Drepturile victimelor, pe țări

Spania

Conținut furnizat de
Spania

Cum pot denunța săvârșirea unei infracțiuni?

În cazul în care sunteți o victimă a unei infracțiuni aveți dreptul, de la primul contact cu autoritățile, de a primi informații cu privire la dreptul dumneavoastră de a denunța săvârșirea infracțiunii și, dacă este cazul, la procedura pentru a face acest lucru.

Puteți să denunțați săvârșirea infracțiunii la poliție și să deveniți martor în cadrul procedurii care va fi declanșată. De asemenea, puteți solicita poliției să vă îndrume către Biroul de sprijin pentru victimele infracțiunilor corespunzător (Oficina de asistencia a las Víctimas del delito), unde vi se vor furniza informații cu privire la modalitatea în care puteți să denunțați săvârșirea unei infracțiuni.

Accesul la serviciile de îngrijire și de sprijin, cum ar fi Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor, este gratuit și confidențial; nu este necesar să se denunțe mai întâi săvârșirea infracțiunii.

În calitate de persoană care denunță săvârșirea unei infracțiuni, aveți următoarele drepturi:

 • să obțineți o copie a denunțului, certificată în mod corespunzător;
 • să primiți asistență lingvistică gratuită și o traducere scrisă a copiei denunțului pe care îl depuneți, în cazul în care nu înțelegeți sau nu vorbiți niciuna dintre limbile oficiale din locul în care este depus denunțul. Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba spaniolă sau limba oficială utilizată în cadrul procedurilor în cauză, aveți dreptul de a fi asistat gratuit de un interpret care vorbește o limbă pe care o înțelegeți atunci când prezentați probe în cursul etapei de cercetare în fața judecătorului, a procurorului sau a agenților de poliție;
 • în cazul în care ați solicitat să primiți notificări cu privire la anumite decizii precum decizia de a nu se iniția o procedură penală sau hotărârea finală pronunțată de instanță, aveți dreptul de a fi informat cu privire la data, ora și locul procesului, precum și cu privire la conținutul acuzațiilor împotriva autorului infracțiunii.

De asemenea, puteți să introduceți o acțiune împotriva autorului infracțiunii și să deveniți o parte în proces în calitate de acuzator privat, cu drepturi foarte asemănătoare celor ale procurorului.

În afară de cazurile obișnuite, în care procurorul formulează acuzațiile împotriva autorului infracțiunii, există două tipuri de infracțiuni în care rolul dumneavoastră este foarte important pentru inițierea procedurilor:

 • procedura pentru infracțiuni semi-publice necesită ca dumneavoastră să denunțați săvârșirea infracțiunii sau să introduceți o acțiune în vederea inițierii acesteia; ulterior, procurorul își asumă responsabilitatea pentru acuzațiile împotriva autorului infracțiunii. Cu toate acestea, procedura împotriva infracțiunilor private (de exemplu, calomnia) depinde în totalitate de dumneavoastră: procurorul nu are nicio responsabilitate în ceea ce privește acuzațiile împotriva autorului infracțiunii și vă puteți retrage denunțul în orice moment, încheind procedura.

Puteți să denunțați infracțiunea în orice limbă și, în cazul în care nu vorbiți limba spaniolă sau niciuna dintre limbile regionale respective, aveți dreptul la serviciile unui interpret în mod gratuit. În practică, dacă nicio persoană de la secția de poliție nu vorbește limba dumneavoastră, poliția vă va oferi următoarele:

 • dacă infracțiunea nu este gravă, veți putea să o denunțați utilizând un formular în limba dumneavoastră;
 • dacă infracțiunea este gravă, veți beneficia de serviciile unui interpret prin telefon sau în persoană.

Există interpreți pentru limbile engleză, franceză și germană în unele secții de poliție, în special în timpul verii.

Nu există nicio limită de timp pentru denunțarea săvârșirii infracțiunii, însă există termene după care nu va fi posibilă urmărirea penală a infracțiunii: între 10 și 20 de ani, în funcție de gravitatea infracțiunii. Autoritățile nu impun o modalitate specifică de denunțare a săvârșirii unei infracțiuni. Puteți denunța infracțiunea în scris sau oral, caz în care autoritatea competentă va lua notă de denunț. Trebuie să vă indicați numele, adresa, numărul cărții de identitate, numărul de telefon etc. și trebuie să semnați denunțul.

La momentul denunțării infracțiunii, în cazul în care sunteți victima unei infracțiuni de violență bazată pe gen sau de violență domestică, puteți solicita un ordin de protecție din partea poliției. De asemenea, puteți solicita un ordin de protecție direct de la autoritatea judiciară sau de la procuror, de la Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor sau de la serviciile sociale sau instituțiile de îngrijire de pe lângă administrațiile publice.

În toate cazurile, vă vor fi înmânate formulare pentru solicitarea ordinului de protecție și vi se vor oferi informații cu privire la acest ordin.

Cum pot afla ce se întâmplă în dosarul referitor la infracțiunea pe care am denunțat-o?

Atunci când depuneți un denunț, primiți o copie certificată cu un număr de referință.

În calitate de victimă, puteți obține informații din partea poliției cu privire la evoluția procedurii, cu excepția cazului în care acest lucru ar putea fi în detrimentul desfășurării anchetei. În practică, este mai bine să sunați la secția de poliție respectivă și să solicitați informații.

În general, aveți dreptul - în cazul în care ați formulat solicitarea în cauză - să primiți informații cu privire la data, ora și locul procesului și cu privire la conținutul acuzațiilor împotriva autorului infracțiunii, precum și să fiți notificat cu privire la următoarele decizii:

 • decizia de a nu se iniția o procedură penală;
 • hotărârea finală pronunțată de instanță;
 • deciziile de plasare în arest sau de eliberare a autorului infracțiunii, precum și eventuala evadare a autorului infracțiunii din arest și deciziile de adoptare de măsuri preventive pentru protecția dumneavoastră.

În cazul în care ați solicitat să fiți îndrumat către Biroul de sprijin pentru victimele infracțiunilor sau primiți asistență din partea unuia dintre aceste birouri, aveți dreptul de a primi informații cu privire la datele de contact ale autorității competente și la canalele de comunicare cu această autoritate, precum și informații privind data, ora și locul procesului și conținutul acuzațiilor împotriva autorului infracțiunii.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni de violență bazată pe gen, aveți dreptul de a fi informat cu privire la situația procedurală a agresorului și la măsurile preventive luate fără a fi nevoite să solicitați acest lucru. Puteți în orice moment să vă exprimați dorința de a nu primi aceste informații.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni violente contra libertății sexuale, aveți dreptul de a primi informații cu privire la compensația de stat de care puteți beneficia în cazul în care agresorul nu plătește cuantumul compensației sau dacă aceasta nu este suficientă.

Am dreptul la asistență judiciară (în timpul cercetării sau al procesului)? În ce condiții?

De la primul contact cu autoritățile, aveți dreptul de a primi informații privind procedura prin care puteți beneficia, eventual gratuit de consiliere și protecție juridică. Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor oferi, de asemenea, aceste informații.

Veți putea depune o cerere de recunoaștere a dreptului la asistență juridică la funcționarul sau autoritatea care v-a furnizat informațiile în acest sens. Funcționarul sau autoritatea o va transmite, împreună cu documentația furnizată, la baroul relevant.

Cererea dumneavoastră poate fi transmisă, de asemenea, Birourilor de sprijin pentru victimele infracțiunilor ale administrației în domeniul justiției, care o vor transmite baroului relevant.

În general, puteți beneficia de servicii de îndrumare juridică care oferă tuturor cetățenilor informații cu privire la legislație. Aceste servicii sunt organizate de către barourile din fiecare circumscripție judiciară.

Trebuie să completați un formular care este disponibil la instanțe, la Ministerul Justiției și la alte birouri de stat și să demonstrați că mijloacele dumneavoastră de întreținere sunt insuficiente. Trebuie să depuneți cererea la baroul din circumscripția instanței respective sau la instanța din zona în care aveți reședința, în cazul în care procedura penală nu a început încă.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni de violență bazată pe gen, nu este necesar să demonstrați mai întâi că mijloacele dumneavoastră sunt insuficiente pentru a obține asistență judiciară.

În cazul în care sunteți o victimă a terorismului, puteți, de asemenea, să obțineți asistență judiciară.

Puteți solicita asistență judiciară în Spania în cazul în care vă aflați într-una dintre situațiile următoare, printre altele:

 • dacă sunteți cetățean al oricărui stat membru al UE și puteți dovedi că resursele dumneavoastră sunt insuficiente;
 • dacă sunteți cetățean al unei țări terțe și rezident în mod legal în Spania sau cu un drept recunoscut în acordurile internaționale (de exemplu, acordurile privind răpirea internațională de copii). În acest caz, veți putea avea acces la asistență judiciară în Spania în aceleași condiții ca cetățenii UE;
 • indiferent de existența resurselor pentru intentarea unor acțiuni în instanță, vă va fi recunoscut dreptul la asistență judiciară, iar această asistență vă va fi oferită imediat în cazul în care sunteți victima violenței de gen, a terorismului sau a traficului de persoane în orice proceduri care sunt legate, care derivă din sau sunt un rezultat al statutului dumneavoastră de victimă sau dacă sunteți minor sau prezentați un handicap de învățare sau o boală psihică atunci când sunteți victima unei situații de abuz sau de rele tratamente.

Acest drept se aplică, de asemenea, succesorilor în cazul decesului victimei, cu condiția ca aceștia să nu fi fost implicați în faptele respective.

În scopul acordării de asistență judiciară, veți fi considerat o victimă atunci când este depus un denunț sau se introduce o acțiune sau atunci când se începe acțiunea penală pentru oricare dintre infracțiunile menționate și veți păstra acest statut atât timp cât se derulează procedura penală sau în cazul în care se pronunță un verdict de vinovăție în urma încheierii procedurii.

Dreptul la asistență judiciară se va pierde atunci când o hotărâre de achitare rămâne definitivă sau, în urma suspendării temporare sau a respingerii acțiunii deoarece faptele penale nu sunt dovedite, fără obligația de a plăti costul beneficiilor primite cu titlu gratuit până la momentul respectiv.

În diferitele proceduri care pot fi inițiate ca urmare a statutului dumneavoastră de victimă a infracțiunilor identificate, în special în procedurile aferente violenței bazate pe gen, avocatul este cel care trebuie să vă asiste, cu condiția ca dreptul dumneavoastră la apărare să fie astfel garantat în mod corespunzător.

Aveți dreptul la asistență judiciară în cazul în care venitul dumneavoastră anual și venitul pe familie nu depășesc:

 • dublul indicelui public de venituri (indicador público de renta de efectos múltiples – IPREM) în vigoare la data depunerii cererii, în cazul în care persoanele în cauză nu fac parte dintr-o unitate familială. IPREM este un indice care este stabilit anual pentru a determina valoarea anumitor prestații sau pragul pentru a beneficia de anumite prestații, drepturi sau servicii publice;
 • de două ori și jumătate valoarea indicelui IPREM în vigoare la data depunerii cererii, în cazul în care persoanele în cauză fac parte dintr-o unitate familială cu mai puțin de patru membri;
 • de trei ori valoarea indicelui IPREM în cazul în care unitățile familiale în cauză sunt formate din patru sau mai mulți membri.

Valoarea indicelui IPREM anual pentru anul 2016 este de 6 390,13 EUR.

În cazul în care vi se acordă asistență judiciară, nu veți fi nevoit să achitați următoarele costuri:

 1. consiliere juridică preliminară;
 2. onorariul avocatului și al reprezentantului în instanță (procurador);
 3. costurile care rezultă din publicarea anunțurilor în ziarele oficiale;
 4. taxele necesare pentru introducerea anumitor căi de atac;
 5. onorariile experților;
 6. veți beneficia de o reducere cu 80 % a taxelor notariale și a taxelor aferente certificatelor eliberate de registrul funciar și registrul comerțului.

Pot să cer să mi se ramburseze cheltuielile (aferente participării la investigație/proces)? În ce condiții?

În general, în cazul în care, în calitate de victimă a unei infracțiuni, ați luat parte la procedură, veți avea dreptul să vi se ramburseze costurile aferente exercitării drepturilor și cheltuielile judiciare pe care le-ați suportate, cu prioritate față de plata cheltuielilor care au fost suportate de stat.

În acest scop, plata trebuie să fie dispusă prin hotărârea judecătorească de condamnare și, în plus, inculpatul trebuie să fi fost condamnat în urma cererii dumneavoastră, formulată în calitate de victimă, pentru infracțiuni pentru care procurorul nu a formulat o acuzație sau să fi fost condamnat după ce a fost revocată decizia de clasare a cauzei ca urmare a unei căi de atac pe care ați depus-o în calitate de victimă.

Serviciile de asistență și de sprijin, în special Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor, vă vor oferi informații privind cazurile în care vi se pot rambursa cheltuielile judiciare și, atunci când este posibil, procedura de solicitare a acestora.

Pot să introduc o cale de atac în situația în care cazul meu este închis înainte de a fi înaintat instanței?

Dacă sunteți victimă și nu v-ați prezentat în cadrul procedurii, iar procurorul hotărăște să retragă acuzațiile împotriva autorului infracțiunii, judecătorul poate să vă informeze asupra acestui lucru, invitându-vă să introduceți o acțiune și să deveniți acuzator privat în termen de 15 zile. În cazul unei proceduri accelerate, instanța este obligată să vă informeze și să vă invite în acest sens.

În cazul în care procurorul aduce acuzații împotriva autorului infracțiunii, nu puteți face nimic în calitate de victimă pentru ca procedura să înceteze, cu excepția infracțiunilor private.

În cazul în care v-ați prezentat deja în cadrul procedurii și sunteți acuzator privat, puteți să solicitați deschiderea procedurii orale și să formulați acuzații împotriva autorului infracțiunii. În cazul în care judecătorul de instrucție hotărăște să închidă cazul, puteți face apel.

Dacă procurorul formulează acuzații împotriva autorului infracțiunii, puteți să solicitați închiderea cazului și să vă retrageți din rolul de acuzator privat. Procurorul poate continua, cu toate acestea, dacă decide acest lucru.

Pot să mă implic în proces?

La prima dumneavoastră înfățișare în instanță, avocatul vă va informa cu privire la drepturile dumneavoastră în procedura penale în calitate de victimă și vă va oferi posibilitatea de a lua parte la procedură în calitate de parte privată, utilizând un limbaj clar, simplu și inteligibil, luând în considerare caracteristicile și nevoile dumneavoastră.

În calitate de victimă a unei infracțiuni, în cadrul procedurilor penale aveți dreptul:

 • să introduceți acțiuni civile și penale în conformitate cu dispozițiile legislației penale în vigoare;
 • să vă înfățișați în fața autorităților însărcinate cu ancheta pentru a le oferi probe și informații relevante pentru clarificarea faptelor.

În plus, la această primă înfățișare, veți fi întrebat dacă doriți să primiți comunicările sau notificările stabilite prin lege, situație în care va trebui să furnizați o adresă de e-mail sau, în lipsa acesteia, adresa de domiciliu sau o adresă poștală.

Indiferent de rolul dumneavoastră în cadrul procedurii penale, în general puteți fi prezent la audieri, chiar dacă acestea nu sunt publice. Veți avea obligația de a participa doar pentru a depune mărturie în calitate de martor.

Dacă aveți calitatea de victimă și nu v-ați prezentat în cadrul procedurii penale, veți fi informat cu privire la data și locul procesului. Rolul dumneavoastră principal va fi să depuneți mărturie în calitate de martor. Ca să puteți fi informat cu privire la data și ora procesului, trebuie să comunicați orice schimbare a adresei dumneavoastră în cursul procedurii.

Puteți să vă înfățișați în cadrul procedurii în calitate de acuzator privat înainte de pregătirea punerii sub acuzare, și anume înainte de începerea procedurii orale, cu excepția cazului în care procedura penală este inițiată împotriva unui minor. Procurorul, acuzatorul privat, dacă există, și avocatul apărării pregătesc punerea sub acuzare. Acest document include încadrarea juridică a infracțiunii și sancțiunea recomandată. În practică, fiecare parte are la dispoziție cinci zile pentru a-și prezenta poziția în scris.

În general, veți fi reprezentat de avocatul dumneavoastră, care vă va apăra cauza, și de către reprezentantul dumneavoastră în instanță (procurador), care vă va reprezenta în mod oficial în cadrul procedurii.

În cazul în care există mai multe victime, acestea vor putea să se prezinte separat, deși judecătorul poate impune ca acestea să fie grupate în una sau mai multe grupări de apărare. Asociațiile victimelor vor putea, de asemenea, să se prezinte în cadrul procedurii penale, cu condiția ca acestea să aibă permisiunea dumneavoastră în calitate de victimă a infracțiunii.

Dacă sunteți deja acuzator privat, avocatul dumneavoastră va avea acces la rezumat și la celelalte documente ale cauzei, precum și alte drepturi, similare celor ale procurorului, inclusiv următoarele:

 • să solicite obținerea mai multor probe;
 • să propună noi martori sau experți în sprijinul cauzei dumneavoastră;
 • să propună confruntări etc.

În cazul în care inculpatul este condamnat, instanța poate dispune ca acesta să vă plătească următoarele costuri: onorariile avocaților, ale reprezentanților în instanță și ale experților, taxele aferente eliberării de certificate de către registrele publice și taxele notariale etc.

Ca parte a procedurilor penale, puteți introduce o acțiune civilă (parte civilă) în cazul în care solicitați restituirea unei proprietăți, repararea unor daune sau despăgubiri pentru daune, atât materiale, cât și morale, cauzate de infracțiune. În acest caz, veți fi reprezentat de avocatul dumneavoastră, care vă va apăra cauza, și de reprezentantul dumneavoastră în instanță, care vă va reprezenta în mod oficial în cadrul procedurii.

În cazul în care se decide închiderea anchetei, decizia de a închide cazul va fi comunicată victimelor directe ale infracțiunii care au denunțat faptele, precum și celorlalte victime directe ale căror identități și locuri de reședință sunt cunoscute. În cazurile de deces sau de dispariție a unei persoane ca rezultat direct al unei infracțiuni, decizia va fi comunicată victimelor indirecte ale infracțiunii.

Care este rolul meu oficial în sistemul de justiție? De exemplu, sunt considerat sau pot alege să fiu: victimă, martor, parte civilă sau acuzator privat?

În calitate de victimă a unei infracțiuni, în cadrul procedurilor penale aveți dreptul:

 • să introduceți acțiuni civile și penale în conformitate cu dispozițiile legislației penale în vigoare;
 • să vă înfățișați în fața autorităților însărcinate cu ancheta pentru a le oferi probe și informații relevante pentru clarificarea faptelor.

Diferitele roluri pe care le puteți avea în cadrul sistemului de justiție sunt:

 • victimă directă sau indirectă: în funcție de infracțiunea denunțată sau, în cazul în care solicitați acces la serviciile de asistență și de sprijin destinate victimelor, fără a fi denunțat înainte infracțiunea, întrucât accesul la aceste servicii nu este condiționat de depunerea unui denunț;
 • martor: în cazul în care există un denunț. Implicarea dumneavoastră în procedură are loc din momentul în care primiți citația;
 • acuzator privat: în cazul în care decideți să vă prezentați în cadrul procedurii penale în calitate de acuzator privat, dacă introduceți o acțiune împotriva autorului infracțiunii (infracțiuni semi-publice și private) și înainte de pregătirea punerii sub acuzare, și anume înainte de începerea procedurii orale, cu excepția cazului în care procedura penală este inițiată împotriva unui minor;
 • parte civilă: în general, în cazul în care decideți să introduceți o acțiune civilă în cadrul procedurii penale, și anume solicitați restituirea unei proprietății, repararea unor daune sau despăgubiri pentru daune, atât materiale, cât și morale, cauzate de infracțiune.

În general trebuie să fiți prezent la audieri, chiar dacă acestea nu sunt publice. Veți avea obligația de a participa doar pentru a depune mărturie în calitate de martor.

Ce drepturi și obligații am în această calitate?

În general, în calitate de victimă, de la primul contact cu autoritățile și în timpul activității serviciilor de asistență și de sprijin furnizate de administrațiile publice, inclusiv înainte de a denunța săvârșirea infracțiunii, aveți dreptul de a primi protecție, informații, sprijin, asistență și îngrijire.

Puteți să solicitați autorităților sau funcționarilor pe care îi contactați inițial să vă îndrume către Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor, care vă vor răspunde în mod gratuit și confidențial, chiar dacă nu ați denunțat înainte infracțiunea.

De asemenea, puteți să fiți însoțit de o persoană aleasă de dumneavoastră de la primul contact cu autoritățile.

În plus, în calitate de victimă, aveți dreptul de a înțelege și de a fi înțeles în orice acțiune care trebuie efectuată după ce infracțiunea a fost denunțată, inclusiv informațiile anterioare depunerii denunțului. Vor fi furnizate servicii de interpretariat în limbajul semnelor recunoscut din punct de vedere juridic, precum și sprijin pentru comunicarea orală în cazurile în care acestea sunt necesare.

Toate comunicările, atât scrise, cât și orale, vor avea loc într-un limbaj clar, simplu și accesibil și vor ține seama de caracteristicile și nevoile dumneavoastră personale, în special în cazul în care aveți un handicap senzorial, intelectual sau mintal sau dacă sunteți minor.

În calitate de victimă, aveți dreptul de a primi informații în special cu privire la următoarele:

 • măsurile de asistență și de sprijin disponibile, indiferent dacă acestea sunt de natură medicală, psihologică sau materială și procedura de obținere a acestora. După caz, aceste măsuri vor include informații cu privire la posibilitățile de a obține cazare alternativă;
 • dreptul de a denunța infracțiunea și, dacă este cazul, procedura pentru a face acest lucru și dreptul de a furniza probe autorităților responsabile cu ancheta;
 • procedura de urmat pentru a obține consiliere și protecție juridică și, dacă este cazul, condițiile în care acestea pot fi obținute în mod gratuit;
 • posibilitatea de a solicita măsuri de protecție și, dacă este cazul, procedura pentru a face acest lucru;
 • despăgubirile la care aveți dreptul și, dacă este cazul, procedura de solicitare a acestora;
 • serviciile de interpretariat și de traducere disponibile;
 • ajutorul auxiliar și serviciile de comunicare disponibile;
 • procedura prin care puteți să vă exercitați drepturile în cazul în care locuiți în afara Spaniei;
 • aveți posibilitatea de a contesta orice decizie pe care o considerați a fi incompatibilă cu drepturile dumneavoastră;
 • datele de contact ale autorității competente și canalele de comunicare cu aceasta;
 • serviciile de justiție reparatorie disponibile, în cazurile în care acest lucru este posibil din punct de vedere legal;
 • cazurile în care vi se pot rambursa cheltuielile judiciare și, dacă este posibil, procedura de solicitare a acestora;
 • dreptul de a formula o cerere de notificare cu privire la anumite decizii în cadrul procedurii, cum ar fi, printre altele, decizia de a nu iniția o procedură penală, hotărârea finală pronunțată etc.

Indiferent de rolul dumneavoastră în cadrul procedurii penale, în general puteți fi prezent la audieri, chiar dacă acestea nu sunt publice. Veți avea obligația de a participa doar pentru a depune mărturie în calitate de martor.

Dacă aveți calitatea de victimă și nu v-ați prezentat în cadrul proceduri penale, veți fi informat cu privire la data și locul procesului. Rolul dumneavoastră principal va fi să depuneți mărturie în calitate de martor. Pentru a putea fi notificat cu privire la data și ora procesului, trebuie să comunicați orice schimbare a adresei dumneavoastră în cursul procedurii.

Puteți să vă prezentați în cadrul procedurilor în calitate de acuzator privat înainte de pregătirea punerii sub acuzare, și anume înainte de începerea audierilor orale, cu excepția cazului în care procedura penală este inițiată împotriva unui minor. Veți fi reprezentat de avocatul dumneavoastră, care vă va apăra cauza, și de către reprezentantul dumneavoastră în instanță, care vă va reprezenta în mod oficial în cadrul procedurii.

Dacă sunteți deja acuzator privat, avocatul dumneavoastră va avea acces la rezumat și la celelalte documente ale cauzei, precum și alte drepturi, similare celor ale procurorului, inclusiv următoarele:

 • să solicite obținerea mai multor probe;
 • să propună noi martori sau experți în sprijinul cauzei dumneavoastră;
 • să propună confruntări etc.

În cazul în care inculpatul este condamnat, instanța poate dispune ca acesta să vă plătească următoarele costuri: onorariile avocaților, ale reprezentanților în instanță și ale experților, taxele aferente eliberării de certificate de către registrele publice și taxele notariale etc.

În calitate de martor, aveți dreptul de a beneficia de serviciile unui interpret în mod gratuit, în cazul în care nu vorbiți limba spaniolă sau limba regională respectivă, însă nu și de servicii de traducere a documentelor. Deși, în general, este dificil să se evite contactul vizual cu inculpatul, iar clădirile instanțelor judecătorești nu au, de regulă, săli de așteptare diferite pentru martori, în cazul în care ați fost victima unei agresiuni sexuale puteți:

 • să beneficiați de un ecran amplasat în sala de judecată, sau
 • să depuneți mărturie prin videoconferință.

În cazul în care urmează să depuneți mărturie și sunteți în pericol, președintele instanței poate să dispună organizarea unei audieri private pentru protejarea moralei, a ordinii publice și a dumneavoastră în calitate de victimă și/sau a familiei dumneavoastră. În calitate de acuzator privat, ați putea solicita o audiere privată.

Dacă sunteți citat pentru a depune mărturie și judecătorul consideră că sunteți expus unui risc grav sau libertatea, proprietatea sau familia dumneavoastră se află în pericol, acesta poate să întreprindă următoarele acțiuni:

 • să vă protejeze identitatea, adresa, profesia și locul de muncă, neutilizând aceste informații în cadrul procedurii;
 • să interzică să fiți văzuți în instanță și să stabilească adresa instanței ca adresă de comunicare;
 • să interzică înregistrarea imaginii dumneavoastră prin folosirea oricărui mijloc;
 • să dispună să beneficiați de protecția poliției în timpul procedurii și după desfășurarea acesteia;
 • să vă ofere transport către instanță cu automobile oficiale;
 • în instanță, să vă plaseze în săli de așteptare păzite de poliție;
 • în circumstanțe excepționale, să vă ofere o nouă identitate și ajutoare financiare pentru a vă schimba locul de reședință sau de muncă.

Dacă sunteți un minor care depune o declarație, contactul vizual între dumneavoastră și inculpat va fi evitat folosindu-se orice suport tehnic posibil. Confruntările sunt, de asemenea, restricționate. Dacă există un conflict de interese între dumneavoastră și reprezentanții legali și nu se poate garanta faptul că vă vor fi apărate în mod adecvat interesele în cadrul anchetei sau al procedurii penale, sau dacă există un conflictul cu unul dintre părinții dumneavoastră, iar celălalt părinte nu este în măsură să își îndeplinească în mod adecvat îndatoririle sale de a vă reprezenta pe sau de a vă asista, printre alte cazuri, procurorul va solicita judecătorului sau instanței să vă desemneze un tutore at litem, care va avea obligația de a vă reprezenta în cadrul anchetei și al procedurii penale.

Dacă sunteți cetățean străin, puteți beneficia de serviciile unui interpret în mod gratuit, în cazul în care nu vorbiți limba spaniolă sau limba regională respectivă. Poliția vă poate oferi un formular în limba dumneavoastră pentru denunțarea infracțiunii și acces la serviciile unui interpret, prin telefon sau în persoană. Instanțele au un serviciu de interpretariat care va asigura coordonarea cu Biroul de sprijin pentru victimele infracțiunilor.

În cazul în care doriți să introduceți o acțiune civilă în cadrul procedurii penale (parte civilă), trebuie să vă înfățișați cu un avocat și un reprezentant în instanță în momentul în care vi se oferă posibilitatea de a introduce acțiunea ca parte privată și întotdeauna înainte ca infracțiunea să fie încadrată juridic. În acest caz, veți fi reprezentat de avocatul dumneavoastră, care vă va apăra cauza, și de reprezentantul dumneavoastră în instanță, care vă va reprezenta în mod oficial în cadrul procedurii.

Dacă ați obținut subvenții sau ajutoare în baza statutului dumneavoastră de victimă și ați făcut obiectul unei măsuri de protecție prevăzută de lege, aveți obligația să rambursați subvenția sau ajutorul în cauză în cazurile de condamnare pentru denunțare calomnioasă sau pentru simularea unei infracțiuni, precum și obligația să plătiți costurile suportate de administrație pentru măsurile de examinare, protecție și sprijin și pentru serviciile furnizate, fără a aduce atingere răspunderii civile sau penale care ar putea fi antrenate.

Pot face declarații sau depune mărturie pe parcursul procesului? În ce condiții?

Indiferent de rolul dumneavoastră în cadrul procedurii penale, în general puteți fi prezent la audieri, chiar dacă acestea nu sunt publice. Veți avea obligația de a participa doar pentru a depune mărturie în calitate de martor.

În timp ce luați parte la procedură, puteți să beneficiați în continuare de serviciile Birourilor de sprijin pentru victimele infracțiunilor.

Dacă aveți calitatea de victimă și nu v-ați prezentat în cadrul procedurii penale, veți fi informat cu privire la data și locul procesului. Rolul dumneavoastră principal va fi să depuneți mărturie în calitate de martor. Ca să puteți fi informat cu privire la data și ora procesului, trebuie să comunicați orice schimbare a adresei dumneavoastră în cursul procedurii.

Puteți să vă prezentați în cadrul procedurii în calitate de acuzator privat înainte de pregătirea punerii sub acuzare, și anume înainte de începerea procedurii orale, cu excepția cazului în care procedura penală este inițiată împotriva unui minor. Veți fi reprezentat de avocatul dumneavoastră, care vă va apăra cauza, și de către reprezentantul dumneavoastră în instanță, care vă va reprezenta în mod oficial în cadrul procedurii.

Dacă sunteți deja acuzator privat, avocatul dumneavoastră va avea acces la rezumat și la celelalte documente ale cauzei, precum și alte drepturi, similare celor ale procurorului, inclusiv următoarele:

 • să solicite obținerea mai multor probe;
 • să propună noi martori sau experți în sprijinul cauzei dumneavoastră;
 • să propună confruntări etc.

În cazul în care inculpatul este condamnat, instanța poate dispune ca acesta să vă plătească următoarele costuri: onorariile avocaților, ale reprezentanților în instanță și ale experților, taxele aferente eliberării de certificate de către registrele publice și taxele notariale etc.

În calitate de martor, aveți dreptul de a beneficia de serviciile unui interpret în mod gratuit, în cazul în care nu vorbiți limba spaniolă sau limba regională respectivă, însă nu și de servicii de traducere a documentelor. Deși, în general, este dificil să se evite contactul vizual cu inculpatul, iar clădirile instanțelor judecătorești nu au, de regulă, săli de așteptare diferite pentru martori, în cazul în care ați fost victima unei agresiuni sexuale puteți:

 • să beneficiați de un ecran amplasat în sala de judecată, sau
 • să depuneți mărturie prin videoconferință.

În cazul în care urmează să depuneți mărturie și sunteți în pericol, președintele instanței poate să dispună organizarea unei audieri private pentru protejarea moralei, a ordinii publice și a dumneavoastră în calitate de victimă și/sau a familiei dumneavoastră. În calitate de acuzator privat, ați putea solicita o audiere privată.

Dacă sunteți citat pentru a depune mărturie și judecătorul consideră că sunteți expus unui risc grav sau libertatea, proprietatea sau familia dumneavoastră se află în pericol, acesta poate să întreprindă următoarele acțiuni:

 • să vă protejeze identitatea, adresa, profesia și locul de muncă, neutilizând aceste informații în cadrul procedurii;
 • să interzică să fiți văzut în instanță, stabilind adresa instanței ca adresă pentru transmiterea notificărilor;
 • să interzică înregistrarea imaginii dumneavoastră prin folosirea oricărui mijloc;
 • să dispună să beneficiați de protecția poliției în timpul procedurii și după desfășurarea acesteia;
 • să vă ofere transport către instanță cu automobile oficiale;
 • în instanță, să vă plaseze în săli de așteptare păzite de poliție;
 • în circumstanțe excepționale, să vă ofere o nouă identitate și ajutoare financiare pentru a vă schimba locul de reședință sau de muncă.

Dacă sunteți un minor care depune o declarație, contactul vizual între dumneavoastră și inculpat va fi evitat folosindu-se orice suport tehnic posibil. Confruntările sunt, de asemenea, restricționate. Dacă există un conflict de interese între dumneavoastră și reprezentanții legali și nu se poate garanta faptul că vă vor fi apărate în mod adecvat interesele în cadrul anchetei sau al procedurii penale, sau dacă există un conflictul cu unul dintre părinții dumneavoastră, iar celălalt părinte nu este în măsură să își îndeplinească în mod adecvat îndatoririle sale de a vă reprezenta pe sau de a vă asista, printre alte cazuri, procurorul va solicita judecătorului sau instanței să vă desemneze un tutore at litem, care va avea obligația de a vă reprezenta în cadrul anchetei și al procedurii penale.

Dacă sunteți cetățean străin, puteți beneficia de serviciile unui interpret în mod gratuit, în cazul în care nu vorbiți limba spaniolă sau limba regională respectivă. Instanțele au un serviciu de interpretariat care va asigura coordonarea cu Biroul de sprijin pentru victimele infracțiunilor.

Ce informații voi primi pe parcursul procesului?

Aveți dreptul - în cazul în care ați formulat o solicitare în acest sens - să primiți informații cu privire la data, ora și locul procesului și cu privire la conținutul acuzațiilor împotriva autorului infracțiunii, precum și să fiți notificat cu privire la următoarele decizii:

 • decizia de a nu se iniția o procedură penală;
 • hotărârea finală pronunțată de instanță;
 • deciziile de plasare în arest sau de eliberare a autorului infracțiunii, precum și posibila evadare a autorului infracțiunii din arest;
 • deciziile de adoptare de măsuri preventive personale sau de modificare a celor deja convenite, în cazul în care acestea sunt instituite pentru a se asigura siguranța dumneavoastră;
 • deciziile oricărei autorități judiciare sau ale serviciului penitenciar care afectează persoanele condamnate pentru infracțiuni comise cu violență sau intimidare și care prezintă un risc pentru siguranța dumneavoastră;
 • deciziile care implică participarea dumneavoastră în calitate de victimă la executarea pedepsei și care sunt pronunțate în mediul penitenciar, cum ar fi cele care afectează încadrarea deținutului condamnat într-un regim de detenție deschis de gradul 3, reducerea pedepsei, permisiunea de ieșire pe termen scurt, eliberarea condiționată etc.

Atunci când solicitați să fiți notificat cu privire la deciziile menționate anterior, trebuie să desemnați o adresă de e-mail sau, în caz contrar, o adresă de domiciliu sau o adresă poștală, la care autoritatea va trimite comunicările și notificările.

În mod excepțional, în cazul în care nu dispuneți de o adresă de e-mail, acestea vor fi trimise prin curier poștal la adresa pe care ați furnizat-o.

Dacă sunteți un cetățean cu reședința în afara Uniunii Europene și nu aveți un e-mail sau o adresă poștală la care să poată fi trimise comunicările, acestea vor fi trimise birourilor diplomatice sau consulare spaniole din țara dumneavoastră de reședință pentru publicare.

Printre notificările pe care le puteți primi se numără, cel puțin, dispozitivul deciziei și temeiul juridic al acesteia.

În cazul în care, în calitate de victimă, v-ați prezentat în mod oficial în cadrul procedurii, deciziile vor fi notificate reprezentantul dumneavoastră în instanță și vă vor fi comunicate, de asemenea, la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o.

Puteți în orice moment să vă exprimați dorința de a nu fi informat cu privire la deciziile menționate mai sus, iar cererea depusă va deveni în consecință inoperantă.

În cazul în care ați solicitat să fiți îndrumați către un Birou de sprijin pentru victimele infracțiunilor sau primiți îngrijire prin intermediul unuia dintre aceste birouri, aveți dreptul de a primi informații cu privire la datele de contact ale autorității competente și canalele de comunicare cu această autoritate, precum și informații cu privire la data, ora și locul ședințelor de judecată și conținutul acuzațiilor împotriva autorului infracțiunii.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni de violență bazată pe gen, aveți dreptul de a fi informat cu privire la situația procedurală a agresorului și la măsurile preventive luate fără a fi nevoite să solicitați acest lucru. Puteți în orice moment să vă exprimați dorința de a nu primi aceste informații.

Voi putea să am acces la dosarele instanței?

Dacă sunteți deja acuzator privat, avocatul dumneavoastră va avea acces la rezumat și la celelalte documente ale cauzei.

Activitățile cotidiene ale avocaților includ accesarea informațiilor juridice și a documentelor, în special în cazurile în care clientul lor nu este parte la procedură.

În conformitate cu legislația spaniolă, părțile care se prezintă pot fi informate cu privire la procedură și participă la toate formalitățile procedurale.

Ultima actualizare: 29/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.