Drepturile victimelor, pe țări

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

- În calitate de victimă a unei infracțiuni, puteți contacta următoarele servicii principale de sprijinire a victimelor:

A. Serviciul guvernamental:

Serviciul central de asistență socială (SCAS) - Serviciile de sprijinire a victimelor (Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes (SAV))SAV din Luxemburg

Tipuri de sprijin:

 • Consiliere psihologică și psihoterapeutică
 • Serviciu de informații juridice
 • Terapie de grup pentru victimele violenței domestice.
 • Însoțirea victimelor pe durata întregului proces juridic

DATE DE CONTACT:

Plaza Liberty Building, Entrance C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
GSM: (+352) 621 32 65 95

E-mail: scas-sav@justice.etat.lu
Site-ul web: https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Organizații non-guvernamentale (ONG-uri):

1. Sprijin pentru victimele infracțiunilor (Aide aux Victimes de la Criminalité) - Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Tipuri de sprijin:

 • Servicii de consiliere juridică
 • Sprijin moral, financiar și material

DATE DE CONTACT:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tel.: (+352) 40 20 40

E-mail: wrl@pt.lu
Site web: http://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Servicii de sprijin pentru victimele recunoscute ale violenței domestice

Există trei astfel de servicii:

- SAVVD în Luxemburg din cadrul asociației non-profit Femei în dificultate (Femmes en détresse) asbl

Tipuri de sprijin:

 • Consultanță psihosocială
 • Informații și asistență juridică
 • Informații juridice, administrative și sociale și sprijin după ce procurorul a evacuat autorul violenței
 • Planificarea de măsuri juridice
 • Însoțirea victimelor, printre altele, în instanță, la biroul avocatului, la medic
 • Orientări
 • Consultanță și măsuri de protecție împotriva hărțuirii
 • Stabilirea unui plan pentru protecția victimelor

DATE DE CONTACT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 18 62
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: contact@savvd.lu
Site web: http://fed.lu/wp/services/savvd/

- PSY EA- în Luxemburg din cadrul asociației non-profit Femei în dificultate (Femmes en détresse)

Pentru copiii care sunt victime directe și indirecte ale violenței domestice în legătură cu un ordin de evacuare.

Tipuri de sprijin:

 • Îngrijirea copiilor și a adolescenților care sunt victime ale violenței domestice în legătură cu o măsură de evacuare
 • Sub formă de servicii psihologice pentru copii și adolescenți victime ale violenței domestice Sprijin psihologic pentru copiii și adolescenții care sunt victime ale violenței domestice și pentru familiile acestora

DATE DE CONTACT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: contact@psyea.lu
Site web: http://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES în Dudelange din cadrul Fundației Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Serviciu de sprijin pentru copiii care sunt victime directe și indirecte ale violenței domestice în legătură cu un ordin de evacuare.

Tipuri de sprijin:

 • Îngrijirea copiilor și a adolescenților care sunt victime ale violenței domestice în legătură cu o măsură de evacuare

DATE DE CONTACT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 72 72 89

E-mail: alternatives@profamilia.lu
Site web: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Servicii de consultanță pentru femeile care sunt victime recunoscute ale violenței

Tipuri de sprijin:

 • Consultanță prin telefon
 • Consultanță psihosocială
 • Informații juridice, administrative și sociale și sprijin
 • Planificarea de măsuri juridice
 • Femeile sunt însoțite la alte servicii profesionale: avocat, instanță de judecată, poliție
 • Interviul de primire la un centru de adăpost pentru femei
 • Formare și prelegeri privind violența domestică
 • Seminare și grupuri de discuție

Există patru astfel de grupuri:

- VISAVI (Trăiește fără violență)[VISAVI (Vivre Sans Violence)] în Luxembourg din cadrul asociației non-profit Femei în dificultate(Femmes en détresse)

Centru de consultanță pentru femeile care sunt victime ale violenței domestice

DATE DE CONTACT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 08 77-1
Fax: (+352) 26 48 26 82

E-mail: feminfo@visavi.lu
Site web: http://fed.lu/wp/services/visavi/

- CENTRUL SUD (FOYER SUD) în Esch-sur-Alzette al Consiliului Național al Femeilor din Luxemburg (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Centru de consultanță pentru femeile aflate în dificultate, inclusiv victime ale violenței.

DATE DE CONTACT:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tel.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Fax: (+352) 54 57 57 57

E-mail: foyersud@pt.lu
Site web: http://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

- Centrul OZANAM în Luxemburg

- Centrul OZANAM Nord (Centre OZANAM Nord) în Wiltz din cadrul Fundației Casa Ușilor Deschise (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Centru de consultanță pentru femeile aflate în dificultate, inclusiv victime ale violenței.

DATE DE CONTACT:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tel.: (+352) 48 83 47

E-mail: ozanam@fmpo.lu
Site web: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

DATE DE CONTACT:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tel.: (+352) 26 95 39 59

E-mail: ozanam.nord@fmpo.lu
Site web: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

- PROFAMILIA în Dudelange din cadrul Fundației Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Centru de consultanță pentru femeile aflate în dificultate, inclusiv victime ale violenței.

DATE DE CONTACT:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tel.: (+352) 51 72 72-41
Fax: (+352) 52 21 88

E-mail: femmes@profamilia.lu
Site web: http://www.cnfl.lu/

4. Centru de consultanță pentru copiii și adolescenții care sunt victime înregistrate ale violenței

Acestea sunt în număr de patru:

- PSY EA în Luxembourg din cadrul asociației non-profit Femei în dificultate (Femmes en détresse)

Servicii psihologice pentru copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 3 ani și 21 de ani care sunt victime ale violenței domestice sau martori ai violenței domestice, precum și pentru familiile lor.

Tipuri de sprijin:

 • Sprijin psihologic pentru copii și adolescenți care sunt victime ale violenței domestice și pentru familiile lor.

DATE DE CONTACT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: contact@psyea.lu
Site web: http://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES în Dudelange din cadrul Fundației Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Servicii de consultanță pentru copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 0 ani și 27 de ani care sunt victime sau martori ai violenței domestice, precum și pentru familiile lor.

Tipuri de sprijin:

 • Sprijin psihologic pentru copii și pentru familiile lor
 • Sprijin pentru relații de familie calde, respect reciproc
 • Activități de sensibilizare și de prevenire a violenței

DATE DE CONTACT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 72 72 89

E-mail: alternatives@profamilia.lu
Site web: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

- OXYGENE în Dudelange din cadrul Asociației Femei în dificultate (Femmes en détresse) fără scop lucrativ

Servicii de consultanță și informare pentru fete (cu vârste cuprinse între 12-21 de ani) aflate în dificultate care sunt victime ale violenței fizice, mentale sau sexuale.

Tipuri de sprijin:

 • Interviuri individuale
 • Sprijin pentru procedurile administrative
 • Ajutor pentru căutarea unei locuințe supravegheate
 • Ajutor pentru o posibilă primire în cadrul adăpostului Meederchershaus

DATE DE CONTACT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 41 49
Fax: (+352) 27 12 59 89

E-mail: infofilles@pt.lu
Site-ul web: http://fed.lu/wp/services/oxygene/

- ALUPSE DIALOGUE în Luxemburg din cadrul asociației non-profit Alupse

Servicii de terapie și consultanță psihologică pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 ani și 21 de ani care sunt victime ale violenței fizice, mentale și sexuale și pentru familiile lor.

DATE DE CONTACT:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 18 48-1
Fax: (+352) 26 19 65 55

E-mail: alupse@pt.lu
Site web: http://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Centrul acreditat de consultanță, informare și asistență pentru bărbați și băieți aflați în dificultate care sunt victime ale violenței - infoMann în Luxemburg din cadrul asociației non-profit Asociația actTogether

Tipuri de sprijin:

 • Sprijin psihologic și social și consultări
 • Servicii de informare și documentare
 • Sensibilizare și formare
 • Însoțește și sprijină bărbații în vederea primirii lor într-un adăpost pentru bărbați

DATE DE CONTACT:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxemburg

Tel.: (+352) 27 49 65
Fax: (+352) 27 49 65 65

E-mail: info@infomann.lu
Site web: http://www.infomann.lu/

6. Centrul acreditat de consultanță și asistență pentru autorii actelor de violență, inclusiv violență domestică - Riicht eraus în Luxemburg al Crucii Roșii din Luxemburg

Tipuri de sprijin:

 • Consultanță, atenție, sprijin, asistență și însoțire a autorilor infracțiunilor (bărbați și femei) de violență domestică în legătură cu o evacuare, fie executată judiciar, fie pe bază voluntară
 • Încurajarea conștientizării și a responsabilizării în rândul autorilor infracțiunilor
 • Protecția pe termen scurt a victimelor
 • Gestionarea conflictelor și încredere în sine
 • Sprijinirea persoanelor angajate să se schimbe
 • Ajutor pentru dezvoltarea de strategii practice care să permită o modificare de lungă durată în atitudinea și comportamentul autorilor infracțiunilor
 • Sprijin pentru persoanele care doresc să își modifice comportamentul violent
 • Grup de discuții

DATE DE CONTACT:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+352) 27 55-5800
Red Cross Helpline: (+352) 27 55
Fax: (+352) 27 55-5801

E-mail: riichteraus@croix-rouge.lu
Site web: http://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Serviciu de asistență pentru victimele recunoscute ale traficului de persoane

Servicii de îngrijire medicală ambulatorii și spitalicești pentru toate victimele traficului de persoane, femei, bărbați și copii.

Există două servicii, care sunt coordonate:

- SAVTEH în Luxemburg din cadrul Asociației Femei în dificultate (Femmes en détresse) asbl

- COTEH în Luxemburg al Fundației Casa Ușilor Deschise (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Tipuri de sprijin:

 • Consultanță prin telefon sau față în față
 • Sprijin psihosocial și supraveghere
 • Sprijin psihologic și stabilizare
 • Organizarea de consiliere sau asistență medicală
 • Însoțirea victimei la departamentul de cercetări penale în scopuri de identificare
 • Sprijinirea cooperării victimei cu poliția și Parchetul
 • Însoțirea victimelor pe parcursul procedurilor juridice, administrative și sociale în special
 • Coordonarea asistenței spitalicești și organizarea cazării victimelor în funcție de sex și de vârstă
 • Asistență materială și financiară
 • Informare privind drepturile victimelor traficului de persoane, procedurile judiciare și administrative, prestațiile acordate
 • Contactarea ONG-urilor din țările de origine pe durata unei întoarceri voluntare

DATE DE CONTACT:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 26 31
Fax: (+352) 26 48 26 82
GSM: (+352) 621 316 919

E-mail: traite.humains@visavi.lu
Site web: http://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel.: (+352) 24 87 36 22
GSM: (+352) 621 351 884

E-mail: coteh@fmpo.lu
Site web: http://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Poliția:

Poliția Luxemburg
Direcția Generală
(Police Grand-Ducale Direction Générale) L-2957 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 97-1
Linia telefonică de urgență: 113
Fax: (+352) 49 97-20 99

E-mail: contact@police.public.lu
Site web: http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Autorități locale:

Serviciul de primire și informare juridică (Service d’accueil et d’information juridique):

-DIEKIRCH

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

-ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

-LUXEMBOURG

Cité judiciaire
Building BC
L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 22 18 46

Site web: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Serviciul de informare juridică „Drepturile femeilor”:

PARCHETUL GENERAL (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
Clădirea BC sau CR
L-2080 Luxembourg

Site web: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministere:

- Ministerul Justiției (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84537
Fax: (+352) 26 68 48 61

E-mail: info@mj.public.lu
Site web: http://www.mj.public.lu/

Misiune:

 • Cauze civile
 • Cauze penale: Despăgubiri acordate victimelor, asistență judiciară, mediere penală
 • Cauze comerciale
 • Organizare judiciară
 • Coordonarea generală a litigiilor administrative în fața instanțelor administrative
 • Penitenciare

- Ministerul de Interne (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84600
Fax: (+352) 22 11 25

E-mail: info@miat.public.lu
Site web: http://www.mi.public.lu/

Misiuni în conformitate cu Decretul Marelui Ducat din 28 ianuarie 2015:

 • Coordonarea serviciilor de urgență
 • Colaborarea cu ONG-urile

- Ministerul Securității Interne (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84659
Fax: (+352) 22 72 76

E-mail: secretariat@msi.etat.lu
Site web: http://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Sprijinirea victimelor în conformitate cu Decretul din 28 ianuarie 2015 din Luxemburg:

 • Poliția Luxemburg, Inspectoratul General de Poliție (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), Politica europeană de justiție și afaceri interne, politica în materie de cooperare polițienească internațională

- Ministerul Egalității de Șanse (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-85806
Fax: (+352) 24 18 86

E-mail : info@mega.public.lu
Site web: http://www.mega.public.lu/fr/index.html

Misiuni:

 • Violența domestică
 • Comitetul pentru cooperare între specialiștii în lupta împotriva violenței
 • Parteneriate și management, cu ONG-uri acreditate de MEGA, pentru serviciile de îngrijire medicală ambulatorii și cu internare pentru victime și autori de infracțiuni de violență domestică, femei și bărbați aflați în dificultate, violență bazată pe gen și trafic de ființe umane
 • Parteneriate și colaborare cu ONG-urile aprobate de stat pentru îngrijirea persoanelor aflate în dificultate care sunt victime ale violenței.

Linia telefonică de urgență dedicată victimelor

- Poliția Luxemburg

Linie telefonică de urgență: 113

de luni până vineri, 24 de ore pe zi

Crucea Roșie Luxemburg

Linie telefonică de urgență: 2755

de luni până vineri, de la 7.00 la 22.00

-Fraentelefon (Femei în dificultate)

Linie telefonică de urgență: (+352) 44 81 81

de luni până vineri, 24 de ore pe zi

-Fraentelefon (Femei în dificultate)

Linie telefonică de urgență: (+352) 44 81 81

de luni până vineri, de la 9.00 la 15.00

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Da, sprijinul acordat victimelor este gratuit.

Ce tipuri de asistență pot primi de la organizațiile neguvernamentale?

A se vedea răspunsul la prima întrebare de la punctul B.

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.