Drepturile victimelor, pe țări

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Orice hotărâre definitivă dobândește autoritate de lucru judecat de îndată ce este pronunțată. Ca atare, se consideră că aceasta reprezintă adevărul atât timp cât nu este anulată prin exercitarea unei căi de atac prevăzute de lege. În mod normal, judecătorul se pronunță cu privire la acțiunile penale și civile în cadrul aceleiași hotărâri.

În virtutea dreptului la un proces echitabil, autoritatea de lucru judecat se aplică doar celor care au fost părți la procesul penal și elementelor deciziei cu privire la care părțile au fost în măsură să își precizeze poziția. În calitate de victimă, puteți ataca hotărârea doar dacă ați fost parte la procedură, aderând la aceasta în calitate de parte civilă.

În această calitate, aveți posibilitatea să introduceți o cale de atac, dar numai în ceea ce privește interesele dumneavoastră civile și dacă aveți un interes în a introduce acțiunea, și anume în cazul în care instanța v-a respins cererea de despăgubire sau în cazul în care considerați că suma acordată este insuficientă.

Prin urmare, nu puteți introduce o cale de atac pentru că nu sunteți de acord cu pedeapsa impusă sau pentru că instanța l-a achitat pe inculpat. Numai procurorul poate formula o cale de atac în ceea ce privește aspectul penal al procedurii.

Consultați-vă cu avocatul dumneavoastră pentru a stabili dacă este oportun să introduceți o cale de atac. Dacă avocații dumneavoastră au răspuns afirmativ, calea de atac trebuie introdusă în termen de 40 de zile la grefa instanței care a pronunțat hotărârea.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

După pronunțarea hotărârii, puteți primi o copie a acesteia.

Puteți introduce o cale de atac, dar numai în cazul în care ați fost parte la procedură, aderând la aceasta în calitate de parte civilă și numai în ceea ce privește interesele dumneavoastră civile (a se vedea punctul 1).

În cazul în care este planificată o liberare condiționată, puteți informa procurorul general, care este responsabil de executarea pedepsei împotriva căreia formulați obiecții.

Puteți continua să fiți reprezentat de un avocat.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

În calitate de parte civilă, aveți dreptul la asistență judiciară pentru orice chestiune legată de executarea hotărârii.

În calitate de victimă a unei infracțiuni intenționate care are drept rezultat vătămări corporale, puteți, în anumite condiții, să depuneți o cerere la Ministerul Justiției solicitând despăgubiri care urmează să fie plătite de stat, atunci când nu puteți fi despăgubit de către autorul infracțiunii.

Poliția și sistemul judiciar au obligația de a vă oferi protecție în calitatea dumneavoastră de victimă. Orice decizie privind liberarea condiționată a unei persoane condamnate poate face obiectul unor condiții specifice, care se referă în special la protecția societății și a victimei.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

La cerere, aveți dreptul să obțineți informații cu privire la orice hotărâre definitivă în ceea ce privește urmărirea penală.

În ceea ce privește pedeapsa impusă autorului infracțiunii, vă rugăm să țineți seama de faptul că hotărârea de condamnare trebuie să menționeze dispozițiile legii care sunt aplicate, fără însă a relua termenii, faptele care constituie infracțiunea de care este acuzată persoana acționată în justiție sau pedeapsa ori pedepsele impuse (articolul 195 din Codul de procedură penală). Pentru orice alte întrebări cu privire la executarea pedepselor, puteți contacta Serviciul de executare a pedepselor al Parchetului General.

În Luxemburg, o persoană condamnată în procedura finală va fi încarcerată fie la Penitenciarul Schrassig, fie la Penitenciarul Givenich.

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau dacă a evadat din detenție?

În temeiul articolului 4 alineatul (1) din Codul de procedură penală, puteți, în baza unei cereri specifice depuse la Parchetul General, să fiți informat cu privire la eliberarea sau evadarea unui autor al unei infracțiuni, în cazul în care există un pericol sau un risc identificat de prejudiciu la adresa dumneavoastră, cu excepția cazului în care această notificare implică un risc privind identitatea în prejudiciul autorului infracțiunii.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Nu.

Ultima actualizare: 08/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.