În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Drepturile victimelor, pe țări

Scoţia

Conținut furnizat de
Scoţia

Ce informații voi primi din partea autorităților (de ex. poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

De asemenea, puteți avea acces la informații referitoare la o infracțiune contactând organizațiile relevante [Poliția Scoțiană, Ministerul Public (Crown Office and Procurator Fiscal Service), Serviciul instanțe judecătorești din Scoția (Scottish Courts and Tribunal Service), Serviciul Penitenciar din Scoția (Scottish Prison Service) și Serviciul de Liberare Condiționată din Scoția (Parole Scotland)]. Pentru mai multe informații, puteți accesa secțiunea privind infracțiunile, justiția și legislația de pe site-ul guvernului scoțian.

În cazul în care decideți să denunțați o infracțiune la poliție, aceasta vă va elibera un card de asistență a victimelor. Acesta că va confirma primirea reclamației și vă va oferi informații suplimentare.

Codul scoțian privind victimele enunță, de asemenea, o serie de drepturi care pot fi exercitate, în funcție de etapa în care vă aflați în cadrul sistemului de justiție penală.

Nu locuiesc în statul membru al UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni din UE și din afara UE). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Chiar dacă infracțiunea nu a fost comisă în Scoția, puteți avea totuși dreptul la protecție dacă locuiți în Scoția, prin măsuri precum:

ordinul european de protecție (EPO). EPO permite ca un ordin emis de către o instanță din orice țară din UE (de exemplu, un ordin interzice unei anumite persoane să se apropie de dumneavoastră) să fie recunoscut și executat în Scoția. Sau, în cazul în care ordinul a fost pronunțat în Scoția, acesta poate fi transferat în țara în care locuiți.

Informații suplimentare despre EPO pot fi obținute de pe site-ul Serviciului instanțe judecătorești din Scoția.

În conformitate cu Legea din 2014 privind victimele și martorii, puteți denunța o infracțiune săvârșită într-un alt stat membru al UE la Poliția din Scoția, care are responsabilitatea de a se asigura că plângerea este transmisă fără întârziere nejustificată autorității competente din statul membru în care a fost săvârșită infracțiunea sau presupusa infracțiune.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

În cazul în care alegeți să denunțați o infracțiune, veți primi un card de asistență pentru victime. De asemenea, aveți dreptul de a solicita informații din dosar următoarelor autorități.

 • Poliției din Scoția - informații privind decizia de neîncepere a investigării și la motivele acesteia, precum și la decizia de încetare a investigării și la motivele acesteia.
 • Ministerului Public - dacă nu s-a început urmărirea penală în dosarul dumneavoastră, aveți dreptul de a fi informat cu privire la motivele neînceperii și de a solicita o reexaminare a acestei decizii.
 • Serviciului instanțe judecătorești din Scoția - datele tuturor ședințelor de judecată, hotărârea definitivă sau orice cale de atac depusă și motivarea acestora.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

Aveți dreptul de a înțelege și de a fi înțeles/înțeleasă pe parcursul procedurii penale. Dacă vă este dificil să înțelegeți sau să vorbiți limba engleză, puteți solicita asistența unui interpret care să vă ajute:

 • să înțelegeți orice întrebări care vă sunt adresate;
 • să înțelegeți orice informații pe care le primiți;
 • să oferiți răspunsuri și să furnizați informații; să comunicați în mod eficient.

De asemenea, puteți solicita traducerea unui document dacă acesta vă este adresat în temeiul legii sau este esențial pentru participarea dumneavoastră la investigare sau la procedură.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau în cazul în care am un handicap)

Informațiile relevante sunt disponibile, la cerere, în diferite formate, și va fi curând disponibilă o versiune ușor de citit a Codului victimelor.

Există adulți formați corespunzător care ajută la facilitarea comunicării între poliție și victimele în vârstă de cel puțin 16 ani care au dificultăți de comunicare ca urmare a unei boli psihice, inclusiv a unei tulburări de învățare. Acest ajutor este acordat în principal în timpul audierilor, dar poate fi acordat, de asemenea, cu ocazia efectuării unor examene criminalistice și a unor proceduri de identificare.

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Există o serie de organizații de sprijin pentru victime, în funcție de natura infracțiunii.

 • Victim Support Scotland (VSS) este cea mai mare organizație caritabilă din Scoția care oferă servicii de sprijin și informare victimelor și martorilor infracțiunilor. VSS utilizează o metodologie de evaluare bazată pe satisfacerea nevoilor persoanelor pentru a oferi sprijin personalizat
 • Community Safety Glasgow (TARA), care oferă sprijin victimelor traficului de persoane sub formă de cazare în situații de criză, în funcție de nevoile individuale, pentru maxim 45 de zile, planificarea serviciilor de îngrijire, îndrumarea către organismele relevante și acordarea de sprijin pentru accesarea consultanței juridice.
 • Migrant Help oferă sprijin migranților vulnerabili, consiliere și îndrumări solicitanților de azil, servicii resortisanților străini deținuți și consiliere resortisanților străini încarcerați.
 • Alte organizații includ PETAL, Rate Crisis Scotland, Scottish Women's Aid, Childline.
 • Puteți afla detalii de contact pentru toate organizațiile de sprijin pentru victime în Codul scoțian al victimelor.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de asistență pentru victime?

Poliția vă va întreba dacă doriți să vă adresați serviciilor de sprijin pentru victime și nu vă va transmite informațiile acestora decât dacă v-ați dat acordul în acest sens.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

Atunci când denunțați o infracțiune, poliția va lua măsuri pentru a vă sprijini și a vă proteja de victimizare repetată, de intimidare și de represalii. În ceea ce privește sprijinul, aceste măsuri pot include:

 • doar audierea dumneavoastră, dacă este cazul;
 • asigurarea faptului că numărul de audieri este menținut la un nivel minim;
 • utilizarea de echipamente specializate pentru audieri;
 • în anumite condiții, instanța poate să impună restricții privind mijloacele de informare în masă în ceea ce privește dosarul în care sunteți implicat(ă).

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Nu, aveți dreptul de a recurge la serviciile de sprijin pentru victime chiar și în cazul în care infracțiunea nu a fost denunțată la poliție.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Atunci când denunțați o infracțiune, poliția va lua măsuri pentru a vă oferi sprijin împotriva victimizării repetate, a intimidării sau a represaliilor.

În ceea ce privește sprijinul, aceste măsuri pot include:

 • doar audierea dumneavoastră, dacă este cazul;
 • asigurarea faptului că numărul de audieri este menținut la un nivel minim;
 • utilizarea de echipamente specializate pentru audieri;

în anumite condiții, instanța poate să impună restricții privind mijloacele de informare în masă în ceea ce privește dosarul în care sunteți implicat(ă). De asemenea, instanța poate impune condiții speciale de eliberare pe cauțiune pentru inculpați, dacă este cazul.

Informații suplimentare privind măsurile de protecție pot fi obținute de la Poliția Scoțiană sau de la Ministerul Public (Crown Office and Prosecutor Fiscal Service).

Ce entități îmi pot oferi protecție?

A se vedea mai sus.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea infractorului?

A se vedea mai sus.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în cursul investigării sau al procesului)?

A se vedea mai sus.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

A se vedea mai sus.

Sunt minor(ă) - am drepturi speciale?

Unele persoane pot fi deosebit de vulnerabile sau în pericol din cauza circumstanțelor lor sau a naturii dovezilor pe care acestea ar putea fi rugate să le prezinte instanței. Există diferite opțiuni disponibile pentru a ajuta un martor vulnerabil să își prezinte probele în instanță, cum ar fi prin intermediul conexiunii TV, în direct sau din spatele unui ecran, astfel încât să nu puteți vedea inculpatul. Acestea sunt denumite măsuri speciale.

Informații suplimentare cu privire la măsurile speciale pot fi obținute de la Ministerul Public și de la Serviciul instanțe judecătorești din Scoția. Autoritățile competente ar trebui să vă întrebe, de asemenea, dacă aveți probleme legate de prezentarea probelor și vă pot oferi diferite opțiuni în acest sens.

Toți copiii (cu vârste sub 18 ani) sunt, prin lege, încadrați în categoria persoanelor vulnerabile și, împreună cu presupusele victime ale violenței domestice, ale infracțiunilor sexuale, ale traficului de ființe umane și hărțuirii, au automat dreptul de a beneficia de anumite măsuri speciale standard. Un martor care are o tulburare psihică, o dizabilitate intelectuală sau se confruntă cu teama și suferința la gândul că va prezenta probe ar putea fi, de asemenea, considerat vulnerabil. Ministerul Public va efectua o evaluare pentru stabilirea vulnerabilității.

Serviciul instanțe judecătorești din Scoția se va asigura, de asemenea, că victimele beneficiază de spații de așteptare separate de cele ale martorilor apărării atunci când așteaptă să prezinte probe în instanță.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni - ce drepturi am?

Rudele victimelor infracțiunii pot apela, de asemenea, la organizațiile de sprijin pentru victime, inclusiv la Victim Support Scotland.

În cazul în care un membru apropiat al familiei decedează din cauza infracțiunii, puteți avea drepturi (cum ar fi dreptul la informare cu privire la un dosar) ca și când ați fi victima infracțiunii. De exemplu, dacă aveți o rudă care a decedat, aveți dreptul să accesați informațiile deținute de poliție.

Puteți afla informații suplimentare din Codul victimelor, precum și din standardele de activitate elaborate în comun de către Serviciul Poliției Scoțiene, Ministerul Public, Serviciul instanțe judecătorești din Scoția, Serviciul Penitenciar din Scoția și Serviciul de Liberare Condiționată din Scoția. (a se vedea link-ul de mai jos)

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni - ce drepturi am?

Rudele victimelor infracțiunii pot apela, de asemenea, la organizațiile de sprijin pentru victime, inclusiv la Victim Support Scotland.

În unele situații (de exemplu, în cazul în care victima este decedată), un membru al familiei poate avea drepturi (cum ar fi dreptul la informare în legătură cu dosarul) ca și când ar fi victima infracțiunii.

De exemplu, dacă aveți o rudă care a decedat, aveți dreptul să accesați informațiile deținute de poliție. Puteți afla mai multe informații consultând Codul privind victimele și Standardul de activitate elaborat de către Serviciul instanțe judecătorești din Scoția.

Pot avea acces la mediere? Care sunt condițiile? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Sacro este Organizația scoțiană de justiție de proximitate a cărei activitate presupune crearea unor comunități mai sigure și mai unite în Scoția. Acestea oferă servicii de mediere. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul acestora.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează ce drepturi am?

Pentru a găsi cele mai recente informații cu privire la drepturile victimelor, puteți citi Codul scoțian privind victimele, care este disponibil aici.

Ultima actualizare: 23/05/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.