Drepturile victimelor, pe țări

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Sunteți considerat(ă) victima unei infracțiuni sau „parte vătămată”, dacă vi s-a încălcat un drept legal protejat de legislația penală prin săvârșirea unei fapte care constituie o infracțiune în temeiul dreptului național, și anume, ați suferit prejudiciul care face parte din esența faptei penale.

Se consideră că ați suferit un prejudiciu în dreptul civil, ca urmare a comiterii unei infracțiuni, atunci când ați suferit daune (materiale sau morale, dar în orice caz pagube care pot fi evaluate în bani) ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni. De obicei, partea vătămată în dreptul penal este identică cu persoana prejudiciată în dreptul civil, cu excepția, de exemplu, cazurilor de omor, când părțile prejudiciate sunt membrii familiei persoanei ucise care au dreptul să ceară în instanță despăgubiri pentru prejudiciile pe care le-au suferit.

În temeiul dreptului penal și al dreptului civil, o victimă beneficiază de diferite drepturi înainte, în timpul și după desfășurarea procesului.

În Italia, procedura penală începe cu cercetări preliminare. Poliția și parchetul investighează cazul. La finalul acestor investigații, procurorul poate formula acuzații sau solicita judecătorului care se ocupă de ancheta preliminară să închidă cazul. Pentru unele infracțiuni, acțiunea penală poate începe numai în cazul în care victima depune o plângere la poliție sau parchet.

În cursul judecății, instanța examinează dovezile și se pronunță asupra vinovăției acuzatului. Procesul se încheie atunci când inculpatul este condamnat sau achitat de instanță; hotărârea pronunțată poate fi atacată la o instanță superioară.

Victima poate avea un rol important în procedura penală și, prin urmare, are o serie de drepturi pe care și le poate exercita. Victima poate participa la proces fără un statut juridic specific sau poate să joace un rol mai activ prin introducerea unei acțiuni civile împotriva autorului infracțiunii.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

3 - Drepturile pe care le am după proces

4 - Despăgubiri

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.