Victims' rights - by country

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Luxembourg consist of two stages: investigation and trial. The police and/or an investigating magistrate usually perform the investigation. After the investigation is completed the case will go to the Court Chambers. The Chambers will determine whether to transfer the case to a court or close it at this stage.

If the case goes to court, the court will hold a hearing to examine the collected evidence and will decide if the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the court will convict him/her and impose a penalty. If the collected evidence is not sufficient to declare the defendant guilty the court will acquit him/her.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 24/01/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de exemplu, poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Poliția sau parchetul informează victimele cu privire la următoarele aspecte, fără întârziere și în conformitate cu articolul 3 alineatul (7) din Codul de procedură penală, într-o limbă înțeleasă de acestea:

 • tipul de sprijin pe care victimele îl pot primi și din partea cui, inclusiv, în cazul în care este relevant, informații de bază privind accesul la asistență medicală, orice tip de asistență specializată, inclusiv asistență psihologică și cazare alternativă;
 • procedurile pentru formularea unei plângeri cu privire la o infracțiune și rolul lor în legătură cu aceste proceduri;
 • modul și condițiile în care acestea pot obține protecție;
 • modul și condițiile în care victimele pot avea acces la avocați și asistență judiciară în condițiile prevăzute de lege, precum și orice altă formă de consiliere;
 • modul și condițiile în care victimele pot avea acces la despăgubiri;
 • modul și condițiile în care victimele își pot exercita dreptul la interpretare și traducere;
 • procedurile disponibile pentru depunerea plângerilor în cazul în care drepturile victimelor nu sunt respectate;
 • datele de contact pentru comunicările cu privire la cauza lor;
 • oportunități privind medicamentele și serviciile de justiție reparatorie;
 • modul și condițiile în care cheltuielile suportate ca urmare a participării lor la procedurile penale pot fi rambursate;
 • dreptul acestora la o evaluare individuală de către serviciul de sprijinire a victimelor pentru verificarea necesității unei instrumentări specifice în vederea prevenirii victimizării secundare;
 • în funcție de necesitățile proprii, detalii suplimentare vor fi furnizate, de asemenea, victimei, după caz, în fiecare etapă a procedurii;
 • dreptul victimelor de a fi însoțite de o persoană aleasă de acestea atunci când, ca urmare a impactului infracțiunii, acestea au nevoie de asistență pentru a înțelege sau a se face înțelese.

În plus, Serviciul juridic de primire și informare, Serviciul de sprijin pentru victime al Serviciului central de asistență socială și Ministerul Justiției oferă, de asemenea, ajutor și consiliere.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

În cazul în care victimele sunt cetățeni străini (cetățeni europeni și din țări terțe), acestea pot beneficia de drepturile menționate mai sus și sunt informate cu privire la modalitatea de exercitare a drepturilor lor atunci când își au reședința într-un alt stat membru al UE, de exemplu dreptul lor de a depune o plângere la autoritățile de poliție din Luxemburg.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Victimele au dreptul, în special:

 • să fie informate automat atunci când dosarul lor este închis, precum și cu privire la motivele care stau la baza acestei decizii;
 • la cerere, să fie informate atunci când dosarul lor face obiectul unei anchete judiciare;
 • la cerere, să fie informate cu privire la stadiul procedurilor penale;
 • să fie informate în mod automat de către parchet cu privire la data ședinței în cadrul căreia va fi judecată cauza acestora;
 • la cerere, să obțină informații privind orice hotărâre definitivă în ceea ce privește urmărirea penală.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

În calitate de victime sau de părți civile care nu vorbesc sau nu înțeleg limba în care au loc procedurile, victimele au dreptul la asistență gratuită din partea unui interpret, într-o limbă pe care acestea o înțeleg, precum și dreptul la o traducere gratuită a tuturor documentelor care vor fi notificate sau comunicate sau la care acestea au drept de acces.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)

În cazul în care victimele nu vorbesc sau nu înțeleg limba în care se desfășoară procedurile, acestea au dreptul la asistență gratuită din partea unui interpret. În cazul în care victimele prezintă deficiențe de vorbire sau de auz, acestea sunt asistate de un interpret în limbaj mimico-gestual sau de către orice persoană calificată care are un limbaj, o metodă sau un dispozitiv care permite comunicarea cu acestea.

În cazul în care victimele sunt copii, acestea au dreptul de a fi însoțite de către reprezentantul lor legal sau de către o persoană aleasă de acestea.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Victimele au dreptul de a fi asistate de mai multe servicii de sprijinire a victimelor. Asistența este asigurată de către stat, prin intermediul serviciului central de asistență al parchetului, care va primi victima și îi va oferi asistență juridică, psihologică și socială, în mod gratuit. Există, de asemenea, ONG-uri care oferă ajutor victimelor în cazul în care victima este o femeie sau un copil victimă a violenței, o persoană vulnerabilă etc.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Este de datoria poliției să informeze victimele cu privire la drepturile lor și să depună eforturi pentru a acționa ca un intermediar pentru asociațiile de sprijinire a victimelor. Poliția va furniza în mod sistematic și obligatoriu o broșură informativă intitulată „Informații și asistență pentru victime” (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf) disponibilă în limbile luxemburgheză, franceză, germană, engleză și portugheză, precum și o fișă informativă „Infodroit”. (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Viața privată a victimelor este protejată de Constituția luxemburgheză. Articolul 11 alineatul (3) prevede că „statul garantează protecția vieții private, cu excepțiile prevăzute de lege”.

Poliția și sistemul judiciar au obligația de a oferi protecție victimelor în caz de amenințări sau acte de răzbunare comise de autorul infracțiunii, printre altele. Această protecție ar trebui să fie disponibilă de la începutul cercetării și pe întreaga durată a acesteia. De asemenea, victimele au dreptul de a fi protejate împotriva oricărei intruziuni în viața lor privată și, în orice caz, imediat după săvârșirea infracțiunii.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Serviciul de asistență a victimelor este destinat tuturor victimelor (copii, adolescenți, adulți) care au suferit vătămări fizice și/sau mentale în urma unei infracțiuni. Echipa oferă consiliere psihologică și psihoterapeutică și informează victimele cu privire la drepturile lor și le poate însoți în cursul procedurilor judiciare. Serviciul oferă, de asemenea, terapie de grup pentru victimele violenței domestice. De asemenea, serviciul oferă servicii tuturor celor care, având în vedere relația lor cu victima, au trebuit să îi împărtășească suferința, sau martorilor infracțiunilor. Persoanele în cauză nu au obligația de a depune o plângere pentru a avea acces la serviciile de asistență a victimelor.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Reținerea acuzatului în arest preventiv

 • în cazul în care infracțiunea este pasibilă de o pedeapsă maximă de cel puțin doi ani de închisoare;
 • în cazul în care există riscul ca persoana acuzată să recidiveze;
 • în cazul în care există un risc de sustragere.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Poliția din Luxemburg poate proteja victimele.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Diferitele elemente sunt luate în considerare atunci când se ia o decizie cu privire la posibila reținere în arest preventiv a autorului infracțiunii.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

În temeiul articolului 48 alineatul (1) din Codul de procedură penală, victimele minore beneficiază de următoarea protecție:

 • Audierea unui martor sau a oricărui copil poate fi înregistrată audio sau video, cu autorizarea procurorului public.
 • Înregistrările sunt efectuate după obținerea consimțământului din partea martorilor sau a copiilor, în cazul în care aceștia au discernământul necesar, iar în caz contrar, după obținerea consimțământului reprezentantului legal al copilului. În cazul în care există un risc de conflict de interese stabilit în mod corespunzător între reprezentantul legal al copilului și copil, înregistrarea nu poate fi efectuată decât cu consimțământul tutorelui ad litem (administrateur ad hoc) dacă a fost numit un astfel de tutore pentru copil sau, în cazul în care nu a fost desemnat un tutore ad litem, doar cu autorizația expresă și motivată corespunzător a procurorului.
 • Prin derogare de la cele menționate anterior, în cazul în care un copil este victima infracțiunilor menționate la articolele 354-360, 364, 365, 372-379, 382 alineatele (1) și (2), 385, 393, 394, 397, 398-405, 410 alineatul (1), 410 alineatul (2) sau 442 alineatul (1) din Codul penal sau atunci când un copil este martor la infracțiunile menționate la articolele 393-397, 400-401a din Codul penal, trebuie efectuată o înregistrare în modul menționat la alineatul (1) , cu excepția cazului în care, din moment ce copilul sau reprezentantul său legal sau, după caz, tutorele ad litem se opune realizării unei astfel de înregistrări, procurorul decide că nu este necesar să facă acest lucru.
 • Înregistrarea servește drept probă. Originalul este plasat sub sigiliu. Copiile sunt inventariate și adăugate la dosar. Înregistrările pot fi ascultate sau vizionate, fără a fi mutate, de către părți și de către un expert cu autorizarea procurorului și într-un loc desemnat de acesta.
 • Orice copil menționat la alineatul (3) are dreptul de a fi însoțit de un adult, la alegerea sa, în cadrul audierii, cu excepția cazului în care procurorul decide altfel printr-o decizie motivată în ceea ce privește persoana în cauză, adoptată în interesul copilului sau pentru stabilirea adevărului.

Victimele traficului de ființe umane sau ale violenței domestice beneficiază de protecție specială, în anumite condiții.

Sunt minor – am drepturi speciale?

Victimele care sunt copii au o serie de drepturi suplimentare:

 • la un termen de prescripție, și anume perioada de timp după care infracțiunile nu mai pot fi urmărite penal, care nu începe să curgă până în ziua în care acestea împlinesc 18 ani pentru infracțiuni cum ar fi atentatul la pudoare, violul și traficul de persoane, exploatarea sexuală, omorul, lovirea și vătămările corporale, abuzul și administrarea de droguri săvârșite împotriva victimei;
 • la numirea unui reprezentant special numit un administrator ad hoc (tutore ad litem) de către procuror sau de către judecătorul de instrucție în cazul în care interesele lor nu sunt pe deplin protejate de către cel puțin unul dintre reprezentanții lor legali. Acest reprezentant special protejează interesele victimei și exercită drepturile acesteia în calitate de parte civilă;
 • să fie informate cu privire la deschiderea procedurilor penale și la dreptul de a introduce o acțiune civilă în procesul penal prin reprezentantul lor legal sau tutorele ad litem;
 • să se efectueze o înregistrare video sau audio a audierilor lor pentru a evita traumatizarea lor prin repetarea unor declarații de mai multe ori în cursul procedurii, cu autorizarea procurorului și după obținerea consimțământului victimelor sau al reprezentanților legali sau al tutorilor ad litem ai acestora. Înregistrarea este obligatorie pentru infracțiunile legate de atentat la pudoare și viol, prostituție, exploatarea și traficul de ființe umane, crimă, omucidere voluntară, lovire și vătămare corporală, cu excepția cazului în care, întrucât victima sau reprezentantul victimei formulează obiecții, procurorul decide să nu facă o astfel de înregistrare;
 • să fie însoțite în cadrul audierilor de reprezentantul lor legal sau de o persoană aleasă de acestea.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii infracțiunii – ce drepturi am?

Orice persoană a cărei rudă a decedat ca urmare a unei infracțiuni și care susține că a fost vătămată are dreptul de a depune o plângere prin introducerea unei acțiuni civile în procesul penal în fața judecătorului de instrucție competent.

În acest caz, acestea au dreptul, în special:

 • de a solicita despăgubiri de la acuzat;
 • de a fi implicate în cercetarea derulată de judecătorul de instrucție;
 • de a solicita judecătorului de instrucție să dispună anchete suplimentare;
 • de a contesta anumite anchete care au un impact asupra intereselor lor civile în fața unei camere a instanței;
 • de a fi audiate numai dacă doresc acest lucru;
 • de a fi aduse față în față cu persoanele acuzate, dacă este necesar;
 • de a avea acces la dosar la cabinetul judecătorului de instrucție după primul interogatoriu al acuzatului și în ziua de dinaintea fiecărei anchete pentru care este necesară asistență juridică;
 • de a solicita judecătorului de instrucție o copie a dosarului atunci când cercetarea a fost finalizată;
 • de a solicita un raport de expertiză, audierea martorilor și restituirea bunurilor confiscate;
 • de a participa la inspecția locului faptei.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

O parte terță afectată de o infracțiune săvârșită împotriva unei rude are dreptul:

 • să solicite din partea parchetului o copie a raportului în care este precizată infracțiunea care afectează această persoană în calitate de parte terță;
 • să fie informată automat de către parchet cu privire la data ședinței în cadrul căreia va fi judecată cauza;
 • să solicite hotărârea care a fost pronunțată în cauză din registrul camerei instanței districtuale sau al tribunalului de poliție, după caz.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Medierea penală este o alternativă la urmărirea penală; în principiu, aceasta permite soluționarea unui litigiu fără intervenția instanțelor judecătorești. Medierea dintre autorul infracțiunii și victimă este posibilă doar înaintea inițierii procedurilor penale. Procurorul poate decide să recurgă la procedura de mediere în cazul în care este de opinie că aceasta este de natură să asigure repararea prejudiciilor care au fost cauzate sau să pună capăt perturbărilor generate de infracțiune sau să contribuie la reabilitarea autorului infracțiunii. Medierea este exclusă în cazul în care autorul infracțiunii este o persoană cu care victima se află într-o situație de coabitare. Această opțiune necesită atât acordul autorului infracțiunii, cât și cel al victimei.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

În Codul de procedură penală, disponibil pe Legilux.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

Victimele unei infracțiuni pot să denunțe săvârșirea unei infracțiuni (să depună o plângere):

 • la poliția din Luxemburg;
 • la procurorul competent pentru zona în cauză.

Cu toate că oricine poate denunța săvârșirea unei infracțiuni, în cazul în care victimele doresc să ia parte la proces în calitate de parte civilă, acestea trebuie să depună o plângere fie personal, fie prin intermediul avocatului lor.

Victimele pot, de asemenea, să citeze direct autorul infracțiunii în fața tribunalului de poliție sau a camerei corecționale a instanței districtuale.

Plângerea trebuie să fie depusă în una dintre limbile oficiale din Luxemburg, și anume luxemburgheză, franceză sau germană. Victimele care nu vorbesc niciuna dintre aceste trei limbi au dreptul la serviciile unui interpret în mod gratuit. Plângerea trebuie să fie făcută de preferință în scris, fără a fi nevoie să se respecte o formă specială, și trebuie să indice:

 • numele, prenumele, data și locul nașterii, profesia și domiciliul reclamantului;
 • fapta care a provocat prejudiciul suferit;
 • natura prejudiciului.

Perioada în care victima trebuie să depună o plângere depinde, în special, de termenul de prescripție a infracțiunii. Această perioadă variază între unu și zece ani.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Victimele au dreptul:

 • să fie informate automat atunci când dosarul lor este închis, precum și cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii;
 • la cerere, să fie informate atunci când dosarul lor face obiectul unei anchete judiciare;
 • la cerere, să fie informate cu privire la stadiul procedurilor penale;
 • să fie informate automat de către parchet cu privire la data ședinței în cadrul căreia va fi judecată cauza acestora;
 • la cerere, să obțină informații privind orice hotărâre definitivă în ceea ce privește urmărirea penală.

În cazul în care plângerea este înaintată procurorului, în termen de 18 luni de la primirea plângerii sau a acuzației procurorul va informa victima cu privire la orice măsură luată în continuarea acestei acțiuni, inclusiv, după caz, închiderea cazului și motivul care stă la baza acestei decizii.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

Pentru a asigura accesul la justiție în cazul în care victimele nu dispun de resurse suficiente, în special în ceea ce privește venitul minim garantat, acestea au dreptul să primească servicii complete de asistență juridică gratuită pentru apărarea intereselor lor. Acest ajutor este oferit de Consiliul Asociației Baroului, în cazul în care victimele solicită ajutorul și dacă acestea sunt:

 • cetățeni luxemburghezi,
 • resortisanți străini cu drept de ședere în țară,
 • resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene (UE),
 • resortisanți străini asimilați cetățenilor luxemburghezi în materie de asistență judiciară în temeiul unui tratat internațional.

În vederea stabilirii resurselor financiare, sunt luate în considerare venitul brut total și averea, precum și veniturile persoanelor care locuiesc în aceeași gospodărie. În plus față de cazul unor resurse limitate, victimele pot, de asemenea, să beneficieze de asistență judiciară în cazul în care motive serioase legate de situația lor socială, familială sau materială justifică eligibilitatea acestora.

Cererea de asistență judiciară trebuie să fie formulată utilizându-se un chestionar disponibil la Serviciul central de asistență socială (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html), semnat de victimă și trimis președintelui cu competență teritorială al Asociației Baroului (din Diekirch sau Luxemburg).

Chestionarul care trebuie completat va conține, în special:

 • identitatea (numele, prenumele, data și locul nașterii, profesia, domiciliul, starea civilă, cetățenia) victimei;
 • natura litigiului pentru care este solicitată asistență judiciară;
 • situația familială a victimei;
 • Linkul se deschide într-o fereastră nouăsituația financiară a victimei.

Victimele pot indica, de asemenea, numele avocatului (avocaților) care doresc să le fie atribuit în cadrul sistemului de asistență judiciară sau, dacă este cazul, pot să indice numele avocatului care le este atribuit în prezent.

Documentele pe care victimele trebuie să le anexeze cererii:

 • o copie a documentului lor de identitate;
 • un Linkul se deschide într-o fereastră nouăcertificat de înregistrare la Centrul comun de securitate socială (Centre Commun de la Sécurité Sociale - CCSS), precum și pentru persoanele care aparțin gospodăriilor lor;
 • pentru persoana în cauză și fiecare membru al gospodăriei: fluturași de salariu (sau un certificat privind venitul eliberat de CCSS), adeverințe privind venitul minim garantat, ajutorul de șomaj sau cupoane de pensie sau alte adeverințe de venituri pe ultimele trei luni care indică sumele brute (extrasele bancare nu sunt suficiente);
 • un certificat cu sold zero din partea Fondului Național de Solidaritate (Fonds national de solidarité) pentru fiecare membru al gospodăriei, în cazul în care gospodăria nu încasează nimic din fond;
 • în cazul în care gospodăria primește sau plătește o alocație de întreținere, un document care indică suma plătită sau încasată (extrase de cont pe ultimele trei luni, de exemplu);
 • un certificat de deținere în posesie a unor bunuri imobiliare sau de nedeținere în posesie a unor bunuri imobiliare eliberat de Administrația fiscală din Luxemburg (Administration des contributions directes) pentru fiecare membru al gospodăriei;
 • dacă este cazul, documentele justificative pentru proprietatea asupra unor bunuri imobile situate în străinătate;
 • documente justificative pentru bunuri mobile (numerar, conturi de economii, acțiuni, obligațiuni etc.);
 • în cazul în care gospodăria este o locuință cu chirie, o copie a contractului de închiriere și chitanțe pentru plata chiriei pentru ultimele trei luni;
 • în cazul în care gospodăria rambursează un credit ipotecar, dovada efectuării plății sumei lunare;
 • documente justificative privind veniturile provenite din bunuri imobile și bunuri mobile;
 • documentele referitoare la cazul în discuție.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

După ce a fost verificată insuficiența resurselor, acordarea sau refuzarea acordării asistenței judiciare va fi notificată de către președintele Consiliului Baroului sau membrul delegat de către președinte în acest scop, prin scrisoare obișnuită în cazul în care aceasta a fost acordată și prin scrisoare recomandată în cazul în care acordarea de asistență judiciară a fost refuzată. Președintele numește avocatul pe care victima l-a ales în mod liber sau, în cazul în care nu s-a făcut nicio alegere sau președintele consideră alegerea făcută ca fiind necorespunzătoare, un avocat desemnat.

Notarii și executorii judecătorești sunt numiți ex officio de către instanța care instrumentează cauza în cadrul asistenței judiciare.

În cazul în care se acordă asistență judiciară în cursul procedurilor, costurile suportate de victimă vor fi rambursate.

Costuri nerambursate

În cazul în care victima primește asistență judiciară și este obligată la plata cheltuielilor de judecată, acestea vor fi suportate de către stat.

În cauzele penale, asistența judiciară nu acoperă cheltuielile de judecată și amenzile impuse persoanelor care au fost condamnate.

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, pot să introduc o cale de atac?

Dacă cercetările au fost finalizate și cazul nu a fost înaintat instanței, înștiințarea precizează condițiile în care victimele pot iniția proceduri prin citarea directă a autorului infracțiunii sau prin introducerea unei cereri de a se constitui parte civilă.

În cazul în care sancțiunile pentru infracțiuni sunt sancțiuni penale sau sancțiuni corecționale, înștiințarea include informația că victimele pot apela la Procurorul general, care are dreptul de a instrui procurorul să dispună urmărirea penală.

În cazul în care consiliul judiciar (Chambre du conseil) hotărăște să nu trimită cauza penală unei instanțe care să decidă cu privire la vinovăția presupusului autor al infracțiunii, victimele pot introduce o cale de atac la consiliul judiciar al Curții de Apel. Prin urmare, acestea au dreptul de a depune cereri și observații în fața acestui consiliu.

În cazul în care consiliul judiciar decide să nu continue procedura inițiată din motive de fapt și nu din motive de drept, victimele pot în continuare să inițieze o acțiune în fața unei instanțe civile pentru a obține repararea prejudiciilor.

Pot să mă implic în proces?

La fel ca în timpul anchetei/cercetării, victimele pot participa la proceduri fără a avea vreun statut special sau în calitate de parte civilă.

Victimele pot participa la audierile publice și nepublice, dar numai în cazul în care acestea sunt citate în calitate de martori. De asemenea, acestea pot fi citate în calitate de martori la prezentarea memoriilor orale. În acest scop, ele primesc o citație scrisă din partea procurorului și trebuie să răspundă atât întrebărilor instanței, cât și întrebărilor adresate de avocatul părții adverse. Pe parcursul procesului, victimele sunt așezate în spatele sălii de judecată pentru a se evita ca acestea să se afle în contact direct cu persoanele acuzate.

Părțile civile primesc o citație scrisă la ședința de prezentare a memoriilor orale. De asemenea, acestea au dreptul de a participa la audierile publice și nepublice și trebuie să fie prezente pentru a-și depune cererile. În principiu, acestea intervin după audierea martorilor. În plus, ele pot beneficia de susținerea cauzei lor cu privire la toate aspectele care privesc interesele lor civile și pot să depună mărturie cu privire la fapte.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Rolul dumneavoastră oficial în sistemul judiciar este cel de victimă fără un statut special. Victimele au dreptul de a participa la proceduri în calitate de părți civile.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Victimele au în special dreptul:

 • să utilizeze o limbă înțeleasă de acestea sau, în caz contrar, să recurgă la un interpret în cazul unei plângeri adresate serviciilor de poliție;
 • să primească, în mod gratuit, o copie a plângerii și a documentelor prezentate în sprijinul plângerii;
 • să obțină o confirmare într-o limbă înțeleasă de acestea în care se precizează numărul dosarului, precum și data și locul depunerii plângerilor lor, să obțină o confirmare de primire a plângerilor lor formulate în fața procurorului;
 • să fie asistate sau reprezentate de un avocat;
 • să fie informate automat atunci când cazul lor este închis, precum și cu privire la motivele care au stat la baza acestei decizii;
 • la cerere, să fie informate atunci când cazul lor se află în curs de cercetare judiciară;
 • la cerere, să fie informate cu privire la stadiul procedurilor penale;
 • să fie informate automat de către serviciile de urmărire penală cu privire la data ședinței în cadrul căreia va fi judecată cauza acestora;
 • la cerere, să obțină informații privind orice hotărâre definitivă în ceea ce privește urmărirea penală;
 • să solicite judecătorului care instrumentează cererile de măsuri provizorii să dispună o plată provizorie, cu condiția ca existența răspunderii celeilalte părți să nu poată fi serios contestată.

Părțile civile au, de asemenea, dreptul:

 • să solicite despăgubiri de la persoana acuzată;
 • să fie implicate în cercetarea dispusă de către judecătorul de instrucție;
 • să solicite judecătorului de instrucție să dispună anchete suplimentare;
 • să introducă căi de atac împotriva anumitor anchete care au un impact asupra intereselor lor civile în fața unei secții a instanței;
 • să fie audiate numai în cazul în care doresc acest lucru;
 • să fie aduse față în față cu persoanele acuzate, dacă este necesar;
 • să aibă acces la dosar, la cabinetul judecătorului de instrucție după primul interogatoriu al acuzatului și în ziua dinaintea fiecărei anchete pentru care este necesară asistență judiciară;
 • să solicite judecătorului de instrucție o copie a dosarului atunci când investigația a fost finalizată;
 • să solicite un raport de expertiză, audierea martorilor și restituirea bunurilor confiscate;
 • să participe la inspecția locului faptei.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Martorii pot să asiste la audieri și să dezvăluie judecătorului sub jurământ tot ceea ce știu cu privire la fapte. Martorii trebuie să răspundă atât întrebărilor formulate de instanță, cât și întrebărilor adresate de avocatul părții adverse.

Părțile civile pot beneficia de susținerea cauzei lor cu privire la toate aspectele care privesc interesele lor civile și pot să depună mărturie cu privire la fapte; un avocat pentru o parte civilă poate adresa întrebări experților, precum și martorilor citați pentru apărare.

În principiu, toate probele sunt admise, cu condiția să se recunoască în mod întemeiat și din experiență că acest lucru poate determina judecătorul să pronunțe o condamnare. Elementele de probă pot fi prezentate cu condiția ca părțile să fi avut posibilitatea de a face schimb de opinii și de argumente cu privire la acestea.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Următoarele informații vor fi comunicate victimei:

 • la cerere: stadiul procedurilor penale;
 • automat: data ședinței în cadrul căreia va fi judecată cauza acesteia;
 • la cerere: orice hotărâre definitivă pronunțată în ceea ce privește urmărirea penală.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

Atunci când este depusă o plângere la poliție, reclamanții primesc gratuit o copie a plângerii, fie imediat, fie în termen de o lună de la data depunerii plângerii. Reclamanții pot solicita, de asemenea, ca instanța care se ocupă de cauza lor să efectueze anumite etape procedurale.

În cazul în care reclamanții au aderat la procedură în calitate de părți civile, aceștia au dreptul de a avea acces la dosarul cauzei, în cabinetul judecătorului de instrucție, după primul interogatoriu al persoanei acuzate și în ziua dinaintea fiecărei anchete pentru care este necesară asistență judiciară;

Atunci când procedurile sunt finalizate, judecătorul de instrucție comunică procurorului dosarul cauzei. În calitate de parte civilă, aveți dreptul de a consulta dosarul, cu cel puțin opt zile lucrătoare înaintea examinării cauzei de către consiliul judiciar.

Părțile civile și persoanele care pot demonstra un interes personal legitim au dreptul de a primi o copie a dosarului cauzei, cu excepția actelor și documentelor confiscate, într-un termen rezonabil, înainte de data stabilită pentru audiere. În acest scop, acestea trebuie să trimită o cerere către procuror.

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Orice hotărâre definitivă dobândește autoritate de lucru judecat de îndată ce este pronunțată. Ca atare, se consideră că aceasta reprezintă adevărul atât timp cât nu este anulată prin exercitarea unei căi de atac prevăzute de lege. În mod normal, judecătorul se pronunță cu privire la acțiunile penale și civile în cadrul aceleiași hotărâri.

În virtutea dreptului la un proces echitabil, autoritatea de lucru judecat se aplică doar celor care au fost părți la procesul penal și elementelor deciziei cu privire la care părțile au fost în măsură să își precizeze poziția. În calitate de victimă, puteți ataca hotărârea doar dacă ați fost parte la procedură, aderând la aceasta în calitate de parte civilă.

În această calitate, aveți posibilitatea să introduceți o cale de atac, dar numai în ceea ce privește interesele dumneavoastră civile și dacă aveți un interes în a introduce acțiunea, și anume în cazul în care instanța v-a respins cererea de despăgubire sau în cazul în care considerați că suma acordată este insuficientă.

Prin urmare, nu puteți introduce o cale de atac pentru că nu sunteți de acord cu pedeapsa impusă sau pentru că instanța l-a achitat pe inculpat. Numai procurorul poate formula o cale de atac în ceea ce privește aspectul penal al procedurii.

Consultați-vă cu avocatul dumneavoastră pentru a stabili dacă este oportun să introduceți o cale de atac. Dacă avocații dumneavoastră au răspuns afirmativ, calea de atac trebuie introdusă în termen de 40 de zile la grefa instanței care a pronunțat hotărârea.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

După pronunțarea hotărârii, puteți primi o copie a acesteia.

Puteți introduce o cale de atac, dar numai în cazul în care ați fost parte la procedură, aderând la aceasta în calitate de parte civilă și numai în ceea ce privește interesele dumneavoastră civile (a se vedea punctul 1).

În cazul în care este planificată o liberare condiționată, puteți informa procurorul general, care este responsabil de executarea pedepsei împotriva căreia formulați obiecții.

Puteți continua să fiți reprezentat de un avocat.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

În calitate de parte civilă, aveți dreptul la asistență judiciară pentru orice chestiune legată de executarea hotărârii.

În calitate de victimă a unei infracțiuni intenționate care are drept rezultat vătămări corporale, puteți, în anumite condiții, să depuneți o cerere la Ministerul Justiției solicitând despăgubiri care urmează să fie plătite de stat, atunci când nu puteți fi despăgubit de către autorul infracțiunii.

Poliția și sistemul judiciar au obligația de a vă oferi protecție în calitatea dumneavoastră de victimă. Orice decizie privind liberarea condiționată a unei persoane condamnate poate face obiectul unor condiții specifice, care se referă în special la protecția societății și a victimei.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

La cerere, aveți dreptul să obțineți informații cu privire la orice hotărâre definitivă în ceea ce privește urmărirea penală.

În ceea ce privește pedeapsa impusă autorului infracțiunii, vă rugăm să țineți seama de faptul că hotărârea de condamnare trebuie să menționeze dispozițiile legii care sunt aplicate, fără însă a relua termenii, faptele care constituie infracțiunea de care este acuzată persoana acționată în justiție sau pedeapsa ori pedepsele impuse (articolul 195 din Codul de procedură penală). Pentru orice alte întrebări cu privire la executarea pedepselor, puteți contacta Serviciul de executare a pedepselor al Parchetului General.

În Luxemburg, o persoană condamnată în procedura finală va fi încarcerată fie la Penitenciarul Schrassig, fie la Penitenciarul Givenich.

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau dacă a evadat din detenție?

În temeiul articolului 4 alineatul (1) din Codul de procedură penală, puteți, în baza unei cereri specifice depuse la Parchetul General, să fiți informat cu privire la eliberarea sau evadarea unui autor al unei infracțiuni, în cazul în care există un pericol sau un risc identificat de prejudiciu la adresa dumneavoastră, cu excepția cazului în care această notificare implică un risc privind identitatea în prejudiciul autorului infracțiunii.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Nu.

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

În majoritatea cazurilor, instanța competentă pentru judecarea autorului infracțiunii este cea care, în cazul în care constată că inculpatul este vinovat, stabilește cuantumul pentru daune-interese acordate victimelor drept compensație pentru pierderile pe care le-au suferit.

Pentru ca instanța să fie invitată să se pronunțe cu privire la despăgubiri, este imperativ ca victimele să se constituie părți civile în procesul penal. Victimele se pot constitui părți civile în orice moment în cursul cercetării. Victimele nu sunt obligate să se înfățișeze la audiere. Acestea pot fi reprezentate de un avocat și își pot formula solicitările în scris, înainte de ședință.

În cazul în care victimele nu se constituie părți civile sau nu depun nicio cerere, instanța nu va putea să acorde daune-interese victimelor din oficiu.

Victimele care nu se constituie părți civile în timpul audierii penale nu își pierd dreptul la despăgubire.

De fapt, victimele vor putea, în continuare, să introducă o acțiune împotriva autorului infracțiunii în fața instanțelor civile, cu condiția ca acestea să acționeze înainte de expirarea termenului de prescripție în temeiul dreptului civil și să demonstreze că faptele în cauză constituie o încălcare de natură civilă.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

Rolul instanței penale este de a cuantifica prejudiciul pe care victimele l-au suferit, însă aceasta nu intervine în procesul de recuperare a daunelor-interese acordate.

Este la latitudinea victimelor, odată ce s-a pronunțat o hotărâre definitivă, să ia măsuri pentru a obține plata acestor despăgubiri de la autorul infracțiunii.

Cel mai frecvent, avocatul este cel care se va ocupa de supravegherea acțiunii de recuperare a daunelor-interese, pe cale amiabilă la început, prin contactarea avocatului persoanei condamnate ori prin depunerea unei cereri la un executor judecătoresc în vederea executării hotărârii.

În cazul în care instanța care pronunță decizia de condamnare aplică o pedeapsă cu suspendare care implică obligația de plată a unor despăgubiri, Parchetul General, care este responsabil de executarea pedepselor, va verifica dacă persoanele condamnate își îndeplinesc obligațiile.

În cazul în care autorul infracțiunii nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

În cursul procesului, instanța poate acorda o plată intermediară în așteptarea rezultatului unui raport de expertiză, de exemplu. În cazul în care autorul infracțiunii refuză sau nu poate să facă această plată, Ministerul Justiției poate prelua această plată într-un caz de necesitate dovedită.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

Legea modificată din 12 martie 1984 privind despăgubirea anumitor victime care au suferit vătămări corporale ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni creează un drept la despăgubire care cade în sarcina bugetului de stat în favoarea anumitor victime ale infracțiunilor. Aceasta este o măsură importantă pentru victime în cazul în care:

autorul atacului nu a fost identificat; autorul infracțiunii de agresiune, deși identificat, nu poate fi găsit; autorul infracțiunii este în insolvență.

Pentru a exercita acest drept, victimele trebuie să depună o cerere la Ministerul Justiției, care va lua o decizie cu privire la cererile de despăgubire în termen de șase luni. Cererile trebuie să fie redactate în limba franceză, germană sau luxemburgheză și trebuie să menționeze data, locul și natura exactă a faptelor. Documentele justificative ale faptelor și ale prejudiciilor suferite de victimă trebuie să fie anexate la această scrisoare în susținerea cererii.

Dreptul la despăgubiri este supus anumitor condiții pe care victimele trebuie să le îndeplinească:

Victimele trebuie fie să își aibă în mod regulat și obișnuit reședința în Marele Ducat al Luxemburgului, fie să fie resortisanți ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al Consiliului Europei. În plus, la momentul săvârșirii infracțiunii, victimele trebuie să fi avut actele pe deplin în ordine în Marele Ducat al Luxemburgului sau să fie victime ale infracțiunii menționate la articolul 382 alineatul (1) din Codul penal [Trafic de ființe umane];

Daunele suferite trebuie să rezulte din acte intenționate care prezintă caracterul unei infracțiuni.

Daunele trebuie să includă vătămare corporală și nu doar daune materiale (ceea ce exclude, de exemplu, despăgubirile în cazul unui simplu furt).

Prejudiciul trebuie să conducă la o perturbare gravă a condițiilor de trai, care poate antrena o pierdere sau o reducere de venituri, o creștere a cheltuielilor excepționale sau incapacitatea de a desfășura o activitate profesională, pierderea unui an de școlarizare, vătămare corporală sau mentală sau daune morale sau estetice, precum și suferință fizică sau mentală. Victimele unei infracțiuni în temeiul articolelor 372-376 din Codul penal sunt exceptate de la obligația de a prezenta dovezi ale vătămării fizice sau psihice, care se presupune că există.

Despăgubirea este datorată de către stat doar în cazul în care victima nu poate obține despăgubiri eficace și suficiente în niciun fel (de exemplu, din partea autorului infracțiunii, din partea sistemului de securitate socială sau în temeiul asigurării personale).

Este important să se știe că despăgubirea poate fi refuzată sau redusă ca urmare a comportamentului victimelor la momentul faptelor sau a relației acestora cu autorul infracțiunii.

În cazul în care statul despăgubește victimele, acestea pot în continuare să se constituie parte civilă și să solicite sume suplimentare din partea autorului infracțiunii în cazul în care consideră că despăgubirea este insuficientă. În acest caz, victimele trebuie să informeze instanța cu privire la faptul că au depus o cerere de despăgubiri din partea statului sau că au obținut astfel de despăgubiri din partea statului, după caz.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

Victimele au dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat, cu condiția ca acestea să fie victime ale unei infracțiuni penale, iar autorul atacului să nu fie identificat sau dacă autorul atacului a fost identificat, însă nu poate fi găsit, sau în cazul în care autorul infracțiunii este în insolvență.

În cazul în care nu există un proces și, prin urmare, nu există o cuantificare a despăgubirilor de către instanță, Ministerul Justiției poate acorda o sumă fixă și/sau poate dispune o expertiză, pe cheltuiala sa, pentru a determina cuantumul despăgubirii care trebuie acordată victimei.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

În cazul unei necesități justificate în mod corespunzător, Ministerul Justiției poate acorda o plată în timp ce cererea se află în curs de examinare.

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

- În calitate de victimă a unei infracțiuni, puteți contacta următoarele servicii principale de sprijinire a victimelor:

A. Serviciul guvernamental:

Serviciul central de asistență socială (SCAS) - Serviciile de sprijinire a victimelor (Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes (SAV))SAV din Luxemburg

Tipuri de sprijin:

 • Consiliere psihologică și psihoterapeutică
 • Serviciu de informații juridice
 • Terapie de grup pentru victimele violenței domestice.
 • Însoțirea victimelor pe durata întregului proces juridic

DATE DE CONTACT:

Plaza Liberty Building, Entrance C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
GSM: (+352) 621 32 65 95

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăscas-sav@justice.etat.lu
Site-ul web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Organizații non-guvernamentale (ONG-uri):

1. Sprijin pentru victimele infracțiunilor (Aide aux Victimes de la Criminalité) - Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Tipuri de sprijin:

 • Servicii de consiliere juridică
 • Sprijin moral, financiar și material

DATE DE CONTACT:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tel.: (+352) 40 20 40

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăwrl@pt.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Servicii de sprijin pentru victimele recunoscute ale violenței domestice

Există trei astfel de servicii:

- SAVVD în Luxemburg din cadrul asociației non-profit Femei în dificultate (Femmes en détresse) asbl

Tipuri de sprijin:

 • Consultanță psihosocială
 • Informații și asistență juridică
 • Informații juridice, administrative și sociale și sprijin după ce procurorul a evacuat autorul violenței
 • Planificarea de măsuri juridice
 • Însoțirea victimelor, printre altele, în instanță, la biroul avocatului, la medic
 • Orientări
 • Consultanță și măsuri de protecție împotriva hărțuirii
 • Stabilirea unui plan pentru protecția victimelor

DATE DE CONTACT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 18 62
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcontact@savvd.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fed.lu/wp/services/savvd/

- PSY EA- în Luxemburg din cadrul asociației non-profit Femei în dificultate (Femmes en détresse)

Pentru copiii care sunt victime directe și indirecte ale violenței domestice în legătură cu un ordin de evacuare.

Tipuri de sprijin:

 • Îngrijirea copiilor și a adolescenților care sunt victime ale violenței domestice în legătură cu o măsură de evacuare
 • Sub formă de servicii psihologice pentru copii și adolescenți victime ale violenței domestice Sprijin psihologic pentru copiii și adolescenții care sunt victime ale violenței domestice și pentru familiile acestora

DATE DE CONTACT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcontact@psyea.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES în Dudelange din cadrul Fundației Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Serviciu de sprijin pentru copiii care sunt victime directe și indirecte ale violenței domestice în legătură cu un ordin de evacuare.

Tipuri de sprijin:

 • Îngrijirea copiilor și a adolescenților care sunt victime ale violenței domestice în legătură cu o măsură de evacuare

DATE DE CONTACT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 72 72 89

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăalternatives@profamilia.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Servicii de consultanță pentru femeile care sunt victime recunoscute ale violenței

Tipuri de sprijin:

 • Consultanță prin telefon
 • Consultanță psihosocială
 • Informații juridice, administrative și sociale și sprijin
 • Planificarea de măsuri juridice
 • Femeile sunt însoțite la alte servicii profesionale: avocat, instanță de judecată, poliție
 • Interviul de primire la un centru de adăpost pentru femei
 • Formare și prelegeri privind violența domestică
 • Seminare și grupuri de discuție

Există patru astfel de grupuri:

- VISAVI (Trăiește fără violență)[VISAVI (Vivre Sans Violence)] în Luxembourg din cadrul asociației non-profit Femei în dificultate(Femmes en détresse)

Centru de consultanță pentru femeile care sunt victime ale violenței domestice

DATE DE CONTACT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 08 77-1
Fax: (+352) 26 48 26 82

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăfeminfo@visavi.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fed.lu/wp/services/visavi/

- CENTRUL SUD (FOYER SUD) în Esch-sur-Alzette al Consiliului Național al Femeilor din Luxemburg (Conseil national des femmes du Luxembourg)

Centru de consultanță pentru femeile aflate în dificultate, inclusiv victime ale violenței.

DATE DE CONTACT:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tel.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Fax: (+352) 54 57 57 57

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăfoyersud@pt.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

- Centrul OZANAM în Luxemburg

- Centrul OZANAM Nord (Centre OZANAM Nord) în Wiltz din cadrul Fundației Casa Ușilor Deschise (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Centru de consultanță pentru femeile aflate în dificultate, inclusiv victime ale violenței.

DATE DE CONTACT:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tel.: (+352) 48 83 47

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăozanam@fmpo.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

DATE DE CONTACT:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tel.: (+352) 26 95 39 59

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăozanam.nord@fmpo.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

- PROFAMILIA în Dudelange din cadrul Fundației Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Centru de consultanță pentru femeile aflate în dificultate, inclusiv victime ale violenței.

DATE DE CONTACT:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tel.: (+352) 51 72 72-41
Fax: (+352) 52 21 88

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăfemmes@profamilia.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.cnfl.lu/

4. Centru de consultanță pentru copiii și adolescenții care sunt victime înregistrate ale violenței

Acestea sunt în număr de patru:

- PSY EA în Luxembourg din cadrul asociației non-profit Femei în dificultate (Femmes en détresse)

Servicii psihologice pentru copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 3 ani și 21 de ani care sunt victime ale violenței domestice sau martori ai violenței domestice, precum și pentru familiile lor.

Tipuri de sprijin:

 • Sprijin psihologic pentru copii și adolescenți care sunt victime ale violenței domestice și pentru familiile lor.

DATE DE CONTACT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 20 50
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcontact@psyea.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES în Dudelange din cadrul Fundației Pro Familia (Fondation Pro Familia)

Servicii de consultanță pentru copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 0 ani și 27 de ani care sunt victime sau martori ai violenței domestice, precum și pentru familiile lor.

Tipuri de sprijin:

 • Sprijin psihologic pentru copii și pentru familiile lor
 • Sprijin pentru relații de familie calde, respect reciproc
 • Activități de sensibilizare și de prevenire a violenței

DATE DE CONTACT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 DudelangeL-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 51 72 72 89

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăalternatives@profamilia.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

- OXYGENE în Dudelange din cadrul Asociației Femei în dificultate (Femmes en détresse) fără scop lucrativ

Servicii de consultanță și informare pentru fete (cu vârste cuprinse între 12-21 de ani) aflate în dificultate care sunt victime ale violenței fizice, mentale sau sexuale.

Tipuri de sprijin:

 • Interviuri individuale
 • Sprijin pentru procedurile administrative
 • Ajutor pentru căutarea unei locuințe supravegheate
 • Ajutor pentru o posibilă primire în cadrul adăpostului Meederchershaus

DATE DE CONTACT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 41 49
Fax: (+352) 27 12 59 89

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfofilles@pt.lu
Site-ul web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fed.lu/wp/services/oxygene/

- ALUPSE DIALOGUE în Luxemburg din cadrul asociației non-profit Alupse

Servicii de terapie și consultanță psihologică pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 ani și 21 de ani care sunt victime ale violenței fizice, mentale și sexuale și pentru familiile lor.

DATE DE CONTACT:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 18 48-1
Fax: (+352) 26 19 65 55

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăalupse@pt.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Centrul acreditat de consultanță, informare și asistență pentru bărbați și băieți aflați în dificultate care sunt victime ale violenței - infoMann în Luxemburg din cadrul asociației non-profit Asociația actTogether

Tipuri de sprijin:

 • Sprijin psihologic și social și consultări
 • Servicii de informare și documentare
 • Sensibilizare și formare
 • Însoțește și sprijină bărbații în vederea primirii lor într-un adăpost pentru bărbați

DATE DE CONTACT:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxemburg

Tel.: (+352) 27 49 65
Fax: (+352) 27 49 65 65

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@infomann.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.infomann.lu/

6. Centrul acreditat de consultanță și asistență pentru autorii actelor de violență, inclusiv violență domestică - Riicht eraus în Luxemburg al Crucii Roșii din Luxemburg

Tipuri de sprijin:

 • Consultanță, atenție, sprijin, asistență și însoțire a autorilor infracțiunilor (bărbați și femei) de violență domestică în legătură cu o evacuare, fie executată judiciar, fie pe bază voluntară
 • Încurajarea conștientizării și a responsabilizării în rândul autorilor infracțiunilor
 • Protecția pe termen scurt a victimelor
 • Gestionarea conflictelor și încredere în sine
 • Sprijinirea persoanelor angajate să se schimbe
 • Ajutor pentru dezvoltarea de strategii practice care să permită o modificare de lungă durată în atitudinea și comportamentul autorilor infracțiunilor
 • Sprijin pentru persoanele care doresc să își modifice comportamentul violent
 • Grup de discuții

DATE DE CONTACT:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tel.: (+352) 27 55-5800
Red Cross Helpline: (+352) 27 55
Fax: (+352) 27 55-5801

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăriichteraus@croix-rouge.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Serviciu de asistență pentru victimele recunoscute ale traficului de persoane

Servicii de îngrijire medicală ambulatorii și spitalicești pentru toate victimele traficului de persoane, femei, bărbați și copii.

Există două servicii, care sunt coordonate:

- SAVTEH în Luxemburg din cadrul Asociației Femei în dificultate (Femmes en détresse) asbl

- COTEH în Luxemburg al Fundației Casa Ușilor Deschise (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Tipuri de sprijin:

 • Consultanță prin telefon sau față în față
 • Sprijin psihosocial și supraveghere
 • Sprijin psihologic și stabilizare
 • Organizarea de consiliere sau asistență medicală
 • Însoțirea victimei la departamentul de cercetări penale în scopuri de identificare
 • Sprijinirea cooperării victimei cu poliția și Parchetul
 • Însoțirea victimelor pe parcursul procedurilor juridice, administrative și sociale în special
 • Coordonarea asistenței spitalicești și organizarea cazării victimelor în funcție de sex și de vârstă
 • Asistență materială și financiară
 • Informare privind drepturile victimelor traficului de persoane, procedurile judiciare și administrative, prestațiile acordate
 • Contactarea ONG-urilor din țările de origine pe durata unei întoarceri voluntare

DATE DE CONTACT:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 48 26 31
Fax: (+352) 26 48 26 82
GSM: (+352) 621 316 919

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouătraite.humains@visavi.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel.: (+352) 24 87 36 22
GSM: (+352) 621 351 884

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcoteh@fmpo.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Poliția:

Poliția Luxemburg
Direcția Generală
(Police Grand-Ducale Direction Générale) L-2957 Luxembourg

Tel.: (+352) 49 97-1
Linia telefonică de urgență: 113
Fax: (+352) 49 97-20 99

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcontact@police.public.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Autorități locale:

Serviciul de primire și informare juridică (Service d’accueil et d’information juridique):

-DIEKIRCH

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

-ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

-LUXEMBOURG

Cité judiciaire
Building BC
L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 22 18 46

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Serviciul de informare juridică „Drepturile femeilor”:

PARCHETUL GENERAL (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
Clădirea BC sau CR
L-2080 Luxembourg

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministere:

- Ministerul Justiției (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84537
Fax: (+352) 26 68 48 61

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@mj.public.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mj.public.lu/

Misiune:

 • Cauze civile
 • Cauze penale: Despăgubiri acordate victimelor, asistență judiciară, mediere penală
 • Cauze comerciale
 • Organizare judiciară
 • Coordonarea generală a litigiilor administrative în fața instanțelor administrative
 • Penitenciare

- Ministerul de Interne (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84600
Fax: (+352) 22 11 25

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@miat.public.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mi.public.lu/

Misiuni în conformitate cu Decretul Marelui Ducat din 28 ianuarie 2015:

 • Coordonarea serviciilor de urgență
 • Colaborarea cu ONG-urile

- Ministerul Securității Interne (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-84659
Fax: (+352) 22 72 76

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăsecretariat@msi.etat.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Sprijinirea victimelor în conformitate cu Decretul din 28 ianuarie 2015 din Luxemburg:

 • Poliția Luxemburg, Inspectoratul General de Poliție (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), Politica europeană de justiție și afaceri interne, politica în materie de cooperare polițienească internațională

- Ministerul Egalității de Șanse (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tel.: (+352) 247-85806
Fax: (+352) 24 18 86

E-mail : Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@mega.public.lu
Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mega.public.lu/fr/index.html

Misiuni:

 • Violența domestică
 • Comitetul pentru cooperare între specialiștii în lupta împotriva violenței
 • Parteneriate și management, cu ONG-uri acreditate de MEGA, pentru serviciile de îngrijire medicală ambulatorii și cu internare pentru victime și autori de infracțiuni de violență domestică, femei și bărbați aflați în dificultate, violență bazată pe gen și trafic de ființe umane
 • Parteneriate și colaborare cu ONG-urile aprobate de stat pentru îngrijirea persoanelor aflate în dificultate care sunt victime ale violenței.

Linia telefonică de urgență dedicată victimelor

- Poliția Luxemburg

Linie telefonică de urgență: 113

de luni până vineri, 24 de ore pe zi

Crucea Roșie Luxemburg

Linie telefonică de urgență: 2755

de luni până vineri, de la 7.00 la 22.00

-Fraentelefon (Femei în dificultate)

Linie telefonică de urgență: (+352) 44 81 81

de luni până vineri, 24 de ore pe zi

-Fraentelefon (Femei în dificultate)

Linie telefonică de urgență: (+352) 44 81 81

de luni până vineri, de la 9.00 la 15.00

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Da, sprijinul acordat victimelor este gratuit.

Ce tipuri de asistență pot primi de la organizațiile neguvernamentale?

A se vedea răspunsul la prima întrebare de la punctul B.

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.