Drepturile victimelor, pe țări

România

Conținut furnizat de
România

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Procesul se încheie cu o hotărâre judecătorească (sentință) prin care față de inculpat pot fi dispuse următoarele soluții: condamnare, achitare, renunțare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, încetarea procesului penal. Sentința va fi pronunțată în ședință publică. Dacă ați participat la proces ca persoană vătămată și/sau parte civilă, veți primi prin poștă o copie a hotărârii judecătorești.

Dacă nu sunteți mulțumit de soluția dată de instanță puteți face apel. Puteți introduce apel doar dacă ați avut calitate de persoană vătămată sau parte civilă în proces.

Dacă ați avut calitatea de martor, puteți face apel în ceea ce privește cheltuielile judiciare și indemnizațiile la care aveți dreptul.

Dacă sunteți persoană vătămată sau parte civilă, apelul se depune în decurs de 10 zile de la comunicarea copiei minutei hotărârii pronunțate.

Dacă aveți calitatea de martor, apelul poate fi introdus imediat după pronunțarea încheierii prin care s-a dispus asupra cheltuielilor judiciare și indemnizațiilor și cel mai târziu în 10 zile de la pronunțarea sentinței prin care s-a soluționat cauza sau, după caz, în termen de 10 zile de la comunicarea sentinței prin care s-a dispus asupra cheltuielilor judiciare sau indemnizațiilor.

Apelul se face în scris și trebuie semnat de dumneavoastră. Apelul va fi depus la aceeași instanța a cărei hotărâre se atacă.

După ce primește apelul, instanța îl va trimite instanței superioare, competentă să soluționeze dosarul. Hotărârea primei instanțe va cuprinde inclusiv informarea cu privire la calea de atac și termenul de introducere a acesteia.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

Punerea în executare a hotărârilor penale se face după ce a fost finalizată judecarea apelului. Rolul dumneavoastră este încheiat în momentul punerii în executare a hotărârii judecătorești. Dacă ați fost inclus în programul de protecție a martorilor, puteți face parte în continuare din acesta, până când instanța decide că starea de pericol a încetat.

Am dreptul la sprijin sau protecție după finalizarea procesului? Pe ce durată?

Unele măsuri de sprijin sunt acordate pe durata procesului sau pentru un anumit termen, în timp ce altele sunt acordate în funcție de nevoile specifice ale victimei.

Asistența juridică gratuită a victimei unei infracțiuni se acordă pe tot parcursul procesului.

Dacă sunteți victima traficului de persoane puteți beneficia de o perioadă de recuperare şi reflecţie de până la 90 de zile, timp în care aveți dreptul la consiliere psihologică, asistenţă medicală şi socială, medicamente, hrană, precum şi cazare, la cerere, în centrele sau locuinţele protejate şi sunteți informat/ă cu privire la procedurile judiciare şi administrative aplicabile.

Străinii cu privire la care există motive serioase să se considere că sunt victime ale traficului de persoane beneficiază, de asemenea, de o perioadă de recuperare şi reflecţie de până la 90 de zile, timp în care li se acordă, la solicitarea organului judiciar, tolerarea rămânerii pe teritoriul României și pot fi cazați în centre special amenajate. De asemenea, în timpul sau după expirarea perioadei de recuperare, acestora li se poate acorda un permis de ședere temporară pe teritoriul României.

În cazul victimelor violenței domestice, ordinul de protecție se emite pentru o durată de cel mult 6 luni. Alte detalii privind dreptul la sprijin și protecție al victimelor violenței domestice pot fi regăsite aici.

În cazul martorului inclus în programul de protecție, măsura de protecție poate dura și după finalizarea procesului, însă la momentul încetării procesului este reanalizată schema de sprijin în vederea adaptării acesteia la noua situație. Durata este apreciată de către instanța de judecată.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

În cazul în care făptuitorul este condamnat, puteți avea acces la următoarele categorii de informații: tipul și durata pedepsei aplicate (pronunțarea hotărârii se face în ședința publică, iar aceasta vă va fi ulterior comunicată), informarea cu privire la evadarea, punerea în libertate în orice fel a acestuia, dacă ați solicitat această informare.

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau a evadat din detenție?

Da, veți fi informat, dacă ați solicitat acest lucru atunci când ați fost întrebat de organele judiciare. A se vedea răspunsul de mai sus.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de liberare condiționată? De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

Rolul dumneavoastră în procesul penal se încheie odată cu rămânerea definitivă a hotărârii instanței (de condamnare, achitare, renunțare la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, încetarea procesului penal).

Nu veți fi implicat în procedura punerii în libertate sau liberarea condiționată a făptuitorului.

Ultima actualizare: 25/07/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.