Drepturile victimelor, pe țări

Spania

Conținut furnizat de
Spania

În conformitate cu Legea nr. 4/2015 din 27 aprilie 2015, sunt considerate a fi victimele unei infracțiuni persoanele fizice, indiferent de cetățenia, vârsta sau statutul lor legal de ședere, care au suferit prejudicii de pe urma unor infracțiuni comise sau urmărite penal în Spania.

a) o victimă directă este persoana fizică care a suferit prejudicii aduse persoanei sau activelor sale, în special, daune corporale, psihice sau emoționale ori un prejudiciu economic cauzat direct de comiterea infracțiunii;

b) o victimă indirectă este persoana fizică care a suferit prejudicii, în caz de deces sau dispariție a altei persoane, ca rezultat direct al unei infracțiuni, cu excepția cazului în care este chiar ea autorul infracțiunii, de exemplu:

1) soțul/soția care nu separat(ă) legal sau în fapt de victimă sau copiii acestora, care, la momentul decesului sau al dispariției victimei trăiau sub același acoperiș; persoana care, până la momentul decesului sau al dispariției victimei, a avut o relație afectivă comparabilă cu căsătoria sau copiii acestora care, la momentul decesului sau dispariției victimei, trăiau sub același acoperiș; părinții sau membrii de familie în linie directă sau colaterală până la gradul al treilea inclusiv, pe care victima îi avea în întreținere, sau persoanele aflate sub tutela sau curatela acesteia.

2) În cazul în care nu există legăturile de familie menționate mai sus, rudele în linie directă, frații și surorile, precum și, de preferat, printre acestea, persoana responsabilă cu reprezentarea legală a victimei.

  • Drepturile fundamentale ale victimelor: orice victimă are dreptul la protecție, informații, sprijin, asistență și îngrijire, precum și dreptul de a participa activ în cadrul procedurii penale; de asemenea, are dreptul de a fi tratată respectuos, profesionist și nediscriminatoriu, încă de la primul contact cu autoritățile competente sau cu funcționarii, atunci când interacționează cu serviciile de asistență și sprijin pentru victime și de justiție reparatorie, pe durata procedurii penale și pentru o perioadă adecvată după încheierea acesteia, indiferent dacă se cunoaște sau nu identitatea autorului infracțiunii și indiferent de rezultatul procedurii.
  • Puncte de contact: birourile de asistență pentru victime

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, legea vă garantează anumite drepturi înainte, pe parcursul și după desfășurarea procedurilor penale (a procesului).

În Spania, procedura penală începe cu o anchetă privind infracțiunea, derulată de poliția judiciară sub supravegherea judecătorului de instrucție. La sfârșitul anchetei, judecătorul de instrucție trimite cauza procurorului, care decide asupra acțiunilor ulterioare. În cazul în care nu există motive suficiente pentru a iniția urmărirea penală împotriva autorului infracțiunii și în cazul în care procurorul nu începe efectiv această etapă procedurală, judecătorul de instrucție va decide clasarea cazului. În caz contrar, cazul va fi înaintat instanței competente spre judecată.

În cursul procesului, instanța examinează dovezile și decide dacă acuzatul este vinovat sau nu. În cazul în care este găsit vinovat, instanța va pronunța o pedeapsă. Hotărârea pronunțată poate fi atacată la o instanță superioară.

În calitate de victimă, puteți participa ca martor la procedura penală sau puteți avea un rol mai activ în cadrul unei acuzări penale private, caz în care beneficiați de drepturi suplimentare în calitate de parte la procedură. În orice caz, în temeiul articolului 124 din Constituția spaniolă, procurorul va apăra interesele victimei sau victimelor pe parcursul întregii proceduri.

Victimele infracțiunilor legate de violența bazată pe gen vor beneficia de sprijinul unui avocat începând cu primele măsuri procedurale. După reforma introdusă prin Legea organică nr. 7/2015 privind puterea judecătorească, vor fi sesizate și instanțele specializate în infracțiunile de violență împotriva femeilor în caz de încălcare a vieții private, a dreptului la imagine și onoare al femeii, precum și în caz de nerespectare a pedepsei sau a măsurii de protecție.

Faceți clic pe link-urile de mai jos pentru a găsi informațiile de care aveți nevoie

1 - Drepturile pe care le am dacă am fost victima unei infracțiuni

2 - Denunțarea unei infracțiuni și drepturile mele pe parcursul cercetării sau al procesului

3 - Drepturile pe care le am după proces

4 - Despăgubiri

5 - Drepturile pe care le am în materie de sprijin și asistență

Ultima actualizare: 17/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.