Drepturile victimelor, pe țări

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

Victimele infracțiunilor pot solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii în următoarele moduri:

  1. acestea pot introduce o acțiune împotriva autorului infracțiunii în fața unei instanțe civile; procedurile civile sunt condiționate de plata unor cheltuieli de judecată; procedurile civile pot fi inițiate indiferent dacă s-a pus în mișcare acțiunea penală în instanță, însă acestea pot fi suspendate până când este pronunțată o hotărâre definitivă privind procesul penal; dacă acțiunea formulată de către victimă se soluționează favorabil, executarea silită este gestionată de către autoritatea de executare silită, și anume executorul judecătoresc (komornik);
  2. în cursul procesului penal, victimele pot solicita aplicarea unei măsuri de compensare (środek kompensacyjny) care urmează să fie impusă pârâtului – o obligație de a repara prejudiciul sau de a acorda despăgubiri; în schimb, instanța poate să dispună plata unor despăgubiri suplimentare (nawiązka); cererea victimei va fi îndeplinită numai în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat;
  3. în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat și primește o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare, instanța îl poate obliga la repararea prejudiciului rezultat ca urmare a săvârșirii infracțiunii;
  4. în cazul în care procedurile sunt suspendate condiționat, instanța trebuie să oblige autorul infracțiunii la repararea integrală sau parțială a prejudiciului.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

  1. Dacă instanța obligă autorului infracțiunii la repararea prejudiciului și autorul infracțiunii nu se conformează în mod voluntar, victima poate recurge la procedura de executare silită desfășurată de către un executor judecătoresc.
  2. În cazul în care autorul infracțiunii primește o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare din partea instanței sau dacă procedurile inițiate împotriva sa se suspendă în mod condiționat și acesta nu asigură repararea prejudiciului, pot fi luate măsuri pentru executarea pedepsei sau reluarea procedurilor. Aceste măsuri, în special amenințarea reală cu închisoarea, au tendința de a stimula autorii infracțiunilor care, chiar dacă executarea silită este ineficace, vor găsi într-un fel fonduri pentru a răspunde solicitărilor victimelor. Pentru a se lua astfel de măsuri, este suficient ca victima să informeze instanța sau organul de probațiune (kurator sądowy) că autorul infracțiunii nu și-a îndeplinit obligația.

În cazul în care autorul infracțiunii nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

În cazul în care autorul infracțiunii nu asigură repararea prejudiciului, victima nu poate obține plata respectivă din partea statului.

Victima poate beneficia de asistență de urgență finanțată prin Fondul de sprijin pentru victime și ajutor la eliberarea din detenție oferit de organizații specializate în acordarea de sprijin victimelor infracțiunilor.

Am dreptul la despăgubiri din partea statului?

Victimele celor mai grave crime sau rudele apropiate au dreptul la prestații speciale plătite de trezorerie. Acest lucru este valabil pentru persoane domiciliate în Polonia sau într-un alt stat membru care, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni, au suferit un prejudiciu grav sau o deteriorare a sănătății care durează mai mult de șapte zile și pentru rudele apropiate ale persoanelor care au decedat ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

Aveți dreptul la despăgubiri inclusiv dacă autorul infracțiunii nu este condamnat

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

Victimele care au dreptul la despăgubiri pot obține o garanție, și anume o plată unică efectuată înainte de închiderea dosarului. Suma respectivă poate fi utilizată parțial pentru a acoperi costurile aferente tratamentului, convalescenței sau serviciilor funerare.

Ultima actualizare: 20/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.