Drepturile victimelor, pe țări

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

Ce informații voi primi din partea autorităților (de exemplu poliție, parchet) după săvârșirea infracțiunii, chiar înainte de denunțarea acesteia?

Poliția și parchetul au obligația de a vă informa cu privire la:

 • dreptul de a cere despăgubiri de la suspect sau din partea statului;
 • faptul că, dacă solicitați acest lucru, procurorul are în general obligația de a vă susține în instanță cererea de despăgubiri;
 • ce prevede legea privind ordinele de restricție, avocatul părții vătămate și asistența personală;
 • modalitatea de a solicita asistență și consultanță juridică;
 • opțiunile și condițiile medierii;
 • autoritățile și organizațiile care oferă sprijin și asistență;
 • datele de contact necesare pentru a obține informații cu privire la dosarul dumneavoastră;
 • continuarea procedurii și rolul pe care îl veți avea;
 • dreptul la interpretare și traducere;
 • dreptul la rambursarea cheltuielilor;
 • faptul că nu a fost începută cercetarea prealabilă sau că s-a renunțat la aceasta;
 • autoritatea la care puteți face reclamație privind instrumentarea cazului dumneavoastră;
 • inițierea sau neinițierea unei proceduri judiciare;
 • sustragerea persoanei reținute sau arestate.

Rețineți că informațiile de mai sus vă vor fi furnizate după ce veți denunța la poliție infracțiunea. Cu toate acestea, veți putea desigur să studiați informațiile disponibile, de exemplu, pe site-ul web al Autorității pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor (Brottsoffermyndighet) înainte de denunț.

Nu locuiesc în țara din UE în care a avut loc infracțiunea (cetățeni ai Uniunii și cetățeni ai unei țări din afara Uniunii). Cum îmi sunt protejate drepturile?

Dacă sunteți resortisant străin și ați fost victima unei infracțiuni în Suedia, aveți dreptul la aceleași informații ca un cetățean suedez (a se vedea mai sus). De asemenea, aveți dreptul la servicii de interpretare și de traducere dacă nu vorbiți limba suedeză.

În cazul în care ați fost victima unei infracțiuni în altă țară, autoritățile din țara respectivă au responsabilitatea de a vă informa cu privire la drepturile dumneavoastră. A se vedea aici mai multe informații cu privire la drepturile în alte state membre ale UE.

În cazul în care denunț săvârșirea unei infracțiuni, ce informații voi primi?

Poliția și parchetul au obligația de a vă informa cu privire la:

 • dreptul de a cere despăgubiri de la suspect sau din partea statului;
 • faptul că, dacă solicitați acest lucru, procurorul are în general obligația de a vă susține în instanță cererea de despăgubiri;
 • ce prevede legea privind ordinele de restricție, avocatul părții vătămate și asistența personală;
 • modalitatea de a solicita asistență și consultanță juridică;
 • opțiunile și condițiile medierii;
 • autoritățile și organizațiile care oferă sprijin și asistență;
 • datele de contact necesare pentru a obține informații cu privire la dosarul dumneavoastră;
 • continuarea procedurii și rolul pe care îl veți avea;
 • dreptul la interpretare și traducere;
 • dreptul la rambursarea cheltuielilor;
 • faptul că nu a fost începută cercetarea prealabilă sau că s-a renunțat la aceasta;
 • autoritatea la care puteți face reclamație privind instrumentarea cazului dumneavoastră;
 • inițierea sau neinițierea unei proceduri judiciare;
 • sustragerea persoanei reținute sau arestate.

Am dreptul să beneficiez în mod gratuit de servicii de interpretare sau de traducere (atunci când contactez poliția sau alte autorități ori în cursul cercetării și al procesului)?

De asemenea, aveți dreptul la servicii de interpretare și de traducere dacă nu vorbiți limba suedeză.

Cum se asigură autoritățile că înțeleg și că mă fac înțeles (în cazul copiilor sau al persoanelor care suferă de un handicap)

Aveți dreptul la un interpret în cazul în care aveți un handicap, în sensul că sunteți surd, aveți deficiențe de auz sau deficiențe de vorbire.

Autoritatea pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor (Brottsoffermyndigheten) a elaborat un material informativ special conceput pentru copii. Vizitați https://www.jagvillveta.se/ pentru informații privind drepturile dumneavoastră în cazul săvârșirii unei infracțiuni.

Poliția furnizează de asemenea informații destinate în mod specific copiilor: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Barn-och-ungdomar/

Servicii de sprijin pentru victime

Ce entități oferă sprijin pentru victime?

Ca victimă a unei infracțiuni, puteți obține sprijin din partea a numeroase asociații și organizații non-profit. Serviciile sociale din localitatea dumneavoastră sunt de asemenea obligate prin lege să asigure faptul că victimele infracțiunilor și familiile acestora beneficiază de sprijin și asistență.

Mă va îndruma în mod automat poliția către un serviciu de sprijin pentru victime?

Atunci când denunțați săvârșirea unei infracțiuni, poliția vă va informa cu privire la autoritățile și organizațiile care oferă sprijin și asistență. În anumite cazuri, cu consimțământul dumneavoastră, poliția vă va transmite datele de contact și, de exemplu, liniei de asistență telefonică pentru sprijinul victimelor, care vă va contacta ulterior. De asemenea, puteți lua legătura chiar dumneavoastră cu o organizație care oferă sprijin.

Cum mi se protejează confidențialitatea?

În cazul în care solicitați sprijin din partea serviciilor sociale, cazul dumneavoastră va fi tratat în mod confidențial. Persoanele care lucrează în timpul lor liber pentru o organizație voluntară de sprijin pentru victimele infracțiunilor sunt obligate să păstreze secretul profesional. De asemenea, puteți să vă păstrați anonimatul atunci când contactați o astfel de organizație.

Trebuie să denunț săvârșirea infracțiunii pentru a avea acces la serviciile de sprijin pentru victime?

Nu, nu sunteți obligat să procedați astfel.

Protecția personală în cazul în care sunt în pericol

Ce tipuri de protecție sunt disponibile?

Există numeroase tipuri de protecție la dispoziția victimelor infracțiunilor.

 • Ordinul de restricție

Ordinul de restricție (kontaktförbud) este conceput pentru a evita situațiile care ar putea fi periculoase pentru victime. Ordinele de restricție au apărut și au fost utilizate în principal pentru a proteja femeile împotriva amenințărilor și hărțuirilor din partea fostului soț sau partener, dar acestea pot fi emise și în vederea protejării copiilor și a altor persoane vulnerabile. Prin ordinul de restricție, persoanei care vă amenință sau vă hărțuiește i se interzice să vă viziteze sau să vă contacteze în orice alt mod, de exemplu prin intermediul scrisorilor sau al mesajelor ori prin telefon sau cu ajutorul unor prieteni. Ordinul de restricție poate fi extins, astfel încât să includă interdicția ca persoana în cauză să se apropie de locuința, de locul dumneavoastră de muncă sau de orice alt loc pe care îl frecventați.

Un ordin de restricție poate să includă și o persoană care locuiește cu persoana amenințată. Pentru emiterea unui astfel de ordin cu scopul de îndepărtare a sursei amenințărilor din locuința comună, trebuie să existe un risc ridicat de săvârșire a unei infracțiuni împotriva vieții, sănătății, libertății sau siguranței partenerului.

Procurorul decide cu privire la ordinele de restricție. În cazul în care procurorul nu emite un astfel de ordin, puteți solicita ca această chestiune să fie soluționată de instanța districtuală (tingsrätt). Oricine încalcă un astfel de ordin poate primi amendă sau închisoare (maximum un an).

 • Adăpostul social

Este posibil ca femeile și copiii victime ale violenței domestice să fie nevoiți să se mute din locuința lor pentru un timp. Adăposturile sociale sunt asigurate atât de autoritățile locale, cât și de refugiile pentru femei. Pentru mai multe informații, contactați serviciile sociale sau un centru local pentru femei din localitatea unde locuiți.

 • Date cu caracter personal protejate

În cazul în care doriți să vă păstrăm adresa secretă din cauza unor amenințări sau a altor forme de hărțuire, veți putea beneficia de alocarea unui cod înscris în registrul de evidență a populației pentru o verificare secretă specială (sekretessmarkering). Codul va fi înscris și în alte registre publice, precum registrul vehiculelor și al permiselor de conducere. În general, clasificarea se revizuiește în fiecare an.

O altă modalitate de protejare a datelor cu caracter personal este ca persoana ameninţată care s-a mutat sau intenționează să facă acest lucru să rămână în registrul de evidență a populației cu vechea adresă (kvarskrivning). Puteți rămâne înregistrat la vechea dumneavoastră adresă pentru o perioadă de maximum trei ani de la mutare.

Cererile de protejare a datelor cu caracter personal sub formă de codificare secretă și de utilizare a adresei vechi ar trebui prezentate la agenția fiscală locală în circumscripția căreia sunteți înregistrat. Atunci când vă adresați autorităților, este important să precizați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate. De asemenea, trebuie să fiți foarte atent atunci când comunicați cu organizații, cu societăți comerciale etc.

 • Schimbarea numelui

Un alt mod de a consolida protecția ar putea fi schimbarea numelui. Puteți adopta numele de familie al unuia dintre părinți comunicând acest lucru Agenției fiscale suedeze (Skatteverket). Adoptarea oricărui alt nume de familie necesită autorizare din partea Oficiului suedez pentru brevete și înregistrări (Patent- och registreringsverket).

 • Trusa de siguranță

Pentru unele persoane, amenințarea este atât de gravă încât ar putea fi necesar să utilizeze o „trusă de siguranță”. Trusa conține un telefon mobil și un sistem de alarmă și poate fi împrumutată de la autoritatea locală de poliție cu condiția unei verificări speciale.

 • Datele cu caracter personal fictive

În cazul în care există pericolul săvârșirii unei infracțiuni grave împotriva vieții, sănătății sau libertății dumneavoastră sau în cazul în care alte măsuri de siguranță nu par că asigură o protecție suficientă, vi se poate acorda permisiunea să folosiți date cu caracter personal fictive (adică inventate). Cererile de utilizare a datelor cu caracter personal fictive se depun la poliție.

 • Programul de protecție a martorilor

În cazuri excepționale, atunci când alte măsuri nu sunt eficace, persoanele amenințate care ar putea influența rezultatul unui litigiu pot intra în programul special de protecție a martorilor derulat de poliție.

Ce entități îmi pot oferi protecție?

În funcție de tipul de protecție, deciziile cu privire la protecție pot fi luate de diferite organizații. A se vedea secțiunea de mai sus.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea autorului infracțiunii?

Pentru a stabili dacă aveți nevoie de măsuri speciale de protecție în cursul cercetărilor efectuate de poliție și în cursul procedurilor judiciare, poliția ar trebui să efectueze o evaluare a siguranței individuale cât mai curând posibil. Aceasta va ține seama de gravitatea infracțiunii și de situația dumneavoastră personală. Dacă aveți sub 18 ani, se va considera întotdeauna că aveți nevoie de protecție specială.

Serviciile sociale tind de asemenea să utilizeze metode de evaluare speciale care să examineze riscul de noi expuneri la violență din partea unui infractor care locuiește împreună cu dumneavoastră.

Cazul meu va fi evaluat pentru a se vedea dacă există în continuare riscul de a suferi prejudicii din partea sistemului de justiție penală (în timpul cercetării sau al procesului)?

Pentru a stabili dacă aveți nevoie de măsuri speciale de protecție în cursul cercetărilor efectuate de poliție și în cursul procedurilor judiciare, poliția ar trebui să efectueze o evaluare a siguranței individuale cât mai curând posibil. Aceasta va ține seama de gravitatea infracțiunii și de situația dumneavoastră personală. Dacă aveți sub 18 ani, se va considera întotdeauna că aveți nevoie de protecție specială.

Ce protecție există pentru victimele vulnerabile?

Cele mai importante măsuri de protecție în cazul unor infracțiuni grave sunt cele care vizează datele cu caracter personal fictive și programul de protecție a martorilor (a se vedea mai sus).

Sunt minor — am drepturi speciale?

Serviciile sociale au responsabilitatea de a se asigura că un copil care a fost victima unei infracțiuni, precum și rudele sale, primesc ajutorul și sprijinul de care au nevoie. Serviciile sociale ar trebui ia în considerare și faptul că un copil care a fost martorul violenței sau al altor abuzuri împotriva unei rude este de asemenea victima unei infracțiuni și ar trebui să se asigure că acel copil primește ajutorul și sprijinul de care are nevoie.

Un membru al familiei mele a murit în urma săvârșirii unei infracțiuni — ce drepturi am?

Serviciile sociale sunt competente și în ceea ce privește sprijinirea rudelor atunci când un membru al familiei este victima unei infracțiuni. Există, de asemenea, asociații non-profit dedicate sprijinirii rudelor atunci când un membru al familiei a decedat ca urmare a unei infracțiuni.

Un membru al familiei mele a fost victima unei infracțiuni — ce drepturi am?

Serviciile sociale sunt competente și în ceea ce privește sprijinirea rudelor atunci când un membru al familiei este victima unei infracțiuni. Multe dintre măsurile de protecție descrise mai sus se pot aplica și în cazul în care aveți o rudă care a fost victima unei infracțiuni. Numeroase organizații non-profit oferă sprijin și rudelor.

Pot avea acces la mediere? În ce condiții? Voi fi în siguranță pe parcursul medierii?

Medierea înseamnă că victima și autorul infracțiunii se întâlnesc pentru a discuta cu un mediator imparțial despre ceea ce s-a întâmplat. În cazul în care autorul infracțiunii nu a împlinit 21 de ani, autoritățile locale sunt obligate să ofere mediere.

O condiție pentru mediere este recunoașterea infracțiunii. De asemenea, este necesar ca ambele părți să dorească să participe la mediere. Medierea poate conduce la un acord, de exemplu cu privire la modul în care părțile ar trebui să se comporte în viitor una fața de cealaltă, aspect care poate conferi victimei o anumită siguranță.

De asemenea, este posibil să se ajungă la acorduri referitoare la acordarea de despăgubiri financiare pentru prejudiciile suferite, deși acestea pot ridica anumite probleme, în special în cazurile în care sunt implicați mai mulți autori, sume mari sau vătămări corporale. Contactați Autoritatea pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor (Brottsoffermyndigheten) în cazul în care aveți întrebări referitoare la aceste acorduri. În cazul în care încheiați un acord de despăgubire financiară, vă puteți pierde dreptul de a cere despăgubirile care se acordă victimelor infracțiunilor.

Mediatorul numit (care trebuie să fie competent, onest și imparțial) are responsabilitatea de a se asigura că medierea decurge într-un mod sigur pentru dumneavoastră.

Unde pot găsi prevederile legislative care precizează drepturile pe care le am?

Lista de prevederilor legale relevante este disponibilă pe site-ul web al Autorității pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor (Brottsoffermyndigheten).

Ultima actualizare: 07/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.