Drepturile victimelor, pe țări

Malta

Conținut furnizat de
Malta

Cum pot sesiza săvârșirea unei infracțiuni?

Dacă sunteți victima unei infracțiuni, o puteți raporta la poliție. Soțul/soția, părinții, copiii, frații/surorile sau tutorele dumneavoastră pot raporta infracțiunea în numele dumneavoastră. De asemenea, puteți informa poliția dacă ați aflat despre săvârșirea unei infracțiuni, chiar dacă nu sunteți dumneavoastră victima.

Puteți sesiza săvârșirea unei infracțiuni verbal, adresându-vă celei mai apropiate secții de poliție sau sunând la numărul de urgență 112 în cazuri în care este necesară intervenția imediată, depunând o sesizare la secția de poliție sau trimițând o scrisoare. Dacă trimiteți o sesizare scrisă, o puteți redacta personal sau puteți solicita asistență din partea unui avocat. Nu aveți obligația de a urma un format anume. De obicei, sesizarea se face în limba engleză sau în limba malteză, dar, dacă nu înțelegeți sau nu vorbiți niciuna dintre aceste limbi, aveți dreptul de a face sesizarea într-o limbă pe care o cunoașteți sau cu ajutorul unui interpret. Trebuie să menționați datele dumneavoastră personale. În principiu, sesizările anonime sunt acceptate, dar poliția va deschide o anchetă în urma unei astfel de sesizări numai dacă este vorba despre o infracțiune gravă.

Nu există un termen-limită pentru raportarea unei infracțiuni. Cu toate acestea, legea prevede că, dacă a trecut o anumită perioadă de timp de la săvârșirea infracțiunii, infractorul nu mai poate fi urmărit penal. În funcție de natura infracțiunii, această perioadă poate varia de la trei luni în cazul delictelor mai puțin grave (de exemplu, insultă verbală) până la 20 de ani în cazul infracțiunilor foarte grave (de exemplu, omor). Puteți să depuneți o sesizare și după perioada respectivă, dar poliția nu va ancheta infracțiunea. Chiar dacă poliția efectuează o anchetă, instanța va achita infractorul.

Pentru unele infracțiuni minore, trebuie să depuneți o plângere specială la poliție, și anume în acele cazuri în care poliția nu poate deschide o anchetă dacă nu a fost depusă o plângere. Plângerile se depun de obicei în scris, dar acest format nu este obligatoriu. Puteți solicita unui avocat care să redacteze plângerea în numele dumneavoastră. Plângerea dumneavoastră trebuie să includă următoarele informații: datele dumneavoastră personale (numele, adresa, numărul cărții de identitate), informații despre infractor, descrierea incidentului și o listă a martorilor pe care doriți ca poliția să îi intervieveze, inclusiv adresele acestora. De asemenea, este recomandată, dar nu obligatorie, includerea unei trimiteri la dispoziția juridică pe care credeți că a încălcat-o infractorul.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Când raportați o infracțiune, veți primi un număr de referință. Puteți utiliza acest număr pentru a verifica evoluția dosarului. În practică, puteți verifica și utilizând data la care ați depus sesizarea. Puteți primi informații despre anchetă deplasându-vă la secția de poliție sau dând un telefon.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul anchetei sau al procesului)? În ce condiții?

Victimele infracțiunilor pot beneficia de asistență judiciară.

Pot cere să mi se ramburseze eventualele cheltuieli suportate (aferente participării la anchetă/proces)? În ce condiții?

Da, puteți solicita rambursarea cheltuielilor suportate.

Pot depune o contestație dacă cazul meu este închis înainte de a ajunge la instanță?

În cazul în care, după ce a anchetat infracțiunea, poliția decide să închidă cazul fără să îl trimită în instanță, puteți contesta această decizie, în calitate de victimă, în fața Curții Inferioare (Qorti tal-Maġistrati). Curtea Inferioară vă va solicita să confirmați prin jurământ informațiile pe care le-ați furnizat în sesizarea dumneavoastră și să vă declarați dispus(ă) să depuneți mărturie în instanță. Va trebui să plătiți, de asemenea, o anumită sumă stabilită de instanță ca garanție că intenția dumneavoastră ca infractorul să fie urmărit penal este serioasă. Curtea Inferioară va examina dovezile și, dacă consideră că sunt suficiente, va dispune continuarea procedurilor de către poliție.

Pot să mă implic în proces?

Puteți participa la proceduri ca parte civilă. Pentru a participa la proceduri ca parte civilă, trebuie să adresați o cerere în acest sens instanței. Instanța va examina cererea dumneavoastră și va decide dacă vă puteți constitui în parte civilă. În calitate de parte civilă, puteți participa la toate ședințele de judecată, chiar și la cele care nu sunt publice și chiar dacă veți depune mărturie în cadrul procedurii.

Care este rolul meu oficial în sistemul judiciar? De exemplu, pot să fiu sau pot alege să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

Puteți fi martor sau parte civilă, după cum s-a explicat mai sus.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Drepturile și obligațiile dumneavoastră în cursul procesului în fața instanței penale depind de tipul instanței care examinează cazul:

  • în situația în care cazul dumneavoastră este urmărit penal de un funcționar al poliției în fața Curții Inferioare, aveți aproape aceleași drepturi ca și inculpatul: dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră puteți prezenta probe, puteți participa la audierea încrucișată a martorilor (adresându-le întrebările prin intermediul funcționarului poliției care conduce urmărirea penală) etc.
  • în situația în care cazul dumneavoastră este urmărit penal de procurorul general, de procurorul general adjunct sau de un alt procuror în fața Tribunalului Penal, puteți participa la audieri și puteți prezenta argumente legate de sentință doar dacă juriul a condamnat inculpatul.

Pot să fac o declarație sau să depun mărturie la proces? În ce condiții?

În timpul procedurii penale, probabil că veți fi chemat(ă) să depuneți mărturie, deoarece instanța va dori să asculte mărturia dumneavoastră ca victimă a infracțiunii.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Aveți dreptul de a fi informat(ă) cu privire la desfășurarea procesului, precum și cu privire la hotărârea definitivă.

Pot avea acces la dosarele instanței?

Ca parte civilă, veți avea acces la documentele instanței.

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.