sau identificarea surselor de probe este insuficientă;
 5. dacă nu există dovezi privind faptul că parchetul a fost informat în acest sens.

Solicitări din partea parchetului (articolul 25): În termen de zece zile de la data depunerii cererii, parchetul va prezenta solicitările sale la biroul grefierului instanței judecătorului de pace. Dacă acesta consideră că cererea este inadmisibilă sau vădit nefondată sau că este prezentată unui judecător de pace fără competență în regiune, parchetul nu va accepta citația sau, în caz contrar, va prezenta acuzațiile care confirmă sau modifică acuzarea din cererea de recurs.

Odată ce termenul-limită a trecut, judecătorul de pace va continua chiar și în cazul în care parchetul nu a prezentat cereri. În cazul în care acesta nu consideră că cererea este inadmisibilă sau vădit nefondat și aceasta este de competența sa, judecătorul de pace va emite un decret care convoacă părțile la o audiere în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii.

Depunerea unei cereri de către unul sau mai multe părți vătămate nu împiedică celelalte părți să participe la proceduri, cu asistența avocatului și având aceleași drepturi ca și solicitantul principal. Părțile vătămate implicate se pot constitui ca părți civile înainte de declararea deschiderii audierii. În cazul în care la audiere nu participă părțile vătămate cărora decretul le-a fost notificat sau comunicat în mod corespunzător, acest fapt este echivalent cu renunțarea la dreptul de a depune o plângere sau cu retragerea plângerii, dacă aceasta a fost deja depusă.

Audierea în instanță: Cu cel puțin șapte zile înainte de data prevăzută pentru audierea în instanță, parchetul, sau dumneavoastră ca parte vătămată, va depune o cerere de chemare în judecată la biroul grefierului instanței judecătorului de pace, cu notificările relevante.

Judecătorul, atunci când infracțiunea este una în legătură cu care poate fi introdusă o plângere, va promova concilierea între părți. În acest caz, în cazul în care acest lucru ar fi avantajos pentru conciliere, judecătorul poate amâna audierea pentru o perioadă de maxim două luni și, dacă este cazul, poate recurge, de asemenea, la măsuri de mediere asigurate de centre și unități publice sau private din regiune. În orice caz, declarațiile făcute de părți în cursul procesului de conciliere nu pot fi utilizate în niciun fel în scopul deliberării (articolul 29).

Dacă se ajunge la o înțelegere, se întocmește un raport care confirmă retragerea plângerii sau renunțarea la cerere și acceptarea aferentă. Renunțarea la cerere are aceleași efecte ca și retragerea plângerii.

Medierea ar putea conduce la retragerea de către dumneavoastră a plângerii, ceea ce va avea ca rezultat o declarație conform căreia se renunță la cauză din lipsa unei cauze a acțiunii. În plus, o soluție pozitivă a medierii, deoarece poate conduce la o despăgubire pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii, poate determina pronunțarea unei hotărâri prin care infracțiunea se stinge ca urmare a acordării de despăgubiri de către autorul infracțiunii înaintea audierii în instanță sau a caracterului minor al infracțiunii.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Norme privind protecția victimelor se găsesc în Codul de procedură penală, în Decretul legislativ nr. 212 din 15 decembrie 2015, de punere în aplicare a Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității, în Decretul legislativ nr. 204 din 9 noiembrie 2007, în Decretul nr. 222 din 23 decembrie 2008 (de punere în aplicare a Decretului legislativ nr. 204/2007), în articolul 11 din Legea nr. 122 din 7 iulie 2016 - dreptul Uniunii din perioada 2015-2016 (despăgubiri acordate victimelor infracțiunilor săvârșite cu violență) și într-o serie de alte măsuri de reglementare privind victimele anumitor tipuri de infracțiuni.

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.