Drepturile victimelor, pe țări

România

Conținut furnizat de
România

Cum pot participa în faza de judecată?

Care sunt drepturile mele în calitate de martor?

Sunt minor. Ce alte drepturi am?

Cum pot obține asistenţă juridică?

Cum pot beneficia de protecţie, dacă mă aflu în pericol?

Cum pot obține repararea prejudiciului din partea inculpatului sau compensații financiare din partea statului?

Există posibilitatea reconcilierii sau să demarez procedurile de mediere între mine și pârât?

Sunt cetățean străin. Cum îmi sunt protejate drepturile și interesele?

Mai multe informații

Cum pot participa în faza de judecată?

Poți participa la judecată în calitate de:

 • martor;
 • parte vătămată; și/sau
 • parte civilă.

Dacă în faza de urmărire penală ai participat ca parte vătămată sau parte civilă, îți poți păstra același statut și în faza judecății. Dacă nu, poți să te constitui ca parte civilă în proces până la citirea actului de sesizare în fața primei instanțe de judecată. Judecatorul îți va explica unde și cum să depui cererea.

În general, audierile în fața instanței sunt publice și poți participa indiferent de rolul pe care îl ai. Totusi, instanța poate decide ca audierile să fie secrete, atunci când sunt motive suficiente. În acest caz, vei putea participa doar dacă ai statutul de parte vătămată sau de parte civilă.

Prezența în fața instanței este obligatorie doar atunci când ești chemat pentru audieri (de exemplu, în calitate de martor,).

Dacă ai statutul formal de parte vătămată sau parte civilă poți juca un rol activ în procesul penal și ai mai multe drepturi. Poți face comentarii, ridica obiecții și face cereri în timpul procesului. De asemenea, poți avea acces la documentele din dosar, în afara de cazul în care instanța a decis ca anumite documente sunt confidențiale.

Care sunt drepturile mele în calitate de martor?

Dacă nu ești implicat în proces în calitate de parte vătămată sau parte civilă, vei fi chemat în fața instanței cel mai probabil în calitate de martor. Când primești citația, trebuie să te prezinți în fața instanței de judecată. Poți refuza să depui marturie, dacă ești soțul/soția sau ruda apropiată a învinuitului.

La începutul audierilor, judecatorul îți va cere să îți spui numele, prenumele, vârsta, adresa (domiciliul), ocupația și relatia cu învinuitul. Vei fi solicitat să depui jurământul că vei spune adevarul. După depunerea jurământului, instanța te va invita să dai toate informațiile despre caz și să relatezi tot ce știi despre incidentul în discuție. În final, instanța îți poate pune întrebări suplimentare pornind de la afirmațiile tale. Poți refuza să răspunzi la întrebări în cazul în care ai fi nevoit să dezvălui un secret profesional pe care ești obligat să il păstrezi.

Sunt minor. Ce alte drepturi am?

Dacă ești minor, poți fi audiat în afara ședinței de judecată, în prezența unui psiholog. Poți să soliciți o audiere care să nu fie publică.

Ai dreptul la un reprezentant legal pe tot parcursul judecății. Dacă nu ai un avocat, instanța te va asista în găsirea unui apărător. În cazul în care familia ta nu poate asigura plata serviciilor avocatului, ai dreptul la asistență juridică gratuită. Parinții și tutorele te pot insoți pe parcursul procesului.

Cum pot obține asistență juridică?

Poți beneficia de asistență juridică gratuită dacă:

 • ești victima unei anumite infracțiuni (1) sau ești soțul/soția, fiul/fiica sau altă persoană dependentă de o persoană care a decedat ca urmare a unei infracțiuni;
 • venitul lunar brut pe membru de familie nu depașește salariul minim pe economie;
 • ai raportat infracțiunea la poliție în decurs de 60 de zile de la data comiterii faptei. În cazul în care circumstanțe extraordinare te-au împiedicat să raportezi infracțiunea, termenul de 60 de zile curge de la încetarea stării de imposibilitate;
 • Dacă ești parte vătămată, parte civilă sau parte responsabilă civilmente și organul judiciar apreciază că, din anumite motive, nu îți poți face singur(ă) apărarea, atunci acesta poate dispune din oficiu sau la cerere luarea măsurilor pentru desemnarea unui apărător.

Dacă dorești să primești asistență juridică gratuită, este necesar să faci cerere la instanță, care va face demersurile necesare. Asistența juridică gratuită este disponibilă pe tot parcursul procesului.

Cum pot beneficia de protecție, dacă mă aflu în pericol?

Dacă ai fost citat în calitate de martor și ai motive întemeiate să crezi că viața sau sănătatea ți-ar fi amenintate dacă te-ai prezența în fața instanței, poți solicita ca audierile să se desfășoare prin mijloace audio sau video, pentru a nu fi nevoit să te prezinți în sala de judecată. De asemenea, poți solicita ca audierile să se desfășoare în prezența unui reprezentant al Serviciului de Probaţiune.

În cazul infracțiunilor grave, ca de exemplu, traficul de ființe umane, poți solicita ca audierile să nu fie publice. De asemenea, dacă ai calitatea de martor și ești în pericol, poți beneficia de protecția poliției și îți poate fi schimbată identitatea.

Dacă nu ai fost introdus în programul de protecție a martorilor în timpul urmăririi penale, te poți adresa instanței cu aceasta solicitare. Acest program special conține măsuri deosebite privind siguranța (de exemplu, schimbarea identităţii, protecția și escorta poliției, relocarea sau păstrarea secretului identității) și măsuri de reintegrare socială (de exemplu, reintegrarea într-un mediu social diferit, facilitarea obținerii de noi calificări profesionale, suport pentru găsirea unui loc nou de muncă sau suport financiar). Dacă este necesar, membrii apropiați ai familiei pot intra și ei în programul de protecție a martorilor.

În funcție de tipul infracțiunii, pot fi disponibile măsuri adiționale de siguranță:

 • Dacă ești victimă a violenței domestice poți solicita instanței să îi interzică inculpatului accesul în locuința familiei. De asemenea, poți fi cazat/ă într-un centru pentru protecția victimelor violenței domestice (împreună cu copiii).
 • Dacă ești victimă a traficului de persoane, poți primi cazare într-un centru de protecție a victimelor. Admiterea se face, de obicei, pe o perioadă de 10 zile, dar instanța poate decide prelungirea șederii în centru până la finalizarea cazului.

Cum pot obține repararea prejudiciului din partea inculpatului sau compensații financiare din partea statului?

Poți cere repararea prejudiciului și/sau compensații financiare prin depunerea unei cereri de reparare a pagubei și a daunelor morale suferite, în cadrul procesului penal (sau separat în fața instanței civile). În cererea depusă, trebuie să indici valoarea compensațiilor cerute.

Poți trimite cererea:

 • Procurorului de caz; sau
 • Instanței, până la citirea actului de sesizare

Când depui o cerere de compensații, te constitui ca parte civilă în procesul penal. Ca parte civilă, poți prezenta dovezi care să susțină afirmațiile și cererea ta. Dacă pârâtul este găsit vinovat, instanța va dispune ca acesta să îți achite compensația financiară și cheltuielile de judecată.

Dacă ai fost victima unei anumite infracțiuni (1) poți completa o cerere pentru a obține compensații financiare din partea statului. Te rugăm să consulți fișele privind compensarea pentru victimele criminalității în România (disponibilă în English, Română și alte limbi străine) din Rețeaua Juridică Europeană.

Există posibilitatea reconcilierii sau să demarez procedurile de mediere între mine și pârât?

Medierea este posibilă doar în cazul infracțiunilor mai puțin grave. Atât tu, cât și făptuitorul puteți solicita demararea procedurilor de mediere, în orice moment din timpul procesului penal, înainte însă ca instanța să se pronunțe. Procedura este voluntară și poate fi aplicată doar dacă ambele părți acceptă să participe. Vei fi invitat să participi la o serie de întâlniri cu mediatorul și făptuitorul, pentru a discuta care sunt posibilitățile de reconciliere. Dacă se ajunge la reconcilierea partilor, procesul este închis. În caz contrar, procesul continuă, ca și cum medierea nu ar fi existat.

Dacă ești victima violenței domestice, poți apela la mediere. În acest caz, medierea poate fi făcută de consiliul de familie (din care fac parte toți membrii adulți ai familiei) sau de un mediator profesionist. Acest tip de mediere nu are impact asupra procesului penal.

Sunt cetățean străin. Cum îmi sunt protejate drepturile și interesele?

Dacă ești un cetățean străin, care a fost victima unei infracțiuni pe teritoriul României, poți beneficia de toate drepturile de mai sus. În plus, beneficiezi de alte drepturi pentru a facilita participarea ta în procesul penal.

Dacă nu vorbești românește, ți se va asigura un translator gratuit, care să îți ofere serviciile în timpul procesului.

Dacă ești victima traficului de persoane, poți beneficia de cazare în centre speciale, de consiliere psihologică și de asistență medicală.

Dacă ești cetățean străin, poți beneficia de compensații financiare din partea statului, dacă ești victima uneia dintre următoarele infracțiuni: tentativă de omor, omor calificat și omor deosebit de grav, infracțiuni de vătămare corporală gravă, infracțiune de viol, act sexual cu un minor și perversiune sexuală.

Mai multe informații:

 • Codul de procedură penală – în română
 • Legea 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane – în română
 • Hotărârea de Guvern 299/2003 privind Regulamentulul de aplicare a Legii 678/2001 – în română
 • Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor – în română
 • Ordonanţă de Urgenţă nr.113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor – în română
 • Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă a victimelor traficului de persoane – în română
 • Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie – în română
 • Legea 272/2004 pentru promovarea și Protecția drepturilor copilului – în română
 • Legea 682/2002 privind Protecția martorilor – în română
 • Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator

1. Infracțiuni care conferă drepturi adiționale victimelor infracțiunii
Conform legislației în vigoare anumite servicii sunt oferite gratuit victimelor infracțiunilor de: omor sau tenativă de omor, vătămare corporală gravă, viol, abuz asupra copiilor și trafic de persoane. Aceste servicii sunt: consiliere psihologică gratuită, asistență medicală și juridică gratuită. De asemenea, poți beneficia de asistență gratuită dacă ești soțul/soția, fiica/fiul sau altă persoană care este dependentă de o persoană care a decedat ca urmare a unei infracțiuni de omor.
Ultima actualizare: 04/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.