Drepturile victimelor, pe țări

Spania

Conținut furnizat de
Spania

Pot să introduc o cale de atac împotriva hotărârii pronunțate?

Dacă doriți să introduceți o cale de atac împotriva hotărârii în cazul în care inculpatul este declarat nevinovat, țineți cont de faptul că, dacă nu ați fost parte la procedură, nu puteți contesta hotărârea.

Dacă ați fost parte la procedură și sunteți acuzator privat, puteți introduce o cale de atac după cum urmează:

 • apel împotriva hotărârii, în termen de zece zile de la data la care hotărârea v-a fost comunicată; există mai multe motive pentru introducerea unui apel și este posibil să se reexamineze elementele de probă. Acesta este o cale de atac ordinară.
 • recurs în casație, în termen de cinci zile de la data la care hotărârea v-a fost comunicată; motivele sunt încălcarea legii sau a Constituției spaniole sau motive procedurale. Acesta este o cale de atac extraordinară.

În calitate de parte civilă, puteți introduce un recurs în casație numai în ceea ce privește aspectele referitoare la despăgubirile pe care le solicitați.

În ceea ce privește posibilitățile de introducere a altor căi de atac, dacă ați introdus mai întâi o cale de atac ordinară, puteți depune un recurs în casație ca o a doua cale de atac. Curtea Supremă se pronunță cu privire la recursul în casație.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor oferi informații cu privire la căile de atac pe care le puteți introduce împotriva hotărârilor pe care le considerați a fi incompatibile cu drepturile dumneavoastră.

Care sunt drepturile mele după pronunțarea sentinței?

În cazul în care ați formulat o solicitare în acest sens, aveți dreptul de a fi informat cu privire la următoarele decizii:

 • decizia de a nu iniția o procedură penală;
 • hotărârea definitivă pronunțată;
 • deciziile de plasare în arest sau de eliberare a autorului infracțiunii, precum și eventuala evadare a autorului infracțiunii din arest;
 • deciziile de adoptare a unor măsuri preventive personale sau de modificare a celor deja convenite, în cazul în care acestea sunt instituite pentru a vi se asigura siguranța;
 • deciziile oricărei autorități judiciare sau ale serviciului penitenciar care afectează persoanele condamnate, pentru infracțiuni comise prin violență sau intimidare și care prezintă un risc pentru siguranța dumneavoastră;
 • deciziile care implică participarea dumneavoastră la executarea pedepsei și care sunt pronunțate cu privire la aspecte legate de regimul penitenciar, precum și cele care afectează încadrarea persoanei condamnate într-un regim de detenție deschis de gradul 3, reducerea pedepsei, permisiunea de ieșire pe termen scurt, liberarea condiționată etc.

Principalele drepturi pe care le aveți în timpul punerii în executare a hotărârii sunt dreptul la informare privind condamnarea inculpatului. În general, informațiile privind eliberarea sa din închisoare vor fi considerate parte a vieții sale private și nu vă vor putea fi comunicate.

În mod excepțional, în cazul în care ați fost victima unei infracțiuni de violență bazată pe gen, veți primi informații cu privire la statutul procedural al inculpatului și la modul în care acesta își execută pedeapsa, atât timp cât ordinul de protecție sau de restricție rămâne în vigoare.

În cazul în care ați fost acuzator privat în cadrul procedurii, puteți participa la decizia privind suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului. Executarea unei pedepse cu închisoarea mai mică de doi ani poate fi suspendată în cazul în care nu sunt comise alte infracțiuni pe parcursul unei anumite perioade de timp. După această perioadă, pedeapsa se consideră executată. Instanța decide cu privire la suspendarea pedepsei și veți fi audiat de către judecător înainte de pronunțarea hotărârii.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor furniza informații cu privire la posibilitatea pe care o aveți, în calitate de victimă, de a participa la executarea pedepsei cu închisoarea și vor efectua toate activitățile de asistență necesare astfel încât să vă puteți exercita drepturile recunoscute prin lege.

În cazul în care sunteți o victimă a terorismului, Biroul de informare și sprijinire a victimelor terorismului al Înaltei Curți Naționale (Audiencia Nacional) vă va oferi canalele de informare necesare astfel încât să puteți afla toate informațiile legate de executarea pedepsei cu închisoarea până la executarea integrală a acesteia, în special în cazurile în care se reduce pedeapsa sau persoanele condamnate sunt eliberate.

Am dreptul la sprijin sau la protecție după terminarea procesului? Pe ce durată?

În cazul în care hotărârea este executată și acest lucru este necesar, puteți fi protejat în continuare dacă judecătorul decide astfel. Puteți beneficia de protecția poliției sau, în cazuri excepționale, de o nouă identitate sau de ajutor financiar pentru a schimba locul de reședință sau locul de muncă.

Pentru anumite infracțiuni, cum ar fi violența bazată pe gen sau violența domestică, puteți solicita un ordin de protecție a cărui valabilitate temporară va fi stabilită prin decizia autorității judiciare.

Ordinul de protecție poate fi solicitat direct de la autoritatea judiciară sau de la procuror, de la funcționari ai unei instituții de asigurare a respectării legii (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), de la Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor sau de la serviciile sociale sau instituțiile de îngrijire ale administrațiilor publice.

Ordinul de protecție reprezintă un statut de protecție integrală ce include măsurile preventive civile și penale prevăzute de lege și orice alte măsuri de asistență și de protecție socială instituite în sistemul juridic.

Acordarea unui ordin de protecție va implica obligația de a vă menține informat în mod constant cu privire la situația procedurală a persoanei suspectate sau acuzate, precum și în ceea ce privește sfera și valabilitatea măsurilor preventive luate. În special, veți fi informat în orice moment cu privire la situația încarcerării presupusului agresor. În acest scop, ordinul de protecție va fi transmis administrației penitenciarelor.

De asemenea, puteți fi protejat prin anumite sancțiuni sau măsuri de securitate aplicate autorului infracțiunii: ordine de restricție, decăderea din drepturile părintești sau tutelă, decăderea din dreptul de a deține și de a utiliza arme etc. În plus, în cazul în care pedeapsa este suspendată înainte de intrarea în închisoare, judecătorul poate să interzică autorului infracțiunii să meargă în anumite locuri sau să se apropie de dumneavoastră, poate să-l oblige să ia parte la programe educaționale specifice etc.

În calitate de victimă, aveți dreptul:

a) să solicitați ca persoanei eliberate condiționat să i se impună măsuri de natură comportamentală sau să i se aplice normele prevăzute de lege și considerate necesare pentru a vi se asigura siguranța, în cazul în care persoana respectivă a fost condamnată pentru fapte din care ar putea rezulta, în mod rezonabil, o situație periculoasă pentru dumneavoastră;

b) să oferiți judecătorului sau instanței toate informațiile relevante pentru a se pronunța cu privire la executarea sancțiunii impuse, răspunderea civilă care decurge din infracțiune sau confiscarea asupra căreia s-a convenit.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vor coopera și vor asigura coordonarea cu organismele, instituțiile și serviciile implicate în acordarea de asistență victimelor: sistemul judiciar, parchetul, agențiile de aplicare a legii, în special în cazul victimelor vulnerabile, cu risc ridicat de victimizare. În plus, în cazul în care sunteți o victimă care necesită măsuri speciale de protecție, acestea vă vor analiza cazul pentru a stabili ce măsuri de protecție, asistență și sprijin ar trebui să fie luate, de exemplu:

 • acordarea de sprijin psihologic sau asistență pentru a face față tulburărilor cauzate de infracțiune, utilizând cele mai adecvate metode psihologice pentru îngrijirea dumneavoastră;
 • însoțirea la proces;
 • informații privind resursele psihosociale și de îngrijire disponibile și îndrumarea către aceste servicii, dacă solicitați acest lucru;
 • orice măsuri de sprijin speciale care ar putea fi necesare în cazul în care sunteți o victimă care are nevoie de protecție specială;
 • îndrumarea către servicii de sprijin de specialitate.

Pe ce durată?

Măsurile de protecție de natură judiciară vor fi valabile pentru perioada de timp stabilită în decizia aferentă pronunțată de autoritatea judiciară.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor monitoriza situația din perspectiva calității de victimă, în special în cazul în care sunteți o victimă vulnerabilă, pe tot parcursul procedurii penale și pentru o perioadă de timp corespunzătoare după încheierea acesteia, indiferent dacă identitatea autorului infracțiunii și rezultatul procedurilor sunt cunoscute.

Ce informații voi primi în cazul în care autorul infracțiunii este condamnat?

Principalele drepturi pe care le aveți în timpul punerii în executare a hotărârii sunt dreptul la informare privind condamnarea inculpatului. În general, informațiile privind eliberarea sa din închisoare vor fi considerate parte a vieții sale private și nu vă vor putea fi comunicate.

În mod excepțional, în cazul în care ați fost victima unei infracțiuni de violență bazată pe gen, veți primi informații cu privire la statutul procedural al inculpatului și la modul în care acesta își execută pedeapsa, atât timp cât ordinul de protecție sau de restricție rămâne în vigoare, cu excepția cazului în care vă exprimați dorința de a nu primi nicio notificare în acest sens.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor furniza informații cu privire la posibilitatea pe care o aveți, în calitate de victimă, de a participa la executarea pedepsei cu închisoarea și vor efectua toate activitățile de asistență necesare astfel încât să vă puteți exercita drepturile recunoscute prin lege.

În cazul în care sunteți o victimă a terorismului, Biroul de informare și sprijinire a victimelor terorismului al Înaltei Curți Naționale (Audiencia Nacional) vă va oferi canalele de informare necesare astfel încât să puteți afla toate informațiile legate de executarea pedepsei cu închisoarea până la executarea integrală a acesteia, în special în cazurile în care se reduce pedeapsa sau persoanele condamnate sunt eliberate.

Voi fi informat dacă autorul infracțiunii este eliberat (inclusiv eliberat înainte de termen sau condiționat) sau dacă acesta evadează din detenție?

În cazul în care ați formulat o solicitare în acest sens, aveți dreptul de a fi informat cu privire la următoarele decizii, printre altele:

 • deciziile de plasare în arest sau de eliberare a autorului infracțiunii, precum și eventuala evadare a autorului infracțiunii din arest;
 • deciziile oricărei autorități judiciare sau ale serviciului penitenciar care afectează persoanele condamnate, pentru infracțiuni comise prin violență sau intimidare și care prezintă un risc pentru siguranța dumneavoastră;
 • deciziile care implică participarea dumneavoastră la executarea pedepsei și care sunt pronunțate cu privire la aspecte legate de regimul penitenciar, precum și cele care afectează încadrarea persoanei condamnate într-un regim de detenție deschis de gradul 3, reducerea pedepsei, permisiunea de ieșire pe termen scurt, liberarea condiționată etc.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor furniza informații cu privire la posibilitatea pe care o aveți, în calitate de victimă, de a participa la executarea pedepsei cu închisoarea și vor efectua toate activitățile de asistență necesare astfel încât să vă puteți exercita drepturile recunoscute prin lege.

În cazul în care sunteți o victimă a terorismului, Biroul de informare și sprijinire a victimelor terorismului al Înaltei Curți Naționale (Audiencia Nacional) vă va oferi canalele de informare necesare astfel încât să puteți afla toate informațiile legate de executarea pedepsei cu închisoarea până la executarea integrală a acesteia, în special în cazurile în care se reduce pedeapsa sau persoanele condamnate sunt eliberate.

Voi fi implicat în luarea deciziei de punere în libertate sau de eliberare condiționată?

În calitate de victimă a infracțiunii, veți avea dreptul:

 • să solicitați ca persoanei eliberate condiționat să i se impună măsuri de natură comportamentală sau să i se aplice normele prevăzute de lege și considerate necesare pentru a vi se asigura siguranța, în cazul în care persoana respectivă a fost condamnată pentru fapte din care ar putea rezulta, în mod rezonabil, o situație periculoasă pentru dumneavoastră;
 • să oferiți judecătorului sau instanței toate informațiile relevante pentru a se pronunța cu privire la executarea sancțiunii impuse, răspunderea civilă care decurge din infracțiune sau confiscarea asupra căreia s-a convenit.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor furniza informații cu privire la posibilitatea pe care o aveți, în calitate de victimă, de a participa la executarea pedepsei cu închisoarea și vor efectua toate activitățile de asistență necesare astfel încât să vă puteți exercita drepturile recunoscute prin lege.

În cazul în care sunteți o victimă a terorismului, Biroul de informare și sprijinire a victimelor terorismului al Înaltei Curți Naționale (Audiencia Nacional) vă va oferi canalele de informare necesare astfel încât să puteți afla toate informațiile legate de executarea pedepsei cu închisoarea până la executarea integrală a acesteia, în special în cazurile în care se reduce pedeapsa sau persoanele condamnate sunt eliberate.

De exemplu, pot să fac o declarație sau să introduc o cale de atac?

În cazul în care ați solicitat să primiți notificări referitoare la anumite decizii pronunțate cu privire la aspecte legate de regimul penitenciar, precum și cele care afectează încadrarea persoanei condamnate într-un regim de detenție deschis de gradul 3, reducerea pedepsei, permisiunea de ieșire pe termen scurt, eliberarea condiționată etc., puteți introduce o cale de atac împotriva acestora, chiar dacă nu ați fost parte la procedură. Trebuie să aduceți la cunoștința grefierului competent dorința dumneavoastră de a introduce o cale de atac, fără a fi necesar să fiți asistat de un avocat în acest scop, în termen de maxim cinci zile de la data la care vi s-a comunicat hotărârea și să introduceți calea de atac în termen de cincisprezece zile de la această comunicare.

Pentru a contesta eventuala încadrare a persoanei condamnate într-un regim de detenție deschis de gradul 3, trebuie să fiți victimă a uneia dintre următoarele infracțiuni:

 • omor;
 • avort;
 • vătămare corporală;
 • infracțiuni împotriva libertății;
 • infracțiuni de tortură și infracțiuni împotriva integrității morale;
 • infracțiuni contra libertății sexuale și despăgubiri;
 • infracțiuni de furt săvârșite prin violență sau intimidare;
 • infracțiuni de terorism;
 • infracțiunile de trafic de ființe umane.

Înainte ca serviciul penitenciar să emită oricare dintre deciziile menționate mai sus, decizia în cauză vă va fi comunicată astfel încât să puteți prezenta observațiile pe care le considerați adecvate, cu condiția să fi formulat solicitarea de a fi notificat cu privire la astfel de decizii.

Birourile de sprijin pentru victimele infracțiunilor vă vor oferi toate informațiile de care aveți nevoie cu privire la căile de atac pe care le puteți introduce împotriva hotărârilor pe care le considerați a fi incompatibile cu drepturile dumneavoastră.

Ultima actualizare: 11/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.