Drepturile victimelor, pe țări

România

Conținut furnizat de
România

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii?  (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

Puteți solicita despăgubiri din partea făptuitorului prin constituirea dumneavoastră ca parte civilă în procesul penal. Acest lucru poate fi făcut până la începerea cercetării judecătorești. Organele judiciare au obligația de a vă aduce la cunoștință acest drept. Vă puteți constitui parte civilă fie în scris, fie oral, însă trebuie să menționați valoarea compensațiilor cerute, precum și motivele și probele pe care vă întemeiați cererea.

Cererea poate fi introdusă fie la parchet, fie la instanța care urmează să soluționeze cauza în fond.

Prin hotărârea de condamnare, instanța va dispune și cu privire la acordarea de despăgubiri din partea făptuitorului.

Dacă nu v-ați constituit parte civilă în procesul penal, puteți introduce o acțiune separată la instanța civilă pentru obținerea de despăgubiri.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

Existând o hotărâre judecătorească ce îl obligă la acest lucru, făptuitorul trebuie să plătească despăgubirile fără a mai fi nevoie de un demers din partea dumneavoastră. Dacă acest lucru nu se întâmplă, puteți solicita executarea silită.

Pentru aceasta, trebuie să mergeți la un executor judecătoresc cu hotărârea prin care vi se acordă despăgubiri. Acesta se va ocupa de executarea silită și vă va spune ce trebuie să faceți mai departe.

În cazul în care acesta nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans?  În ce condiții?

Statul vă poate plăti despăgubiri, în anumite condiții.

În situația în care făptuitorul este insolvabil sau dispărut, statul vă poate acorda despăgubiri după formularea unei cereri de compensații financiare. Cererea trebuie introdusă în termen de un an. Data de la care începe să curgă acest termen diferă, în funcție de soluția dispusă de organele judiciare.

În situația în care făptuitorul nu este cunoscut, puteți introduce cererea de compensații financiare în termen de 3 ani de la data săvârșirii infracțiunii, dacă nu ați obținut repararea integrală a prejudiciului suferit de la o societate de asigurare.

Puteți face o cerere pentru acordarea unui avans din compensația financiară. Pentru acest lucru este necesar să depuneți, în primul rând, cererea pentru acordarea de despăgubiri financiare menționată. Solicitarea avansului se poate face odată cu depunerea cererii de acordare de despăgubiri sau ulterior acesteia, în cel mult 30 de zile. O altă condiție obligatorie pentru solicitarea avansului este să vă aflați într-o situație financiară precară.

În situația în care nu vă este aprobată cererea de despăgubiri, veți fi nevoit să returnați avansul primit. Veți depune cererea de compensație financiară la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliați.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

Da. A se vedea răspunsul de mai sus.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

În situația în care instanța penală lăsă nesoluționată acțiunea civilă, puteți să introduceți o acțiune separată la instanța civilă pentru obținerea despăgubirilor.

Dacă instanța penală decide că fapta nu există sau că ea nu este comisă de persoana împotriva căreia ați depus plângere, nu veți putea primi despăgubiri nici de la instanța penală, nici printr-un proces separat de la instanța civilă, deoarece această decizie are autoritate de lucru judecat și în fața instanței civile.

Dacă nu v-ați constituit parte civilă, vă puteți adresa instanței civile cu o acțiune separată, chiar și după procesul penal sau în timpul acestuia, respectând termenele generale de prescripție.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

Da, în anumite condiții. Puteți face o cerere pentru acordarea unui avans din compensația financiară. A se vedea răspunsul la întrebarea referitoare la plata avansului.

Ultima actualizare: 04/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.