Drepturile victimelor, pe țări

România

Conținut furnizat de
România

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

Puteți solicita despăgubiri din partea făptuitorului prin constituirea dumneavoastră ca parte civilă în procesul penal. Acest lucru poate fi făcut până la începerea cercetării judecătorești. Organele judiciare au obligația de a vă aduce la cunoștință acest drept. Vă puteți constitui parte civilă fie în scris, fie oral, însă trebuie să menționați valoarea compensațiilor cerute, precum și motivele și probele pe care vă întemeiați cererea.

Cererea poate fi introdusă fie la parchet, fie la instanța care urmează să soluționeze cauza în fond.

Prin hotărârea de condamnare, instanța va dispune și cu privire la acordarea de despăgubiri din partea făptuitorului.

Dacă nu v-ați constituit parte civilă în procesul penal, puteți introduce o acțiune separată la instanța civilă pentru obținerea de despăgubiri.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

Existând o hotărâre judecătorească ce îl obligă la acest lucru, făptuitorul trebuie să plătească despăgubirile fără a mai fi nevoie de un demers din partea dumneavoastră. Dacă acest lucru nu se întâmplă, puteți solicita executarea silită.

Pentru aceasta, trebuie să mergeți la un executor judecătoresc cu hotărârea prin care vi se acordă despăgubiri. Acesta se va ocupa de executarea silită și vă va spune ce trebuie să faceți mai departe.

În cazul în care acesta nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

Statul vă poate plăti despăgubiri, în anumite condiții.

În situația în care făptuitorul este insolvabil sau dispărut, statul vă poate acorda despăgubiri după formularea unei cereri de compensații financiare. Cererea trebuie introdusă în termen de un an. Data de la care începe să curgă acest termen diferă, în funcție de soluția dispusă de organele judiciare.

În situația în care făptuitorul nu este cunoscut, puteți introduce cererea de compensații financiare în termen de 3 ani de la data săvârșirii infracțiunii, dacă nu ați obținut repararea integrală a prejudiciului suferit de la o societate de asigurare.

Puteți face o cerere pentru acordarea unui avans din compensația financiară. Pentru acest lucru este necesar să depuneți, în primul rând, cererea pentru acordarea de despăgubiri financiare menționată. Solicitarea avansului se poate face odată cu depunerea cererii de acordare de despăgubiri sau ulterior acesteia, în cel mult 30 de zile. O altă condiție obligatorie pentru solicitarea avansului este să vă aflați într-o situație financiară precară.

În situația în care nu vă este aprobată cererea de despăgubiri, veți fi nevoit să returnați avansul primit. Veți depune cererea de compensație financiară la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliați.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

Da. Compensația financiară se acordă, la cerere, dacă sunteți victima unei tentative la infracțiunile de omor și omor calificat, unei infracțiuni de vătămare corporală, unei infracțiuni intenționate care a avut ca urmare vătămarea corporală, unei infracțiuni de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, unei infracțiuni de trafic de persoane și trafic de minori, unei infracțiuni de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență.

Puteți obține compensația financiară dacă una din infracțiuniunile de mai sus a fost săvârșită pe teritoriul României și sunteți cetățean român, cetățean străin ori apatrid care locuiește legal în România, cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii sau cetățean străin sau apatrid cu reședința pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii.

Compensația se acordă numai dacă ați sesizat organele de urmărire penală în termen de 60 de zile de la data săvârșirii infracțiunii. Dacă v-ați aflat în imposibilitate, fizică sau psihică, de a sesiza organele de urmărire penală, termenul de 60 de zile se calculează de la data la care a încetat starea de imposibilitate.

Dacă nu ați împlinit vârsta de 18 ani nu aveți obligația de a sesiza organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea infracțiunii, ci o va face reprezentantul legal. Dacă reprezentantul legal nu a formulat cererea de compensație financiară în termenele prevăzute, aceste termene încep să curgă de la data la care împliniți vârsta de 18 ani.

În cazul în care făptuitorul este cunoscut, compensația financiară vă poate fi acordată dacă sunt întrunite următoarele condiții:

  • ați formulat cererea de compensație financiară în termen de un an;
  • v-ați constituit parte civilă în cadrul procesului penal, cu excepția cazului în care s-a dispus clasarea;
  • făptuitorul este insolvabil sau dispărut;
  • nu ați obținut repararea integrală a prejudiciului suferit de la o societate de asigurare.

Dacă v-ați aflat în imposibilitate de a formula cererea de compensație financiară, termenul de un an se calculează de la data la care a încetat starea de imposibilitate.

În cazul în care făptuitorul este necunoscut, puteți formula cererea de compensație financiară în termen de 3 ani de la data săvârșirii infracțiunii.

Aveți dreptul la compensație financiară pentru următoarele categorii de prejudicii suferite prin săvârșirea infracțiunii: cheltuielile de spitalizare și alte categorii de cheltuieli medicale; prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârșirea infracțiunii; câștigurile de care sunteți lipsită de pe urma săvârșirii infracțiunii.

Dacă sunteți soț supraviețuitor, copil sau persoană aflată în întreținerea unei victime decedate aveți dreptul la compensație financiară pentru cheltuielile de înmormântare și la întreținerea de care victima este lipsită din cauza săvârșirii infracțiunii.

De asemenea, puteți solicita compensații financiare pentru prejudiciile morale suferite prin săvârșirea infracțiunii.

Pentru acoperirea nevoilor urgente pe care le aveți puteți beneficia de un avans din compensația financiară sub formă de voucher. Voucherele se acordă în limita unei sume echivalente cu 5 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care solicitați avansul. Voucherele se folosesc exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de hrană, cazare, transport, medicamente și materiale sanitare, precum și materiale de igienă și de uz personal și se distribuie prin intermediul instituțiilor și autorităților publice competente, precum și asociațiilor și fundațiilor cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale. Avansul din compensația financiară sub formă de voucher este supus restituirii.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

În situația în care instanța penală lăsă nesoluționată acțiunea civilă, puteți să introduceți o acțiune separată la instanța civilă pentru obținerea despăgubirilor.

Dacă instanța penală decide că fapta nu există sau că ea nu este comisă de persoana împotriva căreia ați depus plângere, nu veți putea primi despăgubiri nici de la instanța penală, nici printr-un proces separat de la instanța civilă, deoarece această decizie are autoritate de lucru judecat și în fața instanței civile.

Dacă nu v-ați constituit parte civilă, vă puteți adresa instanței civile cu o acțiune separată, chiar și după procesul penal sau în timpul acestuia, respectând termenele generale de prescripție.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

Da, în anumite condiții. Puteți face o cerere pentru acordarea unui avans din compensația financiară. A se vedea răspunsul la întrebarea referitoare la plata avansului.

De asemenea, pentru acoperirea nevoilor urgente puteți beneficia de un avans din compensația financiară sub formă de voucher. Voucherele se acordă în limita unei sume echivalente cu 5 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care solicitați avansul. Voucherele pot fi folosite exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de hrană, cazare, transport, medicamente și materiale sanitare, precum și materiale de igienă și de uz personal. Voucherele se distribuie prin intermediul instituțiilor și autorităților publice competente, precum și asociațiilor și fundațiilor cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale.

Ultima actualizare: 25/07/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.