În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Drepturile victimelor, pe țări

Scoţia

Conținut furnizat de
Scoţia

Care este procedura pentru a solicita despăgubiri din partea autorului infracțiunii? (de exemplu, intervenție în instanță, constituirea ca parte civilă sau o acțiune civilă)

O cauză pe rolul instanței penale

A. Ordin de despăgubire

În conformitate cu dispozițiile articolelor 249-253 din Legea privind procedura penală (Scoția) din 1995, orice instanță penală din Scoția deține competența de a obliga autorul infracțiunii la plata unor despăgubiri către victima infracțiunii sale pentru orice prejudiciu, pierdere sau daună pe care victima a suferit-o ca urmare a infracțiunii, fără a fi necesară introducerea unei acțiuni civile separate.

Legea din 1995 nu prevede posibilitatea ca victima să ceară personal în instanță emiterea unui ordin de despăgubire; însă procurorul general (procurator fiscal) poate ridica problema în fața instanței, în cazuri adecvate și, în toate cazurile, acesta ar trebui să pună la dispoziția instanței informații cu privire la importanța și valoarea prejudiciilor, pierderilor sau daunelor suferite.

În temeiul legislației existente, o victimă are dreptul de a acționa în judecată autorul infracțiunii în fața instanței civile sau (dacă aceasta a suferit vătămări corporale sau traume) să solicite despăgubiri din partea Autorității de despăgubire a daunelor suferite în materie penală (Criminal Injuries Compensation Authority - CICA). Ordinul instanțelor penale de acordare de despăgubiri nu afectează aceste drepturi, dar dacă instanțele civile sau CICA au acordat despăgubiri victimei, acestea vor fi deduse din suma care figurează în ordinul de despăgubire.

În procedurile penale care vizează infracțiuni grave nu există o limită pentru suma care poate fi acordată în baza unui ordin de despăgubire.

În procedurile penale sumare se aplică următoarele limite:

  • la instanța locală (Sheriff Court), limita maximă pentru fiecare infracțiune este suma prevăzută prin lege (10 000 GBP) (dar pentru infracțiunile prevăzute prin lege comise după data de 28 martie 2011 inclusiv, în cazul cărora valoarea maximă a amenzii care poate fi impusă depășește suma prevăzută prin lege, valoarea maximă a ordinului de despăgubire care poate fi impusă este aceeași cu valoarea amenzii maxime).
  • la instanța judecătorului de pace (Justice of the Peace Court), valoarea maximă pentru fiecare infracțiune este de nivelul 4 pe scara standard (2 500 GBP)

Plata sumei acordate în baza unui ordin de despăgubire se face către persoana îndreptățită prin intermediul grefierului.

B. Condiția privind despăgubirea din cadrul unui ordin prin care se impune prestarea unei munci în folosul comunității (Community Payback Order - CPO)

În cazul în care un inculpat este condamnat, instanța poate, în anumite condiții, să impună un ordin de prestare a unei munci în folosul comunității (CPO). În temeiul articolului 227H din Legea privind Codul de procedură penală (Scoția) din 1995, plata unei despăgubiri (împreună cu supravegherea autorului infracțiunii) poate fi o condiție a CPO.

Aceleași limite privind valoarea despăgubirilor care se aplică condițiilor privind despăgubirea se aplică și ordinelor de despăgubire (astfel cum este detaliat mai sus)

Plata aferentă despăgubirii poate fi efectuată fie ca sumă forfetară, fie eșalonat, la grefier, care va acorda apoi suma persoanei îndreptățite. Suma aferentă despăgubirii trebuie să fie plătită integral în termen de 18 luni de la impunerea CPO sau cel târziu cu 2 luni înainte de încheierea perioadei de supraveghere, luându-se în considerare data cea mai recentă. Neefectuarea plății de către autorul infracțiunii poate constitui o încălcare a CPO.

C. Oferta de despăgubire din partea procurorului general

În temeiul articolului 302A din Legea privind Codul de procedură penală (Scoția) din 1995, procurorul general poate trimite o ofertă de despăgubire unui presupus făptuitor în cazul în care se constată că a fost săvârșită o infracțiune. Oferta de despăgubire reprezintă o măsură directă efectivă în cazul în care o persoană a suferit pierderi materiale ori pierderi personale sau se află într-o stare de neliniște sau angoasă.

În cazul în care oferta de despăgubire este acceptată sau se consideră a fi acceptată (atunci când presupusul autor al infracțiunii nu respinge în mod oficial oferta) nu se va începe urmărirea penală și nu se va pronunța nicio condamnare.

Suma maximă disponibilă ca ofertă de despăgubire este de 5 000 GBP în baza ordinului de despăgubire din 2008 prevăzut prin Legea privind Codul de procedură penală (Scoția) din 1995.

Plata sumei acordate în baza unei oferte de despăgubire se face către persoana îndreptățită, prin intermediul grefierului.

O acțiune civilă

În temeiul legislației în vigoare, o victimă are dreptul de a acționa autorul infracțiunii în judecată la o instanță civilă pentru a obține despăgubiri. În cazul în care victima decide să introducă o acțiune la o instanță civilă, există proceduri diferite reglementate de norme diferite, aceste depinzând, de asemenea, de instanța sesizată - Sheriff Court sau Court of Session. Normele aplicabile sunt disponibile în secțiunea Norme și practică (Rules and Practice) de pe site-ul Serviciului instanțe judecătorești din Scoția.

Elaborarea unui act sau a unei cereri și diferitele proceduri judiciare sunt destul de complexe, astfel că vă recomandăm să solicitați consultanță juridică.

Procedura de adeziune (constituirea ca parte civilă în procesul penal) - nu există în Scoția.

Aceasta este o procedură prin care o instanță de judecată se poate pronunța cu privire la despăgubirile acordate victimei unei infracțiuni. În loc să solicite despăgubiri introducând separat o acțiune civilă, victima se constituie parte civilă împotriva autorului infracțiunii în cadrul unui proces penal. Ar trebui remarcat faptul că, deși acest sistem există în unele jurisdicții, în Scoția nu există.

Instanța a obligat autorul infracțiunii la plata de despăgubiri. Cum mă asigur că acesta îmi va plăti despăgubiri?

Executarea ordinului de despăgubire într-o cauză penală

Plata sumei acordate în baza:

  • unui ordin de despăgubire;
  • unei condiții privind despăgubirea inclusă într-un ordin prin care se impune prestarea unei munci în folosul comunității (Community Payback Order - CPO) sau
  • a unei oferte de despăgubire din partea procurorului general

se face către persoana îndreptățită prin intermediul grefierului.

Plata poate fi efectuată doar de către instanță, iar persoana îndreptățită nu trebuie în niciun caz să contacteze sau să încerce să contacteze direct autorul infracțiunii ori să accepte personal plata din partea acestuia.

În cazul în care plata nu este efectuată în baza unui ordin de despăgubire sau a unei oferte de despăgubire, pot fi întreprinse acțiuni suplimentare de către instanță pentru a recupera banii prin recurgerea la o serie de sancțiuni, inclusiv:

  • ordine de reducere a prestațiilor de care beneficiază autorul infracțiunii;
  • ordine de poprire a câștigurilor pe care le realizează autorul infracțiunii;
  • ordine de poprire a fondurilor aparținând autorul infracțiunii și
  • ordine de punere sub sechestru a vehiculelor.

În cazul în care plata nu este efectuată în baza unei condiții de despăgubire dintr-un CPO, aceasta ar putea constitui o încălcare a CPO, iar autorul infracțiunii poate fi readus în fața instanței. Articolul 227ZC din Legea privind Codul de procedură penală (Scoția) din 1995 conține dispoziții în ceea ce privește încălcările CPO și acțiunile pe care le poate întreprinde instanța.

Executarea ordinului de despăgubire într-o cauză civilă:

În cazul în care victima introduce o acțiune înaintea instanței civile, care este soluționată favorabil, obligând autorul infracțiunii la plata unei sume în favoarea victimei, aceasta ar trebui să contacteze o firmă de Sheriff Officers care va oferi consultanță privind procedura de recuperare a datoriei. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers.

În cazul în care acesta nu plătește, este posibil ca statul să îmi plătească un avans? În ce condiții?

Despăgubirea asigurată de CICA

Statul nu efectuează plăți în avans în favoarea victimei dacă instanța l-a obligat pe autorul infracțiunii să plătească, dar acesta nu a făcut acest lucru. A se vedea, de asemenea, secțiunea privind Executarea ordinului de despăgubire de mai sus.

Am dreptul la despăgubiri de la stat?

Autoritatea de despăgubire a daunelor suferite în materie penală (CICA) se ocupă de cererile de despăgubire din partea persoanelor care au suferit vătămări fizice sau psihice, deoarece acestea au fost victime nevinovate ale unei infracțiuni săvârșite cu violență în Anglia, Scoția sau Țara Galilor. Regimul public de despăgubire a daunelor suferite în materie penală stabilește criteriile și nivelul despăgubirii.

Regimul de despăgubire a daunelor suferite în materie penală din anul 2012 este un sistem finanțat de stat care există pentru a despăgubi victimele nevinovate ale unor infracțiuni săvârșite prin violență, care au suferit vătămări fizice sau psihice grave în urma săvârșirii unei astfel de infracțiuni. Regulile aplicabile în cadrul regimului și valoarea despăgubirilor acordate sunt aprobate de Parlamentul Regatului Unit, iar CICA este responsabilă de gestionarea regimului și de toate deciziile adoptate cu privire la cererile individuale. Regimul conține un tarif pentru vătămări, care stabilește valoarea despăgubirii datorate pentru vătămările suferite.

Există două tipuri de despăgubiri - cele pentru vătămări corporale și cele pentru vătămări soldate cu deces - o despăgubire suplimentară fiind datorată, în unele cazuri, pentru a acoperi pierderea de venituri, cheltuielile ocazionate cu persoanele aflate în întreținere sau cheltuielile speciale, după caz.

Pot fi efectuate plăți victimelor care au suferit cele mai grave vătămări, victimelor violului și ale altor abuzuri sexuale, victimelor abuzului asupra copiilor și rudelor/persoanelor supraviețuitoare. Regimul nu prevede acordarea de plăți compensatorii pentru răni minore.

Nu toate cererile de despăgubire vor fi soluționate favorabil. Un solicitant trebuie să fie eligibil în temeiul normelor pe care se întemeiază regimul. Există criterii privind cetățenia și reședința care trebuie îndeplinite (punctele 10 și 16). Cererile trebuie să fie depuse cât mai curând posibil și, în orice caz în termen de doi ani de la data infracțiunii care a generat vătămarea (deși, în circumstanțe excepționale, în unele cazuri, termenul poate fi prelungit, a se vedea punctele 87-89). De asemenea, există norme care impun solicitantului să fi raportat infracțiunea care a generat vătămarea cât mai curând posibil și să coopereze, în măsura posibilității, pentru aducerea agresorului în fața justiției (punctele 22 și 23). Despăgubirile pot fi reținute sau reduse în diferite alte situații, cum ar fi în cazul în care comportamentul solicitantului este inadecvat pentru acordarea unei despăgubiri (punctul 25) și în cazul în care solicitantul are condamnări penale neexecutate la momentul depunerii de către acesta a cererii la CICA (punctul 26 și anexa D). Informații suplimentare privind regimul pot fi găsite aici.

Am dreptul la o plată de urgență până mi se soluționează cererea de despăgubiri?

Puteți apela la regimul de despăgubire a daunelor suferite în materie penală din 2012 după epuizarea tuturor celorlalte căi de atac. Despăgubirea acordată în cadrul regimului nu este prevăzută a satisface nevoi imediate; în majoritatea cazurilor, cererea solicitantului nu va fi soluționată decât la un anumit timp după incidentul respectiv. Nu va fi efectuată nicio plată până când Autoritatea de despăgubire a daunelor suferite în materie penală (CICA) nu se asigură că solicitantul este eligibil în temeiul regimului; aceasta va desfășura cercetări pentru a obține de la poliție informații cu privire la incident și în legătură cu solicitantul pentru a se asigura că cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate. Când CICA s-a asigurat că un solicitant este eligibil pentru a primi o plată, însă nu poate să ia o decizie finală, aceasta ar putea avea în vedere plata unui avans. Acest lucru este valabil în cazul în care CICA așteaptă pentru a cunoaște impactul pe termen lung al vătămării suferite de către solicitant.

Am dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu este condamnat?

Nu este necesar ca autorul infracțiunii să fie identificat sau condamnat pentru ca victima unei infracțiuni săvârșite prin violență să fie eligibilă pentru a primi despăgubiri (punctul 9 din Regimul de despăgubire a daunelor suferite în materie penală). Cu toate acestea, regimul prevede obligația solicitantului de a raporta incidentul la poliție cât mai curând posibil și de a coopera, în măsura posibilității, pentru aducerea autorului infracțiunii în fața justiției (punctele 22 și 23). Așadar, solicitanții nu vor fi eligibili pentru a primi despăgubiri decât în cazul cooperării depline în cadrul anchetei privind infracțiunea și al oricărei acțiuni de urmărire penală care urmează.

Ultima actualizare: 23/05/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.