Victims' rights - by country

Malta

Conținut furnizat de
Malta

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Malta start with investigation of the crime. Depending on the crime, the investigation is carried out by the police or by an investigating magistrate.

Less serious crimes (crimes punished by a fine or imprisonment of less than six months) are investigated by a police officer. If there is sufficient evidence against the offender the police officer brings the case to the Court of Magistrates for trial and acts as a prosecutor before the court. During the trial a judge examines the evidence and convicts or acquits the alleged offender. If the offender is convicted the same judge specifies the penalty to be imposed.

All other crimes are investigated by investigating magistrates. If there is sufficient evidence against the offender the investigating magistrate brings the case before the Court of Magistrates. The Court of Magistrates examines the evidence and if there is sufficient evidence it sends the case to the Attorney General. The Attorney General then brings the case to the Criminal Court for trial. During the trial a public prosecutor prosecutes the offender before a judge and a jury. The jury decides whether the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the judge specifies the penalty to be imposed.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 05/10/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

Ce informații voi primi din partea autorităților (de exemplu, poliție, parchet) după ce s-a săvârșit o infracțiune, chiar înainte ca eu s-o denunț?

De la primul contact cu poliția, ar trebui să vi se ofere următoarele informații:

 1. tipul de sprijin pe care îl puteți primi și de la ce entitate;
 2. procedura de denunțare a infracțiunii și rolul victimei în procedurile aferente;
 3. cum și în ce condiții puteți beneficia de protecție;
 4. cum și în ce condiții puteți solicita consultanță juridică, asistență judiciară sau orice alt tip de consiliere;
 5. cum și în ce condiții puteți solicita despăgubiri;
 6. cum și în ce condiții aveți dreptul la interpretare și traducere;
 7. dacă locuiți într-un alt stat membru decât cel în care s-a săvârșit infracțiunea, orice măsură, procedură sau aranjament special de care puteți beneficia pentru a vă proteja interesele în Malta;
 8. procedurile pe care le aveți la dispoziție pentru a depune o plângere atunci când drepturile dumneavoastră în calitate de victimă sunt încălcate de poliție;
 9. datele de contact pe care le puteți folosi pentru comunicările referitoare la cazul dumneavoastră;
 10. căile judiciare de atac disponibile;

cum și în ce condiții vi se pot rambursa cheltuielile suportate pentru a participa la procedurile penale.

Nu locuiesc în țara din UE în care s-a săvârșit infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Dacă locuiți în Malta și ați fost victima unei infracțiuni săvârșite într-un alt stat membru, aveți dreptul să denunțați infracțiunea la poliția malteză. Odată ce ați depus sesizarea, poliția din Malta are obligația de a transmite sesizarea fără întârziere autorității competente din statul membru în care s-a săvârșit infracțiunea, cu excepția cazului în care poliția malteză a inițiat deja o acțiune în cazul respectiv.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Când denunțați o infracțiune, poliția ar trebui să vă dea o confirmare scrisă a sesizării dumneavoastră, precizând elementele principale ale infracțiunii respective. În plus, dacă solicitați acest lucru, aveți dreptul să primiți următoarele informații:

 1. orice decizie de a nu deschide ancheta, de a o închide sau de a nu lua măsuri împotriva infractorului;
 2. data și locul desfășurării procedurii penale și natura acuzațiilor aduse infractorului;
 3. orice sentință finală pronunțată în cadrul procedurii;
 4. informații despre situația procedurii penale;
 5. eliberarea sau evadarea din detenție a infractorului și orice măsură care s-a luat pentru protecția dumneavoastră în cazul eliberării sau evadării infractorului.

În cazurile menționate la literele a și c, ar trebui să vi se prezinte motivele care justifică decizia respectivă sau o sinteză a acestora.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul anchetei și al procesului)?

Poliția ar trebui să se asigure că înțelegeți și vă puteți face înțeles (înțeleasă). Dacă nu înțelegeți sau nu vorbiți limba malteză sau limba engleză, aveți dreptul la servicii de interpretare și de traducere într-o limbă pe care o înțelegeți.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (înțeleasă) (în cazul minorilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)

Comunicarea trebuie să aibă loc într-un limbaj simplu și accesibil, iar caracteristicile dumneavoastră personale ar trebui respectate, inclusiv orice handicap care vă poate afecta capacitatea de a înțelege sau de a vă face înțeles (înțeleasă). În plus, aveți dreptul de a fi însoțit(ă) de o persoană aleasă de dumneavoastră atunci când contactați pentru prima dată poliția în cazul în care, din cauza impactului infracțiunii asupra dumneavoastră, aveți nevoie de asistență pentru a înțelege sau pentru a vă face înțeles (înțeleasă). Dacă victima este o persoană cu handicap sau un minor, poliția solicită întotdeauna sprijinul asistenților sociali de la Agenția Appoġġ (Aġenzija Appoġġ) și, dacă se consideră necesar, se poate solicita și sprijinul altor profesioniști din domeniul asistenței sociale.

Servicii de sprijin pentru victime

Cine oferă sprijin victimelor? Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

În cursul primului contact cu poliția, funcționarii poliției vă vor oferi informații despre tipul de sprijin pe care îl puteți primi și de la ce entitate, inclusiv asistența medicală, consilierea psihologică și chiar opțiuni de cazare. În plus, poliția ar trebui să vă îndrume fără întârziere către serviciile de sprijin pentru victime.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Serviciul de sprijin este confidențial.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Puteți avea acces la aceste servicii chiar și înainte de a fi denunțat în mod oficial o infracțiune.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Dacă, după o primă evaluare, reiese că sunteți în pericol, poliția ar trebui să se asigure imediat că sunteți în siguranță. Dacă poliția a concluzionat că infractorul este o persoană periculoasă, acesta poate fi arestat, iar cazul poate fi trimis urgent în instanță, cu solicitarea ca instanța să dispună reținerea infractorului în detenție.

De asemenea, puteți să cereți agentului de poliție responsabil cu cazul dumneavoastră să vă plaseze într-un program de protecție a martorilor. Va trebui să declarați că veți depune mărturie împotriva infractorului în cadrul ședinței de judecată. Dacă funcționarul poliției este convins că mărturia dumneavoastră sau alte probe pe care le dețineți sunt importante pentru caz, acesta va solicita procurorului general să dispună plasarea dumneavoastră într-un program de protecție a martorilor. Programul îi poate include, de asemenea, pe membrii familiei dumneavoastră și alte rude. De obicei, programul constă în măsuri care vă asigură siguranța personală și/sau vă protejează patrimoniul.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

Poliția.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă infractorul încă prezintă un pericol pentru mine?

Da, poliția efectuează această evaluare.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă sistemul de justiție penală (în timpul anchetei și al procesului) reprezintă un alt pericol pentru mine?

Dacă în cursul procedurii rezultă că există în continuare un pericol, poliția poate solicita instanței să emită un ordin de protecție pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră.

Ce fel de protecție există pentru victimele deosebit de vulnerabile?

În cazul violenței domestice, victimele sunt plasate în adăposturi speciale.

Sunt minor(ă) – am drepturi speciale?

Dacă sunteți minor(ă), părintele sau tutorele dumneavoastră poate denunța infracțiunea în locul dumneavoastră.

Dacă părintele sau tutorele dumneavoastră nu vă poate reprezenta din cauza unui conflict de interese sau dacă sunteți neînsoțit(ă) ori separat(ă) de familia dumneavoastră, instanța va numi din proprie inițiativă un avocat pentru copii sau un avocat pentru asistență judiciară, care să vă reprezinte interesele.

Un membru al familiei mele a decedat ca urmare a infracțiunii – ce drepturi am?

Sunteți considerat(ă) victimă și aveți aceleași drepturi ca și victima directă a infracțiunii.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni – ce drepturi am?

Puteți denunța infracțiunea în locul victimei dacă sunteți soțul/soția, părintele, copilul, fratele/sora sau tutorele acesteia.

Pot avea acces la servicii de mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Medierea dintre victimă și infractor va fi disponibilă pe parcursul procedurii penale atunci când infractorul mărturisește că a săvârșit infracțiunea sau este găsit vinovat de săvârșirea acesteia. În cazul unei mărturisiri sau al unui verdict de vinovăție, există diverse modalități de acces la serviciile de mediere prin intermediul curților de justiție (Qorti tal-Ġustizzja). Accesul la serviciile de mediere poate fi oferit prin depunerea unei solicitări la instanță, prin introducerea unei acțiuni în instanță, la solicitarea procurorului și/sau a avocatului și/sau a consilierului de probațiune, astfel încât cazul să intre în mediere.

Dacă instanța acceptă solicitarea, cazul va fi trimis Comisiei de mediere între victime și infractori din cadrul Direcției de probațiune și liberare condiționată (denumită în continuare „comisia”). După examinarea tuturor informațiilor relevante, comisia va decide dacă dosarul se califică sau nu pentru mediere. În cazul în care comisia decide să deschidă medierea, cazul va fi repartizat unui mediator. Mediatorul contactează atât victima, cât și infractorul și se întâlnește separat cu fiecare dintre aceștia, în vederea organizării unei a treia întâlniri, la care să participe ambele părți. Pentru ca procesul de mediere să evolueze, mediatorul trebuie să se asigure că ambele părți vor beneficia de acest proces și că nu există nici un risc de victimizare secundară.

Unde pot găsi dispozițiile legislative care stabilesc ce drepturi am?

Legea care stabilește ce drepturi aveți este Legea privind victimele infracțiunilor (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăcapitolul 539 din legislația Maltei.

În ceea ce privește medierea, legea aplicabilă este Legea privind justiția reparatorie (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) – Linkul se deschide într-o fereastră nouăcapitolul 516 din legislația Maltei.

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

Cum pot sesiza săvârșirea unei infracțiuni?

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, o puteți raporta la poliție. Soțul/soția, părinții, copiii, frații/surorile sau tutorele dumneavoastră pot raporta infracțiunea în numele dumneavoastră. De asemenea, puteți informa poliția dacă ați aflat despre săvârșirea unei infracțiuni, chiar dacă nu sunteți dumneavoastră victima.

Puteți sesiza săvârșirea unei infracțiuni verbal, adresându-vă celei mai apropiate secții de poliție sau sunând la numărul de urgență 112 în cazuri în care este necesară intervenția imediată, depunând o sesizare la secția de poliție sau trimițând o scrisoare. Dacă trimiteți o sesizare scrisă, o puteți redacta personal sau puteți solicita asistență din partea unui avocat. Nu aveți obligația de a urma un format anume. De obicei, sesizarea se face în limba engleză sau în limba malteză, dar, dacă nu înțelegeți sau nu vorbiți niciuna dintre aceste limbi, aveți dreptul de a face sesizarea într-o limbă pe care o cunoașteți sau cu ajutorul unui interpret. Trebuie să menționați datele dumneavoastră personale. În principiu, sesizările anonime sunt acceptate, dar poliția va deschide o anchetă în urma unei astfel de sesizări numai dacă este vorba despre o infracțiune gravă.

Nu există un termen-limită pentru raportarea unei infracțiuni. Cu toate acestea, legea prevede că, dacă a trecut o anumită perioadă de timp de la săvârșirea infracțiunii, infractorul nu mai poate fi urmărit penal. În funcție de natura infracțiunii, această perioadă poate varia de la trei luni în cazul delictelor mai puțin grave (de exemplu, insultă verbală) până la 20 de ani în cazul infracțiunilor foarte grave (de exemplu, omor). Puteți să depuneți o sesizare și după perioada respectivă, dar poliția nu va ancheta infracțiunea. Chiar dacă poliția efectuează o anchetă, instanța va achita infractorul.

Pentru unele infracțiuni minore, trebuie să depuneți o plângere specială la poliție, și anume în acele cazuri în care poliția nu poate deschide o anchetă dacă nu a fost depusă o plângere. Plângerile se depun de obicei în scris, dar acest format nu este obligatoriu. Puteți solicita unui avocat care să redacteze plângerea în numele dumneavoastră. Plângerea dumneavoastră trebuie să includă următoarele informații: datele dumneavoastră personale (numele, adresa, numărul cărții de identitate), informații despre infractor, descrierea incidentului și o listă a martorilor pe care doriți ca poliția să îi intervieveze, inclusiv adresele acestora. De asemenea, este recomandată, dar nu obligatorie, includerea unei trimiteri la dispoziția juridică pe care credeți că a încălcat-o infractorul.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Când raportați o infracțiune, veți primi un număr de referință. Puteți utiliza acest număr pentru a verifica evoluția dosarului. În practică, puteți verifica și utilizând data la care ați depus sesizarea. Puteți primi informații despre anchetă deplasându-vă la secția de poliție sau dând un telefon.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul anchetei sau al procesului)? În ce condiții?

Victimele infracțiunilor pot beneficia de asistență judiciară.

Pot cere să mi se ramburseze eventualele cheltuieli suportate (aferente participării la anchetă/proces)? În ce condiții?

Da, puteți solicita rambursarea cheltuielilor suportate.

Pot depune o contestație dacă cazul meu este închis înainte de a ajunge la instanță?

În cazul în care, după ce a anchetat infracțiunea, poliția decide să închidă cazul fără să îl trimită în instanță, puteți contesta această decizie, în calitate de victimă, în fața Curții Inferioare (Qorti tal-Maġistrati). Curtea Inferioară vă va solicita să confirmați prin jurământ informațiile pe care le-ați furnizat în sesizarea dumneavoastră și să vă declarați dispus(ă) să depuneți mărturie în instanță. Va trebui să plătiți, de asemenea, o anumită sumă stabilită de instanță ca garanție că intenția dumneavoastră ca infractorul să fie urmărit penal este serioasă. Curtea Inferioară va examina dovezile și, dacă consideră că sunt suficiente, va dispune continuarea procedurilor de către poliție.

Pot să mă implic în proces?

Puteți participa la proceduri ca parte civilă. Pentru a participa la proceduri ca parte civilă, trebuie să adresați o cerere în acest sens instanței. Instanța va examina cererea dumneavoastră și va decide dacă vă puteți constitui în parte civilă. În calitate de parte civilă, puteți participa la toate ședințele de judecată, chiar și la cele care nu sunt publice și chiar dacă veți depune mărturie în cadrul procedurii.

Care este rolul meu oficial în sistemul judiciar? De exemplu, pot să fiu sau pot alege să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Puteți fi martor sau parte civilă, după cum s-a explicat mai sus.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Drepturile și obligațiile dumneavoastră în cursul procesului în fața instanței penale depind de tipul instanței care examinează cazul:

 • în situația în care cazul dumneavoastră este urmărit penal de un funcționar al poliției în fața Curții Inferioare, aveți aproape aceleași drepturi ca și inculpatul: dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră puteți prezenta probe, puteți participa la audierea încrucișată a martorilor (adresându-le întrebările prin intermediul funcționarului poliției care conduce urmărirea penală) etc.
 • în situația în care cazul dumneavoastră este urmărit penal de procurorul general, de procurorul general adjunct sau de un alt procuror în fața Tribunalului Penal, puteți participa la audieri și puteți prezenta argumente legate de sentință doar dacă juriul a condamnat inculpatul.

Pot să fac o declarație sau să depun mărturie la proces? În ce condiții?

În timpul procedurii penale, probabil că veți fi chemat(ă) să depuneți mărturie, deoarece instanța va dori să asculte mărturia dumneavoastră ca victimă a infracțiunii.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Aveți dreptul de a fi informat(ă) cu privire la desfășurarea procesului, precum și cu privire la hotărârea definitivă.

Pot avea acces la dosarele instanței?

Ca parte civilă, veți avea acces la documentele instanței.

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

3 - Drepturile pe care le am după proces

Pot să formulez o cale de atac împotriva sentinței?

Procesul în instanță se finalizează cu o hotărâre a instanței prin care inculpatul este condamnat sau achitat. Dacă inculpatul este declarat vinovat, judecătorul va pronunța o sentință. Potrivit legislației din Malta, numai inculpatul și procurorul general au dreptul de a formula o cale de atac pe lângă Curtea Penală de Apel împotriva hotărârii de condamnare sau de achitare și/sau împotriva sentinței.

Cu toate acestea, în cazul în care a fost formulată o cale de atac, dacă sunteți o parte civilă la procesul inițial, avocatul dumneavoastră va avea dreptul să examineze toate documentele relevante având legătură cu procedura de recurs.

Ce drepturi am după formularea sentinței?

După intrarea în vigoare a sentinței, aveți dreptul de a primi o copie a hotărârii instanței. Dacă sentința dispune privarea de libertate a inculpatului, aveți dreptul să fiți informat în momentul în care inculpatul este eliberat sau evadează.

Am dreptul la sprijin sau protecție după proces? Pentru cât timp?

Aveți dreptul la sprijin sau protecție după încheierea procedurilor penale, în cursul procesului și pe o durată adecvată.

Ce informații pot primi dacă inculpatul este condamnat?

Veți primi o copie a sentinței finale.

Voi fi informat dacă inculpatul este eliberat (inclusiv în cazul eliberării anticipate sau condiționate) sau dacă acesta evadează din închisoare?

Da, veți fi informat dacă inculpatul este eliberat sau dacă acesta evadează.

Voi fi implicat în luarea hotărârilor privind eliberarea sau eliberarea condiționată a acestuia? De exemplu, pot face o declarație sau pot introduce o cale de atac?

Nu veți fi implicat în luarea unor astfel de hotărâri, dar veți fi informat în privința lor.

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

4 - Despăgubiri

Care este procedura pentru obținerea de despăgubiri de la autorul infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

Procedura judiciară pentru a cere despăgubiri de la autorul infracțiunii constă în inițierea unei acțiuni civile împotriva acestuia, cu excepția cazului în care instanța penală a obligat deja autorul infracțiunii să despăgubească victima.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

Aveți dreptul de a cere executarea acestei hotărâri în mod similar unei hotărâri civile, prin urmare puteți chiar să solicitați punerea sub sechestru sau executarea silită.

În cazul în care acesta nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

În cazul în care autorul infracțiunii nu plătește, guvernul poate plăti un avans victimei, în anumite condiții care pot fi impuse de procuror.

Am dreptul la despăgubiri din partea statului?

Da, aveți dreptul de a solicita despăgubiri din partea statului în cadrul sistemului de despăgubiri pentru prejudicii cauzate de săvârșirea de infracțiuni.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Formular electronic disponibil: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

Aveți dreptul la despăgubiri chiar și atunci când autorul infracțiunii nu este condamnat sau cunoscut.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

În mod excepțional, poate exista o plată de urgență în așteptarea deciziei finale privind cererea de despăgubiri.

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Site-ul internet
al poliției: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Agenția națională de asistență socială pentru copiii și familiile defavorizate, site internet Appoġġ:
Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Ministerul justiției - asistența în domeniul despăgubirilor acordate victimelor infracțiunilor
Contact:
Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo.justicedepartment@gov.mt
Număr de telefon: +356 25674330
Adresă: 21, Triq l-Arċisqof, La Valette VLT1443

Site-ul internet
al Agenției malteze pentru asistență juridică: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Linie telefonică de urgență dedicată victimelor

Linie de asistență telefonică 179

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Da, asistența acordată victimelor este gratuită.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

Aveți dreptul la următoarele servicii de sprijin:

 1. informații, consiliere și asistență în ceea ce privește drepturile pe care le aveți ca victimă a unei infracțiuni, inclusiv privind accesul la sisteme de despăgubire și informații privind rolul pe care îl puteți avea în cadrul procedurii penale, în special pregătirea pentru participarea la proces;
 2. informații despre serviciile de asistență disponibile și îndrumarea către un astfel de serviciu;
 3. sprijin moral și, dacă este nevoie, psihologic;
 4. consiliere privind aspectele financiare și practice;
 5. consiliere în materie de risc și de prevenire a victimizării secundare și repetate, a intimidării și a represaliilor.

Ce tipuri de asistență pot primi de la organizațiile neguvernamentale?

Victim Support Malta vă oferă asistență pentru a depăși trauma cauzată de infracțiune, vă pune la dispoziție informații juridice privind procedura penală din perspectiva victimelor și asistență practică, de exemplu în relația cu poliția.
Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://victimsupport.org.mt/
Linkul se deschide într-o fereastră nouăFundația St Jeanne Antide

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.