Drepturile victimelor, pe țări

România

Conținut furnizat de
România

Cum pot sesiza săvârșirea unei infracțiuni?

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, puteți sesiza fapta la poliție (sau parchet) în scris sau oral. De asemenea, puteți însărcina o altă persoana să sesizeze infracțiunea, dacă o mandatați în scris. Procura scrisă și semnată de dumneavoastră va fi atașată la dosar.

Plângerea se poate face de către unul dintre soți pentru celălalt soț sau de copilul major pentru părinți. În cazul minorilor, plângerea se formulează de către reprezentanul legal sau cu încuviințarea acestuia.

Dacă alegeți să faceți plângerea oral, trebuie să vă deplasați la sediul poliției. Ofițerul de poliție va transpune în scris plângerea dumneavoastră, o va înregistra și vă va ruga să o semnați. De asemenea, plângerile făcute în scris, trebuie semnate de dumneavoastră.

Plângerea trebuie să includă numele și prenumele, ocupația, domiciliul și o descriere cât mai amănunțită a faptelor. În măsura în care se cunoaște numele infractorului, acesta trebuie indicat în plângere, ca și orice dovadă în legătura cu evenimentul respectiv. În faza de urmărire penală, victima poate aduce și alte dovezi la dosar.

Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba română, puteți face plângerea în limba pe care o înțelegeți, iar aceasta va fi tradusă ulterior de organul judiciar. De asemenea, puteți solicita, în acest caz, ca, atunci când veți fi citat, să primiți citația și în limba pe care o înțelegeți.

Dacă sunteți victima violenței domestice, puteți solicita emiterea unui ordin de protecție provizoriu de către organul de poliție sau puteți solicita instanței de judecată emiterea ordinului de protecție. În acest sens, este nevoie să completați o cerere tip, care se depune la Judecătoria de la domiciliu. Cererea poate fi introdusă personal sau, dacă sunteți de acord, de către o persoană de la serviciile sociale care se ocupă cu violența în familie, de un procuror sau de un polițist.

Cum pot afla ce se întâmplă în cazul infracțiunii cu privire la care am făcut sesizarea?

După ce ați făcut plângere, dosarul va fi transmis de către organele de poliție către parchet unde dosarul va primi un număr unic.

După ce ați depus plângerea puteți afla care este stadiul urmăririi penale dacă faceți o cerere expresă în acest sens și indicați o adresă pe teritoriul României sau o adresă de poștă electronică (e-mail) sau mesagerie electronică la care informațiile să vă fie comunicate.

Dacă procurorul va decide să trimită cazul la instanță, aveți dreptul de a consulta dosarul la sediul instanței, în timpul fazei de judecată. De asemenea, veți fi citat la judecată.

Am dreptul la asistență juridică (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

Dacă sunteți persoană vătămată, aveți dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată.

a. Pe tot parcursul procesului penal, aveți dreptul să fiți asistat de către un avocat ales și plătit de dumneavoastră. Dacă făptuitorul va fi condamnat, veți putea recupera de la acesta cheltuielile făcute cu avocatul.

b. Dacă doriți, puteți fi reprezentat pe tot parcursul procesului penal, cu excepția cazurilor în care prezența dumneavoastră este obligatorie sau este apreciată ca fiind necesară de procuror, judecător sau instanța de judecată, după caz (spre exemplu, pentru audiere).

c. În anumite cazuri, asistența juridică în cadrul procesului penal se poate acorda gratuit:

 • dacă procurorul sau judecătorul apreciază că nu vă puteți face singur apărarea, iar dumneavoastră nu aveți un avocat ales şi plătit;
 • dacă sunteți minor și nu ați dobândit capacitate de exercițiu deplină (prin căsătorie sau printr-o decizie a unui judecător);
 • la cerere, dacă ați fost victima uneia dintre următoarele infracțiuni: tentativă la infracțiunile de omor sau omor calificat, vătămare corporală, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală (Codul penal definește ce înseamnă această vătămare corporală), viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor;
 • la cerere, dacă soțul, părinții sau persoanele în a căror întreținere vă aflați au decedat ca urmare a unei infracțiuni de omor, omor calificat, sau a unei alte infracțiuni intenționate;
 • la cerere și dacă ați fost victima unor alte infracțiuni decât cele enumerate, dacă venitul lunar, calculat pe membru de familie, este cel mult egal cu salariul de bază minim brut pe țară. Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se depune la tribunalul în a cărui circumscripție ai domiciliul.

În aceste cazuri, asistența juridică gratuită se acordă numai dacă ați depus o plângere/denunț la poliție sau parchet în termen de 60 de zile de la data săvârșirii infracțiunii ori după caz, de la data la care ați luat cunoștință de săvârșirea infracțiunii. În cazul în care v-ați aflat în imposibilitatea de a depune plângerea/denunțul, termenul de 60 de zile curge de la data la care a încetat starea de imposibilitate.

Dacă doriți să beneficiați de asistență juridică gratuită, este necesar să depuneți o cerere la procuror sau la instanță, după caz, care va face demersurile necesare. Asistența juridică gratuită este oferită până la încheierea procesului penal.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la cercetări/proces)? În ce condiții?

Puteți solicita rambursarea cheltuielilor de judecată. Instanța va decide ce parte din cheltuieli vor fi rambursate și de către cine.

În cazul în care participați la proces ca persoană vătămată sau parte civilă (dacă acțiunea civilă a fost admisă), iar inculpatul va fi găsit vinovat de comiterea faptei (chiar dacă, din anumite motive, el nu va fi condamnat la executarea unei pedepse), acesta va fi obligat să vă plătească cheltuielile de judecată.

Pot să introduc o cale de atac dacă cercetările sunt finalizate și cazul nu este înaintat instanței?

Puteți face plângere împotriva deciziei procurorului de a nu trimite cazul în instanță, în termen de 20 de zile de când decizia v-a fost comunicată. Această plângere o veți adresa procurorului ierarhic superior celui care s-a ocupat de dosar.

Dacă plângerea a fost respinsă, vă puteți adresa cu o nouă plângere împotriva deciziei de respingere judecătorului de cameră preliminară de la instanța competentă să judece cauza.

Pot să mă implic în proces?

Vă puteți implica în procesul penal în următoarele moduri:

ca persoană vătămată

Dacă ați suferit o vătămare prin comiterea unei infracțiuni, puteți participa în proces în calitate de persoană vătămată, având o serie de drepturi procesuale, care vor fi detaliate mai jos.

martor

Dacă nu doriți să participați la procesul penal în calitate de persoană vătămată, trebuie să înștiințați despre aceasta organul judiciar care se ocupă de dosarul dumneavoastră, care, dacă apreciază necesar, vă va putea audia totuși în calitate de martor. Dacă sunteți citat pentru audierea în calitate de martor, sunteți obligat să vă prezentați și să declarați tot ceea ce știți despre faptă.

parte civilă

Dacă doriți recuperarea prejudiciului produs prin infracțiune, vă puteți constitui și parte civilă în cadrul procesului penal.

În general, audierile în fața instanței sunt publice și puteți participa indiferent de rolul pe care îl aveți. Totuși, instanța poate decide ca audierile să fie nepublice, atunci când sunt motive suficiente. În acest caz, veți putea participa doar dacă aveți statutul de persoană vătămată sau de parte civilă.

Prezența în fața instanței este obligatorie doar atunci când sunteți chemat pentru audieri (de exemplu, în calitate de martor).

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot să aleg să fiu: victimă, martor, parte civilă, acuzator privat?

În sistemul de justiție, dacă ați fost victima unei infracţiuni, puteți avea unul dintre următoarele roluri:

Persoană vătămată

Dacă ați suferit o vătămare prin comiterea unei infracțiuni, puteți participa în proces în calitate de persoană vătămată, având o serie de drepturi procesuale, care vor fi detaliate mai jos.

Parte civilă

Dacă doriți recuperarea prejudiciului produs prin infracțiune, vă puteți poți constitui și parte civilă în cadrul procesului penal.

Martor

Dacă nu doriți să participați la procesul penal în calitate de persoană vătămată, trebuie să înștiințați despre aceasta organul judiciar care se ocupă de dosarul, care, dacă apreciază necesar, vă va putea audia totuși în calitate de martor. În acest caz, veți fi chemat la audieri și vi se vor solicita informații cât mai amănunțite despre incident. Prezența dumneavoastră la audiere este obligatorie dacă ați fost citat în acest sens.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

Dacă participați la procesul penal în calitate de persoană vătămată/parte civilă, aveți o serie de drepturi procesuale:

În cursul urmării penale:

 • aveți dreptul de a solicita repararea prejudiciului produs prin infracțiune. Pentru aceasta, trebuie să vă constituiți parte civilă în procesul penal sau să începeți o acțiune civilă, separat. Vă puteți constitui parte civilă în orice moment în faza de urmărire penală.
  Pentru a avea calitatea de parte civilă în proces trebuie să faceți o cerere în acest sens, fie oral, cu ocazia audierii în fața polițistului sau procurorului, fie în scris, adresată polițistului sau procurorului care se ocupă de dosar. În cerere trebuie să indicați ce despăgubiri doriți să primiți, care sunt motivele și probele pe care le aveți.
  Procurorul sau polițistul vă va informa, la prima audiere, cu privire la posibilitatea de a vă constitui parte civilă.
 • aveți dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor de judecată. Instanța va decide ce parte din cheltuieli vor fi rambursate și de către cine.
  În cazul în care participați la proces ca persoană vătămată sau parte civilă (dacă acțiunea civilă a fost admisă), iar inculpatul va fi găsit vinovat de comiterea faptei (chiar dacă, din anumite motive, el nu va fi condamnat la executarea unei pedepse), acesta va fi obligat să vă plătească cheltuielile de judecată.
 • aveți dreptul să primiți informații privind desfășurarea anchetei, precum și, în cazul în care procurorul decide să nu trimită cazul în fața instanței, o copie a acestei decizii. Pentru aceasta, trebuie să faceți o cerere adresată polițistului sau procurorului care se ocupă de caz și să indicați o adresă pe teritoriul României, o adresă de email sau de mesagerie electronică la care să vă fie comunicate informațiile. În cazul în care procurorul va decide să trimită cazul în fața instanței de judecată, veți fi citat la judecată.
 • aveți dreptul la interpretare și traducere, dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba română. Pe parcursul procesului penal, vi se va pune la dispoziție un interpret gratuit, în cazul în care nu vorbiți limba română.
 • pe parcursul procesului penal, aveți dreptul să fiți asistat de către un avocat. În anumite cazuri, (spre exemplu când procurorul apreciază că nu vă puteți face singur apărarea ori când sunteți minor și nu ați dobândit capacitate de exercițiu deplină, când ați fost victima unor anumite infracțiuni, când venitul este sub un anumit prag etc. – a se vedea răspunsul la întrebarea precedentă), veți beneficia de asistență juridică gratuită.
 • aveți dreptul de a fi reprezentat pe tot parcursul procesului penal, cu excepția cazurilor în care prezența dumneavoastră este obligatorie sau este apreciată ca fiind necesară de procuror, judecător sau instanța de judecată, după caz (spre exemplu, pentru audiere).
 • aveți dreptul de a consulta dosarul, dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră. Această activitate se va desfășura însă cu respectarea anumitor reguli, care vi se vor comunica la registratura parchetului.
 • aveți dreptul de a fi chemat de polițistul sau procurorul care se ocupă de dosar, pentru a fi audiat. La audieri puteți cere să fiți însoțit atât de reprezentantul legal, atunci când acesta există, cât şi de o persoană aleasă de dumneavoastră, a cărei prezență pe parcursul audierii considerați că v-ar ajuta. Acest lucru poate fi refuzat de către organul judiciar doar motivat.
  Atunci când depuneți o plângere privind o infracțiune comisă împotriva dumneavoastră, organul judiciar este obligat să vă audieze de îndată. Dacă acest lucru nu este posibil, veți fi audiat ulterior depunerii plângerii, cât mai curând posibil.
  Dacă ați fost victima unei infracțiuni de violență în familie, viol, alte tipuri de agresiuni sexuale, rele tratamente aplicate minorului, hărțuire, hărțuire sexuală, precum şi în alte cazuri în care simțiți această nevoie pentru protejarea intimității, puteți cere ca audierea să se facă de către o persoană de același sex cu dumneavoastră. Organul judiciar poate refuza cererea doar pentru motive temeinice.
 • aveți dreptul de a propune probe, precum și de a formula orice alte cereri care țin de rezolvarea cauzei. Puteți face acest lucru cu ocazia audierii dumneavoastră sau separat, printr-o cerere adresată organului judiciar care se ocupă de dosarul dumneavoastră;
 • dacă făptuitorul a fost arestat preventiv și apoi eliberat, aveți dreptul de a fi informat cu privire la eliberarea sa. Cu ocazia primei audieri, veți fi informat asupra acestui drept și veți fi întrebat dacă doriți să primiți această informare cu privire la eliberarea făptuitorului.
 • puteți face plângere împotriva actelor efectuate în dosarul dumneavoastră. Această plângere o veți adresa procurorului de dosar, dacă actul este efectuat de polițist sau procurorului ierarhic superior, dacă actul este efectuat de procurorul de dosar.
  Dacă ați făcut plângere împotriva unei decizii a procurorului de închidere a dosarului penal și aceasta a fost respinsă, vă puteți adresa cu o nouă plângere împotriva acestei soluții de respingere judecătorului de cameră preliminară.

În cursul judecății:

 • aveți dreptul de a solicita repararea prejudiciului produs prin infracțiune. Pentru aceasta, trebuie să vă constituiți parte civilă în procesul penal sau să începeți o acțiune civilă, separat.
  Dacă în faza de urmărire penală ați participat ca parte civilă, vă puteți păstra același statut și în faza judecății.
  Dacă nu ați făcut-o în timpul urmăririi penale, vă puteți constitui ca parte civilă în faza de judecată până la începerea cercetării judecătorești. Atunci când veți fi citat pentru primul termen de judecată, veți fi înștiințat asupra acestui lucru.
  Cererea de constituire ca parte civilă poate fi făcută oral, în fața instanței sau în scris. Odată cu formularea cererii trebuie să indicați ce despăgubiri doriți să primiți, care sunt motivele și probele pe care le aveți.
 • aveți dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor de judecată. Instanța va decide ce parte din cheltuieli vor fi rambursate și de către cine.
  În cazul în care participați la proces ca persoană vătămată sau parte civilă (dacă acțiunea civilă a fost admisă), iar inculpatul va fi găsit vinovat de comiterea faptei (chiar și în cazul în care din anumite motive, el nu va fi condamnat la executarea unei pedepse), acesta va fi obligat să vă plătească cheltuielile de judecată;
 • aveți dreptul la interpretare și traducere, dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba română. Pe parcursul procesului penal, vi se va pune la dispoziție un interpret gratuit, în cazul în care nu vorbiți limba română.
 • pe parcursul procesului penal, aveți dreptul să fiți asistat de către un avocat. În anumite cazuri, (spre exemplu când procurorul apreciază că nu vă puteți face singur apărarea ori când sunteți minor și nu ați dobândit capacitate de exercițiu deplină, când ați fost victima unor anumite infracțiuni, când venitul este sub un anumit prag etc. – a se vedea răspunsul la întrebarea precedentă), veți beneficia de asistență juridică gratuită.
 • aveți dreptul de a fi reprezentat pe tot parcursul procesului penal, cu excepția cazurilor în care prezența dumneavoastră este obligatorie sau este apreciată ca fiind necesară de procuror, judecător sau instanța de judecată, după caz (spre exemplu, pentru audiere).
 • aveți dreptul de a consulta dosarul, dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră. Această activitate se va desfășura însă cu respectarea anumitor reguli, care vi se vor comunica la registratura instanței.
 • aveți dreptul de a fi audiat cu ocazia dezbaterilor în fața instanței de judecată. Instanța vă va cita la termenul de judecată la care veți fi audiat și vi se vor pune întrebări cu privire la comiterea faptei. De asemenea, veți fi invitat să povestiți tot ce vă amintiți despre fapta respectivă.
 • aveți dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experților, cu ocazia audierii acestora.
 • aveți dreptul de a ridica excepții şi pune concluzii în latura penală a cauzei.
 • aveți dreptul de a propune probe, precum și de a formula orice alte cereri care țin de rezolvarea cauzei;
 • dacă făptuitorul a fost arestat preventiv sau condamnat la executarea unei pedepse cu închisoarea, aveți dreptul de a fi informat cu privire la eliberarea sa. Dacă nu ați cerut acest lucru cu ocazia primei audieri din cadrul urmăririi penale, când dreptul v-a fost adus la cunoștință, îl puteți cere și în faza de judecată, printr-o cerere adresată instanței, fie oral, cu ocazia audierii dumneavoastră, fie în scris.
 • după ce judecătorul va pronunța o hotărâre, această hotărâre vă va fi comunicată și aveți dreptul să introduceți apel împotriva ei.
Dacă sunteți implicat în procesul penal în calitate de persoană vătămată, parte civilă sau martor, aveți și o serie de obligații, care pornesc din necesitatea ca organele judiciare să afle adevărul în dosar, iar persoana care a comis o infracțiune să răspundă pentru aceasta:
 • obligația de a vă prezenta atunci când sunteți chemat de polițist, procuror sau judecător pentru a depune mărturie.
 • obligația de a declara tot ceea ce știți în legătură cu faptele investigate; trebuie să știți că, dacă faceți declarații mincinoase în fața organelor judiciare, puteți fi la rândul dumneavoastră cercetat și condamnat pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă. Puteți refuza să dați o declarație dacă sunteți soțul sau o rudă apropiată a suspectului/inculpatului. De asemenea, puteți refuza să răspundeți la întrebări dacă acestea vizează un secret profesional pe care sunteți obligat să îl păstrați și care este opozabil prin lege organelor judiciare.
 • obligația de a comunica orice schimbare de adresă, pentru ca organele judiciare să știe unde să vă citeze și să vă trimită, pe viitor, informațiile referitoare la proces.
 • aveți obligația de a avea o atitudine civilizată și de a respecta solemnitatea ședinței de judecată. În caz contrar, instanța poate decide îndepărtarea dumneavoastră din sala de judecată.
Atât în faza de urmărire penală, cât și în faza de judecată, aveți dreptul la măsuri de protecție, atunci când organele judiciare apreciază că vă aflați în pericol sau când ați fost victima unor anumite tipuri de infracțiuni, care vă pot afecta viața intimă sau demnitatea.

Este foarte important să știți că, dacă organele judiciare apreciază că sunteți în pericol ori că viața intimă sau demnitatea vă pot fi afectate din cauza informațiilor pe care le furnizați sau din alte cauze, pot lua, la cererea dumneavoastră sau din oficiu, unele măsuri pentru a vă proteja, cum ar fi:

 • supravegherea și paza locuinței sau asigurarea unei locuințe temporare;
 • însoțirea și asigurarea protecției dumneavoastră sau a membrilor familiei dumneavoastră în cursul deplasărilor;
 • protecția datelor de identitate;
 • audierea/ascultarea dumneavoastră fără a fi prezent, prin intermediul mijloacelor audiovideo, cu vocea și imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente.
 • nepublicitatea ședinței de judecată pe durata ascultării dumneavoastră;

În timpul fazei de judecată, atunci când apreciază că este necesar pentru protecția dumneavoastră, judecătorul poate decide ca ședința să nu fie publică. Puteți cere și dumneavoastră judecătorului să declare ședința nepublică.

De asemenea, pe durata judecății, instanța poate interzice publicarea de texte, desene, fotografii sau imagini de natură a dezvălui identitatea dumneavoastră.

Dacă aveți calitatea de martor, puteți avea acces și la alte mijloace speciale de protecție a martorilor. Anunțați polițistul, procurorul sau judecătorul dacă apreciați că vă aflați în pericol și oferiți cât mai multe informații despre acest lucru.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Da. Dacă nu ați optat pentru neparticiparea la proces, atât procurorul/polițistul, cât și judecătorul vă vor audia în calitate de persoană vătămată/parte civilă.

Procurorul sau polițistul vă va cita pentru a vă prezenta la sediul poliției/parchetului în scopul de a fi auditat, iar în faza de judecată veți fi citat la dezbateri, în timpul cărora veți fi, de asemenea, audiat.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

În timpul urmăririi penale, puteți primi informații privind desfășurarea anchetei și o copie de pe decizia procurorului care conține informații referitoare la oportunitatea trimiterii cazului în fața instanței. Pentru aceasta, trebuie să faceți o cerere adresată polițistului sau procurorului care se ocupă de caz și să indicați o adresă pe teritoriul României, o adresă de email sau de mesagerie electronică la care să vă fie comunicate informațiile.

În faza de judecată veți fi citat la primul termen de judecată, cu mențiunea că vă puteți constitui parte civilă. La termenele următoare nu veți mai fi citat. Participând la ședința de judecată sau consultând dosarul, veți afla care este evoluția cazului și, de asemenea, care vor fi următoarele termene de judecată. Pentru termenele la care veți fi audiat, veți fi oricum citat.

După pronunțarea hotărârii, vi se va comunica o copie a acesteia.

Dacă nu înțelegeți limba română, minuta hotărârii (adică decizia luată de instanța de judecată, fără a cuprinde și motivarea pe larg a acesteia) vi se va comunica în limba pe care o înțelegeți. Motivarea vi se va comunica în limba română, iar dacă doriți traducerea acesteia veți putea apela la interpretul care v-a fost pus la dispoziție.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

Da, aveți dreptul de a consulta dosarul, personal sau prin avocat. Pentru aceasta este nevoie să vă prezentați la registratura parchetului sau instanței unde se află dosarul și să faceți o cerere în acest sens.

Consultarea dosarului se va desfășura însă cu respectarea anumitor reguli, care vi se vor comunica la registratură.

Aveți dreptul să primiți informații privind condițiile și procedura pentru a intra în programul de protecție a martorilor.

Ultima actualizare: 04/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.