În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.
Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Drepturile victimelor, pe țări

Scoţia

Conținut furnizat de
Scoţia

Drepturile victimelor în Scoția

Ca victimă a unei infracțiuni, aveți anumite drepturi.

Aveți dreptul de a primi sprijin emoțional și îndrumări practice pe parcursul procesului și eventual despăgubiri pentru daunele cauzate ca urmare a infracțiunii.

Codul scoțian privind drepturile victimelor prevede drepturile pe care le aveți, modul în care le puteți exercita și persoanele de contact pentru a primi ajutor și consiliere. Acesta include informații cu privire la:

  • Dreptul la un standard minim de servicii - modul în care veți fi tratat de către instituțiile de justiție penală
  • Dreptul la informare - modul în care veți fi informat cu privire la caz și ce informații puteți solicita
  • Dreptul de a participa la proces - dreptul de a înțelege și a fi înțeles în legătură cu ce se întâmplă și dreptul de a spune în instanță cum ați fost afectat de infracțiune
  • Dreptul la protecție și la protejarea vieții private - dreptul de a vă simți în siguranță și de a nu fi intimidat
  • Dreptul de a primi sprijin - indiferent dacă denunțați sau nu infracțiunea la poliție
  • Dreptul la despăgubiri și la rambursarea cheltuielilor, cum ar fi cheltuielile de deplasare, pierderea veniturilor sau compensații dacă ați fost rănit.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în cazul în care sunteți nemulțumit de modul în care ați fost tratat de o anumită instituție.

Vizitați site-ul mygov.scot pentru a afla mai multe informații privind drepturile de care dispuneți ca victimă a unei infracțiuni în diferitele etape ale acțiunii penale, inclusiv denunțarea unei infracțiuni, cercetarea și urmărirea penală, trimiterea cazului spre judecată și ceea ce se întâmplă după pronunțarea sentinței.

Informații suplimentare despre asistența și sprijinul acordate victimelor infracțiunilor.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

3 - Drepturile pe care le am după proces

4 - Despăgubiri

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Ultima actualizare: 23/05/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.