Drepturile victimelor, pe țări

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

  • Se depune un denunț atunci când o persoană, care are cunoștință despre o infracțiune în legătură cu care poate fi introdusă o acțiune publică informează parchetul sau ofițerul CID cu privire la aceasta. Denunțarea unei infracțiuni este opțională, însă devine obligatorie în mai multe cazuri expres prevăzute prin lege. Denunțul conține informațiile esențiale ale incidentului și indică data la care ați luat cunoștință de infracțiune și de sursele probelor deja menționate. În plus, acesta conține, dacă este posibil, datele personale, datele privind reședința și orice alte detalii care ar putea contribui la identificarea persoanei suspectate de săvârșirea infracțiunii, precum și datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de parte vătămată și detalii privind orice altă persoană care ar putea fi în măsură să furnizeze informații pertinente pentru a ajuta la stabilirea faptelor. În cazul în care nu sunt furnizate detalii utile care ar putea contribui la identificarea persoanei suspectate de săvârșirea infracțiunii, acest lucru nu împiedică inițierea procesului penal, deoarece puteți depune un denunț împotriva unor persoane necunoscute, acesta trebuind să fie depus la parchetul relevant de către autoritățile de poliție, împreună cu detalii privind orice măsuri de investigare desfășurate pentru identificarea autorilor infracțiunii.
  • O plângere este o declarație prin intermediul căreia o persoană care a fost victima unei infracțiuni (sau reprezentantul legal al acesteia) își exprimă dorința ca autorul infracțiunii să fie urmărit penal. Aceasta se referă la infracțiuni în legătură cu care nu pot fi introduse acțiuni publice. Declarația trebuie să descrie infracțiunea săvârșită și trebuie să exprime în mod clar dorința reclamantului de a se iniția procedura privind acuzațiile și ca partea vinovată să fie pedepsită. Puteți retrage o reclamație depusă anterior, cu excepția cazurilor de violență sexuală sau acte sexuale săvârșite cu un minor. Pentru a se renunța la reclamație, retragerea trebuie să fie acceptată de către persoana care face obiectul plângerii și care, dacă este nevinovată, poate dori, în schimb, să demonstreze într-un proces că nu a avut nicio legătură cu infracțiunea.
  • În cazul neînțelegerii dintre persoane fizice, se poate depune o petiție pentru a solicita intervenția autorităților de aplicare a legii de către una sau ambele părți implicate. Ca urmare a unei cereri de intervenție oficială, organul de aplicare a legii invită părțile la o întâlnire pentru a încerca o conciliere și întocmește un raport. Dacă se stabilește că a fost săvârșită o infracțiune, organul de aplicare a legii trebuie să informeze autoritățile judiciare dacă este vorba despre o infracțiune în legătură cu care se poate introduce o acțiune publică; dacă este vorba despre o infracțiune în legătură cu care se poate introduce o acțiune prin intermediul unei plângeri, acesta poate să întreprindă, la cerere, o acțiune de soluționare preliminară a litigiului, ceea ce nu aduce atingere dreptului dumneavoastră de a introduce ulterior o plângere.

Denunțurile, plângerile și petițiile trebuie să fie depuse la sediul unei sucursale a autorităților de aplicare a legii [sediul central al poliției provinciale, secțiile locale de poliție și birourile poliției militare (Carabinieri)]. Un denunț sau o petiție poate fi depus(ă) și la procuror.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

După ce ați depus un denunț, veți primi informații cu privire la: autoritățile pe care le puteți contacta dacă doriți să obțineți informații în legătură cu dosarul, rolul pe care îl veți avea în procesul de investigare și de judecată, dreptul dumneavoastră de a fi informat cu privire la data și locul procesului, precum și la acuzație și, dacă vă constituiți ca parte civilă în proces, în legătură cu dreptul dumneavoastră de a vi se comunica sau notifica hotărârea, inclusiv sub formă de rezumat. În plus, puteți primi informații actualizate referitoare la stadiul procedurilor și la înregistrările în Registrul oficial al infracțiunilor denunțate; veți fi informat cu privire la orice cerere de închidere a cazului și la modul în care să contestați orice încălcare a drepturilor dumneavoastră fundamentale și puteți soluționa cauza prin retragerea plângerii, dacă este posibil, sau prin mediere [articolul 90-bis din Codul de procedură penală (Codice di procedura penale sau c.p.p.)].

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

În urma primelor contacte cu autoritățile de urmărire penală, veți primi, într-o limbă pe care o înțelegeți, informații cu privire la dreptul dumneavoastră la consultanță juridică și la asistență judiciară, cheltuielile aferente fiind plătite de statul italian (articolul 90-bis). Puteți depune o cerere pentru asistență judiciară finanțată de stat în conformitate cu dispozițiile legii privind ajutorul acordat persoanelor defavorizate (articolul 98 din Codul de procedură penală). De asemenea, puteți avea acces la asistență judiciară finanțată de stat în cazul în care veniturile dumneavoastră nu depășesc limita prevăzută de lege. Pentru a fi eligibil(ă) pentru asistență judiciară finanțată de stat va trebui să depuneți cererea relevantă la instanța de prim grad de jurisdicție în perioada imediat următoare depunerii denunțului. După încheierea primei etape a procedurii, la care avocatul apărării are dreptul să participe, și, în orice caz, înainte de a lansa invitația de a veni la audieri, sau, cel mai târziu, în același timp cu notificarea încheierii investigațiilor preliminare, parchetul trebuie să notifice sau să comunice persoanei cercetate, în scris, faptul că i s-a desemnat un avocat al apărării de către instanță, în caz contrar orice acte ulterioare vor fi nule și neavenite (articolul 369-bis din Codul de procedură penală).

Această notificare sau comunicare trebuie să conțină:

a) informația că este obligatoriu ca persoana respectivă să aibă un avocat profesionist pentru apărare în procesul penal, cu informații privind drepturile conferite prin lege unei persoane cercetate;

b) numele avocatului apărării numit din oficiu, adresa și numărul de telefon al acestuia;

c) informații privind dreptul persoanei acuzate de a-și numi propriul avocat al apărării, cu informarea că, în caz contrar, acesta va fi reprezentat în cursul investigării de către avocatul numit din oficiu;

d) precizarea faptului că acesta va trebui să plătească avocatul apărării numit din oficiu, dacă acesta nu îndeplinește cerințele pentru a obține asistență judiciară finanțată de stat, precum și avertismentul că în cazul în care acesta este declarat în stare de insolvență, va fi inițiată procedura de executare silită;

d-bis) informații privind dreptul la un interpret și la traducerea documentelor importante;

e) informații privind cerințele pentru a fi eligibil(ă) pentru asistență judiciară finanțată de stat.

Asistența judiciară gratuită constituie o instituție întemeiată pe dreptul la apărare consacrat prin articolul 24 din Constituția italiană, pe baza căruia orice persoană are dreptul la asistență în orice etapă și la orice nivel al sistemului de justiție, și permite persoanelor aflate în dificultăți financiare, nu doar să obțină, pe cheltuiala statului, asistență din partea unui avocat și a specialiștilor, inclusiv consultanți tehnici, ci și să nu trebuiască să plătească cheltuielile de judecată. Asistența judiciară gratuită este disponibilă pentru cauze penale și cauzele civile legate de cauze penale, pentru măsuri suplimentare, cum ar fi executarea silită în materie penală, securitatea, proceduri de prevenire și supraveghere și, în sfârșit, pentru cauzele civile provenite din procesul penal.

Eligibilitatea pentru acces la asistență judiciară gratuită nu este disponibilă numai cetățenilor italieni, ci și resortisanților străini, chiar și atunci când aceștia fac obiectul unor proceduri de expulzare administrativă, nu au reședința în Italia sau sunt apatrizi care locuiesc în Italia.

Toate părțile la procedură pot solicita asistență judiciară gratuită, dar dacă sunteți victima unor anumite infracțiuni sexuale, limitele de venit prevăzute de lege nu se aplică.

Statul protejează, de asemenea, minorii, aceștia putând beneficia de asistență judiciară gratuită, la fel ca și persoanele care fac obiectul unei investigații preliminare dacă sunt arestate, deținute sau fac obiectul unor măsuri de arest preventiv.

Pentru a fi eligibil(ă) pentru asistență judiciară gratuită, veniturile dumneavoastră nu trebuie să depășească valoarea maximă fixată prin lege, echivalentul a 11 369,24 EUR, luând în considerare o creștere de 1 032,90 EUR pentru fiecare altă persoană care locuiește cu dumneavoastră.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Asistența judiciară gratuită, o instituție întemeiată pe dreptul la apărare consacrat prin articolul 24 din Constituția italiană, permite oricărei persoane care îndeplinește cerințele (în legătură cu dificultățile financiare) să beneficieze de asistență în orice etapă și la orice nivel al sistemului de justiție, din partea unui avocat și a specialiștilor, inclusiv a consultanților tehnici, pe cheltuiala statului; aceasta permite, de asemenea, scutirea de la plata cheltuielilor de judecată.

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

În cazul în care depuneți o contestație la o cerere de finalizare a cercetărilor, solicitați continuarea investigațiilor preliminare. Trebuie să indicați obiectul investigațiilor suplimentare și să prezentați elemente de probă corespunzătoare, în caz contrar contestația va fi declarată inadmisibilă. În cazul în care contestația dumneavoastră este inadmisibilă, iar notificarea sau comunicarea infracțiunii este nefondată, judecătorul va dispune printr-un decret motivat finalizarea cercetărilor și trimite înapoi documentele la parchet. În cazul în care cererea nu este acceptată, judecătorul va stabili o dată pentru o ședință cu ușile închise, informând parchetul cu privire la aceasta, pentru dumneavoastră și pentru persoana care face obiectul anchetei. De asemenea, judecătorul va informa procurorul general de pe lângă Curtea de Apel (Corte di Appello) cu privire la faptul că a fost programată ședința. În urma audierii, judecătorul, în cazul în care consideră că sunt necesare investigații suplimentare, va indica acest lucru într-un ordin transmis parchetului, în care stabilește un termen nenegociabil pentru finalizarea aceste cercetări. Dacă judecătorul nu acceptă cererea pentru finalizarea cercetărilor, acesta va ordona parchetului să formuleze o acuzație în termen de zece zile. În termen de două zile de la formularea acuzației, judecătorul va emite un decret pentru a fixa audierea preliminară.

Dacă sunteți victima unei infracțiuni săvârșite cu violență împotriva persoanei, în plus, veți avea întotdeauna dreptul de a fi informat(ă) în cazul în care există o cerere de finalizare a cercetărilor, chiar dacă nu solicitați în mod explicit să fie informat(ă), și veți avea la dispoziție 20 de zile de la primirea acestei notificări sau comunicări pentru a vizualiza documentele și a prezenta o cerere motivată pentru continuarea investigațiilor preliminare [articolul 408 alineatul (3-bis) din Codul de procedură penală].

Pot să mă implic în proces?

Ca victimă a infracțiunii, puteți numi un avocat care să exercite drepturile conferite dumneavoastră. Pentru a vă asigura că primiți comunicările la care aveți dreptul prin lege și pentru a vă exercita drepturile specifice trebuie să vă înregistrați și să indicați o adresă pentru notificare sau comunicare. De asemenea, trebuie să comunicați orice modificare a adresei respective în cursul procesului penal. În cazul în care ați numit un avocat, nu va trebui să furnizați aceste informații, deoarece toate notificările sau comunicările îi vor fi trimise acestuia.

Aveți dreptul de a depune memorii și de a indica elemente de probă, atât în etapa de investigare, cât și în timpul procesului (articolul 90-bis din Codul de procedură penală). De asemenea, puteți verifica înregistrările din Registrul oficial al infracțiunilor denunțate (articolul 335 din Codul de procedură penală). Trebuie să fiți informat(ă) atunci când evaluările experților, care nu pot fi repetate, au fost încheiate (articolul 360 din Codul de procedură penală). De asemenea, puteți depune o cerere la parchet pentru colectarea de probe în etapa de audiere preliminară. Puteți solicita să vi se transmită o notificare sau comunicare cu privire la orice cerere de amânare sau finalizare a cercetărilor, atât imediat, la formularea denunțului, cât și ulterior. Trebuie să solicitați în mod specific să fiți informat(ă) cu privire la o cerere de amânare a cercetărilor (articolul 406 din Codul de procedură penală) și la o cerere de finalizare a cercetărilor (articolul 408 din Codul de procedură penală). În cazul în care este desfășurat un proces, aveți dreptul de a fi informat(ă) cu privire la locul, data și ora primei ședințe; pentru ședințele ulterioare nu vi se va transmite o notificare sau comunicare și trebuie să aflați personal datele de suspendare a ședințelor de la instanța de prim grad de jurisdicție. Nu sunteți obligat(ă) să participați la ședințe, cu excepția ședinței în cadrul căreia vă prezentați probele. După finalizarea cercetărilor, aveți dreptul să consultați toate documentele referitoare la cauză și să faceți copii ale acestora. Însă, în cursul desfășurării cercetărilor, nu puteți face acest lucru, de regulă, deși parchetul poate autoriza aceasta dacă există motive specifice de interes.

Atunci când are loc un proces în materie penală și ați fost afectat(ă) de infracțiunea săvârșită, puteți să solicitați despăgubiri și să participați la proces, constituindu-vă ca parte civilă în proces.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat(ă) sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Victima, care este persoana afectată de infracțiune, are toate drepturile menționate mai sus. În plus, puteți fi audiat(ă) ca martor în proces și, dacă aveți dreptul la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii, puteți introduce o acțiune civilă în procesul penal constituindu-vă ca parte civilă în proces.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Fără a aduce atingere celor prezentate anterior în legătură cu drepturile și interesele dumneavoastră ca parte vătămată, dacă acționați, de asemenea, în calitate de martor, se aplică următoarele reguli:

În calitate de martor, trebuie să vă prezentați în fața judecătorului și să urmați instrucțiunile care vă sunt date de către acesta în ceea ce privește cerințele procedurale, precum și să răspundeți cu sinceritate la întrebările care vă sunt adresate. Nu sunteți obligat(ă) să dezvăluiți niciun element care ar putea conduce la începerea urmăririi penale împotriva dumneavoastră. Dacă se întâmplă ca, în ziua ședinței, să apară o problemă care vă pune în imposibilitatea de a participa, trebuie să comunicați acest lucru în timp util, indicând motivul absenței dumneavoastră. În acest caz, dacă judecătorul consideră că absența dumneavoastră este justificată, acesta va emite o altă citație pentru o ședință ulterioară. Dacă sunteți citat(ă) de mai multe ori și nu vă prezentați fără un motiv legitim, este posibil să vi se stabilească o escortă obligatorie și, de asemenea, este posibil să fiți obligat(ă) să plătiți o amendă la Biroul de amenzi (cassa delle ammende) și să suportați costurile ocazionate de neprezentarea dumneavoastră, în sensul articolului 133 din Codul de procedură penală. Aveți obligația de a răspunde cu sinceritate la întrebările care vă sunt adresate. Articolul 372 din Codul de procedură penală prevede pedepsirea martorilor care refuză să răspundă, care fac declarații false sau care nu declară ceea ce știu. Dacă nu sunteți dispus să cooperați sau nu cooperați în calitate de martor, puteți fi pedepsit(ă) prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea. Un martor nu poate fi reținut în timpul unei ședințe. În cazul în care retrageți o declarație falsă sau confirmați adevărul înainte ca hotărârea să fie pronunțată, nu puteți fi acuzat(ă) de o infracțiune. Nu va fi aplicată nicio pedeapsă dacă depuneți mărturii false pentru a vă salva pe dumneavoastră sau o rudă apropiată de la o condamnare penală (articolul 384 din Codul de procedură penală).

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

În calitate de victimă a infracțiunii, puteți să vă prezentați, de asemenea, în calitate de martor. Declarațiile dumneavoastră pot fi utilizate ca elemente de probă pentru a condamna persoana acuzată dacă, atunci când sunt examinate, acestea prezintă atât credibilitate obiectivă, cât și credibilitate subiectivă. Judecătorul poate evalua liber mărturia dumneavoastră și chiar este posibil ca doar probele dumneavoastră să justifice condamnarea inculpatului. Trebuie să spuneți adevărul, deși nu sunteți obligat(ă) să vă incriminați (dreptul de a păstra tăcerea). Rudele apropiate ale persoanei acuzate nu sunt obligate să se prezinte ca martori, cu excepția cazului în care acestea sunt cele care depun denunțul sau plângerea sau în cazurile în care acestea sau o rudă apropiată sunt victime ale infracțiunii care face obiectul procedurii. De asemenea, puteți refuza să răspundeți la întrebări care ar putea dezvălui un secret profesional. În cazul în care faceți declarații în timpul cercetărilor preliminare, ați putea avea dreptul la diferite măsuri de protecție.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

(A se vedea mai sus)

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

Parchetul va introduce imediat în registrul corespunzător ținut de biroul său, înștiințarea oricărei infracțiuni de care acesta a fost informat sau pe care a descoperit-o din proprie inițiativă și, în același timp, sau de îndată ce este disponibil, numele persoanei suspectate de săvârșirea infracțiunii. În cazul în care, în cursul unor cercetări preliminare, se schimbă încadrarea juridică a faptei sau se dovedește existența unor detalii diferite, parchetul va actualiza înregistrările. Înregistrările vor fi comunicate persoanei acuzate de săvârșirea infracțiunii, dumneavoastră ca victimă și avocaților respectivi, dacă se solicită acest lucru. În cazul în care se formulează o cerere de informații privind înregistrările din Registrul oficial al infracțiunilor denunțate, secretariatul procurorului va furniza informațiile solicitate, în cazul în care au fost efectuate astfel de înregistrări și nu există nimic care să împiedice furnizarea unui răspuns. În caz contrar, acesta va declara că nu există înregistrări cu privire la care să fie furnizate informații. În cazul în care există cerințe specifice relevante pentru investigare, parchetul, atunci când decide cu privire la îndeplinirea cererii, poate dispune, în virtutea unui decret motivat, ca înregistrările să rămână secrete pentru o perioadă de maximum trei luni, care nu poate fi prelungită (articolul 335 din Codul de procedură penală).

Parchetul, în cazul în care nu va solicita finalizarea cercetărilor, atunci când cauza se referă la abuzul membrilor familiei și al partenerilor sau hărțuirea, va transmite, de asemenea, o notificare sau comunicare reprezentantului dumneavoastră legal sau, în cazul în care nu dispuneți de unul, dumneavoastră, cu privire la faptul că cercetările preliminare au fost finalizate (articolul 415-bis din Codul de procedură penală).

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.