Drepturile victimelor, pe țări

România

Conținut furnizat de
România

Pe cine pot contacta pentru a beneficia de sprijin și asistență dacă sunt victima unei infracțiuni?

Vă puteți adresa direcţiei generale de asistență socială și protecția copilului pe a cărei rază teritorială aveți domiciliul sau reşedinţa și, de asemenea, direct unui furnizor privat ori public de servicii sociale, situaţie în care furnizorul are obligaţia de a informa, în scris, direcţia generală.

În funcție de categoria de victime din care faceți parte, vă puteți adresa diverselor instituții.

Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați (ANES)

Aceasta oferă diverse tipuri de servicii precum:

  • linie telefonică gratuită și anonimă destinată victimelor violenței în familie - Call Center cu program continuu, 24 h/24h, 7 zile din 7- 0800 500 333
  • servicii sociale specializate în cadrul Centrului de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie
  • consilierea, informarea și îndrumarea victimelor violenței în familie.

Contact:

Adresă: Intrarea Camil Petrescu nr.5, Sector 1, București

Tel.: +4 021 313 0059
E-mail: secretariat@anes.gov.ro

Website:

https://anes.gov.ro

https://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANITP) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Există 15 centre regionale pe schema curților de apel pe lângă fiecare Curte de Apel.

Aceasta oferă diverse tipuri de servicii precum:

  • pune la dispoziția cetățenilor o linie telefonică non-stop în scopul informării și sesizării unor potențiale cazuri de trafic de persoane: HelpLine 0.800.800.678 (apel național gratuit) sau +4.021.313.3100 (apelabil și din străinătate), programul de funcționare: L-V orele 08.00-16.00
  • informează autoritățile relevante despre posibilele cazuri de trafic de persoane
  • oferă asistență victimelor prin cele 15 centre regionale

Contact:

Adresa: Str. Ion Câmpineanu nr.20, etaj 5, Sector 1, București

Telefon: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00
Fax: +40 21 319 01 83

E-mail: anitp@mai.gov.ro
Website: https://anitp.mai.gov.ro/

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Aceasta poate furniza, prin intermediul structurilor sale teritoriale, servicii de ocupare și formare profesională pentru persoanele înregistrate aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv persoanelor care au fost victimele unor infracțiuni, în special victimelor traficului de persoane.

Contact:

Str. Avalanșei, nr. 20-22, sector 4, București, 040305

Telefon: +4 021 303 98 31
Fax: +4 021 303 98 38

e-mail: anofm@anofm.ro
Website: https://www.anofm.ro

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR)

Acesta are structuri teritoriale exclusiv la nivelul județelor din zona de frontieră și poate acorda sprijin, la solicitarea ANITP, pentru a asigura participarea victimei în anumite faze ale procesului penal.

Organele de poliție vă pot informa cu privire la drepturile de care beneficiați în calitate de victimă.

Totodată, prin structurile specializate din cadrul IGPR, poate fi oferită protecție fizică în timpul procesului.

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) din subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale

ANPDCA este instituția care asigură urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementarilor din domeniul protecției drepturilor copilului și adopției, precum și coordonarea activităților desfășurate de persoane juridice de drept public sau privat în acest domeniu.

Sistemul de protecție a copilului este descentralizat, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) aflându-se în subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.

DGASPC oferă diverse servicii cum ar fi: evaluarea situațiilor de violență asupra copilului și oferirea/ facilitarea de servicii conform unui plan, evaluare complexă pentru copiii cu dizabilități, evaluare complexă pentru alte persoane cu dizabilități, ambulanța socială, telefon social, servicii sociale pentru prevenirea violenței domestice și a traficului de ființe umane, servicii sociale specializate în diverse instituții.

Contact: http://www.copii.ro

Organizații non-guvernamentale (ONG)

În domeniul traficului de persoane, care pot fi accesate din următorul link:

În domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie care pot fi accesate din următorul link:

În domeniul protecției drepturilor copilului:

Salvați copiii

Adresa: Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, 010899, București, România

Telefon: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Alternative Sociale

Șoseaua Nicolina Nr. 24, Bl. 949, parter, Iași, 700722

Tel: +40 332 407 178

https://www.alternativesociale.ro/

Linie telefonică de urgență dedicată victimelor

Persoanele care au suferit o vătămare ce s-a cauzat printr-o infracțiune, pot sesiza și telefonic organele de poliție, prin intermediul sistemului național unic pentru apeluri de urgență – 112.

Linie telefonică gratuită și anonimă destinată victimelor violenței în familie - Call Center cu program continuu, 24 h/24h, 7 zile din 7- 0800 500 333.

Telverde Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane: 0800 800 678 apelabil gratuit din România și 0040213133100 apelabil din străinătate. Programul de funcționare: L-V orele 08.00-16.00

Telefonul Copilului: 116111. Linie telefonică gratuită. Program de funcționare: L-D: 08.00 – 00.00.

Asistența acordată victimelor este gratuită?

Conform legislației române în vigoare, victimele infracțiunilor beneficiază de protecție și asistență în mod gratuit.

Ce tipuri de asistență pot primi de la serviciile sau autoritățile publice?

A se vedea răspunsurile de mai sus.

Ultima actualizare: 25/07/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.